План навчального проекту Автор навчального проекту


Скачати 157.68 Kb.
НазваПлан навчального проекту Автор навчального проекту
Дата11.12.2013
Розмір157.68 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Інформатика > Документи

Intel® навчання для майбутнього

План навчального проекту
Автор навчального проекту:

Прізвище, ім’я та по-батькові:

Чернега Богдана Ігорівна

Місце роботи / Назва навчального закладу:

Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського

Інститут математики, фізики і технологічної освіти

Місце проживання автора проекту:

Вінницька обл., м. Бершадь, вул. Карла Маркса, 23.
Відомості про тренінг:

Прізвище, ім’я та по-батькові тренера (тренерів):

Люльчак Світлана Юріївна

Місце проведення тренінгу:

Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського

Дати проведення тренінгу:

15.02.2013 – 21.05.2013Якщо ваш навчальний проект виберуть для збереження у базі даних програми „Intel® Навчання для майбутнього”, чи бажаєте ви, щоб було вказане ваше ім’я як автора проекту?

 Так Ні
Опис проекту

Назва проекту:

«Красно катається – всьому світу диво оголошується»

Основні питання:

Ключове питання:

А чи знаєте ви з чого народжується життя?

Тематичні питання:

 1. Що ви знаєте про легенди і традиції пов’язані з писанками?

 2. Чому саме на Великдень дорослі розписують та фарбують яєчка, дарують їх дітям?

 3. Чи відкрили ви для себе Божественну Таємницю виготовлення писанок?

Змістові питання:

 1. Що насправді символізує писанка?

 2. Що використовують для фарбування та розмальовування яєць?

 3. Що ви знаєте про символічне значення кольорів у писанкарстві?

 4. Які ви знаєте символічні та магічні знаки на писанках?

 5. На які види писанки поділяються за технікою виконання?

 6. Які існують техніки виготовлення писанок?

 7. Звідки ж пішла традиція оздоблювати яйце в Україні?

 8. Коли прийнято виготовляти писанки?

 9. Чи виконували наші пращури магічні дії із писанками?
Стислий опис:

Проект з трудового навчання для учнів 5-9 класів «Красно катається – всьому світу диво оголошується» передбачає ознайомлення учнів з одним із найдавніших видів декоративно-ужиткового мистецтва – яскравою народною творчістю – писанкарством. Проект оснований на програмі з технологій, варіативний модуль «Технологія писанкарства». За змістом проект пов’язаний з такими предметами, як історія України, біологія, технології та образотворче мисткцтво, які викладаються за рівнем стандарту або академічним рівнем. Основна ідея проекту полягає у розвитку в учнів навичок мислення високого рівня за Блумом, а саме: навчити учнів збирати інформацію, аналізувати та класифікувати її; висувати гіпотези та ідеї; обговорювати результати досліджень.


Мета проекту – ознайомити учнів з історією зародження писанкарства; легендами і традиціями, пов’язаними з писанками; із звичаями та обрядами святкування Великодня; прищепити дітям любов до рідного краю, пошану до своєї історії, дати їм можливість відчути незримий зв'язок із минулими поколіннями; виховувати повагу до українських звичаїв і традицій, старанність, акуратність; засвоєння учнями технології написання писанок та виготовлення фарб для написання писанок; з різними видами технік писанкарства (крашанка, крапанка, писанка з малюнками-символами).

Робота над проектом проходить у три етапи, кожен з яких переслідує триєдину мету: навчальну, розвивальну та виховну. Всі учні поділені на три групи: «Етнологи», «Символи і знаки» та «Писанкарки». В групах діти опрацьовують інформацію в Інтернеті, виконують відповідні завдання та досліджують проблемні питання.

Група – «Етнологи». Члени цієї групи досліджують таку проблему: «Що ви знаєте про легенди і традиції пов’язані з писанкарством?». Вони розглядають

історичні факти, пов’язані з писанкарством, вивчають легенди і традиції писанкарства та створюють публікацію у програмі Microsoft Publisher.

Група – «Символи і знаки» шукали відповідь на таке запитання: «Чому саме на Великдень дорослі розписують та фарбують яєчка, дарують їх дітям?». Члени групи детально опрацьовували інформацію в Інтернеті та бібліотеці про символічні та магічні знаки на писанках, про види писанок та створили презентацію.

Група – «Писанкарки» працювали над таким проблемним питанням: «Чи відкрили ви для себе Божественну Таємницю виготовлення писанок?». Члени групи опрацювали інформацію про технологію створення писанок та створили веб-сайт.

Під час роботи над проектом учні вдосконалювали навички роботи з персональним комп’ютером; навички аналізу художнього твору, історичних фактів та надзвичайних ситуацій, що сприяло всебічному розвиткові особистості.

На завершальному етапі роботи учні презентують свої напрацювання у вигляді публікацій, презентацій та веб-сайту.


Навчальні предмет(и): відмітити предмети, з якими пов’язаний ваш навчальний проект

 Основи економіки

 Українська мова і література

 Зарубіжна література

 Музика, образотворче мистецтво

 Інформатика

 Всесвітня історія

 Іноземна мова

 Людина і суспільство/Основи філософії

 Я і Україна/Довкілля/ Природознавство

 Фізика, астрономія

 Математика

 Фізична культура, ОБЖ, ДПЮ

 Біологія

 Географія

 Хімія

 Історія України

 Основи правознавства

 Трудове навчання

 Інше: Психологія

 Інше:      

інше:      

Класи: відмітити класи, яких стосується ваш навчальний проект

 1–4

 5-7

 Інше:      

 8-9

 10-11

 Інше:      

Державні освітні стандарти та навчальні програми:


Трудове навчання:

Учень (учениця):

називає і розпізнає: техніки писанкарства (які вивчаються); символи, які використовуються в писанкарстві;

вивчає орнаменти писанкарства;

вивчає матеріали, інструменти та присосування для виготовлення писанок.
Біологія

Учень (учениця):

вивчає: види тваринних яєць;

пояснює: будову курячого яйця;
Образотворче мистецтво:

Учень/учениця:


опановує вміння та навички в образотворчій діяльності;

формує здатність сприймати, інтерпретувати та характеризувати твори образотворчого мистецтва, висловлювати особистісне ставлення до них, аргументуючи власні думки, судження, оцінки;

виховує духовні та моральні цінності у сфері образотворчого мистецтва, інтереси, смаки.
Українська мова:

Учень/учениця:

вдосконалює вміння та навички в усіх видах мовленнєвої діяльності (аудіювання, читання, говоріння, письма)

формує вміння користуватися мовними засобами в усіх видах мовленнєвої діяльності, читати та усвідомлювати прочитане;

виховує любов, повагу до традицій свого народу та толерантного ставлення до культурних традицій інших народів.
Історія України:

Учень/учениця:

формує інтерес та повагу до історичного минулого людства, його легенд і вірувань;

вивчає історію зародження писанкарства на Україні
Інформатика

Текстовий процесор

Учень:

пояснює:

 • правила стильового оформлення документів різних типів;

 • поняття шаблону документа;

використовує:

 • різні режими перегляду документа;

 • майстер створення документів;

 • шаблони документів;

 • інструменти для креслення й настроювання властивостей таблиць у текстовому документі;

 • схему документа для перегляду його змісту та навігації ним;

вміє:

 • створювати нумеровані й марковані списки;

 • імпортувати зображення в текстовий документ;

 • створювати в текстовому документі таблиці довільного рівня складності;

 • вставляти в документ зображення та настроювати їхні властивості;

 • настроювати параметри сторінок та створювати колонтитули;

 • створювати зміст документа в автоматичному режимі;

 • роздруковувати документ на принтері.


Комп’ютерні презентації та публікації. Створення й показ слайдових презентацій

Учень

пояснює:

 • поняття та призначення комп’ютерних презентацій;

 • правила вибору стильового оформлення слайдів презентації;

 • принципи дизайну слайдів презентації;

порівнює:

 • властивості слайдових та потокових презентацій;

описує:

 • призначення й можливості програмних засобів, призначених для створення презентацій;

 • спосіб застосування ефектів анімації до процесу змінення слайдів та об’єктів на слайдах;

 • способи показу презентацій у різних програмних середовищах;

вміє:

 • створювати презентацію за допомогою майстра, з шаблону, на базі іншої презентації та з пустих слайдів;

 • розробляти структуру презентації;

 • добирати стильове оформлення презентації та дизайн слайдів;

 • додавати до слайдів текст і зображення та настроювати їх параметри;

 • додавати до об’єктів на слайдах анімаційні ефекти;

 • настроювати анімаційні ефекти змінення слайдів;

зберігати презентацію в різних форматах і відтворювати її як у середовищі програми розробки презентацій, так і за допомогою інших засобів.
Основи створення комп’ютерних публікацій

Учень

пояснює:

 • поняття комп’ютерної публікації;

 • поняття шаблону публікації та її структури;

 • особливості роботи з графічними об’єктами під час створення публікацій

наводить приклади:

 • публікацій різного типу;

 • основних складових публікації;

 • програмних засобів створення комп’ютерних публікацій;

вміє:

 • створювати публікацію на основі шаблону;

 • виконувати основні операції над об’єктами в середовищі підготовки комп’ютерних публікацій;

 • створювати зв’язки між об’єктами публікації;

 • зберігати публікації на зовнішніх носіях даних;

роздруковувати публікації.
Автоматизоване створення й публікація веб-ресурсів

Учень

пояснює:

 • поняття та особливості сайтів різних типів: статичних веб-сайтів, веб-спільнот, інтернет-магазинів, порталів, блогів;

 • відмінності між веб-сторінками типу домашньої, веб-каталогу, форуму, чату, сторінкою розділу веб-сайту;

 • поняття блогу;

 • дизайн та правила оформлення веб-сторінок;

 • поняття хостингу;

 • призначення та типи сервісів Веб 2.0;

 • призначення та особливості функціонування веб-спільнот;

описує:

 • процес створення веб-сайтів;

 • процес створення блогу й публікації повідомлень;

 • формати зображень, відео- та аудіокліпів, що публікуються на веб-сторінках;

вміє:

 • засобами безкоштовного сервера створювати статичні веб-сторінки різних типів, добирати їх оформлення;

 • засобами безкоштовного веб-сервера створювати вміст веб-сайту й оновлювати його;

 • створювати й адмініструвати блог;

 • розміщувати на веб-сторінках зображення й текст, настроювати параметри їхнього розташування, відображення та відтворення; створювати гіперпосилання на основі текстових фрагментів і зображень.Навчальні цілі та очікувані результати навчання:

Діяльність учнів:

Проект «Красно катається – всьому світу диво оголошується» має на меті відродити стародавнє мистецтво українського народу, прищепити дітям любов до рідного краю, пошану до своєї історії, дати їм можливість відчути незримий зв'язок із минулими поколіннями. Навчання писанкарству сприятиме розвитку пізнавального інтересу, здібностей школяра, вихованню естетичного смаку, почуття прекрасного; формуватиме шанобливе ставлення до традицій, вірувань, свят, звичаїв, мови й культури свого народу.

Вчительський буклет допомагає учням отримати загальні початкові уявлення про майбутню роботу над проектом, сприяє зацікавленню учнів у подальшій діяльності, формуванню мотивіції. Побудова проекту на основі діяльності трьох динамічних груп допоможе зміцнити навички роботи в колективі, а також полегшить роботу і зменшить час її виконання.

Розробляючи питання для опитування, учні систематизують свої знання.

Написання твору-опису розвиває мислення,уяву учнів, уміння творчо оформлювати свої думки.

Опитування «Існує багато видів писанок, а які найбільше подобаються вам?» покликане розвивати у школярів особистісно-ціннісне ставлення до традицій українського народу.

Робота над газетами сприяє поглибленню роботи над текстом, формуванню навичок монтажу отриманого матеріалу та роботи з Microsoft Office Publisher.

Конструювання діаграми допомагає учням узагальнити отримані дані та знання і систематизувати їх.

Розробка та проведення опитування допоможе учням розвинути навички взаємодії та вміння аналізувати отримані дані.

Робота над презентацією та сайтом допомагає учням практично застосувати навички підбору та обробки доцільної інформації, використовувати вміння її аналізувати, класифікувати та ілюструвати. Поглиблюють навички роботи з Microsoft Office PowerPoint.

Презентуючи свою роботу, учні розвивають мовленнєві навички, вчаться чітко висловлювати свої думки та поводитись перед аудиторією.

Після завершення роботи над проектом учні повинні:

 1. Навчитися правильно планувати і виконувати роботу згідно критеріїв і вимог.

 2. Навчитися ефективно співпрацювати в групі.

 3. Навчитися аналізувати отримані результати. Порівнюють результати, отримані шляхом анкетування, опитування та шляхом аналізу різноманітних Інтернет- та друкованих джерел.

 4. Класифікувати всі зібрані матеріали щодо орнаментики писанкарства, формуючи на основі отриманої інформації довідник.

 5. Навчитися підтверджувати власну ідею, ілюструючи її прикладами.

 6. Навчитися працювати з графікою та готовими малюнками, програмами Word, PowerPoint, Publisher, створюючи свої презентації, публікації та веб-сайти.
Робота над проектом «Красно катається – всьому світу диво оголошується» проходить у декілька етапів:

І етап

На першому етапі учні ознайомлюються з темою проекту, об’єднуються у три групи, визначають теми для дослідження, організовують розподіл завдань між виконавцями.

ІІ етап

На цьому етапі відбувається безпосередня робота в групах.

Учні здійснюють пошук матеріалів в Інтернеті, досліджують матеріали бібліотек, друкованих публікацій, періодичної преси. Добирають ілюстрації відповідно змісту. Проводиться соціологічне опитування учнів школи, аналізуються результати опитування, будується діаграма в середовищі Excel. Під керівництвом вчителя учні створюють власну презентацію за допомогою Power Point.

Відбувається планування створення публікації у вигляді інформаційної газети. Публікація створюється у програмі Publisher.

Учні, які на достатньому рівні засвоїли навички технології писанки та створюють web-сайт, де розміщують інформацію про технологію створення писанки.

IІІ етап – відбувається презентація кінцевих результатів роботи у вигляді веб-сайту.Приблизний час, необхідний для реалізації навчального проекту:

3 місяці

Вхідні знання та навички:

Учні повинні вміти спілкуватися і працювати у групах, мати попередній досвід роботи з різними графічними можливостями роботи у програміWord та навички самостійної роботи з першоджерелами і в мережі Інтернет, мати попередній досвід роботи щодо створення мультимедійних презентацій, публікацій та веб-сайтів.

Матеріали та ресурси:

Обладнання (відмітити необхідні прилади):


 Фотоапарат

 Принтер

 Цифровий фотоапарат

 Програвач DVD-дисків

 Засоби для зв’язку з Інтернетом

 Лазерний диск

 Відеокамера

 Проектор

 Сканер

 Телевізор

 Комп’ютер(и)

 Відеомагнітофон

 Обладнання для проведення відеоконференцій

 Інше:      

Програмне забезпечення (відмітити необхідні програми):

 Бази даних

 Табличний процесор

 Видавничі системи

 Програми для підтримки роботи з електронною поштою

 Енциклопедія на компакт-диску

 Програми опрацювання зображень

 Веб-браузер для перегляду веб-сайтів

 Програми для створення мультимедійних презентацій

 Програми для створення веб-сайтів

 Текстовий редактор

 Програми для створення публікацій

 Архіватори

 Інше:     

Друковані матеріали:

    1. Сумцов Н. Писанки. — Х., 1892.

    2.  В. Мірчук, І. Рудько, С. Вінцковський. «Легенди про писанку».// 2000р.

    3. Альбом « Українські писанки та їх символи». // Івано-Франківськ 1997р.

    4. Українське народознавство. – К.: Освіта, 1992.

    5. Воропай О. Звичаї нашого народу. —Т. 1.—К., 1991.

    6. Матеріали науково-практичної конференції “Писанка — символ України” з міжнародного з’їзду писанкарів 2-7 вересня 1992 року. - К., 1993. - С. 79.

    7. Словник символів. Потапенко О. І., Дмитренко М. К., - К.:1997.

    8. В. Мірчук, І. Рудько, С. Вінцковський. "Легенди про писанку".// 2000 Образотворче мистецтво. Програми для загальноосвітніх навчальних закладів України 5-7 класи. // Тернопіль 2001 р.

Додаткове приладдя та витратні матеріали:

Папір для друку публікацій, оціночних форм. Мультимедійний проектор для демонстрації презентацій.

Ресурси Інтернету:

http://traditions.org.ua/remesla/pysankarstvo

http://pysanky.ru/index/0-40

http://www.parta.com.ua/referats/view/618/

http://travel-in-time.org/uk/istoriya-vinahodiv/istoriya-pisanki-2/

http://www.allbest.ru/

http://ostriv.in.ua/

http://svaroh.al.ru/svarohs/sv-one/bohpis4.html

Інше:
Диференціація навчання:

Обдаровані учні:

Запропонувати учням створити свою власну писанку з цікавим та оригінальним орнаментом.

Оцінювання знань та вмінь учнів:

Для зручнішого оцінювання учнів розроблено шість форми оцінювання: оцінювання кінцевих творчих робіт учнів (4), оцінювання звітної презентації та оцінювання публікацій. Основна увага звертається на:

 • змістовність відповідно до загальної теми;

 • оформлення: кольорова гама, розміщення матеріалу, наявність ілюстрацій, назва / емблема;

 • грамотність виконання.

Ключові слова:

Писанка, крашанка, шкрябанка, дряпанка, писанкарство, руська віра, християнство, легенда, казка, міф, мистецтво.©2007 Intel. Всі права захищеніСхожі:

План навчального проекту Автор навчального проекту
Всі інші учасники конкурсу розробляють Web-сайт, презентацію проекту та висновок з ключового питання
План навчального проекту Автор навчального проекту
Всі інші учасники конкурсу розробляють Web-сайт, презентацію проекту та висновок з ключового питання
План навчального проекту Автор навчального проекту
Вінницький педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, інститут філології й журналістики
План навчального проекту Автор навчального проекту
Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, природничо-географічний факультет
План навчального проекту Автор навчального проекту
Навчальні предмет(и): відмітити предмети, з якими пов’язаний ваш навчальний проект
План навчального проекту Автор навчального проекту
Якщо ваш навчальний проект виберуть для збереження у базі даних програми „Intel® Навчання для майбутнього”, чи бажаєте ви, щоб було...
План навчального проекту Автор навчального проекту
Якщо ваш навчальний проект виберуть для збереження у базі даних програми „Intel® Навчання для майбутнього”, чи бажаєте ви, щоб було...
План навчального проекту Автор навчального проекту
Якщо ваш навчальний проект виберуть для збереження у базі даних програми „Intel® Навчання для майбутнього”, чи бажаєте ви, щоб було...
План навчального проекту Автор навчального проекту
Якщо ваш навчальний проект виберуть для збереження у базі даних програми „Intel® Навчання для майбутнього”, чи бажаєте ви, щоб було...
План навчального проекту Автор навчального проекту
Якщо ваш навчальний проект виберуть для збереження у базі даних програми „Intel® Навчання для майбутнього”, чи бажаєте ви, щоб було...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка