План навчального проекту Автор навчального проекту


Скачати 179.22 Kb.
НазваПлан навчального проекту Автор навчального проекту
Дата14.03.2013
Розмір179.22 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Інформатика > Документи

План навчального проекту
Автор навчального проекту:

Прізвище, ім’я та по-батькові:

Демчур Олена Миколаївна

Місце роботи / Назва навчального закладу:

Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського

Інститут філології й журналістики

Місце проживання автора проекту:

м. Вінниця,вул. Баженова 26, кв.35
Відомості про тренінг:

Прізвище, ім’я та по-батькові тренера (тренерів):

Кобися Алла Петрівна

Місце проведення тренінгу:

Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського


Дати проведення тренінгу:

07.11.2011 – 24.12.2011Якщо ваш навчальний проект виберуть для збереження у базі даних програми „Intel® Навчання для майбутнього”, чи бажаєте ви, щоб було вказане ваше ім.’я як автора проекту?

 Так Ні
Опис проекту

Назва проекту:

Легенда, втілена в життя…

Основні питання:

Ключове питання:

Чи можна знищити пісенну душу?

Тематичні питання:

Маруся Чурай – легенда чи історична постать?

Творча особистість – це скарб, чи непотрібна перешкода в суспільстві?

У чому полягає «сила» пісень Марусі Чурай?

Змістові питання:

 1. Коли відбувалися події, описані у творі?

 2. Про яку місцевість йдеться?

 3. Які історичні особи згадуються в творі?

 4. Які легенди про Марусю Чурай ви знаєте?

 5. Які історичні події лягли в основу роману?

 6. Віднайдіть у тексті цитати, які б характеризували Марусю.

 7. За що судили Марусю Чурай?

 8. Висловіть власну думку: для чого Маруся складала свої пісні?

 9. Чи визнавала творчість Марусі громада?

 10. Поміркуйте, Маруся залишилась вірною своїм ідеалам, чи підкорилася суспільству?

 11. Які почуття й думки переповнювали Марусю у в’язниці?

 12. Складіть психологічний портрет Марусі Чурай у художній формі.

 13. Що ви знаєте про українську пісню?

 14. Авторкою яких пісень є Маруся Чурай?

 15. Як пісні дівчини впливали на козаків?

 16. Чи можете ви заспівати декілька пісень Марусі?

 17. Які художні засоби використовувала авторка в своїх піснях?
Стислий опис:

Навчальний проект з української літератури для 11 класу під назвою «Легенда, втілена в життя…» базується на державних стандартах та навчальних програмах з таких предметів як: українська мова і література, інформатика, історія України, художня культура, психологія. Основна ідея проекту полягає у розвитку в учнів навичок збирати інформацію, узагальнювати, аналізувати та класифікувати її; висувати гіпотези, ідеї, доказувати їх; обговорювати результати досліджень. Також метою проекту є розвиток позитивного ставлення до мистецтва; формування знань з історії України й мистецтва; виховання потреби в художньо-творчій самореалізації; виховувати почуття гордості за рідну державу, дружність взаємовідносин, порядність в міжособистісних стосунках, естетичний смак.

Впродовж проекту учні матимуть змогу ознайомитись із роман у віршах Ліни Костенко «Маруся Чурай», а також проаналізувати твір у напрямках психології, історії та художньої культури (музичного мистецтва).

Ознайомившись із вчительською презентацією, отримавши завдання, учні діляться на динамічні групи «Друзі Евтерпи», «Мандрівники в психології», «Шукачі істини», шукають необхідну інформацію (з музики, історії, української літератури), аналізують образ Марусі Чурай як історичної постаті, творчої особистості, а також досліджують художні особливості пісень, авторкою яких є Маруся Чурай, висловлюють власну думку щодо становища митця у тогочасному суспільстві, відтворення героїчного минулого у творах мистецтва.

Учні розвиватимуть вміння працювати в групах, що сприятиме виробленню в них навичок колективної праці, згуртованості, відповідальності; сприятиме розвитку почуття взаємоповаги, підтримки, взаємодопомоги.

Учні повинні вдумливо прочитати роман у віршах «Маруся Чурай» Ліни Костенко, виокремити необхідні для роботи цитати, на основі цього розповідати про героїв, які змальовано у творі. Дослідивши образ Марусі Чурай і ставлення до неї інших персонажів, учні матимуть можливість створити психологічний портрет Марусі. Створюватимуть діаграми, таблиці, в яких відображатимуться особливості пісень Марусі Чурай, їх поетика, розгадуватимуть кросворд, проводитимуть опитування серед учнів своєї школи. Результатом роботи кожної групи стануть практичні набутки – збірка пісень Марусі Чурай «Її пісням плакала Полтава», альманах «Роман «Маруся Чурай» у постатях», тест «Ваш творчий потенціал». Над цими завданнями вони працюватимуть систематично впродовж усього проекту, збираючи та обробляючи необхідні матеріали.

Під час роботи над проектом вдосконалюватимуть навички роботи з персональним комп’ютером; навички аналізу ліричних творів, історичних фактів, що сприятиме всебічному розвиткові особистості.

Навчальні предмет(и): відмітити предмети, з якими пов’язаний ваш навчальний проект

 Основи економіки

 Українська мова і література

 Зарубіжна література

 Музика, образотворче мистецтво

 Інформатика

 Всесвітня історія

 Іноземна мова

 Людина і суспільство/Основи філософії

 Я і Україна/Довкілля/ Природознавство

 Фізика, астрономія

 Математика

 Фізична культура, ОБЖ, ДПЮ

 Біологія

 Географія

 Хімія

 Історія України

 Основи правознавства

 Трудове навчання

 Інше: Психологія

 Інше:      

 інше:      

Класи: відмітити класи, яких стосується ваш навчальний проект

 1–4

 5-7

 Інше:      

 8-9

 10-11

 Інше:      

Державні освітні стандарти та навчальні програми:

Освітня галузь «Українська літератрура. Рівень стандарту»

Вміти визначати історично-фольклорну основу “Марусі Чурай”. Коментувати особливості сюжету, композиції. Словесно створювати образний портрет Марусі. Порівнювати цей образ з іншими, спираючись на приклади з тексту. Висловлювати своє ставлення до вчинків героїні, її морального вибору.

Освітня галузь «Психологія»

Психологія особистості. Вміння адекватно оцінювати себе Сильні та слабкі властивості моєї натури. Аналіз власних вчинків як засіб самосхвалення та самокритики, визначення перспектив самовдосконалення.

Переживання власної гідності. Я в своїх очах та очима інших людей

Освітня галузь «Художня культура»

Народна музика: соціально- та родинно-побутові пісні. Учень називає найвидатніших представників української художньої культури  народної і професійної;

Освітня галузь «Історія України»

Українські землі у складі Російської та Австрійської імперій (кін. ХVІІІ — І пол. ХІХ ст.) Українські землі у складі Російської та Австрійської імперій наприкінці ХVІІІ — у першій третині ХІХ ст. Українські землі у складі Російської імперії: адміністративно-територіальний устрій та регіональний поділ. Національне та соціальне становище українського населення.


Освітня галузь «Інформатика»

Операційні системи

 • правила використання програм-архіваторів;

 • призначення антивірусних програм;

 • правила профілактики та „боротьба” з комп’ютерними вірусами;

Графічний редактор

 • основні операції щодо створення та редагування зображень за допомогою графічного редактора;

 • правила роботи в середовищі графічного редактора;

 • правила роботи з графічними файлами в середовищі графічного редактора;

Текстовий редактор

 • основні операції, які можна виконувати з текстом за допомогою текстового редактора;

 • правила роботи з текстовим редактором;

 • правила зміни параметрів символу та абзацу;

 • правила зміни параметрів сторінки;

Глобальна мережа Інтернет.

 • запускати на виконання програму-браузер; переглядати гіпертекстові сторінки; працювати з програмами-браузерами, створювати закладки на потрібних веб-сторінках; переміщуватися на сторінках в прямому і зворотному напрямках; вводити з клавіатури адресу потрібної веб-сторінки;

 • змінювати вид кодування при перегляді гіпертекстових сторінок;

користуватися тематичними каталогами, пошуковими та метапошуковими системами для здійснення пошуку потрібних відомостей в Інтернеті.

Комп’ютерні презентації.

 • створювати найпростіші комп’ютерні презентації, що складаються із текстових слайдів, слайдів з малюнками, таблицями, діаграмами, схемами;

 • здійснювати перегляд слайдів;

налагоджувати, зберігати і запускати презентації.

Навчальні цілі та очікувані результати навчання:

Діяльність учнів:

Проект спрямований на удосконалення в учнів роботи над художнім текстом, використовуючи новітні методи і форми досліджень.

Ознайомлення з вчительською презентацією дасть змогу налаштуватися на роботу, побачити основні напрямки дослідження. Презентація є основним способом зацікавлення учнів до участі у проекті. Об’єднання учнів у динамічні групи сприятиме виробленню навичок працювати в колективі; виробленню почуття відповідальності один за одного, взаємодопомоги та підтримки, а також вміння продукувати власні судження й гіпотези і відстоювати їх.

Цитатна характеристика виконується з метою перевірки учителем рівня володіння художнім текстом. Учні вчитимуться усвідомлювати й аналізувати прочитане, характеризувати образи твору, оцінювати дії головних героїв, що виховуватиму в них стійкі особистісні якості.

Розгадуючи кросворд, учні актуалізують свої знання.
Відповідаючи на відкриті питання, учні висловлюють власну думку, що сприяє формуванню власної життєвої позиції.
Заповнення таблиць дає змогу розвивати пошукові та дослідницькі вміння й навички.

Працюючи в групах, учасники проекту вчаться виконувати різноманітні завдання: заповнення таблиць, розгадування кросвордів, проведення опитувань, що дає змогу не лише розширити їх кругозір, а й проаналізувати вміння учнів читати та сприймати художній текст.
Побудувавши діаграму в Excel, учні отримують навички систематизувати, порівнювати зібраний матеріал та правильно його відображати за допомогою діаграм для представлення.

Протягом роботи над проектом учні вчаться проводити соціологічні опитування, послуговуючись розробленими інструкціями. Це сприяє розвитку в дітей комунікативних, конструкторських умінь, адже за результатами опитування учні складатимуть діаграми в програмі Microsoft Excel.


Виконуючи програму проекту, учні створюватимуть психологічний портрет Марусі Чурай. Це дасть змогу не лише поглибити знання з психології, а й удосконалити вміння точно й красномовно висловлювати свої думки.

Заповнення таблиці розвиває пошукові вміння та навички аналізу художніх текстів.
Створення інформаційних грон методом гранування активізує діяльність учнів, зацікавлює їх, а також дає змогу узагальнити вміння й навички


Учні вчаться створювати мультимедійні презентації, публікації, веб-сайт, а це в свою чергу не можливо без навичок ефективно збирати інформацію та обробляти її.

При створенні презентації в учнів формуються навички збирати інформацію, аналізувати її, досліджувати, класифікувати, ілюструвати, відбирати найяскравіші переконливі факти для демонстрації думок, ідей.

Створюючи публікації, учні вдосконалюють вміння аргументовано доводити власну думку, зацікавлювати людей своєю роботою, правильно використовувати посилання та цитування.

При створенні веб-сайту учні формують вміння збирати та обробляти інформацію за допомогою баз даних, вдосконалюють вміння використовувати засоби електронних комунікацій для навчання та спілкування.

Презентуючи свої набутки, учні вчаться чітко висловлювати свої думки, формується мовленнєва культура.

Робота учнів над навчальним проектом «Легенда, втілена в життя…» проходить у декілька етапах:

І етап – підготовчий:

Учні класу ознайомлюються із вчительською презентацією, дізнаються про мету проекту, шляхи та терміни його реалізації. Координуються для роботи в динамічних групах.

ІІ етап – основний:

Робота над проектом проходить в межах діяльності трьох груп, які координуються вчителем.

1 група – «Шукачі істини», які досліджують історизм твору, постать Марусі Чурай в історії, а також визначають її основні риси як людини. Група виконує завдання:

1 – Сформулювати цитатну характеристику Марусі Чурай, яка дасть змогу учням краще осмислити образ героїні, розвиватиме пошукові, дослідницькі вміння й навички. Окрім цього, таке завдання дозволить учителеві перевірити знання учнями тексту художнього твору.

2 – Розгадати кросворд із ключем, який містить завдання про історичні постаті, які зустрічаються в творі. Завдання носить репродуктивний характер і націлене на відтворення учнями знань.

3 – Дати відповіді на питання до характеристики образів. Таке завдання дасть змогу учням краще зрозуміти конфлікт твору через характеристику образів-персонажів.

4 – Заповнити таблицю «Свідки в справі Марусі Чурай», завдання спрямоване на відтворення засвоєних знань. Заповнюючи таблицю, учні, фактично, групують героїв на позитивні та негативні.

Практичною реалізацією роботи групи «Шукачі істини» стане формулювання альманаху «Роман «Маруся Чурай» у постатях », який підсумує дослідження про історизм твору. Завдання носить творчий і дослідницький характер.

2 група – « Мандрівники в психології», які мають на меті дослідити образ Марусі Чурай як творчої особистості, вплив суспільства на її формування, а також дослідити роль митців у тогочасному суспільстві.

Завдання для групи:

1. – Спланувати й провести опитування «Особистісні якості Марусі Чурай». Це завдання учні виконуватимуть за розробленою інструкцією. Таке дослідження спрямоване на розвиток комунікативних і конструкторських умінь.

2. – Створити гронування «Риси характеру Марусі Чурай». Завдання носить репродуктивний характер. Опираючись на прийом нагромадження матеріалу, гронування стимулюватиме до роботи, активізуватиме мислення учнів.

3. – Висловити власну думку щодо відкритих питань про вплив на формування особистості героїні. Учні повинні висловити власну думку за двома позиціями. Завдання покликане формувати власну точку зору, життєву позицію і закріплювати комунікативні вміння.

4. – Створити психологічний портрет Марусі Чурай. Творче завдання, яке виконуватиметься за інструкцією, дозволить не лише закріпити вміння написання творчих робіт, а й дозволить провести певне психологічне дослідження.

Практичним результатом роботи групи стане укладання тесту «Ваш творчий потенціал». Таке завдання розвиває конструкторські вміння, креативність, поглиблює знання.

3 група – «Друзі Евтерпи», які проаналізують внесок Марусі Чурай у розвиток української пісні.

Завдання:

 1. Заповнити таблицю «Художні особливості пісень Марусі Чурай» прикладами з творів – це завдання пошукового характеру. Воно розвиває дослідницькі вміння, стимулює до творчої праці.

 2. Розгадати кросворд «Пісні Марусі Чурай» носить репродуктивний характер. Це завдання дозволить учителю перевірити знання художніх тексті, а також зацікавить учнів у подальшій роботі.

 3. Розробити й провести опитування «Чи впливають пісні Марусі Чурай на людей?». Це завдання проводиться за інструкцією. Таке завдання дасть змогу не лише підтримати чи спростувати власні думки щодо «сили» пісень героїні, а й налагодити зв'язок з іншими учнями, удосконалить конструкторські вміння.

 4. Заповнити гронування «Пісні Марусі Чурай», що дозволить учням узагальнити знання про творчість героїні.

Практичним набутком цієї групи стане укладання збірки «ЇЇ піснями плакала Полтава». Це завдання розвиває творчість, пошукові вміння.

ІІІ етап – підсумковий:

За результатами проведених досліджень одинадцятикласники створюють учнівську публікацію (газету), наповнену інформативним змістом щодо результатів досліджень. Учні створюють веб-сторінку «Безсмертя в піснях», у якій яскраво представлено результати їхнього дослідження (цікаві дослідження, висновки, інформативні повідомлення тощо).

ІV етап – заключний:

На заключному етапі учні представляють результати своїх досліджень на відкритому уроці з української літератури, а такої презентують свої практичні набутки – альманах, збірку й тест загалу.
Приблизний час, необхідний для реалізації навчального проекту:

3 тижні

Вхідні знання та навички:

 • Учні повинні мати навички роботи з програмами, включеними до Microsoft Office, знати основи форматування текстових документів, зокрема, копіювати, вставляти, змінювати шрифти та кольори, положення тексу на сторінці. Вміти зберігати інформацію на комп’ютері, здійснювати запис інформації на носії (диски, флеш-карти).

 • Учні повинні мати базові знання з історії України, зокрема, володіти знаннями періоду козаччини, орієнтуватися у хронології історичних фактів та подій, вміння давати їм оцінку, висловлювати власні судження щодо тих чи інших явищ у суспільстві.

 • Необхідно вміти аналізувати ліричні твори щодо художніх засобів та їх значення в суспільстві.

 • Учні повинні мати знання з психології про особистість, творче обдарування, навички формулювати власні висновки.

Матеріали та ресурси:

Обладнання (відмітити необхідні прилади):


 Фотоапарат

 Принтер

 Цифровий фотоапарат

 Програвач DVD-дисків

 Засоби для зв’язку з Інтернетом

 Лазерний диск

 Відеокамера

 Проектор

 Сканер

 Телевізор

 Комп’ютер(и)

 Відеомагнітофон

 Обладнання для проведення відеоконференцій

 Інше:      

Програмне забезпечення (відмітити необхідні програми):

 Бази даних

 Табличний процесор

 Видавничі системи

 Програми для підтримки роботи з електронною поштою

 Енциклопедія на компакт-диску

 Програми опрацювання зображень

 Веб-браузер для перегляду веб-сайтів

 Програми для створення мультимедійних презентацій

 Програми для створення веб-сайтів

 Текстовий редактор

 Програми для створення публікацій

 Архіватори

 Інше:     

Друковані матеріали:

 1. Костенко Л. Маруся Чурай: Історичний роман у віршах. – К.: Веселка, 1990.

 2. Панченко В. Урок літератури. – Кіровоград, 2000. – С. 85-120.

 3. Бажан М. Поема про кохання і безсмертя // Літературна Україна. – 1980. – 4 березня.

 4. Брюховецький В.С. Ліна Костенко. – К: Дніпро, 1990.

 5. Забужко Н. Вивчення роману Ліни Костенко “Маруся Чурай” // Українська мова і література в школі. – 1989. – № 11-12.

 6. Краснова Л. Поезія Ліни Костенко: Посібник для вчителів. – Дрогобич: Коло, 2001. – С. 129-155.

 7. Дзюба І. Неопалима книга //Україна. – 1987. – №7.

 8. Дівчина з легенди. Маруся Чурай: Пісні / Л.С. Кауфман (упоряд., підгот. текстів та післямова) М.Стельмах (передм.). – К. : Просвіта, 2005. – 120с.

 9. Шаховский А. Маруся, малороссийская Сафо // Сто русских литераторов. Т.1. — СПб., 1839. — С. 271—273

 10. Шкляревский, А. Маруся Чурай // Пчела. — СПб., 1877 г., № 45, С. 711—712.
Додаткове приладдя та витратні матеріали:

Ватмани, маркери, вишиті рушники

Ресурси Інтернету:

www.youtube.com

http://tsn.ua

http://uk.wikipedia.org

http://rupresentations.ucoz.ru

http://litra.org.ua

http://kostenko.electron.com.ua

http://www.ruskline.ru

http://elenadbgry.ucoz.ru/

http://zounb.zp.ua

http://infomandri.osvita.info


Інше:

Запрошення батьків і вчителів на підсумковий відкритий урок.

Диференціація навчання:

Проект передбачає підготовку учнями репродуктивних, творчих і практичних завдань різного рівня складності.

Клас ділиться на динамічні групи з метою полегшеного та організованого виконання поставлених завдань, а також для забезпечення повного залучення учнів до роботи. Крім того обдаровані учні допомагатимуть у роботі тим, що мають нижчий рівень підготовки.


Оцінювання знань та вмінь учнів:

Оцінювання діяльності учнів у проекті здійснюється за формами, в яких наведено критерії оцінки. Форми побудовані з використанням методу взаєморецензування та оцінки вчителя.

Презентація, публікація та веб-сайт оцінюються максимально 100 балами за основними критеріями: змістовий аспект, технічне оформлення, естетизм.

Також оцінюється спеціальне практичне завдання за такими критеріями: наповненість, технічне оформлення, естетизм.

Ключові слова:

Ліна Костенко, Маруся Чурай, Іван Іскра, Гриць Бобренко, Богдан Хмельницький, Галя Вишняківна, роман, роман у віршах, козаччина, історія, пісні, психологічний портрет, фото-тест, гронування, характеристика героя, історизм у творі, презентація, публікація, веб-сайт, тест, таблиця, художні ознаки, цитата, реципієнт, пестливі слова, діаграма.Intel® навчання для майбутнього
©2005 Intel Corporation. Всі права захищеніСхожі:

План навчального проекту Автор навчального проекту
Всі інші учасники конкурсу розробляють Web-сайт, презентацію проекту та висновок з ключового питання
План навчального проекту Автор навчального проекту
Всі інші учасники конкурсу розробляють Web-сайт, презентацію проекту та висновок з ключового питання
План навчального проекту Автор навчального проекту
Вінницький педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, інститут філології й журналістики
План навчального проекту Автор навчального проекту
Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, природничо-географічний факультет
План навчального проекту Автор навчального проекту
Навчальні предмет(и): відмітити предмети, з якими пов’язаний ваш навчальний проект
План навчального проекту Автор навчального проекту
Якщо ваш навчальний проект виберуть для збереження у базі даних програми „Intel® Навчання для майбутнього”, чи бажаєте ви, щоб було...
План навчального проекту Автор навчального проекту
Якщо ваш навчальний проект виберуть для збереження у базі даних програми „Intel® Навчання для майбутнього”, чи бажаєте ви, щоб було...
План навчального проекту Автор навчального проекту
Якщо ваш навчальний проект виберуть для збереження у базі даних програми „Intel® Навчання для майбутнього”, чи бажаєте ви, щоб було...
План навчального проекту Автор навчального проекту
Якщо ваш навчальний проект виберуть для збереження у базі даних програми „Intel® Навчання для майбутнього”, чи бажаєте ви, щоб було...
План навчального проекту Автор навчального проекту
Якщо ваш навчальний проект виберуть для збереження у базі даних програми „Intel® Навчання для майбутнього”, чи бажаєте ви, щоб було...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка