План навчального проекту Автор навчального проекту


Скачати 84.24 Kb.
НазваПлан навчального проекту Автор навчального проекту
Дата14.04.2013
Розмір84.24 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Інформатика > Документи

План навчального проектуАвтор навчального проекту:

Прізвище, ім’я та по-батькові:

Кобися Володимир Михайлович

Місце роботи / Назва навчального закладу:

Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського

Місце проживання автора проекту:

м. ВінницяОпис проекту

Назва проекту:

Інноваційні технології в професійній діяльності вчителя: за і проти

Основні питання:
Ключове питання:

Інноваційні технології в професійній діяльності вчителя приносять користь чи шкоду?
Тематичні питання:

Яким чином можна зацікавити учнів до навчання?

Як викликати інтерес до навчального матеріалу?

Які засоби активізації пізнавальної діяльності використовують сучасні викладачі?
Змістові питання:

Що розуміють під поняттям «інтерес»?


Стислий опис:Навчальні предмет(и): відмітити предмети, з якими пов’язаний ваш навчальний проект

 Основи економіки

 Українська мова і література

 Зарубіжна література

 Музика, образотворче мистецтво

 Інформатика

 Всесвітня історія

 Іноземна мова

 Людина і суспільство/Основи філософії

 Я і Україна/Довкілля/ Природознавство

 Фізика, астрономія

 Математика

 Фізична культура, ОБЖ, ДПЮ

 Біологія

 Географія

 Хімія

 Історія України

 Основи правознавства

 Трудове навчання

 Інше:      

 Інше:      

 інше:      

Класи: відмітити класи, яких стосується ваш навчальний проект

 1–4

 5-7

 Інше:      

 8-9

 10-11

 Інше:      

Державні освітні стандарти та навчальні програми:

Кваліфікаційна характеристика по професії «оператор комп’ютерного набору» ЕТКД, випуск ІІ, ч.1, «Професії, які є загальними для всіх галузей господарства», 2004 р.

Галузь "Технологія":

  • ознайомлення студентів з місцем і роллю інформаційно-комунікаційних технологій в сучасному виробництві, науці, повсякденному житті та їх підготовка до раціонального використання комп'ютерних засобів при розв'язуванні задач, пов'язаних з опрацюванням інформації, її пошуком, систематизацією, зберіганням, поданням, передаванням.

Галузь "Математика"

  • інтелектуальний розвиток студентів (логічного мислення і просторової уяви, алгоритмічної, інформаційної та графічної культури, пам'яті, уваги, інтуїції);

Освітня галузь структурована за такими змістовими лініями:

числа; вирази; рівняння і нерівності; функції; елементи комбінаторики; початок теорії ймовірностей та елементи статистики; геометричні фігури; геометричні величини.

Стандарт базової і повної середньої освіти

Зміст базової і повної середньої освіти створює передумови:

для індивідуалізації та диференціації навчання, його профільності у старшій школі, запровадження особистісно орієнтованих педагогічних технологій, формування соціальної, комунікативної, комп'ютерної та інших видів компетентності студентів.

Навчальні цілі та очікувані результати навчання:

В процесі реалізації проекту студенти навчаються

  • збирати інформацію по різним напрямкам, проводити колективне обговорення отриманих даних, аналіз та вибір потрібної частини.

  • аргументовано доводити власну думку, ілюструвати ідеї, дослідження, висновки; шукати, обробляти та подавати думки інших, використовуючи при цьому посилання на друковані та Інтернет-ресурси.

  • ефективно збирати, обробляти інформацію, розміщувати її на Веб-сторінці так, щоб вони були цікаві, зрозумілі, швидко завантажувалися, мали зручну навігацію та посилання на інші корисні сайти.

  • самостійно проаналізувати свою діяльність в процесі виконання проекту, закріпити отримані знання, зберегти інформацію, якою можуть скористатись інші при вирішенні подібних задач.

Аналіз використання статистичних розрахунків на комп’ютері дозволить учню визначити важливість його роботи, значення для майбутніх поколінь.

Діяльність учнів:

Студенти ознайомлюються з темою проекту. Обирають собі партнера. Вибирають конкретну тему для дослідження. Виконують пошук інформації в літературі та в Інтернет. Дидактичний матеріал в Excel призначений для аналізу стану використання статистичних розрахунків на комп’ютері іншими людьми. Проводять аналіз знайденої інформації та вибирають потрібну, обирають напрямки подальшої роботи, складають план. Виконують практичну частину проекту. Результати роздруковують.

Створюють:

  • презентацію (Знайомство з проектом: осмислення теми, постановка мети. Визначення напрямків подальшої роботи: здійснюється аналіз програмного забезпечення – один учень проводить аналіз програм, другий шукає шляхи вирішення подібних задач в Інтернет. При сумісному обговоренні визначається, яку програму краще використовувати. Організація роботи. Пошук інформації. Аналіз знайденої інформації, відбір, обробка.).

  • Веб-сайт (Створити Веб-сайт як результат проекту. Розмістити на ньому основні задачі, які ставилися перед учнями, приклади вирішення подібних задач, інформацію про розробників та допоміжну інформацію. Проілюструвати подану інформацію відповідно до змісту).

  • Інформаційний бюлетень про результати та хід досліджень, який повинен містити: огляд існуючих програм для вирішення задачі на думку учня та в Інтернет, аналіз та вибір конкретної програми; розроблений план вирішення задачі; необхідні елементи програми, які використовуються для вирішення задачі; отримані результати роботи та висновки.


Дидактичний матеріал в Word призначений для відображення порядку виконання проекту та проведення моніторингу: студенти записують питання, які у них з’являються на кожному етапі і записують знайдені відповіді.

Проводять демонстрацію презентації та пропонують відвідати свій сайт іншим учням.

Працюють над впровадженням результатів досліджень в роботу викладачів, навчального закладу.

Приблизний час, необхідний для реалізації навчального проекту:

5 місяців

Вхідні знання та навички:

Вміння працювати за комп’ютером. Знання програм пакету Microsoft Office: Word, Excel, PowerPoint, Publisher.

Матеріали та ресурси:

Обладнання (відмітити необхідні прилади):


 Фотоапарат

 Принтер

 Цифровий фотоапарат

 Програвач DVD-дисків

 Засоби для зв’язку з Інтернетом

 Лазерний диск

 Відеокамера

 Проектор

 Сканер

 Телевізор

 Комп’ютер(и)

 Відеомагнітофон

 Обладнання для проведення відеоконференцій

 Інше:      
Програмне забезпечення (відмітити необхідні програми):

 Бази даних

 Табличний процесор

 Видавничі системи

 Програми для підтримки роботи з електронною поштою

 Енциклопедія на компакт-диску

 Програми опрацювання зображень

 Веб-браузер для перегляду веб-сайтів

 Програми для створення мультимедійних презентацій

 Програми для створення веб-сайтів

 Текстовий редактор

 Програми для створення публікацій

 Архіватори

 Інше:     

Друковані матеріали:Ресурси Інтернету:

http://www.google.com/ - пошукова система

http://www.dialektika.com/books/

http://uchcom.botik.ru

Інше:Диференціація навчання:

Обдаровані студенти:


Синтезують, ранжирують, структуризують знайдений матеріал, виконують оформлення Веб-сайтів.

Оцінювання знань та вмінь учнів:

Оцінювання проводиться на основі розроблених критеріїв оцінювання для кожного етапу роботи. Крім цього викладач проводить самостійний аналіз участі студентів у проекті, за допомогою дидактичного матеріалу у Word переглядає процес вирішення питань, які виникають при роботі над проектом. Деякі критерії оцінювання передбачають самостійну оцінку учнем, оцінку батьками.

Ключові слова:


Intel® навчання для майбутнього
©2005 Intel Corporation. Всі права захищеніСхожі:

План навчального проекту Автор навчального проекту
Всі інші учасники конкурсу розробляють Web-сайт, презентацію проекту та висновок з ключового питання
План навчального проекту Автор навчального проекту
Всі інші учасники конкурсу розробляють Web-сайт, презентацію проекту та висновок з ключового питання
План навчального проекту Автор навчального проекту
Вінницький педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, інститут філології й журналістики
План навчального проекту Автор навчального проекту
Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, природничо-географічний факультет
План навчального проекту Автор навчального проекту
Якщо ваш навчальний проект виберуть для збереження у базі даних програми „Intel® Навчання для майбутнього”, чи бажаєте ви, щоб було...
План навчального проекту Автор навчального проекту
Якщо ваш навчальний проект виберуть для збереження у базі даних програми „Intel® Навчання для майбутнього”, чи бажаєте ви, щоб було...
План навчального проекту Автор навчального проекту
Якщо ваш навчальний проект виберуть для збереження у базі даних програми „Intel® Навчання для майбутнього”, чи бажаєте ви, щоб було...
План навчального проекту Автор навчального проекту
Якщо ваш навчальний проект виберуть для збереження у базі даних програми „Intel® Навчання для майбутнього”, чи бажаєте ви, щоб було...
План навчального проекту Автор навчального проекту
Якщо ваш навчальний проект виберуть для збереження у базі даних програми „Intel® Навчання для майбутнього”, чи бажаєте ви, щоб було...
План навчального проекту Автор навчального проекту
Якщо ваш навчальний проект виберуть для збереження у базі даних програми „Intel® Навчання для майбутнього”, чи бажаєте ви, щоб було...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка