План навчального проекту Автор навчального проекту


Скачати 98.49 Kb.
НазваПлан навчального проекту Автор навчального проекту
Дата07.01.2014
Розмір98.49 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Інформатика > Документи

План навчального проектуАвтор навчального проекту:

Прізвище, ім’я та по-батькові:

Вергелес Таїса Павлівна

Місце роботи / Назва навчального закладу:

Барський професійний будівельний ліцей

Вінницької області

Місце проживання автора проекту:

м. Бар вул. Коцюбинського 6, кв. 10Якщо ваш навчальний проект виберуть для збереження у базі даних програми „Intel® Навчання для майбутнього”, чи бажаєте ви, щоб було вказане ваше ім’я як автора проекту?

 Так  Ні

Опис проекту

Назва проекту:

Геометрія у будівництві

Основні питання:
Ключове питання:

Чи бувають знання зайвими? Чи по праву геометрію називають «граматикою архітектора»?
Тематичні питання:

Чи можливі довершені форми у будівництві без знання геометрії?
Змістові питання:

Які геометричні знання необхідні під час закладання фундаменту будівлі?

Які розрахунки необхідні під час виконання штукатурних робіт?

З чого починається виготовлення дерев’яного вікна? Які математичні знання необхідні?

Стислий опис:

Проект « Геометрія у будівництві » призначений для учнів 2 курсу професійно-технічних закладів під час вивчення курсу геометрії. Мета проекту: пов'язати навчальну діяльність учнів з дослідницькою діяльністю в галузі геометрії, встановити міжпредметні зв’язки та зв'язок з професійною діяльністю учнів. Під час роботи над проектом учні будуть підбирати матеріал про вплив геометрії на історію розвитку будівництва, про її зв’язок з сучасністю. Проведуть дослідження щодо використання знань з геометрії під час виконання різних видів будівельних робіт.. На основі отриманих результатів та матеріалів учні зроблять висновок про різноманітне застосування знань з геометрії у будівництві. Учні будуть створювати презентації, публікації та веб-сайт, в яких будуть показані їх результати досліджень та висновки.

Навчальні предмет(и): відмітити предмети, з якими пов’язаний ваш навчальний проект
 Основи економіки

 Українська мова і література

 Зарубіжна література

 Музика, образотворче мистецтво

 Інформатика

 Всесвітня історія

 Іноземна мова

 Людина і суспільство/Основи філософії

 Я і Україна/Довкілля/ Природознавство

 Фізика, астрономія

 Математика

 Фізична культура, ОБЖ, ДПЮ

 Біологія

 Географія

 Хімія

 Історія

 Основи правознавства

 Трудове навчання

 Інше:      

 Інше:      

 інше:      
Класи: відмітити класи, яких стосується ваш навчальний проект
 1–4

 5-7

 Інше:      

 8-9

 10-11

 Інше: I-II курс
Державні освітні стандарти та навчальні програми:
Українська мова:

Учень самостійно:

-усвідомлює і визначає мотив і мету власної пізнавальної діяльності;

-планує діяльність для досягнення мети, розподіляючи її на етапи;

-здійснює намічений план з допомогою дібраних методів і прийомів;


-оцінює проміжні і кінцеві результати пізнавальної діяльності, робить відповідні висновки

Інформатика

-Усвідомлення можливостей використання комп’ютерних мереж і систем; можливостей комп’ютерного моделювання технічних засобів і процесів.

-Знання можливостей використання програмного забезпечення комп'ютера в навчальному процесі.

-Робота з прикладними програмами для розв'язування задач з математики, фізики, географії, іноземних мов тощо. Розв'язування навчально-дослідницьких задач.

-Правила створення, перегляду та збереження комп’ютерної презентації, публікації та веб-сторінки.

Математика

-Знання курсу геометрії, вільне володіння геометричними термінами.

-Вміння розпізнавати геометричні фігури за їхніми ознаками, знаходити їх площі та об′єми.

-Знання основних аксіом і теорем курсу геометрії
Історія

-Знання історії розвитку геометрії і її зв′язок з будівництвом.
Спецтехнологія

Штукатур (3 розряд) повинен знати:

-Властивості основних матеріалів і готових сухих розчинних сумішей використовуваних при штукатурних роботах.

-Призначення і способи виготовлення розчину із сухих сумішей.

-Способи підготовки поверхні до штукатурення.

-Види послідовності і способи виконання робіт при простому оштукатурюванні, ремонті і перетиранні простої штукатурки.
Муляр (3 розряд)

Необхідно знати:

- основні властивості стінових матеріалів та розчинів;

- прості системи мурування і перев'язування швів;

- прийоми мурування простих стін;

- вимоги до якості мурування.

Столяр

Повинен знати:

- ручну обробку матеріалів ручним інструментом;

- технологію виготовлення та встановлення віконних блоків;

- монтаж кроквяної системи.
Навчальні цілі та очікувані результати навчання:
Під час роботи над проектом учні розширять свої знання про геометричні тіла, їх види, застосування. Набудуть вміння і навички самостійного опрацювання матеріалу, його узагальнення і систематизації. Навчаться робити висновки на основі проведених досліджень в галузі геометрії і будівництва. Будуть застосовувати набуті знання і вміння в професійній діяльності.
Діяльність учнів:
Учні працюють над проектом малими групами

І етап – Учні ознайомлюються з завданням вчителя, ключовими та тематичними питаннями, обирають питання для дослідження та вивчають теоретичну інформацію по темі. Учні підбирають додаткову інформацію з різних джерел, що стосується математичних знань під час виконання будівельних робіт.

ІІ етап – Учні відповідають на запитання теоретичної частини, показують викладачу знайдену інформацію після чого переходять до наступного…

ІІІ етапу - роботи по напрямкам проекту

ІV етап – об’єднання окремих частин проекту та презентація його групі.

Під час роботи над проектом « Геометрія у будівництві» учні були розподілені на групи:

1) Презентація. Учні проводять дослідження питання « Чи важливі знання геометрії під час будівництва?» . Стисло, чітко представляють результати досліджень, відбирають переконливі факти для демонстрування думок, ідей.

2) Публікація. Тема публікації: «Геометрія в практичній діяльності людини».Учні аргументовано доводять власну думку, використовуючи повні речення, використовують цитування та посилання на Інтернет- ресурси, підкріплюють матеріал ілюстраціями, зображеннями.

3) Веб сторінка. Учні складають форму для відповідей на запитання, складені на основі історичних даних про, пов’язаних з математичними обчисленнями. Здійснюють пошук партнерів для здійснення завдань проекту. Використовують засоби електронних комунікацій.
Приблизний час, необхідний для реалізації навчального проекту:
1 місяць
Вхідні знання та навички:
Знання української мови, математичних термінів, засобів інформаційних технологій, досконале користування комп'ютером, професійні навички у галузі будівництва.
Матеріали та ресурси:Обладнання (відмітити необхідні прилади):

 Фотоапарат

 Принтер

 Цифровий фотоапарат

 Програвач DVD-дисків

 Засоби для зв’язку з Інтернетом

 Лазерний диск

 Відеокамера

 Проектор

 Сканер

 Телевізор

 Комп’ютер(и)

 Відеомагнітофон

 Обладнання для проведення відеоконференцій

 Інше:      


Програмне забезпечення (відмітити необхідні програми):
 Бази даних

 Табличний процесор

 Видавничі системи

 Програми для підтримки роботи з електронною поштою

 Енциклопедія на компакт-диску

 Програми опрацювання зображень

 Веб-браузер для перегляду веб-сайтів

 Програми для створення мультимедійних презентацій

 Програми для створення веб-сайтів

 Текстовий редактор

 Програми для створення публікацій

 Архіватори

 Інше:     
Друковані матеріали:

підручник «Геометрія» (10-11 кл.),

енциклопедія «Большая энциклопедия школьника» ,

Додаткове приладдя та витратні матеріали:

олівці, папір для друку, диски

Ресурси Інтернету:

http://www.aratta-ukraine.com/news

http://ua.textreferat.com/referat-1888.html

http://revolution.allbest.ru

http: // www. zabudova. in. ua

Інше:

запросити представників різних професій для дискусії

Диференціація навчання:
Обдаровані учні:

Обдаровані учні стають керівниками груп, відповідають за вчасність виконання проекту, забезпечення групи ресурсами, розподіл обов’язків в групі, приймають участь в оцінюванні.

Оцінювання знань та вмінь учнів:

Оцінювання проходить на кожному етапі. Для цього розроблені відповідні критерії та форми оцінювання за 12 бальною системою.

При оцінюванні презентації враховується грамотність при викладенні матеріалу, стиль оформлення, використання анімаційних засобів.

При оцінюванні публікації враховується відповідність змісту

темі проекту, цікаві , влучні назви статей, оформлення.

Ключові слова:

Фігура, многогранник, тіла обертання, термін, галузь, математика, геометрія, приклади, будівництво, професія, інструменти, знання

Схожі:

План навчального проекту Автор навчального проекту
Всі інші учасники конкурсу розробляють Web-сайт, презентацію проекту та висновок з ключового питання
План навчального проекту Автор навчального проекту
Всі інші учасники конкурсу розробляють Web-сайт, презентацію проекту та висновок з ключового питання
План навчального проекту Автор навчального проекту
Вінницький педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, інститут філології й журналістики
План навчального проекту Автор навчального проекту
Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, природничо-географічний факультет
План навчального проекту Автор навчального проекту
Навчальні предмет(и): відмітити предмети, з якими пов’язаний ваш навчальний проект
План навчального проекту Автор навчального проекту
Якщо ваш навчальний проект виберуть для збереження у базі даних програми „Intel® Навчання для майбутнього”, чи бажаєте ви, щоб було...
План навчального проекту Автор навчального проекту
Якщо ваш навчальний проект виберуть для збереження у базі даних програми „Intel® Навчання для майбутнього”, чи бажаєте ви, щоб було...
План навчального проекту Автор навчального проекту
Якщо ваш навчальний проект виберуть для збереження у базі даних програми „Intel® Навчання для майбутнього”, чи бажаєте ви, щоб було...
План навчального проекту Автор навчального проекту
Якщо ваш навчальний проект виберуть для збереження у базі даних програми „Intel® Навчання для майбутнього”, чи бажаєте ви, щоб було...
План навчального проекту Автор навчального проекту
Якщо ваш навчальний проект виберуть для збереження у базі даних програми „Intel® Навчання для майбутнього”, чи бажаєте ви, щоб було...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка