План навчального проекту Автор навчального проекту


Скачати 194.07 Kb.
НазваПлан навчального проекту Автор навчального проекту
Дата29.02.2016
Розмір194.07 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Біологія > Документи

풬ß˴ĩ

План навчального проекту
Автор навчального проекту:

Прізвище, ім’я та по-батькові:

Кондратюк Ольга Ігорівна

Місце роботи /Назва навчального закладу:

Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, природничо-географічний факультет

Місце проживання автора проекту:

Київська область,Тетіївський район, с. Денихівка, вул.
Набережна, 54Відомості про тренінг:

Прізвище, ім’я та по-батькові тренера (тренерів):

Кізім Світлана Степанівна

Місце проведення тренінгу:

Вінницький державний педагогічний університет імені М.Коцюбинського

Дати проведення тренінгу:

22.09.14


Якщо ваш навчальний проект виберуть для збереження у базі даних програми „Intel® Навчання для майбутнього”, чи бажаєте ви, щоб було вказане ваше ім’я як автора проекту?

ТакНіОпис проекту

Назва проекту:

Підкорювачі небесного океану

Основні питання:

Ключове питання:

Політ це необхідність чи життя?

Тематичні питання:

 1. Які секрети польоту птахів?

 2. Чому життя людини без птаха було б неповноцінним ?

 3. Чи є міграція складною і небезпечною для птахів?

Змістові питання:

 1. Які особливості будови грудної клітини у птаха?

 2. Яка будова пухового пера?

 3. Які пера надають птахам обтічнох форми тіла?

 4. Яка головна особливість м’язової системи у птаха?

 5. У чому полягає унікальність будови дихання і процесів дихання у птахів?

 6. Що собою являє політ?

 7. Що таке міграція?

 8. Які птахи належать до осілих?

 9. Що собою являють повітряні мішки?

 10. Чим вкриті цівка і пальці ніг птаха?

 11. Як називається наука про птахів?

 12. Що подібне і що відмінне в будові і способі життя пінгвінів і без кільових птахів?

 13. Що є причиною сезонних міграцій птахів?

 14. Які м’язи призводять у рух крила птахів під час польоту?

 15. Які особливості скелету птахів?

Стислий опис:

Навчальний проект «Підкорювачі небесного океану», передбачає дослідження та вивчення птахів та пристосування їх до польоту. Навчальний проект об’єднує такі предмети, як біологію, фізику, інформатику, географію, екологію, сільське господарство та хімію.

Основна ідея проекту полягає у розвитку в учнів навичок мислення високого рівня, а саме: навчити учнів збирати інформацію, аналізувати та класифікувати її; висувати гіпотези та ідеї; обговорювати результати досліджень.

Метою данного проекту є знайти в зовнішній та внутрішній будові птахів риси пристосування їх до польоту, вияснити яке значення відіграють птахи для людини, розглянути таке поняття, як міграція, та з’ясувати яку роль вона відіграє у житті птаха.

Учні діляться на 3 групи, самостійно обирають собі назви груп і отримують індивідуальні завдання на кожну групу.

Перша група має дослідти «Які секрети польоту птахів?». А саме:

1.Дослідити зовнішню будову птаха.

а) Особливості форми тіла.

б) Види пір’я та його функції.

2.Внутрішню будову птаха.

а) Особливості скелета і м’язів птахів.

б) Особливості дихальної та кровоносної системи.

в) Значення кілі для птахів.

г) Особливості системи травлення.

Після того як група відшукає інформацію, вона має підготувати презентацію, де висвітлити свої дослідження і зробити певні висновки.

Друга група має дослідити «Чому життя людини без птаха було б неповноцінним?». А саме:

1.Дослідити яку роль для екології відіграють птахи.

2. Дослідити, яку роль для людини відіграють птахи.

3. Чим шкідливі птахи для людини і екології.

Після того як група відшукає інформацію, вона має підготувати публікацію, де висвітлять свої дослідження і зроблять висновки.

Третя група має дослідити « Чи є міграція складною і небезпечною для птахів?». А саме:

1.Визначити,які птахи є мігруючими, а які осілими.

2. В чому необхідність міграції для птахів.

3. В чому полягає складність міграції для птахів.

Дослідивши це питання група має підготувати web-сайт де висвітлити свої результати досліджень.

Кожен проект має бути виконаний за допомогою таких програм як: PowerPoint, Publisher, Word та інші.Навчальні предмет(и):відмітити предмети, з якими пов’язаний ваш навчальний проект

 Основи економіки

Українська мова і література

Зарубіжна література

Музика, образотворче мистецтво

 Інформатика

 Всесвітня історія

 Іноземна мова

Людина і суспільство/Основи філософії

Я і Україна/Довкілля/ Природознавство

 Фізика, астрономія

 Математика

Фізична культура, ОБЖ, ДПЮ

 Біологія

Географія

Хімія

Історія України

Основи правознавства

Трудове навчання

 Інше: Екологія

 Інше: Сільське господарство

 інше:      

Класи: відмітити класи, яких стосується ваш навчальний проект

1–4

 5-7

 Інше:      

8-9

 10-11

 Інше:      
Державні освітні стандарти та навчальні програми:

Освітня галузь «Біологія» 8 клас

Тема: Птахи

Учень:

називає:

 • загальні ознаки класу Птахи;

наводить приклади:

 • видів птахів, поширених на території України, регіоні, де живе учень;

 • птахів, що мають господарське значення;

 • видів птахів, які потребують охорони;

 • рис відмінності будови птахів порівняно з плазунами;

 • риси пристосованості птахів до польоту;

 • сезонних явищ у житті птахів;

розпізнає:

 • найпоширеніших птахів свого регіону у природі;

 • птахів кількох найпоширеніших рядів на малюнках;

 • характерні риси будови птахів, що належать до різних екологічних груп;

пояснює:

 • значення турботи про потомство у птахів;

 • значення сезонних міграцій в житті деяких птахів;

 • роль птахів у природі і значення для людини;

 • вплив діяльності людини на середовища життя птахів і їхню чисельність;

 • необхідність охорони птахів;

характеризує:

 • пристосування птахів до польоту;

 • різноманітність зв’язків птахів із середовищем існування;

 • причини сезонних явищ у житті птахів;

 • особливості розмноження, шлюбну поведінку та розвиток птахів;

 • виводкових, нагніздних птахів;

 • осілих, кочових і перелітних птахів;

порівнює:

 • організацію плазунів та птахів;

 • спосіб життя холоднокровних та теплокровних тварин;

 • спосіб життя виводкових та нагніздних, осілих та перелітних птахів;

спостерігає та описує:

 • особливості будови скелету птахів;

 • поведінку найпоширеніших видів птахів своєї місцевості;

 • рухи птахів під час польоту;

застосовує знання:

 • про особливості життєдіяльності птахів для пояснення заходів їхньої охорони;

 • для практичних дій по приваблюванню певних видів птахів;

 • для догляду за птахами;

дотримується правил:

 • роботи з польовими визначниками та атласами;

 • ведення фенологічних спостережень;

робить висновок:

про значення птахів у екосистемах та в житті людини

Освітня галузь «Природознавство» 5 клас

Тема: Організм як жива система

Учень називає:

— особливості будови рослин і тварин;
— основні властивості організмів (подразливість, дихання, живлення, обмін речовин, розмноження, ріст, розвиток);
— умови, необхідні для росту і розвитку організмів;
— типи живлення;
— речовини, необхідні для живлення організмів;
наводить приклади:
— представників різних організмів;

органів тварин та рослин;
— залежності будови організмів від середовища існування;
порівнює:
— процеси життєдіяльності рослин і тварин;
спостерігає та описує:
— розмноження кімнатних рослин;
— пророщування насіння;
— поведінку тварин;
— пристосування організмів до умов існування;
дотримується правил:
— виконання дослідів;
— поведінки у природі;
робить висновки:
— про організм як форму існування живого;
— про значення розмноження у природі
Освітня галузь «Географія» 8 клас

Тема: Червона та Зелена книги України.Тваринний світ України, його різноманітність. Вплив людини на тваринний світ. Тварини, занесені до Червоної книги України.

Учень:

називає:

види рослин і тварин, занесених до Червоної книги України;

характеризує:

видовий склад і по-ширення рослин, тварин України;

пояснює:

умови ґрунто утворення, особливості поширення ґрунтів,

закономірності поширення основних типів рослинності;

аналізує:

карти ґрунтів України,

рослинності і тваринного світу;визначає:разом із членами роди-ни типи ґрунтів у своїй місцевості, їх родючість, види рослин і тварин;

оцінює:

роль ґрунтових і біологічних ресурсів у господарській діяльності, наслідки їх використання в різних регіонах України.

Тема: Сільське господарство

Учень/учениця

називає:

склад сільського господарства, види сільськогосподарських угідь; наводить приклади і показує на карті: райони вирощування сільськогосподарських культур, розвитку тваринництва; характеризує: особливості розвитку та розміщення рослинництва і тваринництва на сучасному етапі; визначає:сільськогосподарську спеціалізацію свого регіону;

аналізує:

тенденції розвитку сільського господарства; статистичні да ні щодо сільськогосподарського виробництва;

виявляє:

з родиною значення продукції сільського господарства в раціоні їхнього харчування;

оцінює: місце України у світі з виробництва сільськогосподарської продукції.

Освітня галузь «Інформатика» 8 клас

Мультимедійні презентації:

Учень знає:

 • критерії оцінювання презентації;

пояснює зміст понять:

 • макет слайда;

 • дизайн слайда та презентації;

 • структура презентації;

пояснює:

 • вибір стильового оформлення слайдів презентації;

 • призначення елементів управління в презентаціях;

 • особливості використання вбудованих і зв’язаних об’єктів;

розрізняє:

 • вбудований і зв’язаний об’єкти;

описує:

 • спосіб застосування ефектів анімації до процесу змінення слайдів та об’єктів на слайдах;

 • способи показу презентацій;

 • алгоритм вбудовування та зв’язування об’єктів;

вміє:

 • проектувати і розробляти структуру презентації;

 • добирати стильове оформлення презентації та дизайн слайдів;

 • додавати до слайдів організаційні діаграми;

 • додавати до слайдів відеокліпи, звукові ефекти, мовний супровід;

 • додавати до об’єктів на слайдах анімаційні ефекти;

 • налаштовувати анімаційні ефекти змінення слайдів;

 • використовувати гіперпосилання і елементи управління в процесі створення і демонстрації презентації;

 • вбудовувати об’єкти;

 • підготовлювати до друку і друкувати слайди презентації;

оцінювати презентацію за заданими критеріями

Комп’ютерні публікації :

Учень

пояснює зміст понять:

 • комп’ютерна публікація;

 • шаблон та структура публікації;

описує:

 • особливості роботи з графічними і текстовими об’єктами під час створення публікацій;

наводить приклади:

 • публікацій різного виду;

 • основних складових публікації;

 • програмних засобів створення комп’ютерних публікацій;

уміє:

 • створювати публікацію на основі шаблону;

 • виконувати основні операції над об’єктами в середовищі підготовки комп’ютерних публікацій;

 • створювати зв’язки між об’єктами публікації;

 • зберігати публікації;

роздруковувати публікації

Опрацювання текстових даних:

Ученьзнає:

 • формати файлів текстових документів;

описує поняття:

 • шаблон текстового документа;

 • структура документа;

пояснює:

 • стильове оформлення документів різних типів та їх об’єктів;

 • призначення колонтитулу;

 • призначення покажчика;

класифікує:

 • списки;

вміє створювати в текстовому документі:

 • нумеровані й марковані списки;

 • таблиці;

 • колонки;

 • колонтитули та налаштовувати параметри сторінок;

 • зміст документа в автоматичному режимі;

 • покажчики;

використовує:

 • стилі символів та абзаців для форматування тексту;

 • шаблони документів;

інструменти для креслення й налаштовування
Навчальні цілі та очікувані результати навчання:

Діяльність учнів:

На початку проекту учні ознайомлюються з різними зразками публікацій, презентацій, веб-сайтів.

Після дослідження учні знатимуть ознаки Птахів, терміни теми, шлях еволюції та пристосувальні якості класу;

Розумітимуть що таке міграція та причини міграції.

Застосовують отриманні знання для порівняльних робіт, проведення аналогій, класифікування чи виділення окремих представників Птахів.

Аналізують інформацію з різних джерел та знаходять відмінності і схожості в твердженнях, здатні обробляти різні матеріали та оцінювати значимість данних, прослідковують причинно-наслідкові зв’язки в темі;

Синтезують, створюють нові схеми, плани дій, повідомлення, тощо на основі отриманої інформації, творчо мислять і можуть оперувати своїми знаннями в різних цілях та сферах діяльності.

Оцінюють значущість матеріалу, важливість знань з теми для конкретних цілей.

Кожна група має виконати індивідуальне завдання: По закінченні проекту учасники групи «Дослідники»:

Знатимуть передумови, та механізми міграцій. Розумітимуть складність міграції для птаха. Застосовуватимуть отримані знання для проведення аналогій з іншими класами. Аналізуватимуть інформацію з різних джерел і знаходитимуть найбільш доцільні твердження. Синтезуватимуть, створюватимуть ієрархічні зв’язки, власні гіпотези, теорії і твердження. Оцінюватимуть значущість міграцій для птахів.

По закінченні проекту учасники групи «Науковці»:

Знатимуть основні механізми взаємодії птахів з екосистемами та людиною. Розумітимуть причини та результати їх взаємодії. Застосовуватимуть отримані знання для прогнозування імовірних результатів при різного роду дослідженнях, та використання зптахів людиною. Аналізуватимуть доцільність використання птахів людиною, та взаємозалежність різних видів від діяльності інших. Синтезуватимуть, створюватимуть графіки залежності, продукуватимуть власні ідеї використання птахів в промисловості і збереження їх в природі. Оцінюватимуть значущість птахів в житті людини та їх роль в екосистемах світу.

По закінченні проекту учасники групи «Експерти»:

Знатимуть зовнішню та внутрішню будову птахів. Розумітимуть механізми пристосувань, їх значення та фізичні і хімічні явища, які забезпечують пристосування. Застосовуватимуть знання для виявлення різного роду пристосувань в інших видів. Аналізуватимуть доцільність і успішність тих чи інших пристосувань, та імовірні функції і механізми пристосувань. Синтезуватимуть, створюватимуть порівняльні таблиці, схеми, діаграми. Оцінюватимуть значущість різних пристосувань для птахів.


На початку учні обговорюють хід проекту. Учні поділяються на малі групи, дають назви своїм групам та організовують розподіл завдань для виконавців. Потім вони досліджують матеріали бібліотек, друковані та електронні публікації. Добирають ілюстрації відповідно змісту.

Під керівництвом вчителя вчаться розробляти презентації.

При підготовці і створенні презентацій учні навчаються й розвивають навички виступати перед аудиторією, коротко формулювати свою думку, структурувати свою доповідь, використовувати різні мультимедійні засоби і можливості, стисло, чітко, зручно представляти результати досліджень, відбирати найяскравіші переконливі факти для демонстрування думок та ідей, аналізувати події та факти, порівнювати, компонувати, доводити, критикувати, класифікувати, планувати, визначати цінність, висувати гіпотези.

Група «Експерти» створює презентацію в якій висвітлює результати досліджень у напрямку пристосування птахів до польту. У презентації викладають матеріал про значні механізми пристосування птахів до польоту ( особливості будови їхнього крила, скелету, м’язів, дихальної та кровоносної системи,головного мозку…)

Група «Науковці» створюють публікацію, в якій викладають результати досліджень в напрямку різноманітне значення птахів у природі, їх практичне значення для людини. Крім цього матеріалу, учні висвітлюють у своїй публікації цікаві статті про птахів, загадки, кросворди , прислів’я, головоломки…

Група «Дослідники» висвітлюють свої результати досліджень у вигляді web-сайту . На ньому розміщують інформацію про особливості міграції. Учні чітко дають відповідь на питання « Чи є міграція складною і небезпечною для птахів?».Також на web-сайті можуть бути викладають цікаві факти, статті, ребуси, кросворди про міграцію птахів.

Проведять класну годину з презентуванням результатів досліджень та створених робіт з запрошенням батьків.


Приблизний час, необхідний для реалізації навчального проекту:

1 місяць

Вхідні знання та навички:

Перед роботою над проектом учні повинні:

 1. Вміти працювати з новими текстами, картами, таблицями, муляжами, макетами, мікроскопами, біноклем, визначниками.

 2. Вміти глибоко мислити, працювати у групах, колективах, робити припущення і висновки, встановлювати їх очевидність та безглуздість.

 3. Знати основні біологічні терміни та поняття, володіти навичками творчо мислити та застосовувати отримані знання на практиці.

 4. Мати мінімальні навички роботи з PowerPoint, Word, Publisher, Excel.

 5. Бути активними, розуміти власну відповідальність за результати навчання.

 6. Вміти розрізняти за певними ознаками представників класу птахи.

Матеріали та ресурси:

Обладнання (відмітити необхідні прилади):
Фотоапарат

Принтер

Цифровий фотоапарат

Програвач DVD-дисків

Засоби для зв’язку з Інтернетом

Лазерний диск

Відеокамера

Проектор

Сканер

Телевізор

Комп’ютер(и)

Відеомагнітофон

Обладнання для проведення відеоконференцій

Інше:      

Програмне забезпечення (відмітити необхідні програми):

 Бази даних

 Табличний процесор

 Видавничі системи

Програми для підтримки роботи з електронною поштою

Енциклопедія на компакт-диску

Програми опрацювання зображень

Веб-браузер для перегляду веб-сайтів

Програми для створення мультимедійних презентацій

Програми для створення веб-сайтів

 Текстовий редактор

Програми для створення публікацій

Архіватори

Інше:     
Друковані матеріали:

.

1. Благосклонов К.Н. Гнездование и привлечение птиц в сады и парки. – М.: Изд-во МГУ, 1991. – 215 с.

2. Воїственський М.А. Наші птахи. – К.: Рад. школа, 1969. – 127 с.

3. Довідник з біології / За ред. Акад. АН УРСР К.М. Ситника.- К.: Наукова думка, 1989.- 399с.

4. Жизнь животных. В 7 томах. Т.6. Птицы / Под ред. В.Д.Ильичева, А.В. Михеева. – М.: Прсвещение, 1986. – 527 с.

5. Мальчевский А. С. Орнитологические экскурсии. Серия: Жизнь наших птиц и зверей. Вып.4. Л.: Изд-во Ленингр. ун-та, 1981. – 296 с.

6. Марисова І.В. Птахи України: Польовий визначник. – К.: Вища школа, 1984. – 184 с.

7. Михеев А.В. Биология птиц. – полевой определитель птичьих гнезд. – М.: Цитадель, 1996. – 460 с.

8. Мусієнко М.М Екологія: Тлумачний словник.- К.: Либідь,2004. -411с.

9. Наумов Н.П., Карташев Н.Н. Зоология позвоночных. – Ч.2. – Пресмыкающиеся, птицы, млекопитающие: Учебник. – М.: Высшая школа, 1979. – 272 с.


Додаткове приладдя та витратні матеріали:

Глобус, муляж птаха, опудала птахів, скелет (або муляж скелета) птаха, таблиці: внутрішня та зовнішня будова птаха, різноманітність птахів, карта «Сезонні міграції птахів».

Ресурси Інтернету:

 1. http://www.webcitation.org/6HWawqcQw

 2. http://pernatidruzi.org.ua/art.php?id=243

 3. http://www.raptor.in.ua/

 4. http://www.dom-prirody.com.ua/priroda-kieva/ptahi

 5. http://uk.wiktionary.org/wiki

 6. http://redbook-ua.org/category/aves/

 7. http://www.aif.ua/society/peopleworld/965639

 8. http://travel.tochka.net/ua/7957-osennyaya-migratsiya-puteshestvuem-vsled-za-ptitsami/

 9. http://irynabiologyforall.blogspot.com/2013/03/blog-post.html

http://www.menr.gov.ua/index.php/press-center/news/135-news13/2598-mihratsiia-zahadka-iaku-zahadaly-ptakhy

Інше:
Диференціація навчання:

Обдаровані учні:

 1. Підготувати газету, у якій пояснити чому птахи не здатні до живородіння.

 2. Підготувати презентацію у якій довести, що пір’я птахів виникли із лусок древніх плазунів.

Оцінювання знань та вмінь учнів:

Учні будуть оцінюватись за допомогою форми оцінювання в Word, за якою перевіряється знання.

Учні будуть оцінюватись за допомогою Форми для оцінювання Публікації, за якою будуть отримувати бали за зміст, оформлення та організацію.

Учні будуть оцінюватись за допомогою форми оцінювання PowerPoint. Презентації, за якоє будуть отримувати бали за пошукову роботу в групах, за розкриття змісту, за якість оформлення, грамотність, привабливість.Учні будуть оцінюватися іншими учнями, а також вчителем.


Ключові слова:

Птах, Червона книга, зональність, кліматичні зони, обтічність, кіль, подвійне дихання, яйця, пух, перо, міграція, цівка, аеродинаміка, життєвий цикл, клімат.Intel® навчання для майбутнього
©2005 Intel Corporation. Всі права захищеніСхожі:

План навчального проекту Автор навчального проекту
Всі інші учасники конкурсу розробляють Web-сайт, презентацію проекту та висновок з ключового питання
План навчального проекту Автор навчального проекту
Всі інші учасники конкурсу розробляють Web-сайт, презентацію проекту та висновок з ключового питання
План навчального проекту Автор навчального проекту
Вінницький педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, інститут філології й журналістики
План навчального проекту Автор навчального проекту
Навчальні предмет(и): відмітити предмети, з якими пов’язаний ваш навчальний проект
План навчального проекту Автор навчального проекту
Якщо ваш навчальний проект виберуть для збереження у базі даних програми „Intel® Навчання для майбутнього”, чи бажаєте ви, щоб було...
План навчального проекту Автор навчального проекту
Якщо ваш навчальний проект виберуть для збереження у базі даних програми „Intel® Навчання для майбутнього”, чи бажаєте ви, щоб було...
План навчального проекту Автор навчального проекту
Якщо ваш навчальний проект виберуть для збереження у базі даних програми „Intel® Навчання для майбутнього”, чи бажаєте ви, щоб було...
План навчального проекту Автор навчального проекту
Якщо ваш навчальний проект виберуть для збереження у базі даних програми „Intel® Навчання для майбутнього”, чи бажаєте ви, щоб було...
План навчального проекту Автор навчального проекту
Якщо ваш навчальний проект виберуть для збереження у базі даних програми „Intel® Навчання для майбутнього”, чи бажаєте ви, щоб було...
План навчального проекту Автор навчального проекту
Якщо ваш навчальний проект виберуть для збереження у базі даних програми „Intel® Навчання для майбутнього”, чи бажаєте ви, щоб було...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка