ВИКОРИСТАННЯ МУЛЬТИМЕДІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОМУ ПРОЦЕСІ СУЧАСНОЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ Постановка проблеми


Скачати 73.75 Kb.
НазваВИКОРИСТАННЯ МУЛЬТИМЕДІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОМУ ПРОЦЕСІ СУЧАСНОЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ Постановка проблеми
Дата27.02.2016
Розмір73.75 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Інформатика > Документи
С.М. Поліщук, Д.А. Стратій
ВИКОРИСТАННЯ МУЛЬТИМЕДІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОМУ ПРОЦЕСІ СУЧАСНОЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ
Постановка проблеми. Найбільш характерним явищем сучасного етапу розвитку цивілізації є, на наш погляд, лавинне зростання обсягу інформації та залучення інформаційних ідей, засобів і технологій майже до кожної галузі людської діяльності. Навчання з використанням комп’ютерних технологій поступово стає не просто необхідністю, а й освітнім стандартом, що впроваджується в усі структури підготовки і перепідготовки фахівців.

Сучасні навчальні комп’ютерні системи розробляються засобами мультимедіа-технологій, котрі ґрунтуються на спеціальних апаратних і програмних засобах і мають потужні функції для зручної навігації, ефективні засоби оцінки й контролю процесу засвоєння знань і набуття навичок.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питанням застосування мультимедійних технологій в освіті присвячені роботи українських та зарубіжних науковців, зокрема, Р. Гуревича, М. Кадемії [1], Гжегожа Кедровичa [2], О.Пєхоти [5], О. Полат [4], Г. Селевка [8],С. Сисоєвої [6], Л. Солов’йової [9], І. Роберт [7] тощо.

Метою даної статті є з’ясування алгоритму створення навчальної мультимедійної бази загальноосвітньої школи та аналіз шляхів її використання з метою підвищення якості знань.

Виклад основного матеріалу дослідження. Ще до появи технології мультимедія експерти з маркетингу, за результатами численних експериментів, виявили залежність між методом засвоєння матеріалу й здатністю відтворити набуті знання через певний час. Якщо матеріал було подано в звуковому вигляді, то людина запам’ятовує близько 25% інформації. Якщо інформація була подана візуально – близько 30%. При комбінуванні впливу (зорового й слухового) запам’ятовування підвищувалося до 50%, а якщо людина долучалася до активних дій у процесі вивчення, то засвоюваність матеріалу підвищувалася до 75% [3, с.4].

Мультимедіа – це сукупність комп’ютерних технологій, в якій одночасно використовується кілька інформаційних середовищ: текст, графіка, анімація, відео, фотографія, звукові ефекти. Отже, ця технологія виникла на перетині багатьох галузей знань.

Інтенсивний розвиток мультимедіа-технологій розпочався у середині 80-х років. Нині мультимедійні технології використовуються у різних сферах діяльності людини, зокрема, в освіті: використання відеоенциклопедій, електронних лекторів, тренажерів, підручників, інтелектуальних ігор з використанням штучного інтелекту; моделювання процесів і явищ; мультимедійне забезпечення дистанційної форми навчання; проведення інтерактивних освітніх телеконференцій; побудова системи контролю й перевірки знань й умінь учнів (використання контролюючих програм-тестів); здійснення проективної і дослідницької діяльності учнів тощо.

На початку ХХІ століття в цілому українські школи можуть похвалитись високим рівнем комп'ютеризації, навіть у сільській місцевості. Та машина без людського чинника залишається розумною іграшкою. Нині вже очевидно, що викладач який веде зайняття за допомогою мультимедійного проектора, електронної дошки та комп’ютера, використовує на уроці та під час підготовки до нього ресурси Інтернет, має якісні переваги перед колегою який користується «крейдяною технологією». Виховання учнів у школі має бути спрямованим на розвиток людини сучасного інформаційного суспільства, і школа має навчати користуватись необмеженим джерелом інформації – Інтернетом, та принаймні, спробувати навчити дитину відрізняти, що є добрим і корисним від злого.

Сучасний урок – це поєднання традиційних технологій і нових інформаційних джерел, що передбачають використання теле- та радіомовлення, періодики, архівних матеріалів, ресурсів мережі Інтернет, анімації, графіки, звукових ефектів тощо. Це використання додаткового матеріалу, який можна знайти для різних категорій учнів і для різного рівня їхньої підготовки.

Нині, на наш погляд, є два шляхи інформатизації навчального процесу:

 • використання спеціальних навчальних програм, в яких передбачаються матеріали для різних видів навчальної діяльності, також пропонується методика їхнього використання;

 • самостійний відбір окремого матеріалу вчителем відповідно до конкретних цілей навчання.

Найбільшою перевагою використання комп’ютера в будь-якій галузі людської діяльності є можливість збереження значного обсягу різноманітної інформації. Крім того, такий спосіб дає можливість швидкого та ефективного пошуку конкретної інформації за лічені секунди. Яким чином це організувати?

Передусім, потрібно створити базову електронну бібліотеку з певної тематики (наприклад, з трудового навчання, інформатики, сучасної або народної музики тощо). Для цього треба витратити 5-10 годин часу, працюючи в мережі Інтернет з одночасним закачуванням текстів та розміщенням їх у систематизованих тематичних папках. Для цього достатньо опрацювати декілька сайтів. Для закачування можна використати вбудовану в браузер Opera качалку, або безкоштовний DownloadMaster (www.westbyte.com/dm). Після цього можна створити базу даних за допомогою систематизатора BookSeer (www.msolt.chat.ru/), що дозволяє навіть початківцям легко створити систематизовану картотеку видань (рис.1).Рис. 1. Вікно систематизатора літератури BookSeer
Після підготовки електронної бібліотеки необхідно пропустити її через програму GoogleDesktopSearch. Саме остання дозволяє здійснювати усередині текстовий пошук за будь-якими фразами, взятими з тексту. Робочою оболонкою для роботи з бібліотекою може бути саме GoogleDesktopSearch, котра миттєво видає перелік знайдених текстів та дозволяє відкривати ці файли.

Внаслідок цього всі охочі зможуть знайти тексти, рекомендовані для вивчення програмою та вчителем, а за наявності вдома комп’ютера – записати на цифровий носій файл з текстом для читання вдома. Це особливо корисно за умов неспроможності шкільної бібліотеки забезпечити всіх бажаючих необхідною літературою. Складне становище з друкованими джерелами, зокрема, з програмування, апаратного та системного програмного забезпечення тощо (через дороговизну), тому вони наявні лише в незначній кількості або ж зовсім відсутні. Тут електронна бібліотека стає просто неоціненною, оскільки вона дає можливість забезпечити «віртуальними книжками» 100% учнів.

Крім того, як уже зазначалося, комп’ютер дозволяє здійснювати пошукусередині самого тексту, навіть, якщо він займає в паперовому вигляді десятки томів. Бібліотека завжди готова доповнюватися новими текстами, взятими з Інтернету чи відсканованими з паперових носіїв.

Наступний крок впровадження мультимедіа – це використання енциклопедій та можливостей мережі Інтернет як джерела фото-, аудіо-, відеоматеріалів. Найкращим вирішенням цієї проблеми для школи є навчальні програми, котрі періодично надсилаються Міністерством освіти і науки в школи України, а також універсальні довідкові видання типу «Великої енциклопедії Кирила і Мефодія». Остання містить багатющий матеріал з усіх галузей науки та мистецтва, безліч звукових фрагментів, десятки тисяч ілюстрацій та фотографій у цифровому форматі. Пошук у ній також надзвичайно швидкий та багаторівневий, а інтерфейс – дружній. В енциклопедію вбудовано десятки мультимедійних додатків, серед яких на уроках можна використовувати «Бібліотеку КМ», «Панорами культур», «Хроніки людства та мистецтва», «Словник афоризмів», «Фонотеку» (розділи «Літературні твори» та «Виступи») та багато інших..

Завершальним етапом у процесі формування мультимедійної бази школи може бути поступова закупівля дисків з навчальними програмами, електронними енциклопедіями, тренажерами, відеодисків з екранізаціями літературних творів та шедеврами світового кінематографу. Це дає можливість за наявності всього одного комп’ютера та екрана провести інтегрований урок із застосуванням навчальних програм-тренажерів, переглядом фрагментів найкращих кіно-екранізацій.

Варто відмітити, що «в особі» комп’ютера вчитель має і магнітофон, і відеопрогравач, і фотоальбом з нескінченною кількістю ілюстрацій. Тому комп'ютер можна «брати із собою» на кожний урок – урок пояснення навчального матеріалу, урок перевірки одержаних знань і навичок, комбінований урок.

Незамінним помічником є комп’ютер під час проведення відкритих і інтегрованих уроків. Він дозволяє використовувати музичні вставки, показувати слайд-шоу портретів, фотографій, відеороликів тощо.

Таким чином, використання мультимедійних технологій може значно підвищити ефективність навчання. Забезпечення можливості зберігати й опрацьовувати значну кількість різноманітної інформації (звукової, графічної, текстової та відео), компонувати її в зручному виді сприяє, на нашу думку:

 • розкриттю, збереженню та розвитку індивідуальних і творчих здібностей учнів;

 • формуванню в учнів пізнавальних можливостей, прагнення до самовдосконалення;

 • забезпеченню комплексності вивчення явищ дійсності, безперервності взаємозв’язку між гуманітарними, технічними науками та мистецтвом;

 • постійному динамічному оновленню змісту, форм і методів навчальних процесів;

 • розвитку дистанційної і проективної технології навчання тощо.

  Література: 1. Гуревич Р. С. Інформаційно-телекомунікаційні технології в навчальному процесі та наукових дослідженнях: навч. посіб. [для студ. пед. ВНЗ і слухачів інститутів післядипломної освіти] / Р.С. Гуревич , М.Ю. Кадемія/ – Вінниця: ТОВ «Планер», 2005. – 366 с.

 2. Кедрович Г. Теория и практика использования компьютерных технологий в общеобразовательных и профессиональных учебных заведениях Польши / Гжегож Кедрович; [пер. с пол. Г. А. Цисовской]. – К.: Вища школа, 2001. – 355 с.

 3. Данилова О. Мультимедія власноруч: текст, графіка, аудіо, анімація, відео / О. Данилова, В. Манако, Д. Манако. – К.: Вид. дім «Шкільний світ»: Вид. Л. Галіцина, 2006. – 120 с.

 4. Новые педагогические и информационные технологии в системе образования: [уч. пособие для студ. пед. вузов и системы повышения квалификации пед. кадров] / Е. С. Полат, М. Ю. Бухаркина, М. В. Моисеева, А. Е. Петров; под ред. Е. С. Полат. – М.: Издательский центр «Академия», 2000. – 272 с.

 5. Освітні технології: [навч.-метод. посібн.] / [О. М. Пєхота, А. З. Кіктенко, О. М. Любарська та ін.]; за ред. О. М. Пєхоти. – К.: А.С.К., 2003. – 255 с.

 6. Педагогічні технології у неперервній професійній освіті / [Сисоєва, С.О., Алексюк А.М., Воловик П.М., Кульчицька О.Е., Сігаєва Л.Е., Цехмістер Я.В. та ін.]; за ред. С.О. Сисоєвої. – К.: Віпол, 2001. – 502 с.

 7. Роберт І. В. Современные информационные технологии в образовании: дидактические проблемы, перспективы использования / І.В. Роберт/ – М.: «Школа-Пресс», 1994. – 344 с.

 8. Селевко Г. К. Современные образовательные технологии: уч. пособие. – М.: Народное образование, 1998. – 256 с.

 9. Соловьева Л.Ф. Компьютерные технологии для учителя / Л.Ф. Соловьева. – СПб.: БХВ-Петербург, 2003. – 160 с.


Використання мультимедійних технологій в навчально-виховному процесі сучасної загальноосвітньої школи. У даній статті з’ясовується алгоритм створення навчальної мультимедійної бази загальноосвітньої школи та аналізуються шляхи її використання з метою підвищення якості знань.

Ключові слова: мультимедіа, мультимедійна база, інформатизації навчального процесу, електронна бібліотека.

Схожі:

ВИКОРИСТАННЯ МУЛЬТИМЕДІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОМУ ПРОЦЕСІ...
Обсягу інформації та залучення інформаційних ідей, засобів і технологій майже до кожної галузі людської діяльності. Навчання з використанням...
ШЛЯХИ ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕМЕНТІВ ІСТОРІЇ ФІЗИКИ В НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОМУ ПРОЦЕСІ
Анотація. В статті розглядаються проблеми реалізації принципу історизму в навчально-виховному процесі з фізики. Значну увагу приділено...
ЕКЗАМЕНАЦІЙНІ ПИТАННЯ
Шляхи використання мультимедійних презентацій у навчальному-виховному процесі початкової школи
FRANçAIS Використання мультимедійних технічних засобів навчання
Сучасні мультимедійні технології надають величезний діапазон можливостей для вдосконалення навчального процесу та системи освіти...
Особливості використання засобів нових інформаційних технологій у...
Жук Ю. О. Особливості використання засобів нових інформаційних технологій у навчально-виховному процесі професійно-технічного закладу...
Урок-конференція з використанням мультимедійних технологій 10 клас «Глобальні проблеми людства»
Застосування інформаційно-комунікаційних та мультимедійних технологій на уроках географії
Д. І. Музика Методичний кабінет
Методичний коментар до організації роботи вчителя фізичного виховання, проведення заходів з техніки безпеки та ефективності уроків...
Використання WEB-ресурсів у навчально-виховному процесі
Базовими платформами для створення ЄОІП є прорама «Курс: Школа», освітній портал «Мої знання», портал «Класна оцінка», дистанційні...
І. М. Кушнір ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТВОРЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА УРОКАХ...
Постановка проблеми. Застосування інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) у навчальному процесі дозволяє реалізувати інформатизацію...
Про шкільний конкурс «Педагог за здоров’я дітей»
Неблагополуччя у здоров’ї учнів залежить і від недостатньої підготовки педагогів до роботи у здоров’язберігаючому просторі. Цьому...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка