FRANçAIS Використання мультимедійних технічних засобів навчання


Скачати 125.92 Kb.
НазваFRANçAIS Використання мультимедійних технічних засобів навчання
Дата30.09.2013
Розмір125.92 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Інформатика > Документи


Смілянська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 5

FRANçAIS
«Використання мультимедійних технічних засобів навчання

на уроках французької мови»

Вчитель

французької мови

Рибаченко Олена

Валентинівна


FRANçAIS
«Використання мультимедійних технічних засобів навчання

на уроках французької мови»
Бурхливий розвиток науки та техніки сучасного світу привносить свої зміни й в процес навчання та викладання. Сучасні мультимедійні технології надають величезний діапазон можливостей для вдосконалення навчального процесу та системи освіти в цілому. Використання в навчально-виховному процесі інноваційних технологій – важлива умова для створення сучасного навчального простору для школярів.
Актуальність мого дослідження полягає в необхідності осучаснення методів та прийомів навчання іноземній мові, головною метою якого є не лише надання міцних, фундаментальних знань та вмінь з предмету, але й розвиток в процесі навчання творчих здібностей учнів, формування творчої особистості,

а не лише виконавця чужих ідей.
Основна ідея дослідження полягає в тому, що метою навчально-виховного процесу має бути формування творчої особистості і в процесі цього формування вчителю необхідно залучати до своєї роботи найсучасніші досягнення науки, техніки та соціальної практики.
Метою дослідження є активне використання новітніх інформаційних технологій для активізації пізнавальної діяльності учнів, підвищення зацікавленості у вивченні іноземної мови та розвитку комунікаційних і полікультурних компетенцій.

 • створення навчального середовища, яке забезпечує «занурення» учня в уявний світ, у певні соціальні й мовні ситуації;

 • постійне застосування ігрових прийомів;


FRANçAIS
забезпечення негайного зворотного зв’язку, можливість рефлексії;

 • можливість відтворення фрагмента учбової діяльності.Завдання дослідження:

 • посилення мотивації навчання;

 • індивідуалізація процесу навчання, використання основних і допоміжних навчальних впливів, розширення меж самостійної діяльності школярів;

 • урізноманітнення форм подання інформації;

 • урізноманітнення типів навчальних завдань;

 • зростання продуктивності уроку;

 • реалізація між предметних зв’язків;

 • активізація навчальної діяльності учнів, посилення їх ролі як суб’єкта навчання діяльності (можливість обирати послідовність вивчення матеріалу, визначення міри і характеру допомоги та ін.)

- забезпечення негайного зворотного зв’язку, можливість рефлексії;
Практична значущість дослідження:

 • зростання впливу виступу на аудиторію, оскільки значний обсяг інформації сприймається зоровими та слуховими рецепторами одночасно;

 • полегшення розуміння і сприйняття поданого матеріалу;

 • запам’ятовування навчального матеріалу на значний період;

 • збільшення психологічної вірогідності прийняття правильних висновків, суджень, узагальнень;

 • скорочення часу на розкриття проблеми.


Інноваційна значущість дослідження:

 • підвищення якісного рівня використання наочності на уроці;

 • уможливлення організації проектної діяльності учнів зі створення навчальних програм під керуванням учителя;

 • логічного викладення навчального матеріалу, що значно підвищує рівень знань учнів;

 • покращення взаємин «учень-учитель», особливо з учнями, які, зазвичай, захоплюються інформатикою;


FRANçAIS
зміна ставлення школярів до комп’ютера: вони починають сприймати його як універсальний інструмент для роботи в будь-якій галузі людської діяльності.

Обгрунтування досвіду.

В своїй роботі намагаюсь спиратися на основні принципи та засади особистісно орієнтованого навчання (І. Бех, С.Подмазін),технології розвивального навчання (Л.Виготський, В.Давидов, Д.Ельконін), ігрові технології навчання (Г.Селевко, А.Сидоренко).
Шляхи реалізації науково-методичної проблеми:

 1. Оволодіння сучасними мультимедійними технічними засобами навчання.

 2. Створення бази навчального матеріалу для роботи з технічними засобами.

 3. Розробка власних та учнівських електронних продуктів.

 4. Встановлення взаємозв’язку вже опрацьованих методів викладання з новими нетрадиційними методами навчання та мультимедійними засобами.

 5. Вдосконалення форм та методів викладання на уроках французької мови

в їх взаємозв’язку з мультимедіа.

Застосування методів розвивального та особистісно-зорієнтованого навчання в їх взаємозв’язку з новими нетрадиційними методами навчання та мультимедійними засобами сприяє активізації навчально-виховного процесу, удосконаленню форм і методів сучасного уроку, викриває нові можливості широкого впровадження в навчальний процес самостійної пізнавальної діяльності учнів. Застосування особистісно-зорієнтованого навчання на уроках дозволяє залучити всіх учнів класу до активного набуття знань, до творчої діяльності, де всі учні стають учителями, а клас – діяльною громадою тих, хто вчиться. Створення творчої атмосфери на уроці сприяє активному залученню учнів до процесу навчання.


FRANçAIS

Але виховання сучасної конкурентоспроможної особистості потребує сучасного підходу до викладання. Традиційних форм уроку і видів діяльності для цього вже замало. Відсутність гарних підручників або їх недостатня кількість, великий обсяг теоретичних відомостей, з якими потрібно ознайомити учнів за короткий час, формування умінь та навичок на основі набутих знань при великому об’ємі навчального матеріалу – все це вимагає від викладача значних витрат часу для підготовки демонстраційного та дидактичного матеріалу.

Вирішити ці проблеми мені допомагають мультимедійні засоби навчання. Зі своєї практики я можу сказати, що вони ефективно допомагають учням не тільки краще зрозуміти й засвоїти матеріал, але вони також допомагають самому вчителю конструктивніше підходити до уроку, робити його цікавішим і оригінальнішим, нестандартним, а також заощадити дорогоцінний час вчителя на підготовку до уроку.

Основні завдання мультимедійних засобів:


 • Забеспечення реальної комунікації з носіями мови.

 • Забеспечення доступу к інформаційним фондам.

 • Забеспечення взаємодії між викладачами, обмін педагогічнм досвідом.

 • Активізація навчальної діяльності учнів.


Сучасна модель викладання іноземних мов за допомогою ТЗН:

 • В центрі навчання – учень.

 • В основі навчання – співробітництво.

 • Роль вчителя – навчити вчитися.


FRANçAIS
Суть технології – розвиток комунікативної компетенції учнів та іх здібності до самоосвіти.
Мультимедійні технології використовуються для: • Супроводження пояснень вчителя.

 • Контроля знань.

 • Підтримки творчої потреби учнів в самореалізації.

 • Пошуку інформації в інформаційних мережах.

Особливості мультимедійних технологій:


 • Якість зображення.

 • Можливість легко виправити дефекти.

 • Підвищення рівня використання наочності.

 • Економія часу.

 • Встановлення міжпредметних зв’язків.

 • Логіка подачі навчального матеріалу.

 • Великий обсяг ресурсів для використання.

 • Можливість організації самостійної роботи учнів.

 • Можливість змінити відношення учнів до ПК.


Хочу відразу скласти список тих технічних засобів, які я використовую на своїх уроках:

1.CD – програвач для роботи з аудіо матеріалами.

2. DVD установка для роботи з відеоматеріалами.

3. Комп’ютер.

4. Мережа Internet.

5. Мультимедійна установка.

FRANçAIS
CD – програвач.

Основною метою використання на уроці CD – програвача є відпрацювання вимови та формування навичок аудіювання учнями іноземної мови. В якості аудіоматеріалів використовую аудіо тексти, пісні, вірші, римовки.

DVD установка.

Основною метою використання DVD на уроці є знов таки відпрацювання вимови та формування навичок аудіювання учнями іноземної мови а також створення певною мірою мовного середовища і розвиток полікультурних компетенцій. В якості відеоматеріалів використовую

навчальні програми та фільми з французької мови. Навчальні DVD фільми це

автентичні матеріали, які допомагають учням поринути в світ традицій, культури країни, мову якої вони вивчають, надають учням можливість підвищити рівень мовленнєвої компетенції та допомогають у подоланні мовного бар'єру. В ході роботи з відео фільмами учні мають змогу оволодіння зразками розмовної мови у реальних життєвих ситуаціях.
Комп’ютер.

Ну, і нарешті, комп’ютер, який легко замінить і DVD і CD-програвач. На сьогоднішній день існує безліч електронних програм, яки мають за мету допомогу учням в оволодінні іноземною мовою. Це програми як вітчизняних так і закордонних виробників.

Оскільки я викладаю французьку мову в 5,6,7 класах (перший, другий

та третій рік вивчення мови) то найчастіше використовую комп’ютерну програму Lexique FLE, якою можно користуватися безпосередньо в on line на сайті http://lexiquefle.free.fr/index.htm, або вільно скачати й використовувати на власному комп’ютері. Ця програма створена саме для вивчення ЛО на початковому рівні. Вона містить завдання на презентацію ЛО, вправи на аудіювання, первинне закріплення лексики та формування мовленевих вмінь і навичок. Програма створена для 20 мовленевих тем. В кожній темі є також завдання , що вчать учнів писати, вживати правильні граматичні форми. Кожна тема містить також спеціальні тестові завдання на перевірку якості засвоєних знань з подальшою корекцією та виведенням отриманих балів.


FRANçAIS
Зараз дуже популярним є метод презентацій, який почав широко застосовуватися вчителями не тільки іноземних мов. Переважно презентації готуються вчителями, або й самими учнями (що ще краще) за допомогою програми Microsoft Office Power Point. Ця програма дуже проста в застосуванні. Вона дає можливість розкрити картинку повністю на весь екран і зробити зміну слайдів, або картинок чи тексту слайдів динамічними за допомогою різноманітних візуальних ефектів (анімації). Також можна застосовувати й звукові ефекти.

Ось деякі з тих форм роботи, які я намагаюся використовувати на своїх уроках за допомогою даної програми:

 • Тест

 • Тренувальний тест

 • Словник в картинках

 • Презентація теми

 • Граматичний матеріал


Тест. Тестування дає змогу перевірити знання учнів з певної теми, здобуті під час уроків. Тестування на комп’ютері дозволяє вчителю зробити це чіткіше і точніше. На відміну від тестових програм старого зразка тестові завдання за допомогою Microsoft Office Power Point набагато простіші в розробці і використанні, мають набагато кращий естетичний вигляд – вони кольорові і динамічні, учні інколи забувають, що це тест і сприймають його як гру.

Тренувальний тест. Тестування дає змогу не лише перевірити знання учнів, але й закріпити здобуті знання, а також підготуватися до тематичного оцінювання. За допомогою тренувального тесту учні мають змогу повторити пройдений матеріал.


FRANçAIS
Словник в малюнках. Вчителі завжди намагаються використовувати елементи наочності на уроках. Тому, звичайно, електронний словник в картинках кращий від звичайного.

Головна особистість електронного варіанту словника в картинках та, що учні мають змогу не тільки побачити об’єкт і вивчити її назву на іноземній мові, але й побачити як пишеться слово (можна додати й транскрипцію) і вимовляється.

Не обов’язково лише розглядати картинки і вчити нові слова, як елемент повторення, або ж для інших тем, можна нафантазувати безліч завдань. Це і опис, і складання казки, і складання картинок в логічній послідовності. Будь-що.

Презентація теми. Презентація до якоїсь теми (сфери спілкування) дає можливість учителю ввести учнів в нову тему, чіткіше сформулювати мету і завдання, наголосити на актуальності теми і практичному застосуванні вивченого матеріалу, а також ввести новий лексичний матеріал.

В даному випадку я часто прошу самих учнів створити власні презентації. На початку вивчення теми це дає мені змогу побачити, які питання цікавлять учнів, на що саме звернути більше уваги при вивченні теми, ну а самим учням – вдосконалити свої навички роботи з комп’ютером та розвивати навички монологічного мовлення у доповіді, яка супроводжує презентацію.
Граматичний матеріал (електронні таблиці). Підручники, довідники та більшість комп’ютерних програм містять «сухий» граматичний матеріал, або ж статичні таблиці важкі для сприйняття. Тому в учнів зазвичай з’являється відраза до вивчення правил, які вони часто навіть не розуміють.

Щоб зробити матеріал цікавішим я часто представляю його у формі оповідання, використовуючи анімовані таблиці. Як звичайно, все озвучую.

Після подачі нового матеріалу, звичайно ж, потрібно його закріпити, тому додаю ще й тренувальні вправи, які можна подати як просто зразки виконання для групової роботи, так і як індивідуальні завдання в формі тренувальних тестів тощо.

FRANçAIS
Мережа Internet
У підготовці до уроків та іноді на самих уроках використовую всесвітню мережу Internet. Майже необмежені ресурси Інтернету дають можливість відшукати будь-яку інформацію (в текстовому, фото чи відео вигляді), яку вчитель бажає використати на уроці. Всесвітня мережа дає також змогу працювати в міжнародних проектах, які дозволяють залучити учнів до цікавої позакласної роботи, де вони мають змогу спілкуватися з однолітками з інших країн, розширювати свій кругозір, полікультурні компетенції тощо.

Найчастіше в своїй роботі використовую наступні сайти , які стали моїми надійними помічниками :

http://speakworld.narod.ru

(містить аудіо матеріали, граматичні завдання)

http://francesprimaria.blogspot.com

(містить автентичний матеріал для роботи on line)

http://www.education.vic.gov.au/languagesonline/french/french.htm

(містить різноманітний матеріал, згрупований по темам, багато дидактичного матеріалу для скачування)

http://www.le-francais.ru

http://irgol.ru

http://www.francuzskiy.fr

(різноманітні відеоматеріали)

Аналізуючи свої уроки, проведені за допомогою мультимедійних засобів, прийшла до висновку, що такі уроки запам’ятовуються, є корисними, викликають світлі почуття та позитивні емоції як в учнів, так і у вчителя. На таких уроках відбувається:

 • засвоєння учнями більшого обсягу інформації за невеликий проміжок часу;

 • урізноманітнення та унаочнення викладання нового навчального матеріалу, можливість зробити його більш доступним та зрозумілим для сприйняття, за допомогою відео супроводу (музики, анімації);


FRANçAIS
використання різних методів (ігри, робота в групах, проблемні питання, творчі завдання) для узагальнення і систематизації набутих знань, та для визначення рівня навчальних досягнень учнів;

 • зростання зацікавленості у вивченні предмету та посилення мотивації до навчання;


FRANçAIS
вибір індивідуального темпу навчання та методики подання навчального матеріалу;

 • розкриття творчих здібностей за рахунок активного залучення дітей до пошуку інформації для створення уроків, презентацій, творчих проектів;

 • підвищення ефективності самостійної роботи учнів;

 • можливість поєднання інформаційно-комунікаційних з іншими технологіями.

Схожі:

НОМЕНКЛАТУРА службових, спеціальних (спеціалізованих) автомобілів,...
Автомобілі, прилади діагностики, обладнання та інструмент закріплюються персонально за посадовими особами Державної інспекції сільського...
ВИКОРИСТАННЯ МУЛЬТИМЕДІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОМУ ПРОЦЕСІ...
Обсягу інформації та залучення інформаційних ідей, засобів і технологій майже до кожної галузі людської діяльності. Навчання з використанням...
ВИКОРИСТАННЯ МУЛЬТИМЕДІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОМУ ПРОЦЕСІ...
Обсягу інформації та залучення інформаційних ідей, засобів і технологій майже до кожної галузі людської діяльності. Навчання з використанням...
В. Д. Кондратюк, О. В. Слободянюк
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ВИКОРИСТАННЯ МУЛЬТИМЕДІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ
До проекту наказу Мінагрополітики України Про затвердження Номенклатури...
Мінагрополітики України "Про затвердження Номенклатури службових, спеціальних (спеціалізованих) автомобілів, технічних засобів зв’язку...
Місце роботи, навчання, контакти
...
Використання інтерактивних та мультимедійних технологій на уроках...
Хочу звернути увагу на використання інноваційних технологій на уроках світової літератури
Використання інтерактивних та мультимедійних технологій на уроках...
Хочу звернути увагу на використання інноваційних технологій на уроках світової літератури
Методичні рекомендації щодо застосування засобів мультимедіа у самостійній...
РОЗДІЛ 1 ЗНАЧЕННЯ МУЛЬТИМЕДІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ПІДВИЩЕННІ ЕФЕКТИВНОСТІ ПРОФІЛЬНОГО НАВЧАННЯ
ТЕНДЕНЦІЇ ФОРМУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ СИСТЕМИ КОМП’ЮТЕРНИХ ЗАСОБІВ НАВЧАННЯ
Резюме. Розглянуто тенденції розвитку та застосування сучасних інформаційних технологій у навчанні. Висвітлено такі аспекти, як застосування...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка