Урок засвоєння нових знань (формування мовної компетенції)


Скачати 82.16 Kb.
НазваУрок засвоєння нових знань (формування мовної компетенції)
Дата07.02.2014
Розмір82.16 Kb.
ТипУрок
bibl.com.ua > Інформатика > Урок
Тема. Складнопідрядні речення з підрядними обставинними наслідковими, допустовими.

Мета: сформувати в учнів поняття про складнопідрядні речення з підрядними обставинними наслідковими, допустовими; розвивати вміння визначати тип складнопідрядних речень із підрядними обставинними, розмежовувати види складнопідрядних речень, аналізувати ці речення у висловлюваннях, моделювати й конструювати їх відповідно до комунікативного завдання; виховувати розуміння власного «я».

Соціокультурна лінія: я і ми.

Внутрішньопредметні зв’язки:

Культура мовлення і стилістика: інтонація складнопідрядного речення; синоніміка складнопідрядних і простих речень із відокремленими членами, (порівняльними зворотами, дієприслівниковими зворотами).

Текст (риторичний аспект): складнопідрядні речення в текстах художнього, розмовного стилів.

Тип уроку: урок засвоєння нових знань (формування мовної компетенції).

Форма проведення: урок-дослідження.

Обладнання: підручник (Українська мова: підручник для 9 кл. загальноосвітн. навч. закл. / С.Я.Єрмоленко, В.Т.Сичова. – К.: Грамота, 2009), словники, навчальний довідник для 9 класу, навчальні посібники із орфографії, пунктуації, «Члени речення», пам’ятка для учня (картки), роздатковий матеріал, мультимедійна презентація.

Форми, прийоми і методи роботи: усне мовознавче повідомлення, індивідуальна робота, робота з текстом, «Що я знаю – про що хочу дізнатися – що дізнався?», «Навчаючи – вчуся», проблемне завдання, підсумкове повідомлення, вибіркова робота в парі, дослідження-характеристика, робота в малих групах, дослідження-трансформація, пунктуаційний практикум, творча робота, орфографічний практикум, взаємоопитування.
Перебіг уроку
І. Організаційний момент

ІІ. Перевірка домашнього завдання

 • перевірка вправи з підручника (2 учні працюють біля дошки)

 • індивідуальна робота: виконати фонетичний розбір слова підліток

 • усне повідомлення на мовознавчу тему «СПР із підрядним обставинним» за планом(записаний на дошці)

План

1.Підрядні обставинні (причини, мети, умови) речення:

а) на що вказують;

б) що пояснюють у головній частині;

в) на які питання відповідають;

г) засоби зв’язку;

д) місце в реченні.

2. Відмінність між підрядними у СПР.

ІІІ. Актуалізація опорних знань

 1. Робота з текстом (картки). Виписати СПР, визначити вид підрядних частин, засоби зв’язку (1 учень креслить схеми, 1 – виконує синтаксичний розбір виділеного речення)

Молодим у дорогу

Якщо ти здоровий, радію. Якщо до того ще й веселий, радію, бо веселість – це здоров’я гармонійної душі. Душа, вражена пороком, не може бути веселою. Знаю, який спокусливий шлях юності…

Якщо не сталося нічого, що викликало б докори совісті, то я дуже радий, і ти – найщасливіша людина. Якщо ж це сталося, то не мучся даремно. Досить вже, якщо ти ненавидиш свій порок. Христос уже пробачив, як тільки в нас з’явилося рішення не грішити надалі. Мені відома вдача юнаків, але не все те отрута, що неприємне на смак.(Г.Сковорода)
IV. Повідомлення теми, мети й завдань уроку. Настановчо-мотиваційний етап
1. Робота з таблицею (очікувані результати)

Що я знаю?

Про що хочу дізнатися?

Що дізнався?V. Сприймання й усвідомлення учнями нового матеріалу

1.Робота в групах. «Навчаючи – вчуся»

1 група – досліджує підрядні наслідкові

2 група – підрядні допустові

Алгоритм діяльності (пам’ятка для учня)

1. Потрібно ознайомитися з інформацією, що міститься на вашій картці.

2. Якщо вам щось незрозуміло, запитайте про це та перевірте у вчителя, чи правильно ви розумієте інформацію.

3. Вам необхідно ознайомити зі своєю інформацією інших однокласників. Підготуйтеся до передання цієї інформації іншим у доступній формі.

4. Ви маєте право говорити тільки з однією особою. Ваше завдання полягає в тому, щоб поділитися своєю інформацією з іншими учнями та самому дізнатися про певну інформацію від них.

5. Уважно слухайте інформацію інших, намагайтеся отримати і запам'ятати якомога більше інформації, за необхідності зробіть короткі нотатки.

6.Коли всі поділилися та отримали інформацію, розкажіть у класі, про що ви дізналися від інших.

Матеріал для вчителя (із навчального довідника для 9 класу)

Складнопідрядне речення з підрядним наслідковим

  • речення, в якому підрядна частина вказує на наслідок дії того, про що говориться в головній частині

Засоби зв’язку:

сполучники:

так що ( не членується); для стилістичного забарвлення: аж, так, що

Місце в реченні

після головного

Питання

не відповідає

Місяць, підводячись вгору, пірнає в загустілу хмару, так що видніється лише срібний край.
[ ] , так що ( ).

Запам’ятай!

Підрядні способу дії Підрядні наслідкові

так(обставина

у головній частині),

що (сполучник) так що(сполучник)

Дві тачанки наскочили Рвучко підстрибнув на віз, так

одна на одну так, що їх уже що ледве не впав.

не розрізниш.

Складнопідрядне речення з підрядним допустовим

  • речення, в якому підрядна частина вказує на те, всупереч чому відбувається дія в головній частині

2 типи:

власне-допустові (сказане в головній здійснюється всупереч звичайним, нічим не виділеним обставинам): Жарко, задушливо в кімнаті, дарма що вікно відчинене;

узагальнено-допустові (у підрядній вказівка на найвищий ступінь вияву змісту головної): Хоч скільки(частка) турки втратили свого війська, а не(частка) дістали фортеці.

Засоби зв’язку:

сполучні слова:

хто не, що не, який не, як не, скільки не(не – частка)

сполучники:

хоч, дарма що, хай, хіба що, незважаючи на те що

Місце в реченні

будь-яке

Питання

незважаючи на що?

Хоч була рання весна, але надворі було вже гаряче.

Нехай відомий я поет, але собі я невідомий.
[ хто не ] , але ( ).

що не

скільки не

який не

як не
[ ], хоч ( ).

дарма що

незважаючи на те що

 1. Проблемне завдання

  • До якої підрядної обставинної належать кожна у реченнях?

 1. Підліткова група – товариство зі своїми нормами, правилами, так що бути членом такої групи означає бути в ній своїм, жити за її законами.

 2. Що йому не говори, а він усе догори.

 3. Підсумкове повідомлення від кожної групи (учні відповідають, навчившись один від одного) за планом

План

1.Підрядні обставинні речення:

а) на що вказують;

б) що пояснюють у головній частині;

в) на які питання відповідають;

г) засоби зв’язку;

д) місце в реченні.

2. Відмінність між наслідковими та допустовими підрядними обставинними у СПР.

VІ. Виконання системи практичних завдань дослідницького характеру

V етапів дослідження

І – розрізнення видів підрядних, пояснення пунктограм

ІІ – схематичне зображення, визначення членів речення

ІІІ – добір синонімічних конструкцій

ІV – з’ясування виражальних можливостей СПР

V – побудова власного висловлювання із СПР
І – розрізнення видів підрядних, пояснення пунктограм

* вибіркова робота у парі (1 учень вибирає підрядні наслідкові, 2 – підрядні допустові; 2 учні працюють біля дошки)

Зразок

1.Річка набрякла водою, так що берегів не видно.

2.Хутір ховався серед дерев, так що влітку іншу хатку даремно шукатимеш.

1. Ніч яка місячна, зоряна. ясная, видно, хоч голки збирай.

2. Як не мудруй, а правди ніде діти.
ІІ – схематичне зображення, визначення членів речення

* дослідження-характеристика: накреслити схеми СПР, визначити в них члени речення

Підлітковий вік — це один із найважливіших етапів життя людини, так що саме в ньому багато джерел і починань усього подальшого становлення особистості. Вік цей нестабільний, важкий, дарма що він більше, ніж інші періоди життя, залежить від реальностей довкілля.

У підлітковому віці відбувається втрата дитячого статусу, хоч зберігаються нереалістичні уявлення про власні привілеї і статус дорослих. Такому становищу сприяють і суб'єктивні враження: різкі фізичні зміни, мрії та ідеали, які починають уявлятися вже менш реальними. Наявні кризові зіткнення з самим собою і сім'єю, тому що є почуття самотності та прагнення швидше досягнути статусу дорослої людини.(З газети)
ІІІ – добір синонімічних конструкцій

* дослідження-трансформація: замінити виділені речення синонімічними конструкціями

Поняття «особистість» широко використовується як у різних суспільних науках, так і в повсякденному житті. Коли характеризують якусь людину, то говорять про неї або як про особистість, або як про індивіда, або як про індивідуальність. У психології ці поняття розрізняються. Вихідним є поняття «людина». Людина – це насамперед біологічна істота, яка наділена на відміну від тварин свідомістю й мовою, здатністю працювати, оцінювати навколишній світ і активно його перетворювати. З іншого боку, людина – істота соціальна. Це найсуттєвіша ознака людини, оскільки суспільне життя і відносини, колективна трудова діяльність змінили і підкорили собі її природну індивідуальність. Конкретну людину з усіма її характерними ознаками позначають поняттям «індивід».

Поняття «особистість» більш вузьке ніж поняття «людина». Коли ми говоримо про особистість, ми виходимо з суспільної сутності і соціальних функцій індивіда. Особистість – системна соціальна характеристика індивіда, що формує предметну діяльність та спілкування і зумовлює причетність до суспільних відносин.(Із підручника)

ІV – з’ясування виражальних можливостей СПР

* робота з текстом у групах за підручником

1 – вправа 215(2)

2 – 218(1)
V – побудова власного висловлювання із СПР

* творча робота: написати твір-роздум про відомі ситуації із життя підлітків, використовуючи СПР
VІІ. Систематизація й узагальнення знань

1. Пунктуаційний практикум (уривок зі збірника диктантів): записати речення, пояснити пунктограми і орфограми
2.Індивідуальна робота. Орфографічний практикум (вправа 224)

3. Взаємоопитування( орієнтовні питання)
1.СПР?

2.Його будова, засоби зв’язку?

3.Головна і підрядна частини?

4.Яка різниця між сполучниками підрядності і сполучними словами?

5.Вказівні слова?

6. Розділові знаки у СПР?

7. Види СПР?

8. СПР із підрядним означальним?

9. СПР із підрядним займенниково-означальним?

10. СПР із підрядним з’ясувальним?

11. СПР із підрядним місця?

12. Підрядне часу?

13. Підрядне місця?

14.Підрядне способу дії7

15. Підрядне міри і ступеня дії7

16. Підрядне порівняльне?

17. Підрядне причини?

18.Підрядне мети?

19. Підрядне умови?

20. Підрядне наслідкове?

21. Підрядне допустове?

VІІІ. Підсумки уроку

1. Заповнення таблиці (очікувані результати)

2. Оцінювання навчальної діяльності
ІХ. Домашнє завдання

1.§ 18, дібрати текст із вивченими СПР, виконати їх синтаксичний розбір.

Схожі:

Урок засвоєння нових знань(формування мовної компетенції). Обладнання...
Тема. Складне речення і його ознаки. Складне речення без сполучників, із сурядним і підрядним зв’язком
Урок засвоєння нових знань
Мета: засвоєння знань про види та причини дефектів тіста; формування вмінь при виготовленні різноманітних кондитерських виробів;...
УРОК У 5-МУ КЛАСІ Тема. Стилізація і декоративна переробка рослин­них форм
Тип уроку. Комбінований урок засвоєння нових знань, формування умінь і творче застосування їх на практиці
НА УРОКАХ РОСІЙСЬКОЇ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ
«засвоєння знань» на формування «компетентності». З цим твердженням важко не погодитись, оскільки засвоєння учнями сучасних технологій,...
Конспект відкритого уроку з англійської мови в 6 класі з теми «Погода. Одяг.»
Тип уроку: комбінований (урок засвоєння нових знань та формування вмінь та навичок)
Уроку. Урок засвоєння нових знань. Обладнання
Мета: Ознайомитись з різноманітністю плазунів, їх особливостями та роллю в природі
Урок формування мовної компетенції. Хід уроку
Мета: пояснити учням правила написання не з дієприкметниками; формувати вміння правильно писати слова з цією орфограмою; розвивати...
ТЕМА: Фізичні та хімічні властивості
Тип уроку: урок засвоєння нових знань (за методикою особисто орієнтованого навчання)
Фонетика і графіка. Орфоепія і орфографія
Системно відображаючи програмний матеріал, такі завдання сприяють об’єктивному і всебічному оцінюванню рівня його засвоєння, аналізу...
Урок засвоєння нових знань
Серед граматичних категорій час – найхарактерніша ознака дієслова, що відрізняє його від іменних частин мови
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка