ТЕМА: Фізичні та хімічні властивості


Скачати 107.7 Kb.
НазваТЕМА: Фізичні та хімічні властивості
Дата18.12.2013
Розмір107.7 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Фізика > Документи
ВАСИЛЬЄВА

Раїса Олександрівна
Хіиія, 10 клас
ТЕМА: Фізичні та хімічні властивості етену та етину.

Мета уроку:

 • забезпечити засвоєння учнями фізичних та хімічних властивостей ненасичених вуглеводнів на прикладі етену та етину; формувати самоосвітні компетентності учнів шляхом діагностичного оцінювання, визначення рівнів самоосвіти, постановки завдання перспективи самоосвіти;

 • розвивати критичне мислення учнів;

 • навчити учнів встановлювати причинно-наслідкові зв’язки на підставі співставлення будови та властивостей етилену та ацетилену;

 • формувати уміння робити висновки на підставі спостережень;

 • розширити коло знань учнів стосовно хімічних властивостей органічних речовин.

Тип уроку: урок засвоєння нових знань (за методикою особисто орієнтованого навчання).

Форма проведення: урок-дослідження.

Обладнання уроку:

 • таблиці «Будова етену і етину», «Електронегативність речовин, параметри їх будови»;

 • кулестрежневі моделі етену і етину;

 • прилад для добування етену у лабораторних умовах;

 • розчини речовин: етанолу (96%), калій перманганату з домішками сульфатної кислоти, сульфатна кислота (концентрована);

 • прокалений річковий пісок;

роздатковий матеріал: лист контролю (додаток 1), матеріал для проведення теоретичного блоку хімічної розминки (додаток 2), картки з практичним завданням за двома рівнями (додаток № 3, № 4), ключі для перевірки тестових завдань (додаток № 5).

Хід уроку:

І. Оголошення теми й цілей уроку.

ІІ. Етап мотивації і організації навчальної діяльності через діагностичне оцінювання.

Учитель: - На сьогоднішньому уроці ми з вами разом піднімемося ще на одну сходинку пізнання властивостей речовин. Перед вами буде стояти цікава задача по розкриттю особливостей властивостей ненасичених вуглеводнів на прикладі етилену (сучасна назва – етену) та ацителену (етину – сучасна назва з української номенклатури).

ІІІ. Визначення рівнів самоосвіти учнів – групова робота за трьома варіантами:

Почнемо з хімічної розминки.

Мета розминки: діагностика готовності учнів до сприйняття нового матеріалу.

- Хімічна розминка складається з двох блоків: теоретичного (етап А) і практичного (етап Б). Під час хімічної розминки ви маєте можливість не тільки перевірити рівень вашої готовності щодо подальшого засвоєння теоретичного матеріалу, але й отримати складову оцінку. Оцінку за урок отримаєте шляхом заповнення листа контролю (додаток № 1).

1 варіант – алкани

2 варіант – алкени

3 варіант – алкіни

1. - Під час діагностування теоретичних знань ви обираєте з теоретичного блоку цифрові відповіді, що характеризують особливості будови одного з трьох запропонованих класів речовин (додаток 2).

Критерії оцінювання: кожна правильна відповідь надає можливість отримати 0,5 бали. Разом максимальна кількість балів за правильну відповідь складатиме 4 бали.

Перевірка знань через прийом взаємоперевірки в стаціонарних трійках.

Рефлексія першого етапу «А» діагностичного оцінювання після заповнення листа контролю.
2. Перевірка вмінь застосовувати набуті теоретичні знання на практиці.

- Працюємо зараз за двома варіантами: першим і другим. Вам пропонують картки з практичним завданням за двома рівнями (додаток № 3, № 4). Під час виконання першої частинки всі повинні виконати тестові завдання з чотирьох запитань.

Критерії оцінювання: кожна правильна відповідь складатиме 1 бал. Максимальна кількість балів складатиме 4 бали.

- Під час виконання 2 рівня практичної частини ви повинні продемонструвати вміння виконувати творче завдання.

Критерії оцінювання: кожна правильна відповідь складатиме 2 бали. Разом 4 бали.

Після виконання практичного блоку здійснюємо взаємоперевірку у стаціонарних парах за принципом кола (взаємообмін робіт з учнем, який знаходиться позаду від нього). Учням пропонуються ключі для перевірки (додаток № 5).
3. Рефлексія рівня визначення самоосвіти готовності щодо подальшого засвоєння матеріалу шляхом підведення підсумків за листом контролю.

- Рефлексія показала, що рівень засвоєння вами навчального матеріалу різний. Від репродуктивного до творчого. І тому у кожного з вас буде різна підготовка стосовно вже вашого майбутнього домашнього завдання.

Ну, а зараз разом рухаємо до другої сходинки визначення фізичних властивостей етену та етину.
ІV. Етап реалізації мети уроку

 1. Поетапне здійснення самоосвіти - робота з підручником § 31.

Завдання: підготувати відповіді на питання:

  • Чим подібні й чим відрізняються за фізичними властивостями етилен й ацетилен?

  • Проблемне запитання: Яка речовина на ваш погляд буде більш реакційно здатна: етен чи етин, виходячи з будови речовини?

Учням для розв’язання проблемного запитання пропонуються кулестержневі моделі етену й етину; таблиці.
Під час обговорення під керівництвом учителя учні формують висновок:

 • стосовно неможливості обертання атомів Карбону в молекулах речовин навколо своїх зв’язків;

 • наявності кратних зв’язків (двох у молекулі етену й трьох у молекулі етину)

 • визначення прогнозного висновку щодо більшої хімічної активності етину у зв’язку зі збільшенням кількості П - зв’язків.


Учням пропонується підготувати для здійснення порівняльного аналізу речовин таблицю.


Хімічні властивості

Досліджувана речовина

Етен

Етин

 1. Горіння речовин

 2. Повне окиснення

 3. Часткове окиснення

 4. Приєднання:

 • Водню

 • Галогену

 • галогеноводню
2. Демонстраційний експеримент добування етену.

Перед початком дослідження хімічних властивостей етену учням пропонуються проблемні завдання стосовно поведінки речовин під час горіння, часткового окиснення.

 • До якого класу можна віднести речовину по характеру горіння?

 • Чому етен горить кіптявим полум’ям на відміну від насичених вуглеводнів?

Надайте математичне обґрунтування цьому явищу.

 • Чому зникає колір розчину калій перманганату під час пропускання крізь нього дослідженого газу? Як це явище модна пов’язати з будовою цієї речовини?

 • Як повела б себе в цих самих умовах інша речовина – етин?

Дайте обґрунтування.

Добування етену

Під час добування цього газу в помічники до вчителя запропоновуються найбільш компетентні учні, які за результатами діагностичного контролю отримали 12 балів.

Техніка проведення демонстраційного експерименту:

У прилад для добування етену додати до 3 мл спирту етанолу, 9 мл сульфатної кислоти (концентрованої), а також прокалений річковий пісок; обережно нагріти суміш речовин.

Після початку реакції підпалити газ, який виділяється під час досліду, а потім пропустити його крізь підкислений розчин калій пермоганату.

Звернення до учнів (Колективна робота):

- Які висновки можна здійснити під час спостереження досліду?

Нам допоможуть проблемні запитання, на які ми отримали відповідь заздалегідь.

Учні повинні після спостереження за результатами досліду й обговорення їх результатів сформулювати колективний висновок стосовно кіптявого горіння етену в порівнянні з насиченими вуглеводнями, заповнити перший і другий стовпчики таблиці (запис рівнянь горіння етену і етину, підрахувати масову частку карбону в цих речовинах)


Етен

Етин

Реакція горіння


Часткове окисненняКолективна робота

nC2H4 + nO2 →
w “c” =
Знищення кольору калій перманганату (без запису рівняння реакції)

Індивідуальна робота в парах

Реакції


Робота в парах

Робота в парах


3. Теоритичне дослідження з опорою на будову речовин (етену й етину)

Колективна робота за допомогою підручника, керівництва вчителя.

Реакції приєднання:

а) водню

б) галогенів

в) галоген оводню
СН2 = СН2 + Н2 → СН3 – СН3

НС СН + Н2 → СН2 = СН2

СН2 = СН2 + Н2 → СН3 – СН3
СН2 = СН2 + Сl2 → СН2Сl – СН2Сl

НС СН + Сl2 → НССl = СНСl

НССl = СНСl + Сl2 → (НССl2 – СНСl2)
СН2 = СН2 + НСl → СН3 – СН2Сl

НС СН + НСl → Н2С = СНСl

Н2С = СНСl + НСl → Н2ССl – СН2Сl
4. Підведення підсумків дослідження


  1. Підведення підсумків уроку. Визначення змісту домашнього завдання

Знати зміст контексту. Вивчити §31. Повторити §30.

Письмове завдання:

Достатній рівень – дати назву продуктам реакцій під час теоретичного дослідження за таблицею.

Високий рівень – здійснити перетворення, дати назву речовинам

HBr
Метан

Етин

Етен

СО2

  Додаток 1

   Прізвище та ім’я учня

   № варіанту

   Теоретичний блок

   Практичний блок 1 рівень

   Практичний блок 2 рівень

   Загальна сума балів  Додаток 2

Теоретичний блок

1. Валентність атомів Карбону в молекулі повністю насичена Гідрогеном.

2. На кожний атом Карбону в молекулі до повного насичення зв'язків не вистачає по одному атому Гідрогену.

3. На кожний атом Карбону в молекулі до повного насичення зв'язків не вистачає

двох атомів Гідрогену.

4. Між атомами Карбону в молекулі існує сигма-зв'язок.

5. Між атомами Карбону в молекулі існує один Пі-зв'язок.

6. Між атомами Карбону в молекулі існує два Пі-зв'язка.

7. Зв'язок між атомами Карбону подвійний.

8. Зв'язок між атомами Карбону одинарний.

9. Зв'язок між атомами Карбону потрійний.

10. Довжина зв'язку --С—С--- дорівнює 0,134 нм.

11. Довжина зв'язку --С—С—дорівнює 0,154 нм.

12. Довжина зв'язку --С—С---дорівнює 0,120 нм.

13. Валентний кут між атомами –С—С—дорівнює 1200.

14. Валентний кут між атомами --С---С---дорівнює 109028хв.

15. Валентний кут між атомами --С---С---дорівнює 1800.

16. Тип гібридизації ---SР3.

17. Тип гібридизації ---SР.

18. Тип гібридизації ---SР2.

19. Просторова будова речовини тетраедрична.

20. Просторова будова речовини –площинна.

21. Просторова будова речовини-лінійна.

22. Енергія зв'язку становить 830кдж/моль.

23. Енергія зв'язку становить 620кдж/моль.

24. Енергія зв'язку становить 350кдж/моль.
  Додаток 3

Практична частина

ІІ варіант

І рівень
1. Вкажіть формулу речовини, яка належить до ненасичених вуглеводнів ряду етилену:

а ) С2Н2; б)С4Н10; в)С2Н6; г)С3Н6; д)С6Н10.

2. Виберіть правильне твердження. Етен можна одержати під час…

а ) взаємодії ненасичених вуглеводнів з водою;

б) термічного розщеплення насичених вуглеводнів;

в) взаємодії етану із хлором;

г) взаємодії ацетилену з водою;

д) дегідрогалогенування хлор пропану.

3. Вкажіть кількість спільних ковалентних пар між атомами Карбону в молекулі ацетилену:

а ) одна; б) дві; в) три; г) чотири; д)п'ять.

4.Вкажіть загальну кількість δ- і π-зв'язків у молекулі пропіну:

а ) 7; б) 8; в) 6; г) 9; д) 9.

ІІ рівень

1. Вкажіть структурну формулу ізомеру 1-пентину:

а ) СН3---СН2 ---СН=СН---СН3; б) СН3---СН---С≡СН;СН3

в ) СН3 СН3

│ │

СН2---СН2---С≡СН; г)СН≡С---СН2---СН2---СН;СН 3

д ) СН3---С≡С---СН2---СН2---СН3.
2. Вкажіть назву речовини, структурна формула якої
СН3---СН2---С=С---СН2---СН3;

│ │

СН3 С2Н5

а )1,2,3-триетил-1-пропан; б) 3-етил-4-метил-3-гексен;

в) 1,1-діетил-2-метил-1-бутен; г)2,2-діетил-2-метил-1-бутен;

д) 3-ізопропіл-3-пентен.

  Додаток 4

Практична частина

І варіант

І рівень

1. Позначте формулу речовини,яка належіть до ненасичених вуглеводнів:

а)С5H12; б)C3H8; в)C2H6; г)C2H4; д)C8H18.
2. Виберіть правильне твердження. У промисловості ацетилен добувають..

а) термічним розкладанням бутану;

б) розкладанням метану за температури 15000;

в) розкладанням метану за температури 6000;

г) термічним розкладанням пропану;

д) розкладанням етану за температури 1200.

3. Вкажіть,скільки спільних електронних пар є між атомами Карбону в

молекулі етену:

а) одна; б) дві; в) три; г)чотири; д) п'ять.

4. Вкажіть загальну кількість δ- і π- зв'язків у молекулі пропену:

а) 8; б) 9; в) 10; г) 7; д)16.

ІІ рівень

 1. Вкажіть структурну формулу ізомеру 1- бутену:

а) CH3---CHٍ=CH—CH3; б)CH3--C≡C—CH3 СН3в) CH2--C=CH2 ; г)CH=C—CH2---CH3; д)СН= С

│ │ │ │

CH3 CH3 СН3 СН3

2. Вкажіть назву речовини, структурна формула якої

СН3---СН---СН=СН---СН---СН3

│ │

СН3 СН3

а) 2-метил-4 ізопропіл-3-бутен; б) 2,5,5-триметил-3-пентен;

в) 2,5-диметил-3-гексен; г) 2-метил-3-гептен; д) 2,2,5,5-тетраметил -2-бутен.

  Додаток 5

Ключ для перевірки практичної частини

І варіант

І рівень: 1г,2б,3б,4б. ІІ рівень: 1а,2в.Схожі:

Оцтова кислота, молекулярна і структурна формули, фізичні власти...
Тема : Оцтова кислота, молекулярна і структурна формули, фізичні власти вості. Хімічні властивості. Застосування
Уроку
Вплив електронної будови молекул спиртів і фенолів на їх фізичні й хімічні властивості
Урок на тему: Підготувала: вчитель хімії
Тема: Алюміній як хімічний елемент і проста речовина. Фізичні та хімічні властивості. Алюміній оксид й алюміній гідроксид. Застосування...
Тема: «Основні класи неорганічних сполук»
Мета: узагальнити та систематизувати знання учнів про класифікацію, номенклатуру, фізичні та хімічні властивості оксидів, кислот,...
Хімічне кафе «Кислоти»
Цілі: узагальнити й поглибити знання учнів про склад, фізичні, хімічні властивості, застосування та одержання кислот; формувати вміння...
Конспект уроку Тема: Хімічні властивості основ, їх застосування
Будавіцька Світлана Володимирівна, учитель хімії Черкаської загальноосвітньої школи
Конспект уроку Тема: Хімічні властивості основ, їх застосування
Будавіцька Світлана Володимирівна, учитель хімії Черкаської загальноосвітньої школи
Хімічні властивості

Уроку на тему «Оксиген. Кисень, склад його молекули, фізичні властивості....
Розробка уроку на тему «Оксиген. Кисень, склад його молекули, фізичні властивості. Добування кисню в лабораторії.» для учнів 7 класу....
Нестандартний урок у 10 класі з теми «Загальні властивості металів» Цілі
Цілі: узагальнити, поглибити й закріпити основні теоретичні знання теми будова, тип зв'язку, фізико-хімічні властивості, способи...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка