УРОК У 5-МУ КЛАСІ Тема. Стилізація і декоративна переробка рослин­них форм


Скачати 81.89 Kb.
НазваУРОК У 5-МУ КЛАСІ Тема. Стилізація і декоративна переробка рослин­них форм
Дата14.04.2013
Розмір81.89 Kb.
ТипУрок
bibl.com.ua > Інформатика > Урок
РОСЛИННІ МОТИВИ В ДЕКОРАТИВНІЙ КОМПОЗИЦІЇ

(УРОК У 5-МУ КЛАСІ)
Тема. Стилізація і декоративна переробка рослин­них форм.

Тип уроку. Комбінований урок засвоєння нових знань, формування умінь і творче застосування їх на практиці.

Мета. Навчальна:

• Поглибити знання про декоративно-ужиткове мис­тецтво.

• Закріпити в учнів значення понять: візерунок, декор, орнамент, ознайомити з новими термінами: стилізація, симетрія.

• Формувати вміння перетворювати природні рос­линні форми в стилізовані декоративні зображення.

Розвиваюча:

» Вдосконалювати відчуття композиційної цілісності, вміння планувати малюнок на площині аркуша.

» Розвивати емоційну чутливість, спостережливість, вміння виявляти особливості форми різних рослин, об­разне мислення, уяву, почуття колірної гармонії.

Виховна:

• Виховати інтерес до пізнання декоративно-ужитко­вого мистецтва, повагу до праці народних майстрів, дбайливе ставлення до навколишнього світу, творчу ініціативу учнів.

Обладнання:

• Зразки виробів майстрів декоративно-ужиткового мистецтва, книжкової графіки, фотографи1 частин архітектурних споруд, на яких представлені візерунки й орнаменти, складені зі стилізованих рослинних форм.

»"Живі" рослини, фотографи та репродукції картин із реалістичним та стилізованим зображенням квітів та рослин: М.Примаченко "Волошки", "Весняний букет"; М.Тимченко "Господиня"; І. Шостак "Батьківський дім".

в Плакати зі стилізованим зображенням рослин, а також складеними з них візерунками.

® Зразки дитячих робіт.

Матеріали:

аркуш білого паперу (формат А-4); пензлі: широкий і тонкий; гуашеві фарби; простий олівець; гумка; посуд для води; палітра; ганчірка; патичок.

Методи і прийоми, які використовує вчитель на уроці:

організація сприймання; бесіда; розповідь-пояснення; ілюстрація наочності; порівняльний аналіз; спостере­ження; стимулювання творчої діяльності учнів; методи контролю.

Види діяльності учнів:

пізнавальна (сприймання та засвоєння нових знань); художньо-практична (формування нових вмінь і творче застосування їх на практиці).

ХЩ УРОКУ

I. Організаційна частина.

II. Активізація уваги та досвіду учнів (бесіда).

З давніх часів людина прагнула до краси. Ще в найбільш ранню пору свого розвитку вона зображува­ла на стінах печери, що правила їй за житло, на ке­рамічних чи дерев'яних виробах, необхідних у побуті, на одязі, зброї та інших ужиткових речах нескладні зобра­ження та візерунки. Як ви вважаєте, яке зображення можна назвати візерунком?

(Відповідь учнів: візерунком називається малюнок, який має довільну композицію, що утворюється шля­хом поєднання різних ліній, крапок, кольорів для ство­рення декоративного ефекту).

Спочатку то були нехитрі візерунки, складені чергу­ванням хвилястих і ламаних ліній, крапок, різних схема­тичних зображень, що були виконані способом розпису різноманітними природними пігментами (кольоровими глинами, сажею, які розтирали з тваринним жиром), вдавлювання по сирому матеріалу (глині) або видряпу­вання (на камені).

Пізніше мистецтво виконувати узори, використовую­чи різноманітні матеріали, досягло високого рівня в ба­гатьох народів світу. Вишукані, витончені візерунки скла­дали зі шматочків різнобарвних твердих матеріалів (смальти, скла, природного кольорового каміння чи різних пород дерев), різьбили (на металі й камені, на де­реві й кістці), розписували фарбами, застосовуючи різні техніки й різноманітні матеріали, вишивали (нитками, бісером, коштовним камінням).

Кожна епоха й кожний народ вносили в декоратив­ну творчість нові елементи, тому візерунки мали свої не­повторні особливості, завдяки яким можна безпомилко­во визначити і час. і країну, де була створена та чи інша річ.

І в наші часи вміння прикрашати візерунками житло й речі побуту широко застосовується в різних сферах су­часного життя. Роздивіться ілюстративний матеріал, він допоможе вам визначити ці сфери й назвати речі, які прикрашають наш побут.

У промисловості візерунками прикрашають... (Учні: тканини, шпалери, килими, меблі, посуд, одяг тощо).

• Візерунки використовують в оформленні книжок і журналів.

(Учні: орнаментовані прикраси на сторінках, застав­ки, кінцівки).

• Чи зустрічаємось ми з візерунками в архітектурі? (Учні: так. це розписи чи мозаїчні зображення, вітражі чи скульптурні декоративні мотиви, якими при­крашають вікна, колони, стелі або стіни храмів, меморіально-тріумфальних чи громадських споруд).

Отже, майже все. що оточує нас у житті, має деко­ративне оформлення в тій чи іншій формі. Що означа­ють слова "декор" і "декоративний"?

(Відповіді учнів: слово "декор" перекладається як прикраса, звідси: "декоративний"- вказує на те, що ці речі є прикрасою, оздобленням чогось).
III. Повідомлення теми, завдань уроку й моти­вація навчальної діяльності школярів.

Люди прикрашають вироби найрізноманітнішими візерунками, щоб зробити речі красивими, приємніши­ми на вигляд і навіть зручнішими в користуванні. Сьо­годні на уроці ви поглибите свої знання в галузі декора­тивно-ужиткового мистецтва, ознайомитеся з новими термінами й поняттями, навчитеся перетворювати при­родні рослинні форми у стилізовані декоративні зобра­ження.

Отже, тема нашого уроку. "Рослинні мотиви в деко­ративній композиції. Стилізація і декоративна переробка рослинних форм".

IV. Робота над темою уроку.

1. Викладання нового матеріалу (розповідь-пояснення).

На відміну від творів образотворчого мистецтва (жи­вопису, скульптури та графіки) твори декоративно-при­кладного (ужиткового) мистецтва мають бути не просто красиві й викликати в людини естетичні, почуття, а й ко­рисні й необхідні в побуті. Сфера поширення ужитково­го мистецтва надзвичайно широка. Як ми вже говори­ли, вона охоплює найрізноманітніші предмети та матеріали.

Одним з основних елементів декоративно-ужиткового мистецтва з найдавніших часів є орнамент. Це сло­во походить від латинського "orno - прикрашаю, "ornamentum" - прикраса. Отже орнамент - це художня прикраса, вигаданий візерунок, що складається з кра­сивих форм, має привабливі кольори й побудований на ритмічному чергуванні різних елементів.

Зміст і характер візерунка, що лежить в основі орна­менту, який прикрашає необхідну в побуті річ, залежить від її форми, специфіки матеріалу, з якого її виготовили, й конкретного призначення цієї речі.

2. Перегляд і обговорення ілюстративного ма­теріалу.

Розгляньте уважно ці малюнки, зразки народного декоративного мистецтва.

- На яких із них рослини зо­бражені реалістично, у їх при­родному вигляді? Обґрунтуйте свою думку.

- Чи можна сказати, що ці рослини зображені симетрично відносно середньої лінії або центру?

- А на яких малюнках зоб­ражені стилізовані рослини? Чи можете ви їх назвати?

- Обґрунтуйте: чому ви вва­жаєте, що тут намальовано са­ме стилізовані рослини?

(Відповіді учнів: рослини зо­бражені узагальнено, площин­но, без передачі світлотіні й то­нальних переходів. Форми рослин на малюнках відзнача­ються чіткістю зображення, су­ворою симетричністю й відсутністю дрібних деталей. Кольори занадто яскраві, колірні сполучення не відпо­відають забарвленню цих рос­лин у природі).

- Як ви вважаєте, чому для створення орнаментів не­обхідно стилізувати природні форми?

Спробуймо розібратися ра­зом. Уявіть завдання: художник вирішив розписати глечик, який має певні пропорції, пластику, образ. Перш за все, він має підкреслити саме ці якості. Візе­рунок не повинен бути об'ємно-просторовим, матеріальним, із великою кількістю дрібних дета­лей. Форма глечика й візерунок на його поверхні повинні злити­ся в єдиний естетичний образ.

Як же створюється такий орнамент? Основне джерело - навколишній світ і найбагатша скарбниця народного декора­тивного мистецтва. Звідси ми­тець черпає натхнення й нескінченне розмаїття мотивів. З найдавніших часів найулюбленішими є рослинні мотиви. Адже саме у світі рослин зустрічається величезна різно­манітність форм, ритмів, ко­льорів.

Ступінь узагальнення зале­жить від задуму митця, який, за бажанням, може зберегти схожість з натурою. Приклад тому - розпис жостівських таць, петриківських дерев'яних тарелей, шкатулок, скринь... Хоча іноді художник настільки майстерно трансформує при­родні форми, що глядач і не здогадується, яка квітка була першоджерелом для створен­ня орнаменту.

(Учитель звертає увагу учнів на ілюстративний ма­теріал, указує на певну по­дібність стилізованих зобра­жень до натуральних рослин­них форм, але разом із тим підкреслює характерні від­мінності, що полягають у спро­щенні, узагальненості й деко­ративності як форми, так і кольорової гами).

Художниця М. Тимченко у своїй сюжетній картині "Госпо­диня" намагалась передати радість, щастя, добробут, які панують у цій родині. Майстри­ня творчо стилізувала та при­красила декором не тільки усі рослини й дерева, а навіть ко­рову - годувальницю, улюбле­ницю всієї сім'ї. А яке чудове, фантастичне дерево на пер­шому плані цієї картини! Ви можете визначити його назву? (Відповіді учнів).

Звичайно ж, ні. Так само, які не можливо визначити на­зви чарівних квітів, як зобра­жено на картині І. Шостака "Батьківський дім". Але скільки сонця, радості, любові ви­промінюють і дарують нам ці твори; вони "співають", немовби завзята народна пісня, що лунає в серці кожної людини.

4. Постановка та пояснення завдання для са­мостійної творчої роботи.

Сьогодні ви дізналися, що, починаючи роботу над створенням будь-якої декоративної орнаментальної композиції, необхідно реальні природні форми, які стануть її основою, стилізувати. Це й буде завданням вашої самостійної практичної роботи: творча переробка при­родних рослинних форм у стилізоване декоративне зо­браження.

З чого почати роботу? Придивіться до розмаїття рос­линних форм, які прикрашають сьогодні наш клас: квіти, листя, трави, грона ягід... Оберіть рослину чи квітку, яка бу­де основним мотивом вашої де­коративної композиції'.

Цю рослину слід уважно роз­глянути, відзначити її характерні особливості, зрозуміти пластику. Не зосереджуйте свою увагу на несуттєвих подробицях і деталях. Малюнок має бути лаконічним, образним, а лінія — сміливою і пластичною.

У процесі стилізації вам допо­можуть уява, фантазія, здібність імпровізувати і, крім цього, почут­тя стилю, адже кожна рослина в природі має свій неповторний стиль. Ось, наприклад, ви обрали тендітну, витончену квітку. Ство­рюючи стилізацію, підкресліть саме ці якості. Інші елементи - важкі, великі форми не повинні зруйнувати цей ніжний, легкий, граціозний світ, єдиний гар­монійний стиль композиції. Тому легше створювати композицію з елементів рослин одного виду. Для цього з квітки, яка буде ос­новним мотивом вашої декора­тивної композиції, зробіть кілька начерків, кожного наступного ра­зу намагаючись усе більше уза­гальнювати зображення, мінімальними засобами досяга­ти максимальної виразності ма­люнка. З кількох начерків оберіть найцікавіший і починайте імпровізацію за даним мотивом. Щоб запобігти монотонності, одноманітності зображен­ня, намалюйте візерунок за уявою в різних варіантах, пошукайте варіації, всілякі ракурси й розміри. Така імпровізація необхідна для створення композиції, еле­менти якої приведені в єдину злагоджену систему.

Але один мотив не завжди дає можливість заповни­ти собою весь відведений для візерунка простір. Тому, компонуючи, заповнюйте його елементами, за характе­ром малюнка подібними до основного мотиву, але ще більш спрощеними й узагальненими.

Не забувайте також про умовне та обмежене вико­ристання кольорів, - вони теж повинні підпорядковува­тися загальному характеру й задуму композиції.

Тепер спробуйте виявити всю свою спо­стережливість, фантазію, творче натхнення в самостійній творчій роботі, завдання якої-перетворення природних рослинних форм у стилізований декоративний візерунок, який на наступному уроці може бути осно­вою декоративної орнаментальної компо­зиції.

Схожі:

3. Різноманітність голонасінних рослин: Сосна звичайна. Біологічна...
Тема Різноманітність голонасінних рослин: Сосна звичайна. Біологічна класифікація. Характеристика. Поширення. Практичне використання....
Урок у 7 класі Тема: Різноманітність голонасінних рослин. Роль голонасінних...
Мета: ознайомити учнів із багатоманітністю хвойних рослин, розкрити їх значення в природі та житті людини
Уроку: Урок: Тема : Розмноження та розвиток рослин. Типи розмноження...
Тема: Розмноження та розвиток рослин. Типи розмноження рослин. Практична робота № Вегетативне розмноження рослин
Урок №22 Урок №22 Тема: Цілісність форми і декору, симетрія, рівновага,...
Навчальна: навчити дітей аналізувати форму, виявляти ознаки гармонічної єдності форми і декору, ознайомити із символами в орнаментах,...
Урок природознавства в 1 класі Тема: «Листяні і хвойні дерева»
Мета: розширювати уявлення учнів про різноманіття рослин; учити порівнювати листяні та хвойні дерева, розрізняти рослини за виглядом,...
Уроку: Урок Тема : Вищі спорові рослини. Загальна характеристика вищих спорових рослин
...
Урок – проект «Охорона рослин рідного краю» у 1 класі Мета проекту
Мета проекту: виховання бережливого ставлення до природи, бажання охороняти і примножувати її багатства і красу
Урок з української мови Тема: «Я все про тебе знаю, Іменнику»
Обладнання: схеми-опори, картки для роботи в групах, картки для індивідуальної роботи, сигнальні картки, гербарій лікарських рослин,...
Тема: Систематика рослин
До нижчих рослин належать водорості, до вищих — мохи, плауни, хвощі, папоротеподібні, голонасінні і покритонасінні
Лекція №4 Тема: Систематика рослин
До нижчих рослин належать водорості, до вищих — мохи, плауни, хвощі, папоротеподібні, голонасінні і покритонасінні
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка