Впровадження інтерактивних технологій в систему професійної підготовки вчителів предмета “Основи здоров’я”


Скачати 72.12 Kb.
НазваВпровадження інтерактивних технологій в систему професійної підготовки вчителів предмета “Основи здоров’я”
Дата29.12.2013
Розмір72.12 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Інформатика > Документи
Впровадження інтерактивних технологій в систему професійної підготовки вчителів предмета “Основи здоров’я”

На думку більшості науковців, модернізація освітньої галузі та перехід школи на 12-річний термін навчання є складним і тривалим процесом. На цьому шляху в сучасній школі важливо створювати передумови, без яких неможливе якісне навчання, до того ж і сьогоденні умови життя підвищують вимоги до якості освіти, до вмінь молодих людей швидко пристосовуватись до змін, які постійно відбуваються в суспільстві і житті, бути успішними та конкурентноздатними на ринку праці, а як ми знаємо, тільки здорові діти та здорова нація можуть подолати труднощі сьогодення і зробити щасливим своє майбутнє.

У Національній доктрині зазначено що, найважливішим завданням сучасної шкільної освіти є формування мотивації до збереження та зміцнення здоров’я людини. Школа має навчити школярів використовувати резервні сили свого організму, оволодіти життєвими навичками здорової та безпечної поведінки, спілкуватись з людьми, передбачати наслідки своєї поведінки та вміти приймати своєчасні рішення, а також формувати цінності і переконання, які сприяють свідомому вибору здорової поведінки та наміру дотримуватись її протягом життя.

Вирішення цього завдання покладено на новий інтегрований курс “Основи здоров’я”, який за своїм змістом об’єднує питання здоров’я та безпеки життєдіяльності на основі діяльнісного підходу. Метою його є формування в учнів свідомого ставлення до свого життя та здоров’я, формування здоров’язберігаючих компетентностей. Як відомо, навички набуваються в діяльності, через прийняття рішень та відпрацювання моделей поведінки. Тому на відміну від традиційних уроків, коли вчитель переважно говорить, а учні слухають, на заняттях з основ здоров’я слід використовувати інтерактивні методи навчання, що базуються на активній участі самих учнів у процесі набуття знань.

Слово “інтерактив” походить від англійського слова “interakt”, де “inter” – взаємний і “act” – діяти. Таким чином, інтерактивний – здатний до взаємодії, діалогу. Інтерактивне навчання – це спеціальна форма організації пізнавальної діяльності, яка має створити комфортні умови навчання, за яких кожен учень відчуває свою успішність, інтелектуальну спроможність.

Суть інтерактивного навчання у співнавчанні, взаємонавчанні (колективному, груповому, у співпраці), де і учень і вчитель рівноправні, рівнозначні суб’єкти навчання. При інтерактивному навчанні не може бути домінування одного учасника навчального процесу над іншими, однієї думки над іншою, а учні вчаться бути демократичними, критично мислити, приймати продумані рішення, спілкуватися з іншими людьми.

Інтерактивні технології навчання при викладанні предмета “Основи здоров’я” сприятимуть кращому відпрацюванню та дотриманню певних моделей поведінки, які допоможуть зберегти та покращити власне здоров’я.

З практики можна сказати, що найбільш ефективними методами навчання на уроках з основ здоров’я вважаються:

 • “мозковий штурм”, або брейнсторм;

 • обговорення великою групою (“спрямована дискусія”);

 • робота та виконання вправ у малих навчальних групах;

 • рольова гра;

 • дебати, дискусії;

 • розгляд та аналіз конкретних життєвих ситуацій;

 • виконання проектів;

 • перегляд і обговорення тематичних відеофільмів;

Використання таких методів забезпечує творчу співпрацю між учнями та вчителем.

Для того, щоб поближче познайомитись з використанням інтерактивних технологій на уроках з основ здоров’я, розглянемо деякі з них.

Як свідчать опитування педагогів, робота в групах – це улюблена і найуживаніша в навчальному процесі технологія. Дискусії та обговорення можна проводити цілим класом. Однак вони набагато ефективніші, коли їх проводять у групах (зокрема, якщо клас великий, а час обмежений). Групове обговорення максимально підвищує активність і внесок кожного учасника. Дискусія допомагає уточнити власні уявлення, усвідомити почуття і ставлення. Обговорення в групах дає змогу учням більше дізнатися один про одного, стимулює вільний обмін думками, збільшує вірогідність того, що учні краще зрозуміють почуття і позиції інших. Робота в групах розвиває життєві навички активного слухання, співпереживання, співробітництва, упевненої поведінки і толерантності. Для ефективної організації роботи в групах педагог-тренер повинен:

 • чітко формулювати мету: вивчити тему, обговорити ситуацію, проблему; сформулювати запитання, запропонувати ідеї або варіанти рішень;

 • повідомити скільки часу відводиться на це завдання;

 • сформувати групи (бажано з 2-6 осіб), використовуючи різні прийоми об’єднання;

 • розташувати групи так, щоб учасники кожної сиділи поряд і добре чули одне одного;

 • запропонувати групам обрати того, хто записуватиме запропоновані варіанти і стежитиме за дотриманням простих правил. Після обговорення на прохання тренера протоколісти або бажаючі розповідають про те, як відбувалося обговорення і які рішення було прийнято, тобто презентують свою роботу.

Можна додати ще кілька рекомендацій для роботи з групами:

 • найкраще розпочинати роботу з групами, що складаються з 2-4 осіб, тому що у невеликих групах учням легше подолати сором’язливість; коли ви відчуєте, що учасники набули впевненості, групи можна збільшити до 5-6 осіб;

 • краще не доручати учасникам формувати групи за власним бажанням, бо це може призвести до образи або дискримінації деяких дітей; формуючи групи, стежте, щоб їх склад змінювався якомога частіше;

 • наголосіть на важливості принципу «один за всіх, і всі за одного», що ви єдина команда і що усі члени групи мають зробити свій внесок у вирішення поставленого завдання, а успіх групи буде залежати від окремого внеску кожного;

 • у деяких випадках доцільно формувати групи за ознакою статі.

Наведемо фрагмент тренінгу з підготовки вчителів до викладання предмета “Основи здоров’я” (робота в групах).

Учителі об’єднуються у 4 групи (по чотири особи за принципом “1,2,3,4”), і кожна з них отримала чотири відмінних одне від одного завдання на окремому аркуші. За 10 хвилин вони повинні познайомитись із запропонованими інтерактивними методами, а після цього 2 та 4 номери по ходу годинникової стрілки три рази переходять в інші групи, де знайомлять зі своєю інформацією та отримують нову інформацію від учасників інших груп. Таким чином вони ознайомляться з різними інтерактивними методами, а коли повернуться до своєї групи, то обміняються отриманою інформацією. Цей вид роботи називається “мозаїка” – дуже ефективний метод, який дозволяє за короткий період часу познайомитись з великим обсягом нової інформації.

Цікавим та ефективним методом роботи також є “рольова гра”, яка подобається як учителям, так і учням.

Рольова гра – неформальна постановка, у процесі якої учасники без попередньої підготовки розігрують сценки або ситуації. Вони уявляють себе вигаданими персонажами, які моделюють реальні життєві історії та ситуації.

Під час рольової гри учасники діють не від свого імені, а демонструють поведінку та висловлюють почуття умовного персонажа. Зазвичай це набагато легше, ніж діяти від себе особисто. Рольова гра є ефективним методом апробації нових моделей поведінки. Вона дає змогу «відчути на собі» всі емоції, які можуть виникнути під час такої ситуації, та відпрацювати найбільш оптимальну модель поведінки у безпечних умовах. Це також допомагає краще зрозуміти почуття уявного персонажа і розвинути навички емпатії (співпереживання).

Крім того, завдяки рольовій грі учасник має змогу краще зрозуміти і висловити свої почуття без побоювання розкритися і бути висміяним. Це – чудова можливість для практичного відпрацювання навичок у ситуаціях близьких до реальних. Рольова гра вимагає певних навичок від тренера і від учасників тренінгу. Щоб добре її організувати треба:

 • описати модельну ситуацію, яку треба інсценувати;

 • розказати учасникам, як вони мають діяти, запропонувати сценарій або вони можуть навести свій варіант сценарію;

 • відібрати охочих або розкутих енергійних учасників, щоб вони продемонстрували сценку перед класом. Оберіть і для себе одну з провідних ролей;

 • використовувати допоміжний реквізит: капелюшки, картки з іменами, костюми, маски – усе, що можна виготовити на місці або приготувати заздалегідь;

 • якщо можливо обіграти ситуацію з гумором;

 • після закінчення сценки обов’язково обговорити її;

 • об’єднати клас у групи, нехай вони зіграють між собою цю чи подібну сценку. Таким чином можна уникнути ніяковості, спричиненої необхідністю виступати перед усім класом.

Наведемо фрагмент тренінгу з підготовки вчителів до викладання предмета “Основи здоров’я” (рольова гра «Як сказати ні»).

Учасники об’єднуються у чотири групи, кожна з яких отримує ситуацію, у якій треба відмовитись від запропонованого, треба обіграти такі ситуації:

Ситуація 1. Дівчинка пропонує своїй подрузі спробувати покурити цигарку. Вона настійливо доводить, що це круто, модно та ніхто про це не дізнається.

Ситуація 2. Хлопець настійливо пропонує знайомому піти до його друзів і зробити татуювання.

Ситуація 3. Юнак прийшов у гості до свого друга, побачив, що її батьків нема вдома. Він починає пропонувати понюхати клей.

Ситуація 4. Дві дівчинки прийшли на день народження, та одна пропонує іншій випити алкогольний напій, щоб підняти настрій.

Після цього проводиться обговорення. Тренер пропонує наступні питання:

 • Що ви відчували, коли грали свою роль?

 • Що було легше робити: умовляти, чи відмовлятись від запропонованого?

 • Легко було вам казати «Ні»?

Після завершення обговорення тренером робиться висновок.

Отже, застосування інтерактивних технологій під час проведення уроків з основ здоров’я є ефективним, привабливим та цікавим методом роботи з учнями, завдяки якому підвищується інтерес до уроків з основ здоров’я, так і до мотивації вести здоровий спосіб життя, запобігати небезпечним ситуаціям, що оточують людину, застосовувати набуті знання на практиці, цінувати і берегти своє здоров’я і здоров’я оточуючих.

Література:

 1. Пометун О.І. Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання: Наук.-метод. посібн. / О.І. Пометун, Л.В. Пироженко; За ред. О.І. Пометун. – К.: А.С.К., 2005. – 192 с.

 2. Панченков А., Пометун О., Ремех Т. Навчання в дії: Як організувати підготовку вчителів до застосування інтерактивних технологій навчання: Метод. посіб. – К.: А.П.Н., 2003. – 72 с.

 3. Дерев’яненко В.В. Особливості викладання інтегрованого курсу “Основи здоров’я. // Основи здоров’я та фізична культура. – 2005. – № 10. – С. 5-7.

Схожі:

«Впровадження в закладах освіти Довгинцівського району інтерактивних...
Підвищення професійної майстерності педагогів на шляху впровадження здоров`я зберігаючих технологій креативної освіти для розвитку...
ВПРОВАДЖЕННЯ ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ДОШКІЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ КОМПЕНСУЮЧОГО ТИПУ
Чого типу здоров’язбережувальних технологій. Охарактеризовано типи здоров’язбережувальних технологій. Подано методичні рекомендації,...
Методичні рекомендації та тематика практичних занять (3-5 семестри)
«Українська мова як компонент професійної компетенції. Нормативно-стильові основи професійного спілкування» слід починати зі з’ясування...
Тренінг для педагогів «Впровадження інтерактивних технологій у педагогічну практику»
Вня поінформованості педагогів щодо проблеми впровадження інтерактивних технологій; популяризація навичок співпраці, спілкування,...
О.І. Ващенко Використання усної народної творчості, віршів, афоризмів...
Підготувала: О.І. Ващенко – учитель основ здоровя, Бахмацька гімназія. Матеріали до уроків. Основи здоров’я. 2012. 56 с
Про відділ педагогічних технологій неперервної професійної освіти
АПН України звітувався на Президії АПН України про результати комплексного дослідження „Психолого-педагогічні основи особистісного...
ІНСТРУКТИВНО-МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ВИВЧЕННЯ ПРЕДМЕТА «ОСНОВИ ЗДОРОВ’Я»
В. Д. Ярова, завідувач кабінету основ здоров’я та фізичної культури Черкаського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних...
Про шкільний конкурс «Педагог за здоров’я дітей»
Неблагополуччя у здоров’ї учнів залежить і від недостатньої підготовки педагогів до роботи у здоров’язберігаючому просторі. Цьому...
Скільки років працює вчителем ваш стажист?
...
ФОРМУВАННЯ СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ УЧНІВ З ВИКОРИСТАННЯМ ІНТЕРАКТИВНИХ...
Ріння іноземною мовою. Однією із складових частин комунікативної компетенції є соціокультурна компетенція, яку слід розуміти як систему...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка