«Конфлікти в нашому житті» З досвіду роботи вихователя ВПУ Мета


Скачати 238.51 Kb.
Назва«Конфлікти в нашому житті» З досвіду роботи вихователя ВПУ Мета
Дата14.12.2013
Розмір238.51 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Інформатика > Документи
Круглий стіл з елементами тренінгового заняття

«Конфлікти в нашому житті»
З досвіду роботи вихователя ВПУ


Мета: Навчити учнів усвідомлювати першопричини конфлікту, наслідки конфліктів та шляхи їх попередження. Вчити вмінню вирішувати конфліктні ситуації, поважати особисте «я» кожної людини.
Форма проведення: керована дискусія з елементами тренінгового заняття.
Обладнання: плакат з епіграфами, ілюстративний матеріал «сонечко», «хмаринка», картки з вибором варіанту відповіді, інформаційні матеріали про конфлікт, ватман, маркери, тематичні ситуації, конверт дружніх питань, прислів'я про конфлікти, плакат «асоціативний ряд» слова «конфлікт», «корони-ярлики», підсумкова таблиця з питаннями.

План


 1. Методика «Налаштування на роботу»; «Сонечко, хмаринка».

 2. Вправа «Калейдоскоп думок» з вибором варіанту відповіді: «Що таке конфлікт?».

 3. Роз'яснення поняття слова «конфлікт».

 4. Пізнавальна інформація «Конфлікт - невід'ємна частина нашого життя».

 5. Конфлікт – це добре чи погано?

Позитивні сторони конфлікту.

Негативні сторони конфлікту.

 1. Вправа «Стіна конфлікту».

 2. Д. Карнегі про суперечку і перемогу в ній.

Вправа «Сніжний клубок».

 1. Вправа «Вирішення проблеми» (з вибором варіанту відповіді).

 2. Робота в групах. Рольова гра «Розв'яжи проблеми» (розвиток навичок контролю гніву).

Завдання І. Відтворити в ролях ситуацію.

Завдання ІІ. Написати перелік проблем, які можуть призвести до конфліктних ситуацій.

 1. Вправа «Конверт дружніх питань».

 2. Вправа «Практичні поради», «Ланцюжок», «Умійте володіти собою».

 3. Самоаналіз з коментуванням. Методика «Займи позицію». «Прислів'я про дії людини під час конфлікту».

 4. Вправа «Асоціативний ряд» слова «конфлікт».

 5. Робота в малих групах. Вправа «Ярлики». Вправа «Скринька порад»; «Я …» (висловлювання). «Ти …» (висловлювання).

 6. Дискусія та аналіз. Робота з таблицею «Питання-підсумок».


Жити – значить мати проблеми.

Вирішувати їх – значить рости інтелектуально.

(Дж. П. Гілфорд, психолог)
Ніколи не помилятися – це риси богів.

(Грецький філософ Демосфен, V ст. до н.е.)


 • Вправа «Налаштування на роботу» «Сонечко, хмаринка»

Визначення за допомогою «сонечок» та «хмаринок» емоційного стану учнів.


 • Вправа «Калейдоскоп думок» з вибором варіанту відповіді. Що таке конфлікт?

Як ви розумієте слово «конф­лікт»? Чи доводилося вам потрапляти в конфлікт? Наведіть конкретні приклади. Виберіть з наведених тверджень ті, з якими ви згодні. Під час конфлікту більшість людей:

 • сперечаються;

 • намагаються зрозуміти один одного;

 • допомагають один одному;

 • кричать один на одного;

 • співпрацюють;

 • уважно слухати один одного;

 • підозрюють один одного;

 • намагаються перемогти;

 • посміхаються;

 • б'ються;

 • змагаються один з одним;

 • звинувачують один одного;

 • ображаються один на одного;

 • намагаються закінчити розмову;

 • ваші варіанти відповіді … .

 • Слово «конфлікт» (від латинського con­flicts — боротися разом) викликає у більшості лю­дей відверто негативні почуття і думки. Під ним ро­зуміють зіткнення протилежних людей, інтересів, думок, поглядів, серйозні розбіжності, гостру супе­речку в спілкуванні.

Є кілька причин того, чому ми намагаємося не конфліктувати:

 • конфліктувати страшно. Можна зовсім зруйнува­ти стосунки й образити близьку і рідну людину;

 • конфліктувати погано. Ми боїмося набути тавро «поганої», «сварливої» людини;

 • минулий досвід підказує нам, що конфлікт — це болісно. Багатьох із нас переслідують спогади про сварки батьків і про те страшне напруження, яке викликало їхнє бойкотування один одного.

Те, як розв'язували конфлікти наші батьки, час­то стає для нас єдиною моделлю розв'язання наших проблем у стосунках з іншими людьми.

 • Водночас конфлікти — невід'ємна частина жит­тя. Варто зрозуміти, що конфлікт — це нормально. Всі люди різні, і відмінності сприймати дуже важ­ко. Конфлікт є проявом незгоди між двома чи кількома людьми або ідеями. Він означає насампе­ред взаємодію, діалог. Сторони конфлікту завжди впливають одна на одну, дії однієї сторони викли­кають «відповідь» словами або діями іншої сторо­ни.

Ключ до взаємовигідного розв'язання конфлікту полягає в тому, щоб по можливості задовольнити обидві сторони, шляхом взаємного толерантного ставлення досягти консенсусу або компромісу.

 • Конфлікт — це спосіб спілкування, при якому йде протистояння двох різних думок.

Скажіть, будь ласка, конфлікт — це добре чи погано?

Хто може назвати позитивні сторони конфлікту? «Мозковий штурм».

 1. Дає можливість сформувати й усвідомити проблему;

 2. Дає можливість виявити труднощі;

 3. Дає можливість знайти нові шляхи вирішення;

 4. Пожвавлює наше життя, робить його привабливішим, цікавішим;

 5. Вчить форми спілкування, вміння налагоджувати стосунки;

 6. Сприяє особистісному професійному зростанню;

 7. Розвиває вольову саморегуляцію;

 8. Згуртовує колектив;

 9. Розвиток пізнавальних рис: розуму, швидкості реакції, прийняття рішень;

 10. Полегшення, радість, спокій;

 11. Відчуття сили, щастя;

 12. Відчуття розширення можливостей;

 13. Зростання позитивних особистісних якостей;

 14. Розслаблення, спокійний сон, міцне здоров'я;

15. Людина краще пізнає себе й один одного.

А які ж негативні сторони конфлікту? «Мозкова атака».

 1. Руйнує здоров’я;

 2. Викликає стрес, психотравми;

 3. Руйнує міжособистісні стосунки, сім'ї, особистість;

 4. Формується негативна установка, негативний життєвий сценарій.

 5. Погіршення стосунків між людьми;

 6. Зниження продуктивності праці;

 7. Зниження співпраці та зменшення можливості партнерства між конфліктуючими;

8. Зростання конфронтації, затягування людей у боротьбу.

 • Жити постійно в стані конфлікту не можна, це не дає змоги розвиватись, бо час витрачається на з'ясу­вання ситуації, а не на її удосконалення чи змінення.

Що ви відчуваєте під час сперечання, сварки, конфлікту?

Під час конфлікту людина перебуває в стані емоційного збудження. Які ж емоції супроводжують конфлікт? (Негативні відчуття: гнів, злість, роздратування, розчарування, розгубленість, образу)

Учені виявили, що жодна конфліктна ситуація не проходить для організму безслідно. Регулює емоційний стан людини насамперед нервова система. У свою чергу емоції впливають на стан і функціонування внутрішніх органів. Будь-який емоційний струс, будь-яка конфліктна ситуація не минають для людини безслідно. Образа, сварка, горе. гнів, заздрощі або прагнення помститися - усе це знижує захисні сили організму і скорочує життя. Негативні емоції спричиняють глибокі зрушення в серцево-судинній системі. Вони нерідко супроводжуються завмиранням серця, болем або неприємними відчуттями в ньому, підвищенням артеріального тиску.

Учені всіх країн докладають нині багато зусиль для боротьби з тим, що руйнує людський організм, - зі старінням і передчасною смертю. Якщо узагальнити здобутки науковців у цьому напрямі, то можна зробити висновок, що віддалення старості на пізніший строк, а отже, продовження активного довголіття залежить від сукупності багатьох факторів, одним із найголовніших серед яких, вміння керувати емоціями.


 • Так, дійсно, переживаючи конфлікт,люди віддаляються один від одного, за негативними емоціями не відчувають один одного, не чують думки опонента. Так у спілкуванні виникає стіна. Назвемо її «Стіна конфлікту»

Вправа «Стіна конфлікту».

З яких цеглинок складається ця стіна? Що є причиною спору, конфлікту між учнями та вчителями?

Учні називають причини, через які виникають непорозуміння, суперечки. Вихователь вписує відповіді дітей у «цеглини»: (невиконання домашнього завдання, розмови на уроці, запізнення, тощо)

Коли всі «цеглинки» будуть заповнені, вихователь пропонує дітям вирішити, хто з них бажає зруйнувати стіну конфлікту? Як це можна зробити? (Прибрати цеглинки).

Кожний має взяти на себе відповідальність, зобов'язання не порушувати правил спілкування. Убираючи одну з «цеглинок», діти витирають її на дошці «Я намагатимусь завжди виконувати домашнє завдання», «Я буду контролювати свою поведінку на уроці» і т. д. І ось стіна конфлікту зруйнована, ми бачимо один одного, чуємо, радіємо, у нас добрі стосунки.

Вихователь. Отже, ви будете намагатися поводитись без порушень, а я завжди допомагатиму вам ставати сильними, вольовими, цілеспрямованими особистостями.


 • Як ви думаєте «Чи можна перемогти у суперечці?» Вправа «Сніжний клубок»

«У суперечці не можна перемогти. Якщо ви програли – значить програли, якщо перемогли – теж програли.» (Д. Карнегі) Чому? (Одержавши перемогу, ви почуваєтесь чудово. А ваш співрозмовник? Ви зачепили його самолюбство. Він гнівається. Чи приємно вам про це згадувати?) Якщо ти прагнеш чогось досягти у житті, ніколи не витрачай часу на сварки, які псують настрій. «Єдиний спосіб виграти у суперечці – це уникнути її».


 • Вправа «Вирішення проблеми» (ситуації з вибором варіанту відповіді).

І. Лідія наполягає на тому, щоб Аліса допомогла їй донести деякі речі до аудиторії. Аліса відповідає:

 1. «Я боюся, що спізнюся на урок англійської мови, але якщо ти дуже просиш, то, будь ласка»;

 2. «Що сталося з тобою? Ти що не маєш рук?»;

 3. «Я не можу тобі допомогти саме зараз, Лідо. Мені потрібно йти на урок англійської мови».


ІІ. Ольга іде до класу і проходить повз гурт хлопців, які починають говорити різні нісенітниці і вдаються до жестів, котрі змушують Ольгу червоніти.

Вона реагує:

 1. Дивиться прямо вперед і прискорює свою ходу;

 2. Відповідає їм подібним жестом, а потім підходить і дає ляпаса одному з хлопців;

 3. «Я маю право тут ходити без жодних дошкулянь з вашого боку. Якщо ви знову будете так робити, я поскаржуся».

 • Робота в групах.

Рольова гра «Розв'яжи проблему» з метою розвитку навичок контролю гніву.

Завдання І. Відтворити в ролях ситуації.

Завдання ІІ. Написати перелік проблем, які можуть призвести до конфліктних ситуацій.
Ситуація 1

Автор. Двоє друзів - Василина та Ірина - домовилися про зустріч. Ірина спізнюється на 30 хвилин.,

Василина. Де ти вештаєшся? Я що, зобов'язана тебе тут чекати? Якщо ти так спізнюєшся до мене на зустріч, виходить, ти мене не поважаєш. Більше так ніколи не роби!

Ситуація 2

Автор. Двоє друзів - Василина та Ірина - домовилися про зустріч. Ірина спізнюється на 30 хвилин.

Василина. У тебе все нормально? Що стало­ся? Ти здорова?

Ірина. Так, я спізнилася до тебе на зустріч, але в мене були на це причини - я повинна була допомогти мамі.

Василина. Мені дуже неприємно, коли ти спізнюєшся. Починає здаватися, що з тобою щось трапилося, і я дуже засмучуюся. Будь ласка, більше ніколи не спізнюйся до мене на зустріч без вагомих причин.
Ситуація 3

Після зборів незадоволені успіхами своєї дитини батьки приходять додому і вимагають від неї пояснень. Вони кажуть, що з такими оцінками після школи нікуди не візьмуть: У відповідь дитина каже: «Значить, піду працювати». Як слід вчинити батькам у цій ситуації?

Ситуація 4

Два горобчики

Два горобчики спокійно сиділи собі на дереві. Один із них - на вершечку, а другий - нижче.

Через якийсь час горобчик, що сидів на вер­шечку, щоб якось почати розмову, сказав:

- Яке гарне це зелене листя!

Горобчик, що сидів нижче, зрозумів ці слова як виклик і роздратовано відповів:

- Чи ти сліпий? Хіба не бачиш, що воно сіро-біле?

- То ти сліпий! Листя - зелене!

Горобчик здолу, певний, що правда на його боці, в'їдливо зацвірінькав:

- Закладаюсь пір'ям мого хвоста, що листя -сіро-біле. Ти нічого не розумієш! Ти - дурень!

Горобчик, що сидів на вершечку, розсердився, і щосили кинувся на свого ворога, щоб помститися. Але перш ніж почати двобій, вони обидва поглянули вгору.

Горобчик, що злетів із вершечка, здивовано скрикнув:

 • Дивись, дивись! Листя справді сіро-біле!

А потім додав:

 • А ходи зі мною на вершечок.

Вони полетіли на вершечок і разом вигукнули:

- Дивись, дивись! Листя справді зелене!

Не осуджуй нікого, якщо ти не йшов хоч годину в його чоботях.

Як ви розумієте цей вислів?


 • Вправа «Конверт дружніх питань»

Це дружнє запрошення до обговорення питань життя, поведінки та відносин.

Вільний обмін думками.

 1. Конверт з питаннями передаються з рук в руки.

 2. Той, хто відповів на питання, передає конверт тому, чиї думки йому особливо цікаві.

 3. Після відповіді на питання картка в пакет не вкладається.

  • Коли ти роздратуєшся, то враховуєш в цей час стан тієї людини, на яку ти злишся?

  • Якщо тебе пригощають ласощами, які тобі не подобаються, що ти робиш, про що ти думаєш?

  • Чи важливий для тебе рівень розумового розвитку людини? Чи впливає він на твоє ставлення до цієї людини?

  • Якщо ти точно знаєш, що людина, з якою ти розмовляєш, каже тобі неправду, що ти відчуваєш в такий момент?

  • Чи задумуєшся ти про своє майбутнє , коли робиш погані вчинки?

  • Якщо вчитель неправильно, на твій погляд, оцінив твою роботу, які почуття, думки виникають у тебе?

  • Якщо не дуже близька тобі людина, з якою ти ще й трошки полаявся, потрапила в скрутну ситуацію, чи буде в тебе бажання допомогти їй?




 • Вправа «Практичні поради». «Ланцюжок». Обговорення висловів.

Умійте володіти собою.

 1. Пам'ятайте: найкращий спосіб боротьби з ду­шевним неспокоєм — постійна зайнятість.

 2. Щоб забути свої напасті, намагайтесь зробити приємне іншим. Роблячи добро іншим, робите доб­ро собі.

 3. Не намагайтеся змінювати чи перевиховувати інших. Набагато корисливіше і безпечніше зайняти­ся самовихованням. Пам'ятайте: кожна людина — така ж яскраве й унікальна індивідуальність, як і ви, приймайте її такою, якою вона є. Намагайтеся знай­ти в людині позитивні риси, вмійте бачити її до­стоїнства і в стосунках з нею спробуйте опиратись саме на ці якості.

 4. Майте мужність від щирого серця визнавати свої помилки. Уникайте зазнайства і позування.

 5. Вчіться володіти собою! Гнів, дратівливість, злобність спотворюють людину. Егоїзм — джерело багатьох конфліктів. Виховуйте в собі терпіння, пам'ятайте, що «рана заживає поступово». Не пе­реймайтеся через дрібниці.

 6. Будь-яка справа починається з першого кроку! Пам'ятайте: перешкоди нам даються задля нашого розвитку.

 7. Людина має необмежені можливості самовдос­коналення, причому в усіх галузях своєї життєдіяль­ності.




 • Вправа «Займи позицію». Самоаналіз з коментуванням.

Прислів'я про дії людини під час конфлікту.

Завдання: Зачитати прислів'я і прокоментувати його:

 • згоден, чому?

 • незгоден, чому?




 1. Від суперечки легше утриматися, аніж потім здихатися її.

 2. Теплі слова розтоплюють холодні серця.

 3. Послуга за послугу.

 4. Під час суперечки заслуговує похвали той, хто перший замовкне.

 5. Убий ворога своєю надмірною добротою.

 6. Тримайся подалі від тих, хто не згодний з тобою.

 7. Тільки той, хто вірить у перемогу, перемагає на полі битви.

 8. Добре слово мало коштує, та дорого цінується.

 9. Уникайте сварливих людей — вони зроблять ваше життя нещасним.

 10. Найкращий спосіб улагодження конфліктів — уникати їх зовсім.

 11. У світі завжди були й будуть переможці й переможені.


Вправа «Асоціативний ряд» слова «конфлікт».































К


























































О


























































Н


























































Ф


























































Л


























































І


























































К


























































Т





























Завдання: які слова з літерами слова «конфлікт» асоціюються у вас з цим поняттям?


 • Вправа «Ярлики» - 10 хв.

Робота в малих групах (для учасників першої групи)

Мета: дати можливість учасникам відчути переживання, які виникають під час невербального спілкування, коли їх змушують діяти відповідно до стереотипів.

Оснащення: 1. Три набори розрізаних картинок.

2. Три набори «Корон». На кожній короні написаний один з виразів: будь похмурим, посміхайся мені, корчи мені гримаси, ігноруй мене, жалій мене.

Хід вправи:

 1. Кожному учаснику тренер надіває на голову корону таким чином, щоб той не бачив, що на ній написано.

 2. Завдання: за 5 хв. скласти картинку з пазлів, але звертатися один до одного, щоб взяти пазл так, як написано на його «короні».

 3. Через 5 хв. усі учасники групи по черзі, не знімаючи «корон», відповідають на запитання тренера «Чи сподобалось Вам, коли з Вами спілкувалися таким чином?»

Висловлюються всі учасники. Потім пропоную зняти «корони» і вийти із своїх ролей.

Запитання для обговорення - 5 хв.

 1. Чим у реальному житті можуть бути «корони»?

 2. Як впливає наявність подібних ярликів на спілкування?

 3. Як часто ми стикаємося з ситуаціями навішування ярликів?

 4. Як Ви почувалися в реальному житті, коли хтось навішував на вас ярлик?

 5. Як можна змінити чиєсь уявлення про Вас?

 6. Звідки ми беремо наші уявлення про інших?

 7. Чи легко позбутися ярлика, коли його вже навішано? Як це зробити?




 • Вправа «Скринька порад». «Я …» (висловлювання). «Ти …» (висловлювання) – 10 хв.

(для учасників другої групи)

Мета: навчитися толерантно висловлювати свої негативні почуття, не принижуючи іншої людини.

Хід вправи:

Тренер пояснює різницю між «Я...«(висловлюванням), «Ти ...» (висловлюванням).

При спілкуванні важливо вміти проявляти толерантність. В конфліктній ситуації, коли людина переживає сильні негативні емоції, з'являються проблеми з їх вираженням. Тут є важливим усвідомлення своїх почуттів і здатність сказати про них партнеру. Цей спосіб самовираження і називається «Я ...» (повідомлення). Це усвідомлення та проголошення власного стану, викликаного неприємною ситуацією, що склалася, не принижуючи іншу людину.

Наприклад порівняємо : «Я дуже хвилююсь коли тебе нема дома о 10- й годині вечора» та «Ти знову прийшов додому об 11-й вечора». «Я ...» (висловлювання) - це безоціночне висловлювання, яке є основою безконфліктного спілкування.
Завдання учасникам групи (на картках): сформулюйте свої звернення до ... у формі «Я ...» (висловлювання), аргументуючи їх.

 1. Юнак призначив побачення дівчині і на це побачення не прийшов.

 2. Товаришка по кімнаті знову вдягнула твою гарну блузку.

 3. Твої друзі пішли у парк, а тебе не взяли з собою.



Запитання для обговорення:

 1. Які висловлювання ми переважно використовуємо у повсякденному житті?

 2. Чи важко було оперувати « Я ...» (повідомленнями)?

 3. Чому це важко було робити?

 4. Що ви відчули, коли до вас звертались з «Я ...» (висловлюваннями)?




 • Дискусія та аналіз. Робота з таблицею «Питання - підсумок».

з/п

Питання

Ваше міркування

1.

Які відкриття для себе ви зробили під час сьогоднішньої зустрічі?




2.

Що для вас було корисним на цьому занятті?




3.

Що ви могли б порадити своїм друзям, знайомим при потребі?




4.

Яку ви бачите перспективу застосування отриманої інформації в своїй діяльності?







Схожі:

Відомий французький письменник Антуан де Сент-Екзюпері назвав спілкування...
Кожний з нас вчиться цього все життя, іноді набуваючи досвіду за рахунок помилок і розчарувань. І, нажаль, дуже часто ми потрапляємо...
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ : «МЕТОДИКА ОРГАНІЗАЦІЇ ВИХОВНОЇ РОБОТИ В ГУРТОЖИТКУ»
Методичні рекомендації з досвіду роботи вихователя гуртожитку Державного навчального закладу «Запорізьке машинобудівне вище професійне...
Урок№21 Тема. Алгоритми в нашому житті
«Звуко-буквенним аналізом слова», «Розв’язанням задачі», Приготуванням піци «Кияночка»»; удосконалювати навички роботи за комп’ютером...
Тема: Розуміння і толерантність. Емоції в нашому житті
Основним завданням його є не пригнічення та викорінення емоцій, а правильне керування ними
Тренінгова програма не допоможе вам повністю уникнути стресу, але...
Тренінгова програма не допоможе вам повністю уникнути стресу, але допоможе ставитись до нього як до певної сходинки в нашому житті,...
Центральна районна бібліотека Методично-бібліографічний відділ З...
Бібліотека – моя доля: з досвіду роботи / Долинська ЦРБ, метод бібліогр від.; уклад. З. В. Тарантюк, Н. П. Кушнірчук, відп за вип....
Що ж таке здоров’я?
На нашому занятті ми з’ясуємо поняття «здоров’я та здоровий спосіб життя». Коли ми промовляємо свої вітання одне одному, ми тим самим...
Педагогічна майстерність — комплекс властивостей особистості вчителя,...
А. С. Макаренко у своїй статті " Деякі висновки з мого педагогічного досвіду": " Майстерність вихователя не є якимось особливим мистецтвом...
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ БІНАРНОГО УРОКУ ТЕОРЕТИЧНОГО...
Методичні рекомендації з досвіду роботи викладачів Державного навчального закладу
Тема. Вогонь навчання вогонь просвіти буде в житті нам завжди світити. Мета
Мета. Розкрити значення навчання та просвіти в житті людини, донести важливість навчання протягом усього життя; розвивати пізнавальні...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка