Тема досвіду: використання інформаційно-комунікаційних технологій на уроках української мови і літератури


НазваТема досвіду: використання інформаційно-комунікаційних технологій на уроках української мови і літератури
Сторінка3/5
Дата21.03.2013
Розмір0.61 Mb.
ТипУрок
bibl.com.ua > Інформатика > Урок
1   2   3   4   5
Чого чекає дитина, яка переступає поріг школи? Лише успіху. Ситуація успіху — необхідна умова для формування позитивного ставлення школяра до навчання та переростання його в активний, творчий процес. Успіх, пов’язаний із переживанням емоційного підйому, створює відчуття внутрішнього благополуччя. Хоча б один раз переживши успіх, учень буде знову і знову прагнути до нього.

Т. Зелінська

Учитель, будь сонцем, що випромінює

людське тепло, і будь благодатним

ґрунтом для розвитку людських

почуттів; сій знання не лише в пам’яті

й свідомості твоїх учнів, а передусім у

їхніх душах і серцях.

Ш. Амонашвілі

Актуальність досвіду Здатність до творчості сьогодні стає не лише умовою орієнтації людини у швидкозмінних і швидкоплинних процесах у світі, а й передумовою власної життєтворчості. Лише творча особистість спроможна створювати, управляти, пропонувати нові теорії, нові напрямки розвитку, знаходити шляхи виходу зі складних нестандартних ситуацій. Тому забезпечення кожній людині можливості використання свого творчого потенціалу є одним із пріоритетних завдань діяльності сучасних навчальних закладів.

На необхідності створювати умови для розвитку інтелекту і творчих якостей особистості, підготовки її до життя у відкритому суспільстві, самостійної взаємодії з динамічним світом професійної праці наголошується в усіх державних документах із питань освіти. Саме тому значна увага науковців і педагогів-практиків приділяється розвитку творчих здібностей особистості учня, наданню дитині можливості виявити їх.

Визначення сутності поняття «творча особистість», опис технологій розвитку творчих здібностей дитини знаходимо у філософських, педагогічних та психологічних наукових працях В. Андреєва, Д. Богоявленської, Р. Грановської, Н. Кузьміної, С. Сисоєвої та ін..

Однак, незважаючи на те, що проблема розвитку творчого начала в учнів досліджується давно, багато питань залишається невирішеними. Як і раніше, більшість навчального часу відводиться репродуктивній, нетворчій діяльності, значна частина завдань у підручниках, на жаль, має також відтворювальний характер. Саме тому протягом останніх років я досліджую шляхи реалізації науково-методичної проблеми «Сучасні технології розвитку обдарованості учнів у процесі вивчення української мови та літератури».

Для мене творчість – це завжди творення, тобто побудова нового та оригінального, нестандартне бачення в звичайному нових можливостей його функціонування або включення його як частини в нову систему.

Розробці ефективних шляхів розвитку обдарованості моїх учнів сприяло звернення до педагогічних праць Г.Антош «Стимулюймо учнівську творчість», В.Дяківа «Обдарованість: нові підходи до наболілих проблем», В.Євсевської «Відкриваймо дітям радість творення», Н.Ільченко «Розвиток творчих здібностей учнів на уроках української мови та літератури», Ю.Погрібника «Розвиток творчих здібностей учнів засобами літератури», С.Трофімчука «Юні обдарування», Ю.Царенка «Знову про творчість...» та багатьох інших.

Розроблена мною авторська модель розвитку обдарованості учнів:

1. Забезпечує умови для розвитку творчої особистості дитини.

2. Робить можливим здійснення оригінального підходу до побудови структури уроку з розвитку зв’язного мовлення, де домінуюча роль відводиться не факту, а емоціям, не однозначності, а асоціації.

3.Сприяє формуванню здатності учнів будувати смислові структури усного та писемного мовлення.

Об’єктом досвіду виступає процес формування мовно-літературної обдарованої особистості на уроках української мови та літератури.

Методи дослідження проблеми: спостереження, аналіз; розробка науково-методичних матеріалів з проблеми; використання завдань розвивального характеру під час навчальних занять; запровадження елементів аналізу діяльності учнів під час уроку, самоаналізу, взаємоаналізу; розробка дидактичного матеріалу, тестових завдань з проблеми дослідження; моніторинг якості навчальних досягнень учнів; узагальнення досвіду роботи з проблеми дослідження; презентація творчих педагогічних напрацювань на рівні району, області.

Мета досвіду

 1. Визначення шляхів виявлення творчо обдарованої особистості, створення умов для її розвитку. Визначення сучасних педагогічних технологій, які б максимально сприяли розвиткові творчої обдарованості учнів.

 2. Формування духовно багатої особистості, яка характеризується свідомим ставленням до мови, розвиненим інтелектом, а отже, й мовленнєвою пам’яттю, мовним чуттям.

 3. Надання учням можливостей творчо самореалізуватися.

Завдання дослідження:

 1. Визначити методи, за допомогою яких можна виявити творчо обдарованих дітей.

 2. Забезпечити психолого-педагогічну підтримку та супровід обдарованості з української мови та літератури.

 3. Створити та реалізувати модель творчої обдарованості та визначити етапи її формування.

 4. Підготувати методичні рекомендації для навчання та розвитку обдарованих дітей та розробити завдання для стимулювання розвитку творчих умінь, пізнавальної самостійної роботи учнів в умовах особистісно орієнтованого навчання.

Модель творчої обдарованості розроблена на основі опрацювання наукових джерел, педагогічних доробків передових педагогів-практиків, а також у результаті власного осмислення досліджуваної проблеми.

Творчо обдарованому учню притаманні нестандартне образне бачення, оригінальність, відчуття асоціативного багатства слова; потреба у творчому самовдосконаленні; багатий лексичний запас; високий естетичний смак, спостережливість, допитливість (додаток 1).

Практична значущість досвіду

Приклади практичного використання методів та прийомів, які сприяють розкриттю творчих здібностей та розвиткові мовно-літературних обдаровань, систематизовані мною у навчально-методичному посібнику «Дивослово», який було презентовано на обласній виставці передових педагогічних технологій «Освіта Черкащини–2010». Досвід роботи з вищезазначеної проблеми занесено до обласного каталогу передового педагогічного досвіду.

Результати досвіду апробовані на обласному практичному семінарі вчителів української мови та літератури з проблеми «Розвиток творчих здібностей учнів» (2006). Практична реалізація ідей втілена в розробку міні-підручника «Вставні слова, словосполучення і речення» для учнів 8 класу, який став лауреатом обласної виставки передових педагогічних технологій у 2008 році.

Із метою заохочення учнів до самореалізації, стимулювання їхнього творчого потенціалу у 2006 році я започаткувала роботу шкільної творчої студії «Перевесло», члени якої – учасники різноманітних творчих конкурсів.

Враховуючи проблеми, які можуть виникнути під час виховання обдарованих дітей, і розуміючи, що батьки мають величезний безпосередній вплив на процес їхнього розвитку і навчання, на формування їхніх особистісних характеристик, я спланувала і систематично проводжу роботу з батьками обдарованих учнів за кількома напрямками:

 • психолого-педагогічна просвіта;

 • анкетування;

 • індивідуальне консультування;

 • підготовка «Порадника батькам розумників і розумниць»;

 • залучення до участі у проведенні мовно-літературних заходів.

Поза увагою не залишилися і педагоги, оскільки розвиток творчого потенціалу учнів відбувається лише в тісній взаємодії вчителів різних спеціальностей. Саме тому мною підготовлено і презентовано педагогам-предметникам району і області рекомендації для роботи з творчо обдарованими учнями (2009 рік).

Інноваційні форми проведення уроків-формування творчої обдарованості

Робота з обдарованими дітьми вимагає належної змістової наповненості занять, зорієнтованості на новизну інформації та різноманітні види пошукової, розвиваючої, творчої діяльності.

Використовуючи власний підхід до вирішення цієї проблеми, обираю такі форми уроків, на яких значну роль відводжу не фактам, а емоціям, не однозначності, а асоціації. На початку асоціативного уроку повідомляю дітям тему і мету. Цим самим не обмежую їх у виборі форми роботи, не зациклюю на особливостях побудови опису чи роздуму, розповіді. Зазвичай намагаюся чимось здивувати учнів, а можливо, й шокувати (в хорошому розумінні цього слова).

Свій урок розпочинаю чи то з цікавого привітання, чи то зі слів про життєву стежину кожного, чи з проведення тренінгу, чи з побажання успіху, щоб стосунки на уроці були довірливими та щирими.

Прагну, щоб діти чекали уроку, щоб їм було цікаво. Тому й використовую різні його форми:

– уроки з чистого аркуша, де робота – лише творчість та фантазія. Тут народжуються невимушені кольорові рядочки;

– уроки-роздуми, де творчо мислять, порівнюють, думають нестандартно, пересвідчуються у чомусь, творять, пропонують проекти, обговорюють й затверджують істини.

Часто пропоную учням обрати колір, який, на їхню думку, відповідає їхньому настрою (а мені допомагає визначити стан душі дитини). Протягом уроку працюю з дитиною, враховуючи нотки настрою. Це урок кольорового настрою.

Є у практиці моєї роботи уроки тиші, під час яких розмовляємо пошепки. Це дає змогу учням відпочити, а вчителю - почути дитину одразу, з першого слова. На уроках роботи у парах учні допомагають один одному, вчаться нести відповідальність за інших. Проводжу також уроки доброти, на початку яких зі скриньки діти беруть краплини добра у долоні й прагнуть стати добрішими.

Домашні завдання після таких уроків мають творчий, диференційований характер.

На всіх зазначених вище уроках використовую методи розвитку творчого потенціалу: створення ситуацій взаємодопомоги, успіху; створення яскравих наочно-образних уявлень, проблемної ситуації; навчально-пізнавальна гра; розкриття суб’єктивного досвіду учнів; спонукання до пошуку альтернативних рішень; заохочення.

Максимально сприяють розвитку творчої обдарованості моїх учнів такі технології розвитку обдарованості, як технологія розвитку критичного мислення; технологія створення ситуації успіху; технологія аналізу образу персонажа; технологія навчання як дослідження; технологія диференційованого та інтегрованого навчання. Крім цього, використовую інформаційно-комунікаційні технології:

 • комп’ютерна графіка;

 • реалізація мультимедійних проектів.

Саме ці технології, на мою думку, ставлять дитину в ситуацію вибору, дають можливість їй самореалізуватися.

Досвід дослідження обраної науково-методичної проблеми дозволив визначити й апробувати такі етапи формування творчої особистості: діагностичний: виявлення дітей, які мають здібності до творчої діяльності, відрізняються нестандартністю мислення та творчим підходом до вирішення проблем; мотиваційний: створення умов для повноцінного інтелектуального, духовного розвитку обдарованих дітей; формування в учнів бажання самовдосконалення; психолого-педагогічний супровід обдарованості та етап творчого самовираження особистості учня.

Популяризація досвіду. Напрацьований досвід із питань пошуку сучасних технологій розвитку обдарованості учнів на уроках української мови та літератури презентовано на: обласному семінарі керівників районних методоб’єднань учителів української мови та літератури (2006 рік); районному методоб’єднанні вчителів-словесників (2006 – 2011 роки);

– районному та обласному етапах Всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2008»;

– обласних та Всеукраїнських педагогічних читаннях із проблем гуманної педагогіки (2011 рік);

– курсах підвищення кваліфікації учителів-словесників (2009 – 2012 роки);

– у фахових журналах.

Матеріали дослідження використовуються під час організації роботи шкільної творчої студії «Перевесло», школи передового педагогічного досвіду та районної творчої групи вихователів дошкільних закладів, учителів початкових класів, української мови і літератури з проблеми «Забезпечення єдності, взаємозв’язку та узгодженості роботи з творчою обдарованістю, урахування вікових особливостей дітей на суміжних щаблях освіти».

Результативність досвіду

Моніторинг ефективності розробленої моделі розвитку обдарованості учнів підтвердив її результативність: зросла як кількість учнів, які беруть участь у різноманітних мовно-літературних конкурсах та олімпіадах із предметів, так і якість виконання ними творчих конкурсних завдань.

Усі види моніторингу проводилися серед учнів одного й того ж класу, починаючи з 5 (2007-2008 н.р.) і закінчуючи 8 (2010-2011 н.р.), з метою виявлення змін у динаміці (додаток 2).
Додаток 1Додаток 2
Результативність досвіду Анкетування батьків щодо рівня зацікавленості учнів предметом, самостійності виконання завдань творчого характеру

Моніторингове дослідження творчих здібностей учнів на основі асоціативних вправ, вправ на розвиток логічного мислення, уваги, уяви учнів.

Дослідження впливу зростання творчої активності учнів на якість їх знань із предметів суспільно-гуманітарного циклуРезультативність участі учнів у творчих конкурсах

1

Обласний конкурс юних поетів «Тарасовими шляхами»
2

Всеукраїнський конкурс «Диво калинове» ім. Д.Білоуса
3

Всеукраїнський конкурс на кращий відгук на сучасну дитячу прозу
4

Міжнародний конкурс з української мови ім.П.Яцика
5

Всеукраїнський конкурс учнівської творчості «Об’єднаймося ж, брати мої!»
6

Регіональний творчий конкурс ім. В.Мицика
7

Міжнародний мовно-літературний конкурс учнівської та студентської молоді ім. Т.Шевченка

1   2   3   4   5

Схожі:

: 004. 9 Дунаєвська Н. В. Використання інформаційно-комунікаційних...
Постановка проблеми. Характерним для майбутнього суспільства є широке використання інформаційних і комунікаційних технологій (ІКТ),...
Інтерактивні технології на уроках української мови та літератури
Анотація. У статті описано досвід використання інтерактивних методів навчання на уроках української мови та літератури з метою активізації...
Використання сучасних педагогічних технологій контролю навчальних...

НАКА З
Міністерстві юстиції України 10. 04. 2012 за №517/20830, з метою формування інформаційного освітнього середовища професійно-технічних...
«Використання інформаційно-комунікаційних технологій в освіті»
Використання новітніх інформаційно-комунікаційних технологій в освіті
«Використання інформаційно-комунікаційних технологій в освіті»
Використання новітніх інформаційно-комунікаційних технологій в освіті
Використання інтерактивних та мультимедійних технологій на уроках...
Хочу звернути увагу на використання інноваційних технологій на уроках світової літератури
Використання інтерактивних та мультимедійних технологій на уроках...
Хочу звернути увагу на використання інноваційних технологій на уроках світової літератури
ФУНКЦІОНАЛЬНІ ОБОВ'ЯЗКИ ВЧИТЕЛЯ(ВИКЛАДАЧА) ІНФОРМАТИКИ Й ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
Вчитель (викладач) і завідувач кабінету відповідають за організацію і проведення занять і ро­біт відповідно до вимог охорони праці...
14 листопада 2007 року у Драбівському районі проходив обласний семінар...
Драбівському районі проходив обласний семінар для керівників районних (міських) методичних об’єднань учителів української мови і...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка