ПРАКТИЧНИЙ КУРС АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ Навчальний посібник з практики усного та письмового мовлення для студентів 4 курсу


НазваПРАКТИЧНИЙ КУРС АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ Навчальний посібник з практики усного та письмового мовлення для студентів 4 курсу
Сторінка7/38
Дата19.03.2013
Розмір1.45 Mb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Інформатика > Документи
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   38

PART 3 LANGUAGE IN CONTEXT

TEXT A

3.1 These dictionary entries provide you with a wide range of translations of commonly misused words. Study the words and expressions and try to find the best variant according to the context in exercise 3.3.

consideration 1) а) роздум, розсуд, аналіз, міркування, After long consideration he agreed to their requests.

under consideration - give some consideration to the matter - send for consideration - deserve consideration - require consideration

Syn: discussion

б) погляд, думка, розсуд

take into consideration - in consideration of - on no consideration - under no consideration - careful consideration - due consideration - serious consideration - financial considerations - personal considerations

2) ввічливість, завбачливість, шана, вшанування

people of regard — шановні люди, добродії

accept the assurance of my highest consideration

Syn: esteem, respect, regard

3) віддячування, компенсація, платня

a small fee in consideration of many kind services — невелика платня в обмін на велику кількість добрих послуг

Syn: recompense, payment
commitment

1) вручення, передача the irrevocable commitment of the public welfare to the numerical majority — остаточна передача суспільного добробуту чисельній більшості

2) передача законопроекту до комісії

3) узяття під варту; ордер на арешт Syn: mittimus , confinement , imprisonment

4) обов'язок without commitment to any especial political opinions — без усяких обов’язків щодо будь-яких певних політичних думок pecuniary obligations — грошові зобов'язання to meet commitments — виконувати зобов'язання Syn: engagement

5) прихильність, погляди This demand for the commitment, or "engagement", of the artist originated in communist ideology.

6) здійснення (чогось протизаконого)
issue 1) результат, вихід, витікання, вилив, закінчення; виділення Syn: egress , emergence

2) а) вихід, вихідний канал, вихідний отвір Syn: exit , outlet

б) устя ріки

3) штучно викликувана ранка

4) а) публікація, опублікування, видання (чего-л.)

б) випуск; видання (сукупність виданих екземплярів газет, книг і т.д.) an issue comes out, is published — видання виходить

в) випуск (один опублікований екземпляр) to bring out issue, to publish an issue — видавати номер back issue — минулий номер current issue — свіжий номер

5) а) потомство, діти

б) нащадок; спадкоємець to die without issue — умерти не залишивши нащадків Syn: progeny , offspring

6) а) результат, He hoped that his enterprise would have a prosperous issue.

б) остаточне рішення в) кінець, закінчення, витікання (чего-л.) Syn: termination , end

7) а) спірне питання, предмет суперечки, розбіжність; проблема to address an issue — звертатися з питанням to bring up issue, to raise an issue — піднімати питання to bring an issue to a close — розв'язати питання to face an issue — порушувати питання to settle an issue — улагоджувати, вирішувати питання to straddle an issue — порушувати питання the question at issue is — питання / справа полягає в тому - join issue - take issue - burning issue - collateral issue - side issue - dead issue - divisive issue - moral issue - political issue - sensitive issue - substantive issue - trivial issues - issue of the day - issue of fact - issue of law Syn: question

б) предмет позову; проблема, що складає предмет розгляду

8) а) результат, продукт issues of a disordered imagination — плоди хворої уяви

б) дія, діяння Syn: deed 1.

9) доходи, прибутку Syn: profit 1., income

10) емісія
prominence 1) а) виступ, що видається частина a rocky prominence — скелястий виступ Syn: projection

б) узвишшя, опуклість, нерівність

2) видатне положення; популярність The importance of this event comes into historical prominence Syn: conspicuousness , distinction , notoriety

3) = protuberance
qualify 1) а) оцінювати, кваліфікувати; давати визначення; називати ( as, with ) Syn: characterize , entitle , name

б) визначати (виконувати функцію граматичного визначення) Syn: modify

2) а) уточнювати (какое-л. висловлення, заява і т.п.) І'd like to qualify your statement Syn: justify

б) видозмінювати, зм'якшувати (думка, висловлення і т.п.) Qualify this statement, it is too strong.. Syn: modify

3) а) кваліфікувати, навчати для какой-л. мети; готувати (кого-л.) до какой-л. Діяльності

б) готуватися до ... діяльності; здобувати . кваліфікацію At the end of three years, our son hopes to qualify as a lawyer.

4) а) одержувати право ( на що-небудь ); стати правомочним ( as, for ) to qualify for the vote — одержати право голосу He qualified to teach mathematics

б) проходити кваліфікацію the team qualified for the finals — команда успішно пройшла попередній / кваліфікаційний турнір для участі у фіналі

в) заробляти, заслуговувати If that boy goes on behaving like that, hе'll qualify for severe punishment Syn: deserve

5) а) одержувати (какое-л. право), бути визнаним (кем-л.) на підставі даної чи клятви присяги б) давати чи клятву присягу Syn: swear

6) а) послабляти, зм'якшувати (ефект чего-л., покарання і т.п.)

б) розводити, розбавляти (одну рідину іншої); зменшувати (міцність, насиченість чего-л.) he qualified coffee with milk .
3.2 Translate the sentences into English.
 1. Після тривалих консультацій із керівництвом факультету він погодився з їхніми вимогами.

 2. Через два роки я сподіваюся отримати фах перекладача.

 3. Він здобув право викладати теорію перекладу.

 4. Прийняття Конституції посідає визначне місце в новій історії незалежної України.

 5. Він розчинив сік газованою водою.

 6. Якщо цей студент буде й надалі поводитися таким чином, він буде суворо покараний.

 7. Примите уверение в моем совершенном уважении. 3.Требование, чтобы автор учебника придерживался определенных политических взглядов, порождено коммунистической идеологией.

 8. Он надеялся, что исход этого предприятия будет благополучным. 6.Мій керівник жадав би уточнити вашу заяву.
3.3 Read the text and translate it into Ukrainian. While reading mark or underline useful and up-to-point expressions. Entitle the text.


Throughout the 20th century, Americans have attended schools to obtain the economic and social rewards that come with highly technical or skilled work and advanced degrees. However, as the United States became more diverse, people debated how to include different groups, such as women and minorities, into higher education. Blacks have historically been excluded from many white institutions, or were made to feel unwelcome. Since the 19th century, a number of black colleges have existed to compensate for this broad social bias, including federally chartered and funded Howard University. In the early 20th century, when Jews and other Eastern Europeans began to apply to universities, some of the most prestigious colleges imposed quotas limiting their numbers.
Americans tried various means to eliminate the most egregious forms of discrimination. In the early part of the century, "objective" admissions tests were introduced to counteract the bias in admissions. Some educators now view admissions tests such as the Scholastic Achievement Test (SAT), originally created to simplify admissions testing for prestigious private schools, as disadvantageous to women and minorities. Critics of the SAT believed the test did not adequately account for differences in social and economic background. Whenever something as subjective as ability or merit is evaluated, and when the rewards are potentially great, people hotly debate the best means to fairly evaluate these criteria.
Until the middle of the 20th century, most educational issues in the United States were handled locally. After World War II, however, the federal government began to assume a new obligation to assure equality in educational opportunity, and this issue began to affect college admissions standards. In the last quarter of the 20th century, the government increased its role in questions relating to how all Americans could best secure equal access to education.
Schools had problems providing equal opportunities for all because quality, costs, and admissions criteria varied greatly. To deal with these problems, the federal government introduced the policy of affirmative action in education in the early 1970s. Affirmative action required that colleges and universities take race, ethnicity, and gender into account in admissions to provide extra consideration to those who have historically faced discrimination. It was intended to assure that Americans of all backgrounds have an opportunity to train for professions in fields such as medicine, law, education, and business administration.
Affirmative action became a general social commitment during the last quarter of the 20th century. In education, it meant that universities and colleges gave extra advantages and opportunities to blacks, Native Americans, women, and other groups that were generally underrepresented at the highest levels of business and in other professions. Affirmative action also included financial assistance to members of minorities who could not otherwise afford to attend colleges and universities. Affirmative action has allowed many minority members to achieve new prominence and success.
At the end of the 20th century, the policy of affirmative action was criticized as unfair to those who were denied admission in order to admit those in designated group categories. Some considered affirmative action policies a form of reverse discrimination, some believed that special policies were no longer necessary, and others believed that only some groups should qualify (such as African Americans because of the nation’s long history of slavery and segregation). The issue became a matter of serious discussion and is one of the most highly charged topics in education today. In the 1990s three states—Texas, California, and Washington—eliminated affirmative action in their state university admissions policies.
Several other issues have become troubling to higher education. Because tuition costs have risen to very high levels, many smaller private colleges and universities are struggling to attract students. Many students and their parents choose state universities where costs are much lower. The decline in federal research funds has also caused financial difficulties to many universities. Many well-educated students, including those with doctoral degrees, have found it difficult to find a form of reverse discrimination as schools seek to lower costs by hiring part-time and temporary faculty. As a result, despite its great strengths and its history of great variety, the expense of American higher education may mean serious changes in the future.
3.4 Explain in details the meaning of the phrases:

 • affirmative action

 • equal access to education

 • college admissions standards

 • troubling issues to higher education
3.5 Write down from the text the expressions similar in meaning to the following:

 • to compensate for

 • broad social bias

 • tuition costs

 • to attract students

 • financial assistance
3.6 These dictionary entries will enrich you vocabulary and help you use the words correctly. After you learn the information, work out the sentences of your own to every word/ expression below.

Bias упередження (against - проти ); пристрасть (in favour of, towards - на користь ; необ'єктивність, упередженість Syn: bigotry

bigotry сліпа прихильність чему-л.; фанатизм; нетерпимість to arouse, stir up bigotry — збуджувати нетерпимість, фанатизм to demonstrate, display bigotry — показувати, демонструвати сліпу прихильність чему-л. fanatical bigotry — фанатична прихильність ingrained bigotry — застаріла прихильність narrow-minded bigotry — вузьколобість religious bigotry — релігійний фанатизм reverse bigotry — нетерпимість навпаки, забобони навпаки Syn: bias , intolerance , prejudice , narrow-mindedness Ant: impartiality , objectivity , tolerance , open-mindedness

egregious волаючий, страшенний, очевидний - egregious error - egregious lie - egregious fool Syn: notorious

notorious 1) той, що має погану славу; сумно відомий; горезвісний; страшенний 2) знайомий, відомий it is notorious that... — добре відомо, що... notorious facts — відомі факти Syn: famous 3) загальновідомий, прославлений (про людей, визначні пам'ятки і т.ін. )
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   38

Схожі:

ЗАГАЛЬНИЙ КУРС Рекомендовано Міністерством освіти і науки України...
Маляренко В. А. Енергетичні установки. Загальний курс: Навчальний посібник. – Харків: ХНАМГ, 2007. – 287с з іл
Маріуполь 2005
Навчально-методична розробка з розвитку вмінь та навичок усного та письмового мовлення за темою“TYPES OF QUESTIONS” (для самостійної...
ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД
Основи культури мовлення: Методичні вказівки з курсу „Українська мова” для студентів І курсу економічного факультету / упор. Л. М. Кулакевич....
Загальні відомості та вимоги безпеки перед початком роботи в кабінеті англійської мови
Навчальний кабінет англійської мови призначений для проведення занять з учнями школи і має статус шкільного кабінету
1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА
Методичні вказівки з граматиці англійської мови для студентів першого курсу технічних спеціальностей, (ПДТУ, 1996р.)
1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА
Методичні вказівки з граматиці англійської мови для студентів першого курсу технічних спеціальностей, (ПДТУ, 1996р.)
П. С. Дудик Комунікативно- стилістичні якості мовлення
Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів
Цукровий діабет, класифікація, етіологія, патогенез, клініка, діагностика
НАВЧАЛЬНИЙ МЕТОДИЧНИЙ ПОСІБНИК ДЛЯ СТУДЕНТІВ 4 КУРСУ ЗА ПРОГРАМОЮ ВНУТРІШНЯ МЕДИЦИНА
РОБОЧА ПРОГРАМА ПРАКТИКА УСНОГО ТА ПИСЬМОВОГО МОВЛЕННЯ Для спеціальності 030507 “Переклад”
Робоча програма складена викладачем Віговською Ларисою Анатоліївною та затверджена на засіданні кафедри іноземних мов та перекладу...
Програма курсу “ Практичний курс латинської мови” Викладач: Серафімова...
Теперішній час дієслова дійсного способу активного і пасивного станів (Praesens indicativi activi et passivi)
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка