КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр»


НазваКОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр»
Сторінка1/14
Дата17.03.2013
Розмір1 Mb.
ТипКонспект
bibl.com.ua > Інформатика > Конспект
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, молоді та спорту УКРАЇНИ

НУ «львівська політехніка»

НН Інститут підприємництва та перспективних технологій

Кафедра інформаційних систем і технологій


КОМП’ЮТЕРНА ГРАФІКА

КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙдля студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр»

напряму підготовки 6.050101 «Комп'ютерні науки»

та студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст»

спеціальності 5.05010101 «Обслуговування програмних систем та комплексів»

Затверджено

на засіданні кафедри ІСТ

Протокол № 7 від 15 лютого 2012 р

Львів - 2012


Рекомендовано до друку Науково-методичною радою Інституту підприємництва та перспективних технологій (протокол № 5 від 22. 02. 2012 р.).


Укладач Мельникова Н.І., асистент

Комп’ютерна графіка: Конспект лекцій для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» базового напряму 6.050101 «Комп'ютерні науки» та студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» спеціальності 5.05010101 «Обслуговування програмних систем та комплексів»/ Укл.: Н.І. Мельникова – Львів: Видавничий відділ НН ІППТ НУ «Львівська політехніка», 2012. – 73 с.

Відповідальний за випуск Матвійчук Я.М, зав. кафедри інформаційних систем і технологій, д.т.н., проф.

Рецензент Шаховська Н.Б. – доцент кафедри ІСМ

НУ «Львівська політехніка», к.т.н., доц.
Берко А.Ю. – професор кафедри ІСМ

НУ «Львівська політехніка», д.т.н.

Оригінал-макет підготовлено у видавничому відділі НУ « Львівська політехніка»

НН Інституту підприємництва та перспективних технологій
© Мельникова Н.І., 2012

© НН ІППТ НУ «Львівська політехніка», 2012

КОМП’ЮТЕРНА ГРАФІКА 1

КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ 1

Протокол № 7 від 15 лютого 2012 р 1

Львів - 2012 1

Лекція № 1. Основи комп’ютерної та інженерної графіки. 5

Лекція № 2. Поняття растрової, векторної, фрактальної та тривимірної графіки 18

План лекції 18

1. Растрова графіка 18

1.1. Роздільність зображення 18

2. Векторна графіка 18

3. Фрактальна графіка 18

4. Тривимірна графіка 18

1. Растрова графіка 18

2. Векторна графіка 22

3. Фрактальна графіка 25

4. Тривимірна графіка 26

Лекція № 3. Найбільш поширені редактори векторної та растрової графіки. Формати графічних і анімаційних файлів 31

План лекції 31

Лекція № 4. Методи стискання зображень 43

Лекція №5. Основи роботи з кольором в комп’ютерних графічних редакторах. 47

План лекції 47

Недоліки 50

Лекція №6. Вичення середовища редактора векторної графіки CorelDRAW. Особливості створення графічних зображень. 53

План лекції 53

1. Основні принципи роботи з Corel Draw 53

2. Робота з текстом в Corel Draw 54

3. Робота з векторними образами в Corel Draw 56

3. Робота з растровими образами в Corel Draw 56

Лекція №7. Математичні основи комп’ютерної графіки. Представлення і перетворення точок і відрізків 59

План лекції 59

1. Представлення і перетворення точок 59

План лекції 64

План лекції 68  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14

Схожі:

ЗАТВЕРДЖУЮ
Робоча програма дисципліни "Економічна теорія" розроблена для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня "Бакалавр"
КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ для студентів освітнього рівня «бакалавр»
Конспект лекцій»: Навчально-методичний посібник для студентів галузі знань (0305) «Економіка і підприємництво», напрямів підготовки...
Розклад занять 1 курсу денного відділення факультету управління на...
Напряму підготовки 140101 «Готельно-ресторанна справа» Освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр»
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ ЧЕРКАСЬКИЙ...
БІОГРАФІЧНИЙ ДОВІДНИК ДЛЯ СТУДЕНТІВ УСІХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНОГО РІВНЯ «БАКАЛАВР»
Методичні рекомендації до виконання курсової роботи для студентів...
Методичні рекомендації до виконання курсової роботи для студентів напрямку підготовки «комп’ютерні науки» освітньо-кваліфікаційного...
Результати фахового тестування вступників для здобуття освітньо-кваліфікаційного...
Результати фахового тестування вступників для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного...
НАВЧАЛЬНО–НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ПРАВА ТА ПСИХОЛОГІЇ
Робоча програма з навчальної дисципліни «Міжнародне приватне право» для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» на базі...
Дипломної роботи має передбачати проведення аналітичної роботи, наукових...
Для студентів денної та заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня “бакалавр”, “спеціаліст” та “магістр”спеціальності...
Навчальна програма
Навчальна програма з дисципліни “Статистика” призначена для студентів 3,4 курсу денної та заочної форм навчання галузі знань 0305...
Міністерство освіти і науки, МОЛОДІ ТА СПОРТУ України
Програма нормативної навчальної дисципліни «Тлумачення норм права» розроблена для студентів, напряму підготовки 030401 «Право», освітньо-кваліфікаційного...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка