Розділ V. Задачі з теми „Метали”


Скачати 40.77 Kb.
НазваРозділ V. Задачі з теми „Метали”
Дата30.03.2013
Розмір40.77 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Інформатика > Документи
Розділ V. Задачі з теми „Метали”
5.1. Розв’язування задач на зміну маси пластинки
Одним з найбільш цікавих та різноманітних видів задач є задачі, пов’язані з хімічними реакціями, що протікають при зануренні пластинок з різних металів у розчини деяких солей.

Перш за все слід уважно вивчити умову задачі та спробувати скласти всі можливі рівняння процесів, що проходять. Тут потрібні знання про закономірності, що відображені в ряду стандартних електродних потенціалів, про особливості поведінки металів у розчинах концентрованих і розведених кислот (нітратної та сульфатної).

Алгоритм 20

 1. Записати повну і скорочену умову задачі.

 2. Записати рівняння всіх можливих реакцій.

 3. Для всіх учасників процесу обчислити їх кількості речовин та маси (якщо вони задані у вигляді розчинів певної концентрації).

 4. Встановіть, чи не є дана задача задачею на «надлишок – нестачу» реагентів.

 5. Обчислити зміну маси пластинки в ході реакції (теоретично можливу), використовуючи порівняння молярних мас учасників реакції з урахуванням їх коефіцієнтів.

 6. Порівняти цю зміну з реальною зміною маси пластинки і після цього визначити кількості речовин реагентів, що брали участь в реакції.

 7. Обчислюючи масу розчину після закінчення реакції, слід врахувати, що в сумарний підсумок не входить маса пластинки та будь-яких осадів, а також маса газів, що при цьому виділились.

Зміна маси пластинки (тобто розчинення одного металу та виділення іншого) викликає зміну маси розчину, причому збільшення маси пластинки зменшує масу розчину, а зменшення маси пластинки відповідає зростанню маси розчину.

8. Записати відповідь.

Приклад 31

До розчину, що містить 41,5 г купрум (II) хлориду, додали 14 г залізних ошурок. Як змінилась маса металічного залишку після реакції?


Дано:

m (CuCl2) = 41,5 г

m (Fe) = 14 г

Розв’язання:

CuCl2 + Fe = FeCl2 + Cu.

Які кількості речовин-реагентів вступили в реакцію:

υ(СuСl2) = 41,5/135 = 0,307 моль,

υ (Fe) = 14/56 = 0,25 моль.

Отже, купрум (ІІ) хлорид у надлишку.

Яка маса міді та різниця мас металів до та після реакції?

m(Сu) = 0,25•64 = 16 г.

На скільки зросла маса металу після реакції?

m = 16 – 14 = 2 г

m (залишку) - ?

Відповідь: 2 г


Приклад 32

Залізну пластинку масою 6,35 г помістили в 200 г 20%-го розчину купрум (II) сульфату. Через деякий час маса пластинки зросла до 7,1 г. Визначити концентрацію купрум (II) сульфату та ферум (II) сульфату в одержаному розчині (у %).


Дано:

m(Fe) = 6,35 г

m (CuSO4)p = 200 г

ω (CuSO4) =20%

m2(пластинки) = 7,1 г


Розв’язання:

Fе + СuSО4 = FеSО4 + Сu.

1. Нехай х – кількість речовини міді та кількість речовини заліза, тоді

6,35 – 56х + 64х = 7,1 г.

х = 0,09375 моль.
2. Які маси FeSO4 и CuSO4 знаходяться в розчині?

m(FeSO4) = 152•0,09375 = 14,25 г,

m(CuSO4) = 40 – 160•0,09375 = 25 г.

3. Яка маса нового розчину?

m(р-ну) = 200 + 14,25 – 15 = 199,25 г.

4. Які масові частки солей в утвореному розчині?

ω (CuSO4) = 25/199,25 = 0,1255, або 12,55%,

ω (FeSO4) = 14,25/199,25 = 0,0715, або 7,15%.


ω% (CuSO4) - ? ω% (FeSO4) - ?

Відповідь: 12,55% та 7,15%

Задачі для самостійного розв’язування


 1. Залізна пластинка масою 18 г була занурена в розчин купрум (II) сульфату. Коли вона вкрилась міддю, її маса стала рівною 20 г. Яка маса заліза перейшла у розчин?

 2. Залізну пластинку масою 15 г тривалий час витримали в розчині, що містить 1,6 г купрум (II) сульфату. Потім пластинку вийняли, промили, висушили та зважили. Яка її маса?

 3. Після занурення залізної пластинки масою 5 г в 50 мл 15%-го розчину купрум (II) сульфату (ρ=1,12 г/мл) кількість цієї солі в розчині зменшилась в двічі. Визначити масу пластинки після реакції.

 4. Дві пластинки однакової маси, виготовлені з одного металу (валентність металу дорівнює двом), занурили в розчини однакової концентрації: одну – в розчин солі плюмбуму (Pb2+), другу – в розчин солі купруму (Cu2+). Через деякий час маса пластинки, що знаходиться в розчині солі плюмбуму, зросла на 19%, а другої зменшилась на 9,6%. Що це був за метал?

 5. В розчин, що містить 3,2 г безводного купрум (II) сульфату та 6,24 г безводного кадмій (II)сульфату, занурили цинкову пластинку. Визначити, на скільки зросла маса пластинки, якщо мідь і кадмій були витіснені повністю?

 6. Розчин сульфату цинку має домішки купруму (II) сульфату. Як найпростіше очистити зазначений розчин від цієї домішки?

 7. В розчин аргентум нітрату занурили нікелеву пластинку масою 24 г. Через деякий час її маса стала рівною 24,98 г. Яка маса срібла виділилась і яка кількість аргентум нітрату прореагувала?

 8. Маса цинкової пластинки, зануреної в розчин купрум (II) сульфату, через деякий час змінилась на 0,4 г. Скільки грамів цинку вступило в реакцію? Яка кількість міді виділилась на пластинці ?

 9. Залізну пластинку масою 5,2 г тривалий час витримували в розчині, що містить 1,6 г купрум (II) сульфату. По закінченні реакції пластинку вийняли з розчину і висушили. Якою стала її маса?

 10. Мідний стержень масою 140 г витримували в розчині аргентум нітрату, після чого його маса склала 171,2 г. Обчислити об’єм 32%-го розчину нітратної кислоти (ρ= 1,2 г/мл), витраченого на розчинення мідного стержня після закінчення попередньої реакції.


Схожі:

Дипломної педагогіческої освіти. Математична логіка
Матеріал розбито на теми. Важливими темами є: «Подільність чисел», «Комбінаторні задачі», «Задачі – забави», «Задачі – казки», «Принцип...
Розділ VІI. Комбіновані задачі Комбіновані задачі це задачі, які...
Комбіновані задачі – це задачі, які розв’язують на основі поєднання кількох алгоритмів різнотипних задач
Уроку на тему «Арифметична та геометрична прогресії»
Мета: узагальнити знання з теми «Арифметична та геометрична прогресії»; закріпити навички обчислення; показати застосування теми...
Задачі до теми НАСЕЛЕННЯ І ТРУДОВИЙ ПОТЕНЦІАЛ
Тт, То і Ту – є відповідно величини трудомісткості технологічної, обслуговування та управління
Розділ VI. Задачі на виведення формул
Знайти співвідношення між числом атомів у молекулі, поділивши масові частки кожного елемента на їх відносні атомні маси
На уроках інформатики розв’язують різні задачі: на обчислення, на побудову, з програмування
Постановка задачі, де аналізуються вихідні умови (те, що дано в умові задачі), уточнюється, що саме необхідно отримати в результаті...
Конспекту уроку з хiмii на тему "Лужні елементи та лужні метали", 10 клас, рiвень стандарту
Розробка плану-конспекту уроку з хiмii на тему "Лужні елементи та лужні метали", 10 клас, рiвень стандарту. Виконавець вчитель хімії...
Уроки математики в 6 класі Розділ Відношення і пропорції
Мета. Ввести поняття пропорційні величини. Навчити учнів розв'язувати задачі на пропорційні вели­чини
ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ ДО ТЕМИ
Розділ науки про мову, який вивчає будову та значення словосполучень і речень називається
Основні етапи розв’язування прикладної задачі з використанням комп’ютера....
Формулювання задачі в термінах певної предметної галузі знань (математика, фізика, економіка тощо)-постановка задачі
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка