Всеукраїнська науково-практична конференція СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В НАУЦІ, ОСВІТІ ТА ЕКОНОМІЦІ


Скачати 114.75 Kb.
НазваВсеукраїнська науково-практична конференція СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В НАУЦІ, ОСВІТІ ТА ЕКОНОМІЦІ
Дата04.04.2013
Розмір114.75 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Інформатика > Документи
Всеукраїнська науково-практична

конференція
СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ
ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
В НАУЦІ, ОСВІТІ ТА ЕКОНОМІЦІ

11 - 14 грудня 2006 року Міністерство освіти і науки України, Інститут педагогіки АПН України, Луганський національний педагогічний університет імені Тараса Шевченка, Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля проводять у м. Луганську на базі Луганського національного педагогічного університету імені Тараса Шевченка Всеукраїнську науково-практичну конференцію.
Передбачаються такі секції та підсекції роботи конференції:

 1. Комп’ютерна підтримка навчання у середній та вищій школі;

1.1 Комп’ютерна підтримка фундаментальних, фахових і природничих, гуманітарних і філологічних дисциплін;

1.2 Профільне навчання старшокласників з ІКТ, навчання дорослих ІКТ, підготовка, перепідготовка і післядипломна освіта педагогічних кадрів щодо застосування ІКТ у навчальному процесі;

1.3 Питання взаємодії ВНЗ та розробників ПЗ, ІКТ підготовки навчально-методичного забезпечення для середньої і вищої школи;

1.4 Педагогічні особливості інформаційного забезпечення ДО;

1.5 Створення, сертифікація і використання програмних засобів навчального призначення, ІКТ управління і діагностики навчально-виховного процесу;

 1. Інформаційні технології в соціально-економічних системах.

2.1 Моделювання соціально-економічних процесів та систем;

2.2 Інформаційні технології в керуванні соціально-економічних систем;

2.3 Інформаційне забезпечення соціально-економічних процесів та систем;

2.4 Математичні моделі в економіці, керуванні, ДО та їх реалізація;

 1. Інформаційні технології в виробництві та науковій діяльності.

3.1 Системи автоматизації проектувальних робіт;

3.2 Автоматизація технологічних процесів;

3.3 Автоматизовані системи управління та АРМ;

3.4 Комп’ютерні графічно-інформаційні технології;

3.5 Програмне забезпечення та математичне моделювання інформаційних систем .

Запрошуємо наукових працівників, викладачів технічних і педагогічних ВНЗ, методистів, учителів, аспірантів, а також усіх зацікавлених узяти участь у роботі конференції.

Контактний телефон кафедри інформаційних технологій та систем: 8-(0642)-590345 (зав. кафедрою – Могильний Геннадій Анатолійович), e-mail: its@lnpu.edu.ua; lnpu_its@mail.ru, zavkafinfo@lnpu.edu.ua.

За результатами конференції буде видано три збірники:

 • Збірник тез конференції – буде надруковано до початку конференції;

 • Збірник ВАК з педагогічних наук „Вісник Луганського національного педагогічного університету” – буде надруковано у 2007р;

 • Збірник ВАК з технічних та економічних наук „Вісник східноукраїнського національного університету” – буде надруковано у 2007р.

Матеріали, що увійшли до збірників ВАК буде надіслано поштою за рахунок організаторів конференції.
Для участі в конференції необхідно надіслати наступні супровідні документи:

 1. заявку для участі у конференції та її електронну версію на дискеті (дивись таблицю 1; назва файлу повинна включати прізвище автора латинськими літерами, наприклад, zayav_Ivanov) – не пізніше 20 листопада поштою або на E-mail;

 2. роздрук тексту тез (1-3 сторінки) підписаний авторами та їх електронну версію на дискеті (назва файлів, наприклад, tez_ivanov), оформлені відповідно до вказаних нижче вимог, не пізніше 30 листопада поштою або на E-mail;

 3. роздрук тексту статті та анотацій підписаний авторами та їх електронну версію на дискеті (назва файлів, наприклад, stat_ivanov, anot_ivanov), оформлені відповідно до вказаних нижче вимог; - до початку конференції;

 4. ілюстративний матеріал виконується на комп’ютері чітко і якісно (електронна версія графічних файлів додається на дискеті). Посилання на ілюстрації в тексті статті – обов’язкові. Усі ілюстрації супроводжуються підписами;

 5. витяг із протоколу засідання відповідної кафедри з рекомендацією до друку; - до початку конференції;

 6. для авторів без вченого ступеня – ґрунтовна рецензія доктора наук; - до початку конференції;

 7. оригінали документів про оплату (копії залиште собі) – окремо оргвнесок та окремо за друк статті. Призначення платежу (строго): оргвнесок “назва тез” (ПІБ), за друк статті “назва статті” (ПІБ першого автора). Умови та термін оплати наведено у розділі “Організаційний внесок та оплата за друкування матеріалів”;

 8. два не підписаних конверти з марками по Україні.

Табл.1.


Заявка для участі у конференції (не пізніше 20 листопада 2006р)

Назва статті
Секція і підсекція
Напрямок

(один з трьох ) педагогіка, економіка технічні науки

ПІБ автора(ів) науковий ступінь, посада
Телефон, e-mail
Адреса установи де працює(ють)
Коло наукових інтересів
Кіл-ть збірників «Вісника»
Кіл-ть збірників тез
Адреса одержувача:

Тексти тез(не пізніше 30 листопада) та статті (до початку конференції)
необхідно надсилати за адресою:

Могильному Г.А.

Кафедра інформаційних технологій та систем,

ЛНПУ імені Тараса Шевченка, Оборонна, 2, м. Луганськ, 91011

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ МАТЕРІАЛІВ КОНФЕРЕНЦІЇ

До опублікування приймаються тексти, підготовлені у форматі MS WORD (.doc), які відповідають вимогам:
Для збірника матеріалів конференції:

 • текст тез повинен містити загальну постановку проблеми, короткий виклад основного матеріалу дослідження, висновки;

 • обсяг від 1 до 3 сторінок формату А5; поля: верхнє, нижнє – 2,5 см, ліве – 2, 5 см, праве 1,5 см; міжрядковий інтервал – одинарний;

 • перший абзац – УДК – по лівому краю сторінки, шрифт Times New Roman, 12 пт, звичайний;

 • другий абзац – назва статті – по центру сторінки, шрифт Times New Roman, 12 пт, напівжирний, всі великі;

 • третій абзац – ініціали та призвище автора(ів) – по правому краю сторінки, шрифт Times New Roman, 12 пт, напівжирний, курсив;

 • четвертий абзац – назва організації – по центру сторінку, шрифт Times New Roman, 11 пт, звичайний, абзацний відступ 0,75 см;

 • після тексту тез – пустий рядок;

 • список літератури – Література: - по лівому краю сторінки, шрифт Times New Roman, 11 пт, звичайний, абзацний відступ 0,75 см;

 • рисунки в тексті матеріалів – по центру сторінки;

Рис.1. Назва - по центру сторінки, шрифт Times New Roman, 11 пт, звичайний;

 • таблиці: Таблиця 1 – по правому краю сторінки; шрифт Times New Roman, 11 пт, звичайний;

Назва таблиці – по центу сторінки, шрифт Times New Roman, 11 пт, звичайний.
Зразок оформлення тез доповідей
УДК (Кегль №12)

КОМП’ЮТЕРНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ ЯК ІННОВАЦІЇ В ОСВІТІ (Кегль №12)

О.О.Харченко(Кегль №12)

Лисичанський педагогічний коледж (Кегль №11)

(Пустий рядок)

Нині в Україні відбуваються становлення системи освіти, зорієнтованої на інтеграцію у світовий освітній простір. Цей процес...... (текст статті) (Кегль №11)

(Пустий рядок)

Література: (Кегль №11)

 1. Державна національна програма „Освіта. Україна XXI століття” // Освіта. – 1993. – №44–46. (Кегль №11)Для збірника ВАК з педагогічних наук

 1. мова – українська;

 2. обсяг статті – 6-12 сторінок, набір тексту здійснюється у форматі Microsoft Word (*doc, *rtf), формат паперу А4; поля: верхнє, нижнє, праве й ліве – 3,8 см; верхній колонтитул – 1,25 см, нижній – 3,2 см; шрифт Times New Roman, розмір12 пт,

 3. стаття повинна відповідати вимогам постанови ВАК України (див. "Постанову Президії ВАК України" від 15.01.2003 р.);

 4. перший абзац – УДК – по лівому краю сторінки, шрифт звичайний, без відступів;

 5. другий абзац – пустий рядок;

 6. третій абзац – ініціали і прізвище автора (авторів) – по лівому краю сторінки, шрифт напівжирний, абзацний відступ 1,5 см;

 7. четвертий абзац – пустий рядок;

 8. п’ятий абзац – назва статті – з відступом зліва 1,5 см (без абзацного відступу), шрифт напівжирний, всі великі;

 9. шостий абзац – пустий рядок;

 10. текст статті – міжрядковий інтервал – одинарний, абзацний відступ – 1,5 см, вирівнювання по ширині;

 11. посилання на цитовані джерела подаються в квадратних дужках після цитати. Перша цифра – номер джерела в списку літератури, який додається до статті, друга – номер сторінки, наприклад: [1, 28]. Декілька джерел подаються через крапку з комою, наприклад [1, 28; 4, 53], або [4; 7];

 12. бібліографія подається в кінці статті після слова Література (без двокрапки) у порядку цитування – по лівому краю сторінки, напівжирний, без відступів, напівжирний;

 13. бібліографічні джерела подаються підряд, без відокремлення абзацом, в порядку цитування, прізвище та ініціали автора праці (першого співавтора) роботи або перше слово назви виділяється напівжирним шрифтом (див . Зразок оформлення бібліографі):

 14. статтю заключає резюме англійською мовою обсягом 5-7 рядків.
УДК 372.853:004 (Кегль №12)

(Пустий рядок)

О.В.Авраменко, Ю.Ю.Максімов (Кегль №12)

(Пустий рядок)

ВПРОВАДЖЕННЯ КОМП’ЮТЕРНИХ ЗАСОБІВ
НАВЧАННЯ В ШКІЛЬНИЙ КУРС ФІЗИКИ
(Кегль №12)

(Пустий рядок)

Впровадження інноваційних технологій у навчальний частково дає відповідь на питання про шляхи поліпшення якості знань учнів. Останнім часом…… (текст статті) (Кегль №12)

(Пустий рядок)

Література (Кегль №12)

1. Роджерс Д. Алгоритмические основы машинной графики. – М., 1989. 2. Шикшин Е.В., Боресков А.В. Компьютерная графика. – М., 2000.

(Пустий рядок)

Анотація на англійській мові (Кегль №12)

Для збірника ВАК з технічних та економічних наук:

 1. мова – українська, російська;

 2. обсяг статті – 5-10 сторінок, набір тексту здійснюється у форматі Microsoft Word (*doc, *rtf), формат паперу А4; поля: верхнє – 2,0 см, внутрішнє – 2,0 см, зовнішнє – 5,75 см, нижнє– 6,5 см; нижній колонтитул – 5,5 см; шрифт Times New Roman;

 3. перший абзац – УДК – по лівому краю сторінки, шрифт Times New Roman, 10 пт, звичайний;

 4. другий абзац – пустий рядок;

 5. третій абзац – прізвище та ініціали автора (авторів) – відступ зліва 3 см, шрифт Times New Roman, 10 пт;

 6. четвертий абзац – пустий рядок;

 7. п’ятий абзац – назва статті – з відступом зліва 3 см (без абзацного відступу), всі великі, шрифт напівжирний, 10 пт;

 8. шостий абзац – пустий рядок;

 9. сьомий абзац – анотація – з відступом зліва 3 см (без абзацного відступу), шрифт звичайний, 8 пт;

 10. восьмий абзац – пустий рядок;

 11. текст статті – міжрядковий інтервал – одинарний, абзацний відступ – 1,5 см, вирівнювання по ширині, шрифт Times New Roman звичайний, 10 пт;

 12. До статті окремим файлом (наприклад anot_Ivanov) додається анотація на трьох мовах

Зразок оформлення статті (наприклад файл stat_ivanov)

УДК 621.4.016.1 (Кегль №10)

(Пропуск строки)

Иванов В.И., Петров О.Л. (Кегль №10)

(Пропуск строки)

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ ТЕПЛОВОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПЛАСТИНЧАТОЙ ПОВЕРХНОСТИ С ГОФРАМИ СПЕЦИАЛЬНОГО ПРОФИЛЯ (Кегль №10)

(Пропуск строки)

В статье представлены результаты и анализ проведенных теплотехнических исследований водомасляного пластинчатого теплообменника (Кегль №8)

(Пропуск строки)

Основными направлениями в области разработки и создания теплообменного…(текст статьи) (Кегль №10)

Пример написания формулы в тексте

Вибрационное число Рейнольдса потока имеет вид

, (1)

где Uo – результирующая скорость потока; и т.д.

Пример размещения таблицы в тексте

Таблица 1

Экспериментальные данные исследования пластинчатого теплообменного …

Пример размещения рисунка в тексте

Поле рисунка

(Пояснительные надписи к рисунку) (Кегль№8)

Рис.1.Схема исследуемого… (Кегль №9)
Выводы. (формулируются научные выводы по статье)
Список литературы

 1. (Приводится в соответствии с ДСТУ 3008-95)

 2. и т.д. (Кегль №9)


Пример аннотации (отдельный фай, например anot_ivanov):

Результаты исследований тепловой эффективности пластинчатой поверхности с гофрами специального профиля/ Иванов В.И., Петров О.Л.; Восточнoукр. нац. ун-т. им. В.Даля - Луганск, 2007

(Кегль №10)

В статье представлены результаты и анализ проведенных теплотехнических исследований водомасляного пластинчатого теплообменника

(Кегль №8)

….

….

Зауваження

1. Анотації подаються трьома мовами: російською , українською та англійською шрифтом №10 Аrial. Вони повинні бути представлені окремими файлами. Перед текстом анотацій повинно бути надруковано повний бібліографічний опис докладу відповідною мовою. Наприклад.
Результаты исследований тепловой эффективности пластинчатой поверхности с гофрами специального профиля/ Иванов В.И., Петров О.Л.; Восточнoукр. нац. ун-т. им. В.Даля – Луганск, 2007 (шрифт №10)

Далі текст анотації (шрифт №8).
2. Рисунки, ілюстрації, діаграми та схеми треба виконувати у форматі *bmp, *gif, *dwg *jpg розмірами не менше 60х60 мм вбудованими об’єктами та розташовувати по ходу матеріалів. Таблиці повинні мати назву. У вбудованому об’єкті під кожним рисунком або над таблицею вказується їх номер та назва.

3. Формули повинні бути відокремлені однім інтервалом зверху та знизу від основного тексту, розташовують по центру, мати нумерацію, якщо на них у тексті є посилання. Номера формул вказуються у круглих скобках, біля правої границі поля. Редактор формул - Microsoft Equation: звичайний-№10, великий індекс-№7, малий індекс -№5, великий символ - №12, малий символ - №8.

Організаційний внесок та оплата за друкування матеріалів


Організаційний внесок становить 50 гривень (друкування одного примірника тез, кава-брейк) – одна квитанція, окрема друга квитанція – за друк статті. Вартість друкування статті – 15 гривень за сторінку + 1 гривня за кожного співавтора. Розрахунок за друк статті здійснюється за формулою: (15+кількість авторів-1)*кількість сторінок. Наприклад, кількість авторів – 3, кількість сторінок –5, тоді вартість друкування статті дорівнює (15+3-1)*5=85 грн.

Оригінал документу про оплату за оргвнесок (вислати до 30 листопада 2006р) В графі призначення платежу вказати: оргвнесок «назва тез» (ПІБ учасників конференції).

Окремо за друк статті оригінал документу про оплату за друк статті (до початку конференції). В графі призначення платежу вказати: за друк статті “назва статті” (ПІБ першого автора).

При неправильному заповненні графи «Призначення платежу» робота не буде зарахована як сплачена

Гроші слід надіслати поштовим переказом на адресу відповідального секретаря конференції – СКАЧКО Валерію Валерійовичу, вул. Коцюбинського 27, кв.451, м. Луганськ, 91055

Зарубіжні учасники конференції подають матеріали однією з робочих мов конференції.

Робочі мови конференції: українська, російська.

Контактний телефон кафедри інформаційних технологій та систем: 8-(0642)-590345 (зав. кафедрою – Могильний Геннадій Анатолійович), e-mail: its@lnpu.edu.ua; lnpu_its@mail.ru, zavkafinfo@lnpu.edu.ua.

Схожі:

І Всеукраїнської науково-практичної
З 8 до 18 квітня 2013 р відповідно до плану роботи Інституту післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області відбувалася...
V Міжнародна науково-практична конференція «Інновації у вищій освіті»
Запрошуємо Вас взяти участь у V Міжнародній науково-практичній конференції «Інновації у вищій освіті», яка відбудеться 10-11 жовтня...
V Міжнародна науково – практична конференція УПРАВЛІННЯ В ОСВІТІ
Дослідницький Центр проблем якості підготовки спеціалістів МІСіС (м. Москва, Російська Федерація)
V ВСЕУКРАЇНСЬКА УЧНІВСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ
ВАННА БОРОДЧУК – директор Львівської обласної Малої академії наук України (співголова оргкомітету конференції)
Збірник наукових праць «Інформаційні технології в освіті»
Збірник присвячено таким напрямам наукових досліджень у галузі інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) в освіті та науці
СТВОРЕННЯ ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ПЕДАГОГІВ ЗАСОБАМИ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
Т педагогічних наук, доцент кафедри інноваційних та інформаційних технологій. Шевченко Людмила Станіславівна – кандидат педагогічних...
Шановні викладачі, аспіранти, студенти! Державний Вищий навчальний...
Нформують Вас, що з 14 до 16 грудня 2011 р проводиться ІІІ Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Проблеми та перспективи...
ЗВІТНА НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ ІНСТИТУТУ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ І ЗАСОБІВ НАВЧАННЯ ПРОГРАМА
Про хід виконання науково-дослідних робіт в Інституті у 2006 році і завдання на 2007 рік
Четверта міжнародна науково-практична конференція
Теоретичні та методичні засади розвитку професійно-педагогічної освіти у контексті європейської інтеграції”
ТЕНДЕНЦІЇ ФОРМУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ СИСТЕМИ КОМП’ЮТЕРНИХ ЗАСОБІВ НАВЧАННЯ
Резюме. Розглянуто тенденції розвитку та застосування сучасних інформаційних технологій у навчанні. Висвітлено такі аспекти, як застосування...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка