Тема уроку. Об'єм циліндра. Мета уроку


Скачати 29.21 Kb.
НазваТема уроку. Об'єм циліндра. Мета уроку
Дата29.03.2013
Розмір29.21 Kb.
ТипУрок
bibl.com.ua > Інформатика > Урок


Тема уроку. Об'єм циліндра.

Мета уроку: формування знань учнів про об'єм циліндра, а також умінь знаходити об'єми циліндрів.

Обладнання: моделі циліндрів.

І. Перевірка домашнього завдання

Наприкінці уроку збираються учнівські зошити для перевірки вико­нання домашнього завдання та ведення зошитів.

II. Аналіз виконання тематичного оцінювання № 5


Повідомити загальний результат виконання роботи та проаналізувати її,

III. Сприйняття та усвідомлення нового матеріалу

Пояснення матеріалу про об'єм циліндра провести так, як це зробле­но в п. 73 § 8 підручника.

Розв'язування задач


1. Знайдіть об'єм тіла, утвореного при обертанні квадрата навколо його сторони, яка дорівнює а. (Відповідь, πа3.)

2. Осьовий переріз циліндра — квадрат зі стороною а. Знайдіть об'єм циліндра. (Відповідь. .)

3. Осьовий переріз циліндра — квадрат, діагональ якого дорівнює d. Знайдіть об'єм циліндра. (Відповідь. .)

4. Знайдіть об'єм циліндра, якщо розгортка його бічної поверхні — квадрат зі стороною а. (Відповідь. .)

5. Радіус основи циліндра дорівнює R, площа осьового перерізу — S. Знайдіть об'єм циліндра. (Відповідь. .)

6. Діагональ осьового перерізу циліндра дорівнює а і нахилена до пло­щини основи під кутом α. Знайдіть об'єм циліндра. (Відповідь. .)

7. Діагональ осьового перерізу циліндра утворює з твірною кут α. Знайдіть об'єм циліндра, якщо радіус основи циліндра дорівнює R.

(Відповідь. 2πR2ctgα.)

8. Діагональ осьового перерізу циліндра утворює з основою кут α. Знайдіть об'єм циліндра, якщо його висота дорівнює Н. (Відповідь. .)

IV. Закріплення та осмислення знань учнів

Знаходження об'ємів циліндрів

Розв'язування задач


1. Алюмінієвий дріт діаметром 4 мм має масу 6,8 кг. Знайдіть довжи­ну дроту (густина алюміній 2,6 г/см3). (Відповідь, 208 м.)

2. Яку кількість нафти (в тонах) вміщує циліндрична цистерна діаме­тром 18 м і висотою 7 м, якщо густина нафти 0,85 г/см3? (Відпо­відь. 1513 т.)

3. Знайдіть площу круглої плями на поверхні моря, утвореного кубомет­ром вилитої нафти, якщо товщина плівки 1 мм. (Відповідь. 103 м2.)

4. Скільки квадратних метрів паперу в рулоні, висота якого 85 см, а радіуси 45 см і 2 см? Товщина паперу 0,1 мм. (Відповідь. 5394 м2.)

5. У циліндрі, паралельно його осі, проведено площину. Вона перети­нає основу по хорді, яку видно із центра цієї основи під кутом α. Діагональ утвореного перерізу дорівнює d і нахилена до основи під кутом β. Знайдіть об'єм циліндра. (Відповідь. .)

6. Площа осьового перерізу циліндра дорівнює S, кут між діагоналлю перерізу і площиною основи дорівнює α. Знайдіть об'єм циліндра.

(Відповідь. .)

V. Домашнє завдання


§ 8, п. 73; контрольне запитання № 1; задачі № 1—3, 6 (с. 119).

VI. Підведення підсумку уроку Запитання до класу

1) Чому дорівнює об'єм циліндра?

2) Запишіть формулу для обчислення об'єму циліндра.

3) Радіус циліндра R = 5 см, а висота Н = 8 см. Укажіть, які з наве­дених тверджень правильні, а які — неправильні:

а) осьовим перерізом циліндра є прямокутник зі сторонами 2R і Н;

б) площа основи циліндра дорівнює πR2;

в) об'єм циліндра більший πR2H;

г) об'єм циліндра дорівнює 200π см3.

4) Об'єм циліндра дорівнює 250π см3, а висота — 10 см. Укажіть, які з наведених тверджень правильні, а які — неправильні:

а) об'єм циліндра дорівнює добутку площі основи на висоту;

б) площа основи циліндра дорівнює 25 см2;

в) радіус циліндра дорівнює 10 см;

г) радіус циліндра вдвічі менший від твірної циліндра.
Роганін геометрія 11 клас, урок 41

Схожі:

Тема уроку. Поняття про тіла і поверхні обертання. Циліндр. Осьовий переріз циліндра. Мета уроку
Мета уроку: формування понять циліндр, основи і твірні циліндра; радіус, висота та вісь циліндра; осьовий переріз циліндра; вивчення...
Тема уроку. Вписані та описані призми і циліндри. Мета уроку
Мета уроку: формування понять вписана призма, дотична площина до циліндра, описана призма
Тема уроку. Комбінації многогранників і циліндра. М ета уроку
Мета уроку: ознайомлення з комбінаціями многогранників і циліндрів; формування вмінь розв'язувати задачі на комбінації многогранників...
Тема уроку. Зрізана піраміда. Мета уроку
Мета уроку: вивчення властивості площини, яка перетинає піраміду і паралельна основі; формування поняття зрізаної піраміди
Тема уроку. Площа сфери. Мета уроку
Мета уроку: вивчення формули для площі сфери; формування вмінь застосовувати вивчену формулу до розв'язування задач
Уроку: «Вода знайома і загадкова» Мета уроку: Навчальна
Тема: Гідросфера Тема уроку: «Вода знайома і загадкова» Мета уроку: Навчальна: Продовжити формування системи знань про гідросферу...
Уроку Тема уроку: Пристрої введення-виведення інформації. 
Структура і тип уроку повністю відповідають меті і завданням уроку, тобто науковий рівень уроку відповідає сучасним вимогам
УРОКУ Тема уроку
Методична мета уроку: Інтерактивне навчання учнів графічного представлення даних електронних таблиць засобами мультимедіа з використанням...
Уроку; тема уроку не записується на дошці; мета уроку не узгоджується...
«загравання» з учнями, намагання сподобатись, невміння знайти правильний тон; вживання пестливих слів
Тема уроку. Піраміда. Мета уроку
Мета уроку: формування понять піраміда, основа, вершина, бічні ребра, висота піраміди, вмінь учнів знаходити елементи піраміди
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка