Урок №4 Тема. Степінь натурального числа. Розкладання натурального числа на прості множники Мета


Скачати 34.64 Kb.
НазваУрок №4 Тема. Степінь натурального числа. Розкладання натурального числа на прості множники Мета
Дата22.12.2013
Розмір34.64 Kb.
ТипУрок
bibl.com.ua > Економіка > Урок

І.Подільність чисел Тема 1. Подільність чисел. Прості і складені числа.

Урок № 4

Тема. Степінь натурального числа. Розкладання натурального числа на прості множники

Мета: повторити знання учнів про степінь натурального числа з на­туральним показником, здобутих у 5 класі, і сформувати вміння викори­стовувати алгоритм розкладання складених чисел на прості множники.

Тип уроку: засвоєння нових знань.

Хід уроку

I. Перевірка домашнього завдання

Оскільки програмою передбачений дуже невеликий обсяг часу на вивчення теми, з метою економії часу доцільно перевірку домашнього завдання організувати за межами уроку (зібрати зошити тощо).
II. Актуалізація опорних знань
Запитання до класу

* Які серед записаних нижче чисел є простими? складеними? не є простими і не є складеними? діляться на 2? кратні 3? діляться на 10? не
діляться на 9? Що це означає?

1; 2; 3; 4; 5; 10; 15; 27; 108.

* Як записати коротко добуток 2 · 2 · 2; 3 · 3; 5 · 5 · 5 · 5? Як будуть називатися числа в новому записі?
Відповідаючи на запитання, учні повторюють основні (базові) понят­тя уроку (просте і складене число; ознаки подільності на 2; 5; 10; 3; 9).
ІІІ. Формування нових знань

 1. Мотивація. Ми знаємо, що натуральні числа, більші за 1, поділя­ються на прості і складені. Чим відрізняються числа цих двох видів? (Варіант відповіді: кількістю дільників). Але є ще одна важлива від­мінність складених чисел від простих. Про неї незабаром дізнаєтесь.

 2. Викладення нового матеріалу (конспект 3)
Конспект 3

Розкладання складених чисел на прості множники

1. Кожне складене число можна розкласти на 2 чи більше простих множників. Приклад: 15 = 3 · 5; 26 = 2 · 13; 27 = 3 · 3 · 3 = 33.

2. Щоб розкласти складене число на прості множники, виконуй дії, подібні до прикладу:ділиться на 2

ділиться на 2

ділиться на 3

ділиться на 5

ділиться на 5

ділиться на 7

Отже, 2100 = 22 · 3 · 52 · 7 — розклад числа 2100 на прості множники.

Він єдиний.

Будь-яка комбінація простих множників з розкладу числа є дільником цього числа


IV. Закріплення знань, формування вмінь

І рівень

Усно

 1. Чи існують складені числа, які не можна розкласти на прості множники?

 2. Чи можуть розрізнятися два розклади одного й того самого числа на
  прості множники?

 3. Чи правильно виконано розкладання числа на прості множники?

210 = 21 · 100; 210 = 3 · 7 · 10; 210 = 2 · 3 · 52; 210 = 2 · 3 · 5 · 7.

 1. Чим відрізняється «розклад числа на множники» від «розкладу числа на прості множники»?

ІІ, ІІІ рівні

Рівність 7 · 1 = 7. Чи є це розклад числа на множники? А на прості множники?

 Основна мета уроку — формування навичок розкладання складе­ного числа на прості множники, тому бажано розв'язувати якомо­га більше завдань такого змісту.

Письмові вправи

1. Розкладіть на прості множники:

а) 12; б) 36; в) 50; г) 1 100; д) 2 835; є) 20 250.

 (Для сильних учнів можна запропонувати скорочену схему.20 250 = 2 · 34 · 53.

Але стежити уважно, щоб усі множники в правій частині були простими.)

2. Знайдіть найменший простий дільник числа 87; 147.
Якщо дозволяє час можна виконати завдання IV рівня.

IVрівень

 1. Яке найменше трицифрове число розкладається на два однакових множники?

 2. Яке найбільше двоцифрове число розкладається на три однакових
  простих множники?

 3. Яке двоцифрове число розкладається на два простих множники,
  різниця яких 2?

 4. Замініть зірочки цифрами, щоб рівності були правильними:

а) 2 · 9 · * = *0; б) 3 · * · 5 = 7*; в) 2 · * · 7 · 11 = 77*; г) 3 · 3 · * = 3.

 1. Петрик Тяпляпкін повинен був розкласти на прості множники числа 186, 367, 780. Він старанно працював і до кінця уроку дав учителеві зо­шит з такими записами: 186 = 22 · 32 · 5; 780 = 23 · 311; 367 = 2 · 32 · 7.

На його подив через кілька секунд зошит повернувся до нього. Чи не зможете ви пояснити, як вдалося вчителеві так швидко з'ясувати, що

числа Петрик розклав неправильно?
V. Підсумок уроку

Учні за конспектом 3 повторюють основні тези уроку і здійснюють рефлексію, відповідаючи на запитання:

 • Яке з понять уроку було найскладнішим? найпростішим? най­цікавішим?

 • Над чим вам треба більш ретельно попрацювати під час виконан­ня домашнього завдання?


VI. Домашнє завдання

 1. Розкладіть на прості множники число: а) 100; б) 500; в) 2 500.

 2. Знайдіть найбільший простий дільник числа 484.

 3. Розклад одного числа 2 · 7 · 11, а другого 3 · 5 · 13. На скільки одиниць перше число менше чи більше за друге?

 4. На які числа ділиться добуток: а) 2 · 5 · 7; б) 2 · 3 · 3 · 5?

 5. Розв'яжіть рівняння: а) 3х + 17 = 50; б)1,5 х 5 = 7,6.С.П.Бабенко. Уроки математики 6 клас

Схожі:

Урок №1 Тема. Дільники натурального числа. Прості і складені числа
Оскільки теми «Ділення натуральних чисел» і «Ділення десятко­вих дробів» була опрацьована учнями в 5 класі на достатньому рівні,...
ПРОГРАМА ВСТУПНОГО ІСПИТУ ЗА ФАХОМ (СПІВБЕСІДА) ДЛЯ АБІТУРІЄНТІВ,...
Множина натуральних чисел. Ознаки подільності. Надання числа як добутка простих множників. Основна теорема арифметики. НОК и НОД....
ПРОГРАМА ВСТУПНОГО ІСПИТУ ЗА ФАХОМ (СПІВБЕСІДА) ДЛЯ АБІТУРІЄНТІВ,...
Множина натуральних чисел. Ознаки подільності. Надання числа як добутка простих множників. Основна теорема арифметики. НОК и НОД....
Тема. Дільники натурального числа
З чисел 5629; 4305; 6328; 3540; 9006; 81900; 123456; 24369; 70209; 8765430 виписати ті, які діляться
Уроки математики в 6 класі Розділ Раціональні числа
Мета. Дати учням перші уявлення про від'ємні числа, ввести поняття додатні числа, недодатні числа, пояснити, хто і коли використовує...
Тема. Розкладання многочленів на множники за допомогою формул скороченого множення Мета
Застосовувати формули скороченого множення до розкладання многочленів на множники
Уроки математики в 6 класі Розділ Раціональні числа
Мета. Ввести поняття: протилежні числа, цілі числа, дробові числа, раціональні числа і показати, як пов'язані між собою множини вказаних...
Теорія чисел в програмуванні
Алгоритм знаходження всіх простих чисел, що не перевищують деякого заданого натурального числа n. («Решето Ератосфена») 4
Урок №65 Тема. Додатні і від'ємні числа. Число 0
Раціональні числа і дії над ними Тема Раціональні числа. Порівняння, додавання і віднімання раціональних чисел
УРОК 68 Тема: Правильні і неправильні дроби. Дробові числа
Мета: Введення понять правильного та неправильного дробу, дробового числа. Розвиток логічного мис­лення учнів
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка