1. Введення в анатомію: історія анатомії, анатомічна термінологія, методи дослідження в анатомії. Вісі, площини. Кількість годин – 2


Назва1. Введення в анатомію: історія анатомії, анатомічна термінологія, методи дослідження в анатомії. Вісі, площини. Кількість годин – 2
Сторінка1/22
Дата21.04.2013
Розмір3.57 Mb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Фізика > Документи
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22
Тема 1. Введення в анатомію: історія анатомії, анатомічна термінологія, методи дослідження в анатомії. Вісі, площини.

Кількість годин – 2

1.Актуальність теми.

Знання цього розділу анатомії край необхідні для студентів усіх спеціальностей для подальшого навчання.

2. Навчальні цілі.

Навчити студентів визначати нормальне анатомічне положення, вивчити вісі та площини, які можна провести крізь тіло людини, дати поняття про органи, апарати та системи органів людини. Дати поняття про анатомічну термінологію.

3. Матеріали до аудиторної роботи та міждисциплінарна інтеграція:

- з курсу геометрії – поняття про трьохмірний простір, вісі та площини;

- з курсу біології – білатеральна симетрія тіла;

- для подальшого вивчення тем – орієнтування тіла людини в просторі, анатомічна номенклатура.

4. Зміст теми заняття.

Анатомія – це наука, яка вивчає форму і будову людського тіла. Людське тіло досліджується в філогенезі та онтогенезі.

Філогенез - це процес історичного розвитку, де використовуються дані палеонтології.

Онтогенез – розвиток індивідума від моменту запліднення до смерті.

Вікова періодизація людини.

1. Новонароджені - до 10 днів.

2. Грудний вік – 10 днів – 12 місяців.

3. Раннє дитинство – 1-3 роки.

4. Перше дитинство – 4 -7 років.

5. Друге дитинство – 8-12 років.

6. Підлітковий вік – 13-16 років.

7. Юнацький вік – 17-21 рік.

8. Зрілий вік, 1 період – 22-35 років.

9. Зрілий вік, 2 період – 36-60 років.

10. Похилий вік – 61-74 роки.

11. Старечий вік – 79-90 років.

12. Довгожителі – 90 років та більше.

Типи конституції людини.

1. По Гіппократу:

- астенічний;

- нормостенічний;

- гіперстенічний.

2. По В.М.Шевкуненко:

- доліхоморфний;

- мезоморфний;

- брахіоморфний.

3. По В.Петленко:

- грацильний;

- астенічний;

- нормостенічний;

- гіперстенічний;

- атлетичний.

Ділянки тіла людини.

1. Ділянка голови – 7.

2. Ділянка шиї – 4.

3. Ділянка грудної клітки – 3.

4. Ділянка спини – 5.

5. Ділянка живота – 6.

6. Ділянка верхньої кінцівки – 5.

7. Ділянка нижньої кінцівки – 6.

Організм людини складається з клітин, тканин, органів і систем органів.

Клітина – елементарна одиниця живого організму. Тканини – комплекс клітин і міжклітинної речовини, які об’єднанні спільним походженням, спеціалізованою структурою і функцією: - епітеліальні;

- сполучні;

- м’язові;

- нервові.

Орган – комплекс тканин, які мають певну форму та виконують певну функцію. Система органів – це органи, які об’єднанні спільною функцією і мають спільне походження. Апарати – комплекс органів, які об’єднанні спільною функцією, але мають різне походження.

Організм – сукупність органів, систем органів, апаратів, що дає можливість існувати в даному середовищі.

Сома – кістки, з’єднання, м’язи, шкіра, органи чуття, нервова система.

Вісцера – внутрішні органи.

Метамери (соміти):

- склеротом (кістки, хрящі);

- міотом (скелетні м’язи);

- дерматом (шкіра).

Анатомічна номенклатура – це науково обґрунтований, уніфікований перелік анатомічних термінів, що вживаються в медицині та біології.

Сучасна номенклатура складена на основі латині, грецької мови, арабської та древнеєврейської. В номенклатуру входять близько 5000 латинських термінів та приблизно 500 грецьких. На основі грецьких слів – дублетів формуються назви більшості симптомів та захворювань. Перша міжнародна анатомічна номенклатура (BNA) була прийнята в місті Базелі – в 1895 році.

Друга – була прийнята в 1935 році в місті Йена (JNA) вона не отримала широкого визнання.

Третя – була прийнята в Парижі в 1955 році (PNA). В 1997 році на конгресі в Сан-Паулу були внесені деякі зміни та доповнення. В 2000 році прийнята Міжнародна анатомічна номенклатура Український стандарт.

Методи дослідження в анатомії.

1. Препарування. 2. Ін»екція.

3. Корозійний метод. 4. Метод просвітлення.

5. Розпил заморожених трупів. 6. УЗД, МРТ.

7. Макро-мікроскопічний метод. 8. Рентгенографія.

9. Комп’ютерна томографія.

Щоб орієнтуватися у взаємному положенні частин тіла і органів відносно один одного за основу прийнято положення тіла та умовне проведення через людину осей та площин.

Положення тіла – стоячи, лицем до вивчаючого, ноги стулені, верхні кінцівки в положенні супінації.

Площини – фронтальна, сагітальна, горизонтальна. По відношенню до площин визначаємо топографію органа. Фронтальна - спереду, позаду. Сагітальна – зправа, зліва. Горизонтальна – вверху, внизу.

Вісі – фронтальна, сагітальна, вертикальна. По відношенню до вісей визначаємо рухи. Фронтальна – згинання, розгинання. Сагітальна – відведення, приведення. Вертикальна – обертання.

5. Рекомендована література.

1. В.Г.Ковешников «Анатомія людини» Луганськ, 2005, Т.1, -с. 5 -41.

2. М.Р.Сапин «Анатомия человека» , Москва, «Медицина», 1986, Т.1, -с. 3-26.

3. М.Г.Привес «Анатомия человека» , С.П. издательство «Гиппократ», 1998, -с. 2-35; 675-683.

6. Матеріали для самопідготовки.

А. Питання для самоконтролю.

1. Дайте визначення анатомії, поняттям філогенез, онтогенез?

2. Що таке морфологія?

3. Назвіть основні методи вивчення анатомії?

4. Що Ви знаєте про анатомічну номенклатуру?

5. Назвіть вісі та площини, яке їх значення?

6. Дайте визначення поняттям – тканина, орган, система органів, апарат, організм.

7. Що таке «сома» та «вісцера»?

8. Що таке «конституція», які типи Ви знаєте?

9. Назвіть історичні періоди розвитку анатомії?

10. Що Вам відомо про історію кафедри Вашого навчального закладу?
Б. Ситуаційні задачі.

1. Хвора 25 років не може нахилити голову вліво і вправо. Навколо якої вісі вона не може виконувати рухи?

А. Сагітальної.

Б. Фронтальної.

В. Повздовжньої.

Г. Горизонтальної.

Д. Вертикальної.

2. Хворий 16 років не може повернути всередину і назовні верхню кінцівку в плечовому суглобі. Навколо якої вісі він не може виконувати рухи?

А. Повздовжньої.

Б. Сагітальної.

В. Фронтальної.

Г. Вертикальної.

Д. Горизонтальної.
Тема 2. Хребці. Типовий хребець. Шийні, грудні, поперекові хребці. Крижова кістка, куприк. Будова, аномалії розвитку, вікові особливості.

Кількість годин – 2

1.Актуальність теми.

Знання цього розділу анатомії край необхідні для фахівців усіх спеціальностей, особливо невропатологам, травматологам, ортопедам, нейрохірургам, педіатрам.

2. Навчальні цілі.

Вивчити на препаратах загальну будову хребця. Будову шийних хребців, грудних, поперекових, крижової кістки, куприка. Вміти показати на препаратах характерні ознаки хребців різних відділів хребтового стовпа. Вміти показати відділи хребтового стовпа.

3. Матеріали до аудиторної роботи та міждисциплінарна інтеграція:

- з курсу біології – філогенез кісткової системи;

- з курсу анатомії;

- для подальшого вивчення тем: знання будови хребців, хребтового стовпа, вміння знаходити хребці на живій людині.

4. Зміст теми заняття.

Будова кісток. Жива кістка крім кісткової тканини має хрящову тканину і ділянці суглобових поверхонь, сполучну тканину, яка покриває кістку ззовні (окістя), кровоносні, лімфатичні судини, нерви, всередині червоний та жовтий кістковий мозок.

Структурно-функціональна одиниця кістки – остеон.

Класифікація кісток.

За формою:

- трубчасті (довгі та короткі);

- губчасті;

- плоскі;

- повітряносні;

- сесамовідні.

За топографією:

- кістки різних відділів скелету.

За розвитком:

  • первинні (склепіння черепу, кістки обличчя, тіло ключиці);

  • вторинні (всі кістки скелету).

Вторинні - проходять всі 3 стадії розвитку (перетинчаста, хрящова, кісткова). Первинні – минають хрящову стадію.

Хребець – vertebra, spondylus.

Загальна будова: тіло, дуга, хребцевий отвір, відростки дуги, хребцеві вирізки.

Шийні хребці – загальна кількість 7.

Тіло овальної форми, остисті відростки короткі, роздвоєні. В поперечних відростках – отвори.

Особливості будови:

  1. Сьомий шийний хребець має довгий, не роздвоєний остистий відросток, орієнтир для підрахунку хребців на живій людині.

  2. Другий шийний хребець має зуб.

  3. Перший шийний хребець не має тіла.

Грудні хребці – загальна кількість 12.

Тіло трикутної форми, на бічних поверхнях мають ямки та пів’ямки. Десятий грудний – ямку та верхню пів’ямку. Одинадцятий, дванадцятий – по повній ямці. Другий – девятий - по дві пів’ямки. Остисті відростки довгі, нахилені донизу, налягають один на одного (захист Дешина).

Поперекові хребці – загальна кількість 5.

Тіло бобоподібної форми, остисті відростки розташовані горизонтально, потовщені на кінцях. Суглобові відростки масивні, на верхніх суглобових відростках мають соскоподібні відростки.

Крижові хребці. До 16 років кількість 5. Після 16 років зростаються в крижову кістку. Частини крижової кістки: основа, мис, крила, верхівка, латеральна частина, тазова поверхня, поперечні лінії, передні і задні крижові отвори, крижовий канал, крижовий розтвір, горбистість, вушкоподібні поверхні, гребні.

Серединний гребінь – зрощені остисті відростки.

Присередній – зрощені суглобові відростки.

Латеральний – зрощені поперечні відростки.

Куприкові хребці. Загальна кількість - 3-5. Рудимент хвостових хребців.

Аномалії розвитку:

  1. Асиміляція атланта – зрощення атланта з потиличною кісткою.

  2. Люмбалізація – збільшення кількості поперекових хребців за рахунок зменшення крижових.

  3. Сакралізація – збільшення кількості крижових хребців за рахунок зменшення поперекових.

  4. Спіна біфіда – розщеплення дуг хребців, найчастіше поперекових та крижових хребців.

  5. Дермоїдні кістки куприка.

5. Рекомендована література.

1. В.Г.Ковешников «Анатомія людини» Луганськ, 2005, Т.1, -с. 42-57.

2. М.Р.Сапин «Анатомия человека» , Москва, «Медицина», 1986, Т.1, -с. 27-40.

3. М.Г.Привес «Анатомия человека» , С.П. издательство «Гиппократ», 1998, -с. 39-51; 60-66.

4. Синельников Р.Д. Атлас «Анатомия человека» , Т.1, -с. 12-26.

6. Матеріали для самопідготовки.

А. Питання для самоконтролю.

1. Будова щільної та губчатої речовини?

2. Класифікації кісток?

3. За рахунок чого кістка росте в довжину і ширину?

4. Стадії розвитку кістки?

5. Будова остеому?

6. Що відноситься до осьового скелету, та додаткового скелету?

7. Назвіть частини скелета?

8. Відділи хребтового стовпа?

9. Загальний план будови хребця?

10. Особливості будови шийних хребців?

11. Особливості будови грудних хребців?

12. Особливості будови поперекових хребців?

13. Особливості будови крижової кістки та куприка?

14. Вікові особливості крижової кістки?

15. Аномалії розвитку хребців?

Б. Ситуаційні задачі.

1. У пацієнтки 18 років внаслідок травми ушкоджено спинномозковий нерв. Які структури хребців утворюють міжхребетний отвір?

А. Верхня та нижня вирізки ніжок дуги хребця.

Б. Верхні та нижні суглобові відростки.

В. Тіла суміжних хребців.

Г. Остисті відростки хребців.

Д. Поперечні відростки хребців.

2. Хворому 32 років при рентгенологічному обстеженні встановлено діагноз «сакралізація». Це :

А. Норма.

Б. Вада розвитку.

В. Варіант розвитку.

Г. Травматичне пошкодження.

Д. Патологія.

3. Хворого 25 років після аварії доставлено в лікарню. Встановлено травми шийного відділу хребтового стовпа з переломами поперечних відростків 3, 4, 5, 6 шийних хребців. Яке ускладнення може виникнути у хворого?

А. Кровотеча з хребтової артерії.

Б. Ускладнень не буде.

В. Пошкодження спинномозкових нервів.

Г. Пошкодження спинного мозку.

Д. Кровотеча з внутрішньої яремної вени.

4. У травмованого кровотеча з рани в ділянці голови. В якому місці слід притиснути сонну артерію для тимчасової зупинки кровотечі?

A *До переднього горбка на поперечному відростку 6-го шийного хребця.

B До хребта у верхній частині шиї.

C До переднього горбка на поперечному відростку 4-го шийного хребця.

D До переднього горбка на поперечному відростку 5-го шийного хребця.

E До переднього горбка на поперечному відростку 7-го шийного хребця.
Тема 3. Ребра, груднина. Вчення про з`єднання кісток. Будова і класифікація суглобів.

Кількість годин – 2

1.Актуальність теми.

Знання цього розділу анатомії край необхідно студентам для подальшого вивчення тем по з`єднанням кісток.

2. Навчальні цілі.

Знати будову ребер, вміти визначати орієнтацію ребра в просторі, визначати праве чи ліве ребро. Знати будову, розміщення в скелеті груднини. Знати класифікацію з`єднань. Загальний план будови та класифікацію суглобів.

3. Матеріали до аудиторної роботи та міждисциплінарна інтеграція:

- з курсу біології: філогенез кісткової системи та з`єднань;

- з курсу анатомії;

- для подальшого вивчення тем по з’єднанню кісток.

4. Зміст теми заняття.

Ребра – 12 пар. Кістки грудної клітки. Справжні ребра – перші 7 пар; несправжні ребра – 8, 9, 10 пари; 11 та 12 пари – коливні ребра.

Будова ребра: хрящова та кісткова частини, голівка, шийка, горбок, гребінь голівки, тіло, кут, борозна, зовнішня поверхня, внутрішня поверхня.

При орієнтації ребра звертаємо увагу на голівку ребра (до хребця) та на борозну (донизу). Гребінець голівки визначаємо на 2 – 9 ребрах.

Груднина. Кістка грудної клітки. Місце для проведення пункції кісткового мозку.

Має частини: ручку, тіло, мечоподібний відросток; яремну вирізку, ключичну вирізку, реброві вирізки (ручка 1, 5; тіло 5,5 пар). Кут груднини відповідає 2 ребрам.

КЛАСИФІКАЦІЯ ЗЄДНАНЬ

Неперервні напівперервні перервні

Синдесмози симфізи суглоби

(зв’язки,мембрани, (міжхребцеві, груднинні,

шви, вклинення) лобковий)

ЗАГАЛЬНИЙ ПЛАН БУДОВИ СУГЛОБА

1. Суглобові поверхні (вкриті гіаліновим хрящем).

2. Суглобова порожнина (щілина):

- анатомічна;

- рентгенологічна ( ширша за рахунок того, що хрящі на рентгенограммі не контуруються).

3. Суглобова сумка (капсула):

- зовнішня, фіброзна;

- внутрішня, синовіальна.

4. Допоміжний апарат:

А. Позасуглобові зв’язки, що закріплюють сумку.

Б. Внутрішньосуглобові утворення (диски, мениски, губи, зв’язки).

КЛАСИФІКАЦІЯ СУГЛОБІВ

1. За кількістю кісток:

- прості; - складні.

2. За кількістю вісей рухів:

- одноосьові; -двоосьові; - багатоосьові.

3. За формою суглобових поверхонь:

- блокоподібний;

- циліндричний;

- еліпсоподібний (виростковий);

- сідлоподібний;

- кулястий;

- плоский (амфіартрози – тугі суглоби).

4. Комбіновані суглоби – анатомічно розділені, але функціонально єдині.

5. Комплексні суглоби – в порожнині мають внутрішньосуглобові утворення.

5. Рекомендована література.

1. В.Г.Ковешников «Анатомія людини» Луганськ, 2005, Т.1, -с. 57-61; 145-153.

2. М.Р.Сапин «Анатомия человека» , Москва, «Медицина», 1986, Т.1, -с. 40-44; 110-116.

3. М.Г.Привес «Анатомия человека» , С.П. издательство «Гиппократ», 1998, -с. 52-59; 75-76.

4. Синельников Р.Д. Атлас «Анатомия человека» , Т.1, -с. 26-28; 134-136.

6. Матеріали для самопідготовки.

А. Питання для самоконтролю.

1. Назвіть частини ребра?

2. Визначте просторове положення ребра?

3. Особливості будови першого ребра?

4. Яке практичне значення має кут груднини?

5. Будова груднини?

6. Класифікація з’єднань?

7. Будова симфізу, які симфізи Ви знаєте?

8. Назвіть основні ознаки суглобів?

9. Будова капсули суглоба?

10. Що таке конгруентність та інконгруентність?

11. Класифікація суглобів?

12. Які фактори сприяють утриманню суглобових поверхонь?

Б. Ситуаційні задачі.

1. При рентгенологічному обстеженні у дитини 7 років виявлено шийне ребро. Це:

А. Норма.

Б. Патологія.

В. Вада розвитку.*

Г. Варіант розвитку.

Д. Посттравматичне утворення.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22

Схожі:

Кафедра патологічної анатомії патологІчНА анатомІя стоматологІчНих...
В навчальному посібнику розглядаються основні питання розвитку будови, морфологічні особливості дистрофічних, запальних, передпухлинних...
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ...
«МЕДИКО-БІОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ І СПОРТУ» для випускників заочної форми навчання
ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ПРОВЕДЕННЯ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ Медичні факультети
...
1. Психологія як наука. Її предмет і завдання Зміст понять «психологія»,...
Предмет, функції психологічної науки і практики в суспільному розвитку. Історія розвитку психологічної науки. Галузі психології....
Уроку на тему «Історія розвитку обчислювальної техніки. Покоління...
«Історія розвитку обчислювальної техніки. Покоління ЕОМ. Типова архітектура персонального комп’ютера. Класифікація та призначення...
Тема Сутність педагогічного дослідження
На практиці, як правило, дослідник використовує як теоретичні, так і емпіричні методи дослідження. Таке дослідження прийнято називати...
Практичні заняття, їх тематика та обсяг
Методи дослідження спілкування та міжособистісної взаємодії. Вивчення особистісно-комунікативних властивостей. Методика діагностики...
Кількість годин

Кількість годин

А пенсії українців уже через кілька років можуть звести до мінімальних...
Солідарна система не витримує навантаження кількість пенсіонерів скоро може перевищити кількість тих, хто працює. Врятує введення...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка