Урок хімії в 9 класі з теми програми «Розчини»


Скачати 236.15 Kb.
НазваУрок хімії в 9 класі з теми програми «Розчини»
Дата05.03.2016
Розмір236.15 Kb.
ТипУрок
bibl.com.ua > Фізика > УрокВарварівська середня загальноосвітня школа

І – ІІІ ступенів


c:\users\user\pictures\img159.jpgУрок хімії в 9 класі

з теми програми «Розчини»Розробка

вчителя хімії Н.Г.Бузовської


Тема уроку: Реакції обміну між розчинами електролітів. Іонні рівняння реакцій.

Мета уроку: Розширити знання про суть протікання реакцій у розчинах електролітів; закріпити вміння передбачати оборотність хімічних реакцій; поглибити знання про процеси, які протікають в розчинах, хімічні реакції між речовинами в розчинах; перевірити вміння учнів користуватись таблицею розчинності та допомогти тим, які ще не вміють цього робити; удосконалювати вміння складати повні та скорочені іонні рівняння; розвивати вмінні складати та розв’язувати винахідницькі задачі, моделювати хімічні процеси в розчинах; виховувати уважність та оперативність в роботі, взаємодопомогу.

Обладнання та матеріали:

 • Періодична система хімічних елементів Д.І.Менделєєва,

 • таблиця розчинності кислот, основ і солей,

 • штативи з пробірками,

 • розчини відповідної концентрації хлоридної кислоти, натрій гідроксиду, ферум(ІІ)хлориду, арґентум нітрату, натрій карбонату, натрій сульфіду,

 • індикатори.

Базові поняття й терміни: розчини, компоненти розчину, розчинник, розчинена речовина, розчинність, електроліти, неелектроліти, електролітична дисоціація, іони, катіони, аніони, сильні та слабкі електроліти, іонні рівняння, реакції обміну.

Тип уроку: урок закріплення знань.

Структура уроку.

І. Організація класу До 1 хв.

ІІ. Повідомлення теми, мети, завдань уроку.

ІІІ. Актуалізація опорних знань. До 5 хв.

ІV. Закріплення та поглиблення знань. До 30 хв.

 1. Реакції в розчинах електролітів.

 2. Складання повних та скорочених іонних рівнянь.

 3. Умови оборотності й необоротності реакцій.

у розчинах електролітів.

 1. Демонстрації реакцій в розчинах електролітів.

V. В лабораторії аналітичної хімії. До 8 хв.

VІ. Домашнє завдання. 1 – 2 хв.

VІ. Підсумки уроку. 1 – 2 хв.

Хід уроку.

І. Організація класу.

ІІ. Повідомлення теми, мети, завдань уроку.

ІІІ. Актуалізація та корекція опорних знань (хімічні перегони, паралельно - індивідуальні завдання; колективне розв’язання).

Хімічні перегони.

 1. Що таке електролітична дисоціація?

 2. Чому відбувається процес електролітичної дисоціації?

 3. Які спільні йони знаходяться в розчинах кислот?

 4. Які спільні йони знаходяться в розчинах основ?

 5. Які йони утворюються при дисоціації солей?

 6. Які речовини належать до електролітів?

 7. Які речовини належать до неелектролітів?

 8. Які реакції називають реакціями йонного обміну?

Завдання для колективного опрацювання «Загублені речовини»:

У розчині виявлені йони Na+. K+. H+. SO2-. CI-. OH-.

 1. При розчиненні яких речовин могли утворитися такі йони?

 2. Формули цих речовин?

 3. Класи неорганічних сполук, до яких вони належать?

 4. Рівняння дисоціації.

ІV. Закріплення та поглиблення знань.

 1. В країні «Нейтралізації».

 1. робота з «індикаторними пробірками»

2- демонстрація нейтралізації лугу кислотою з використанням індикатора фенолфталеїну

NaOH (безбарвн.)+ фенолфталеїн (малинов.) + HCI (забарвл. зникає)

3- Запис рівняння реакції в молекулярному вигляді.

NaOН + HCI = NaCI + H2O

4- Заміна запису молекул вихідних речовин і молекул продуктів реакції на продукти дисоціації цих речовин –йони.

Прим. 1 – вода – дуже слабкий електроліт, і в рівняннях реакцій її дисоціація не враховується.

Na+ + OН- + H+ + CI- = Na+ + CI- + H2O

5- Запис скороченого йонного рівняння. Прим.2 в обох частинах

рівняння є однакові йони, які можна скоротити.

OН- + H+ = H2O

Висновок: скорочене йонне рівняння відбиває істинну хімічну реакцію, яка відбувається в розчині, а інші йони залишаються без змін і не беруть участі в хімічній реакції.


 1. «Слід в слід» - робота біля дошки двох учнів за попереднім алгоритмом -

(на швидкість)

Розібрати рівняння:

HNO3 + KOH = KNO3 + H2O

Висновок: В результаті взаємодії різних кислот з основами протікає однаковий процес. Скорочені йонні рівняння будуть однаковими, якими б не були розчинні кислоти й основи:

асоціація йону Гідрогену і гідроксид-іону в молекулу води.

Отже, йонне рівняння, на відміну від молекулярного, належить не до однієї якої-небудь реакції між конкретними речовинами, а до цілої групи аналогічних реакцій.

Знаючи істинні процеси, які відбуваються в розчинах, можна передбачити, в яких випадках реакція в розчині буде протікати до кінця чи не буде протікати взагалі.


 1. «В гостях у Ле Шательє»

Умови оборотності й необоротності реакцій у розчинах електролітів.

Вчитель. Як і будь-які реакції, процеси в розчинах підкоряються принципу Ле Шательє, тобто, повинен бути постійний відтік речовин, в даному випадку – йонів, з реакційного середовища. Це ще раз підтверджує, що реакції між йонами в розчинах електролітів протікають практично до кінця вбік утворення осадів, газів, та слабких електролітів. Таким чином, при дотриманні викладених умов відбувається:

 • утворення таких, що слабо дисоціюють ( вода та ін.).

 • утворення нестійких ( напр. карбонатна, сульфітна кислоти).

 • утворення речовин, які випадають в осад (напр. арґентум хлорид, барій сульфат та ін.).

 • утворення газоподібних речовин (напр. сірководень, вуглекислий газ, амоніак та ін.).

 1. Творча лабораторія юних хіміків (досліди демонструють і пояснюють учні)

1 – утворення малодисоційованої речовини (взаємодія хлоридної кислоти та натрій гідроксиду).

2 - випадання осаду (взаємодія ферум хлориду й натрій гідроксиду; хлоридної кислоти й аргентум нітрату),

3 – виділення газоподібної речовини (взаємодія хлоридної кислоти і натрій карбонату; хлоридної кислоти і натрій сульфіду)

Захист учнівських проектів: розповідь з демонстрацією дослідів.

Вчитель. Що ж відбуватиметься у випадку взаємодії розчинних речовин при умові можливості утворення також розчинних речовин.

Демонстрація досліду (зливаються розчини калій нітрату й натрій сульфату,

калій нітрату й натрій фосфату).

2KN03 + Na2S04 = K2S04 + 2NaN03.

3KN03 + Na3Р04 = K3Р04 + 3NaN03.

В даних випадках хімічна реакція не відбувається, і при змішуванні розчинів утворюються розчини, в яких незалежно один від одного існують катіони Натрію і Калію, нітрат-йони, сульфат-йони, фосфат-йони.

 1. Творче перенесення знань і навичок у нестандартні умови з метою формування вмінь.

 1. На основі скороченого йонного рівняння реакції скласти молекулярні та повні йонні рівняння реакцій: Н+ + ОН- Н2О


Розв’язок: 1.Обчислюємо масу 0,1 моль HF.

М(HF) = 1 + 19 = 20 г/моль

m(HF) = 20 г/моль 0,1 моль = 2г

2. Обчислюємо масу розчиненої речовини у розчині.

m(HF) = 2г 0.15 = 0.3г

3. Обчислюємо кількість речовини фтор оводню і відповідно йонів Гідрогену у розчині.

20г (HF) - 1 моль

0,3г - х моль х = 0,015моль

Відповідь: n(H+
) = 0,015моль
Задача. У 0,15% розчині є 0,1 моль гідроген фториду. Обчислити кількість речовини йонів Гідрогену в розчині.

Дано:

n(HF) = 0.1моль

w(HF)=15%

------------------------

n(H+) = ?

c:\users\user\pictures\img030.jpg
3.Скласти рівняння – індивідуальні завданн на картках.

Написати молекулярні, повні

та скорочені йонні рівняння реакцій

між речовинами.
V. В лабораторії аналітичної хімії.

* Бесіда

 1. Яку речовину, що складається з двох елементів, можна одночасно назвати і основою, і кислотою?

 2. Назвіть дві розчинні у воді солі різних кислот, при обробці яких сильною кислотою виділяються газуваті продукти.

 3. Між якими з чотирьох наведених речовин можливі реакції йонного обміну?

NaN03, ВаС12, CuS04, HCl.

 1. Якщо реакцію сульфатної кислоти з лугом проводити без індикатору, чи будуть спостерігатися видимі зміни при цьому? Чи відбуватиметься реакція?

 2. В 1 л розчину міститься 2 моль натрій хлориду й 1 моль сірчаної кислоти. Із яких двох інших речовин можна приготувати розчин такого самого кількісного складу?

* Розповідь учителя про якісні реакції

Утворення осаду в результаті реакції обміну може служити ознакою, що дозволяє виявити певні йони в розчині.
Наприклад, якщо при додаванні натрій сульфату до розчину невідомої солі утвориться білий осад, то можна припустити, що невідома сіль містила йони Барію, оскільки саме вони реагують із сульфат-іонами з утворенням нерозчинної речовини білого кольору — барій сульфату. Подібні реакції (їх називають якісними) часто застосовують для виявлення тих чи інших іонів у розчині.

Найчастіше за допомогою якісних реакцій у неорганічній хімії виявляють ті йони, які добре утворюють помітні осади. Утворення барій сульфату можна застосовувати як для виявлення йонів Барію, так і для виявлення сульфат-іоиів: для доведення наявності йонів Барію необхідно додати до розчину будь-який розчинний сульфат (натрій сульфат, калій сульфат або навіть сульфатну кислоту), а для доведення наявності . сульфат-іонів необхідно додати розчинну сіль Барію (барій хлорид або барій нітрат).

* Аніоніти й катіоніти

1. Колективна робота - заповнення таблиці-протоколу, аналіз результатів дослідів.

Вихідні

речовини

Іони, які містяться в розчині вихідних речовин

Суть реакції (скорочене іонне рівняння)

НСl і NaOH


Н+, Сl, Nа, ОН-

Н+ + ОН- Н2О


FeCl3 і NaOH

Fe3+ , 3Cl- . Na+, ОН-

Fе3+ + 3OН- Fе(OН)3

HС1 і AgN03

Н+, Сl-, Аg+. NO3 -

Ag+ + Сl- АgС1

HCl і Na2CO3

Н+. Сl+, Nа+. СO2-

+ + СO2- СO2 + Н2О

HCl i Na2S

Н+, Сl- . Nа+. S2-

+ + S2- Н2S

VІ. Підсумки уроку.

VІІ. Домашнє завдання. Виконати завдання до теми

Індивідуальне завд. - підготувати проект «Реакції йонного обміну в побуті».


76

Схожі:

Урок у 8 класі з теми «ОКСИДИ,КИСЛОТИ,ОСНОВИ»
Обладнання: І. ТСО: «Лектор-2000» (кодокартка № І «Хімія — наука чудес», кодокартка №2 «Медик без належного пізнання, хімії досконалим...
Спарений урок хімії у 8 класі Підготувала Рибченко Людмила Василівна,...
Тема: Класифікація оксидів. Відношення оксидів до води. Способи добування оксидів
УРОК ФІЗИКИ У 9 КЛАСІ ЕЛЕКТРОЛІЗ. ЗАСТОСУВАННЯ ЕЛЕКТРОЛІЗУ
МЕТА. Навчання: систематизувати й узагальнити знання учнів з теми «Електричний струм у розчинах і розплавах електролітів», закріпити...
Урок «Операція "Таємничий острів"» Цілі уроку
Цілі уроку: вийшовши за межі програми, показати могутність хімії як джерела добробуту для всього народу; показати величезне значення...
Урок в 9 класі з теми Характер. Риси характеру. Фактори, що впливають...
Урок в 9 класі з теми Характер. Риси характеру. Фактори, що впливають на формування характеру
Нестандартний урок у 10 класі з теми «Загальні властивості металів» Цілі
Цілі: узагальнити, поглибити й закріпити основні теоретичні знання теми будова, тип зв'язку, фізико-хімічні властивості, способи...
Урок хімії у 8 класі Тема: Хімічні властивості кислот
Виховувати екологічне мислення, відповідальність за свої вчинки і їх наслідки, культуру мови, толерантність, компетентне відношення...
Методика вивчення дієслова в 6-му класі школи з російською мовою навчання. Виконав
За програмою, дієслово вивчається в 6-му класі. На вивчення цілої теми «Дієслово» відводиться 20 навчальних годин. В рамках цієї...
Інтегрований урок з української літератури та географії в 6-му класі
Мета: узагальнити і систематизувати знання учнів, набуті у процесі вивчення теми «Гідросфера»
Урок-подорож у 5-му класі. Тема: «Країна Бухгалтерія»
Мета: узагальнити та систематизувати знання учнів з теми «Натуральні числа та дії над ними»
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка