Уроку


Скачати 87.71 Kb.
НазваУроку
Дата24.02.2016
Розмір87.71 Kb.
ТипУрок
bibl.com.ua > Фізика > Урок


Тема уроку: Значення періодичного закону. Життя та наукова діяльність Д. І. Менделєєва.

Мета уроку: ознайомити учнів з науковим подвигом Д. І. Менделєєва; систематизувати знання про періодичний закон і періодичну систему хімічних елементів; розкрити узагальнююче та прогностичне значення періодичного закону і періодичної системи елементів Д. І. Менделєєва для розвитку науки та виробництва, продовжити формувати матеріалістичний світогляд учнів; забезпечити розвиток розумових здібностей учнів і їх уміння користуватися логічними прийомами мислення; розвивати творчі здібності учнів; викликати у них інтерес до вивчення хімії; показати зв’язок навчання з життям;  самостійно добувати і застосовувати знання.

Обладнання та матеріали: періодична система хімічних елементів Д.І.Менделєєва, слайди про Д. І.  Менделєєва.

Тип уроку: узагальнення й систематизація знань .

Хід уроку.

І. Організаційний етап ( 1-2  хв. ).

Побажання.

Намагайтесь кожного дня знайти якийсь позитивний початок, так як від того настрою, з яким ти вступаєш у день, залежить твій успіх.

Постановка проблеми

Подивіться на годинник. Якби ми його розібрали, а потім зібрали, він запрацював би? Що треба для цього зробити?(Учні відповідають, щоб зборка повинна проходити в певному порядку, щоб система працювала. ) Ось і таблиця Менделєєва – це також система з певними закономірностями. Вони складаються з деталей, що повзані між собою. Ці взаємозвязки ми і будемо встановлювати.

Авансування успіху.

Я знаю, що ви надзвичайно активний та працьовитий клас. Впевнена, що ви мене не підведете. Все буде гаразд.
ІІ. Перевірка знань.(6-7 хв)

«Мозковий штурм»

1. Що таке Періодична система хімічних елементів Д. І. ? Скільки сьогодні в ній хімічних елементів?Яка її будова?

2. Сформулюйте періодичний закон. Хто і коли його відкрив?

3. Що таке період? Скільки періодів у періодичні системі? Як вони поділяються?

4. Що таке група? Скільки груп у періодичні системі? Як вони поділяються?

5. Що таке атом? З чого складається атом?

6. З чого складається ядро атома?

7. Що показує порядковий номер хімічного елемента?

8. Що показує номер періода ?

9. Що таке ізотопи?

(Під час проведення цього етапу вчитель і учні використовують Періодичну систему хімічних елементів.)

В цей час два учні працюють біля дошки.

1. Дає характеристику хімічному елементу за планом.

2. Учень визначає кількість нейтронів в ядрі.

ІІІ Вивчення нового матеріалу.(23-25 хв)

Вчитель оголошує і записує на дошці план.

1. Наукове значення періодичного закону.  

2. Гімназист Дмитро Менделєєв.

3. Навчання у Петербурзькому педагогічному інституті.

4. Захист магістерської дисертації.

5. 23-річний Менделєєв – викладач Петербурзького університету.

6. Наукове відрядження до Німеччини.

7. Захист докторської дисертації.

8. Багатогранна робота завкафедрою неорганічної хімії університету.

9. Громадська діяльність Д.І.Менделєєва.

10. Увіковічення пам’яті вченого.

Вчитель. Сьогодні учні у своїх повідомленнях підготували матеріал про життєвий та науково-дослідницький шлях великого вченого, професора Петербурзького університету, людину енциклопедичних знань – Дмитра Івановича Менделєєва. І розпочнемо ми з такого питання: „ Яке значення періодичного закону для наукового розуміння природи, для розвитку науки, техніки та виробництва?  ”

1. Періодичний закон Д.І.Менделєєва – один із основних і найзагальніших законів природи. Цей закон пов’язує властивості елементів з їхніми атомними масами.

2. Науковий подвиг Д. І. Менделєєва полягає в тому, що він зумів поєднати всі хімічні елементи живої та неживої природи. Цей закон витримав випробування часом.

3. Наукове значення періодичного закону: а) дав можливість пояснити багато накопичених фактів; б) виправив відносні атомні маси елементів; в) передбачив існування на той час ще невідомих хімічних елементів; г) дав поштовх розвитку новим науковим пошукам і дослідженням, зокрема, у галузі теорії будови атома; д) став поштовхом для розвитку ядерної фізики.

4. Значення періодичного закону для технології та виробництва речовин та матеріалів, з наперед зазначеними потрібними властивостями та якостями необмежене.

5. Значення періодичного закону для хімічної науки величезне. Його успішно використовують і в інших науках; цей закон допомагає осягнути наукову картину матеріального світу. Вчені-біологи довели, що подібні елементи та їхні сполуки можуть виконувати схожі функції в організмі, іноді – замінювати одне одного. На підставі хімічного аналізу гірських порід, мінералів, руд геологи виявили, що подібні елементи часто трапляються в природі разом. Досліджуючи сполуки аналогічного складу, фізики встановили подібність їх будови і фізичних властивостей.

6. Періодичному закону, як зазначив ще Д.І.Менделєєв: „ ... майбутнє не загрожує руйнуванням, а тільки надбудова та розвиток передбачаються  ”.

Вчитель. Про дитячі та шкільні роки розкаже

Народився Д.І.Менделєєв у 1834 році у російському місті Тобольську в освідченій родині. Батько був директором місцевої гімназії, мати теж була високоосвіченою жінкою, яка свої знання, вміння і талант передавала дітям. Змалку Дмитро виявляв цікавість до всього живого, природних процесів, що відбувалися навколо нього. У гімназії вчився старанно, наполегливо, а тому й успішно. Особливо цікавився він природничими науками, засвоював їх легко.

Після успішного закінчення Тобольської гімназії Дмитро Менделєєв вступає до Петербурзького педагогічного інституту. За покликанням серця навчався на природничо-математичному факультеті. Тут він захопився хімією. Уже в студентські роки займається науковою діяльністю, відзначався своєю старанністю та працелюбністю. Завдяки цьому закінчив інститут із золотою медаллю.

Вчитель. Про шлях до магістерської дисертації розкаже          

Після закінчення педагогічного інституту був направлений на посаду вчителя природознавства у Сімферополь. Але через історичні події ( Кримська війна 1853 – 1856 рр. ) в гімназії не проводилися навчання, тому першим робочим місцем майбутнього вченого був місцевий архів. Незабаром переїхав до Одеси, де влаштувався викладачем Першої Одеської гімназії. У цей час плідно займається розробкою гідратної теорії розчинів. Результатом цієї праці був захист магістерської дисертації „ Про питомі об’єми ” у 1857 році.

Вчитель. Про перше закордонне наукове відрядження розказує

У Петербурзькому університеті Дмитро Іванович проводив наукові роботи з дослідження стану і властивостей речовин. Як одного з найкращих молодих вчених, його посилають до Німеччини у наукове відрядження. У Гейдельберзькому університеті Менделєєв продовжив наукові дослідження властивостей газів. Він встановив, що існує температура, вище якої речовина не може перебувати в рідкому стані навіть за високого тиску ( так звана критична температура кипіння ). Учений вивів рівняння стану ідеального газу, яке нині називають рівнянням Менделєєва – Клапейрона. У цей період він знайомиться з видатними вченими: О. П. Бородіним, М. М. Бекетовим, І. М .Сєченовим, бере участь у роботі Першого Міжнародного конгресу хіміків у німецькому місті Карлсруе.

Вчитель. Після повернення з Німеччини Д. І. Менделєєв продовжив науково-дослідницьку, педагогічну і громадську діяльність в Петербурзькому

Повернувшись у 1861 р. до Петербурга, учений працював в університеті, написав підручник „ Органічна хімія ”, розробив хімічну теорію розчинів. У 1865 році Д. І. Менделєєв захистив докторську дисертацію „ Про сполучення спирту з водою і розуміння розчинів як асоціацій ” і стає професором Петербурзького технологічного інституту, а потім і Петербурзького університету. Це роки найпліднішої праці видатного вченого. У цей період він у віці 35 років відкрив періодичний закон  і створив графічне зображення періодичного закону – періодичну систему елементів. Періодичну систему він включив до свого знаменитого підручника „ Основи хімії ”, у якому виклав найважливіші хімічні знання на основі періодичного закону. Менделєєв перетворив сукупність хімічних елементів на струнку систему. Із того часу наука хімія набула цілісності й логічної досконалості. „ Основи хімії ” було видано у Росії за життя вченого 8 разів, а також у багатьох інших країнах. Автор постійно доповнював і вдосконалював свій підручник.

Наукові дослідження геніального вченого охопили такі галузі, як хімія і фізика, хімічна технологія, переробка нафти, транспортування нафти трубопроводом та добування вугілля, винайшов спосіб виготовлення бездимного пороху, повітроплавання та метеорологія, метрологія та економіка, народна освіта, виробництво мінеральних добрив та розробка зрошувальних систем. Видатний вчений також досліджував зміну тиску в атмосфері з висотою, вдосконалював техніку різноманітних вимірювань, підвищував точність зважувань, змінюючи конструкції терезів. Він організував Головну палату мір і ваг.

Усе своє життя Дмитро Іванович був активним громадським діячем. Учений ініціював у 1868 році створення Російського фізико-хімічного товариства ( воно існує й донині і носить ім’я Менделєєва ). На одному із засідань цього товариства Менделєєв вперше виступив із доповіддю, в якій йшлося про відкриття періодичного закону.

Учений підтримував тісні зв’язки з Україною, хіміками Київського та Харківського університетів, був обраний почесним членом рад Київського та харківського й Одеського університетів. У 1898 р. Менделєєв узяв участь у створенні Київського політехнічного інституту. Він вивчав роботу вуглевидобувної промисловості в Донбасі, запропонував ідею підземного перетворення вугілля на газоподібне паливо. Серед його друзів були відомі українські художники. Менделєєв трохи знав українську мову.

Працюючи з молоддю Дмитро Іванович завжди захищав і обстоював права студентів. Він був палким патріотом і сміливим захисником прогресивних ідей

Вчитель. Після смерті видатного вченого його наукові розробки та ідеї не втратили своєї актуальності. Його наукові теорії розвивають і видатні вітчизняні та закордонні вчені.

Д. І. Менделєєв був найосвіченішою, висококультурною людиною. Його обрали своїм почесним членом понад 70 академій наук і наукових товариств різних країн. Вченому присвоїли звання професора Оксфордський, Кембриджський та кілька інших найпрестижніших університетів світу. Повне зібрання наукових праць Менделєєва налічує 25 великих томів.

Наприкінці життя Менделєєв писав: „ ... періодичний закон, дослідження пружності газів, розуміння розчинів як асоціацій, „ Основи хімії ”. Тут усе моє багатство. Воно не відняте в когось, а створене мною, це мої діти ...  ”

2 лютого 1907 року перестало битися серце великого вченого. Провести в останню путь прийшли тисячі людей. Попереду похоронної процесії несли періодичну систему елементів.

На честь видатного вченого, визначаючи його заслуги перед світовою наукою, було вирішено дати відкритому американськими вченими в 1955 р. хімічному елементу № 101 назву Менделевій.

Прогресивні ідеї Д. І. Менделєєва живуть і в наші дні серед вчених і виробничників – гідних продовжувачів його наукової діяльності.

Висновки:

Періодичний закон – основний закон хімії. Він встановлює зв’язок між усіма хімічними елементами, дає змогу передбачати їх характер, властивості простих речовин і сполук.

Періодичний закон використовують фізики, біологи, учені інших спеціальностей.

Вивчати хімію, не спираючись не періодичний закон і періодичну систему елементів, неможливо.

Дмитро Іванович Менделєєв, відкривши періодичний закон і створивши періодичну систему елементів, став одним із видатних хіміків. Він багато зробив для розвитку хімічної науки, промисловості, освіти, підтримував тісні зв’язки з Україною.

УІ. Підведення підсумків. (5-7 хв)

Учитель виставляє оцінки .

У. Домашнє завдання. (1-2хв)

Опрацювати параграф 31. Виконати вправи №264, дати характеристику за планом хімічного елементу №26.


Схожі:

Уроку Тема уроку: Пристрої введення-виведення інформації. 
Структура і тип уроку повністю відповідають меті і завданням уроку, тобто науковий рівень уроку відповідає сучасним вимогам
Уроку. Прямокутна система координату просторі. Мета уроку: знайомство...
В кінці уроку збираються учнівські зошити для перевірки їх ведення й виконання домашнього завдання
Уроку виробничого навчання
Велигодська Л. С. чітко в доступній формі розкрила тему та мету уроку на всіх етапах структури уроку
Уроку; тема уроку не записується на дошці; мета уроку не узгоджується...
«загравання» з учнями, намагання сподобатись, невміння знайти правильний тон; вживання пестливих слів
КОНСПЕКТ УРОКУ З ФІЗИКИ (10 КЛАС) Тема уроку
Комп'ютер, мультимедійний проектор, презентація до уроку, програмне середовище «Жива фізика»
УРОКУ Тема уроку
Методична мета уроку: Інтерактивне навчання учнів графічного представлення даних електронних таблиць засобами мультимедіа з використанням...
Уроку: урок засвоєння нових знань. КМЗ уроку
Мета уроку: вивчити види впливу електричного струму на організм людини, особливості ураження електрострумом
Тема уроку. Зрізана піраміда. Мета уроку
Мета уроку: вивчення властивості площини, яка перетинає піраміду і паралельна основі; формування поняття зрізаної піраміди
Уроку Тема уроку: Поняття про виробничий травматизм та професійні захворювання  
Мета уроку: Ознайомити учнів з основними причинами виробничого травматизм та професійних захворювань та їх наслідками
План-конспект уроку інформатики в 7 класі Тема уроку
Тема уроку: Робота з текстовою інформацією. Призначення та основні функції текстового редактора. Текстові процесори. MS Word. Поняття...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка