Уроку


Скачати 40.95 Kb.
НазваУроку
Дата01.11.2013
Розмір40.95 Kb.
ТипУрок
bibl.com.ua > Фізика > Урок
Тема уроку: Застосування визначеного інтегралу для розв’язування фізичних задач

Мета уроку:

 • дидактична: формувати навики й уміння учнів застосовувати визначений інтеграл для розв’язування фізичних задач;

 • розвиваюча: активізувати розумову діяльність учнів, розвивати пізнавальний інтерес до предмету;

 • виховна: виховувати акуратність при роботі в зошиті, культуру спілкування, уміння працювати самостійно і в колективі, толерантність.

Хід уроку:

 1. Перевірка домашнього завдання.

Завдання: установити відповідність між визначними інтегралами та їхніми значеннями:

1. A.

2. Б. 3

3. В.

4. Г.

Д.

Розвязок:

1. Д

2. Б

3. уведемо заміну t=sin2x, тоді dt=2cos2xdt,
. Обчислимо, якщо . Якщо4. Г
А

Б

В

Г

Д

1
2
3
4 1. Повторення теоретичного матеріалу.

1. Дати означення:

 1. первісної для довільного ;

 2. невизначеного інтегралу.

2. Спроектувати на екран властивості невизначеного інтегралу:

3. Таблиця інтегралів 1. C

4. Дати означення визначеного інтегралуЯкщо функції y=f(x) i g=f(x) мають первісні на проміжку [a;b] то справедливі рівності:

 1. Повідомлення теми уроку

 2. Розв’язування задач.

Задача 1.

Крапля з початковою масою М падає під дією сили тяжіння і рівномірно випаровується, втрачаючи кожної секунди масу, рівну m. Яка робота сили тяжіння за час від початку руху до повного випаровування? (Опором повітря нехтуємо)

Розв’язування задачі: маса краплі змінюється з часом за законом Час польоту краплі до повного випаровування

Розділимо шлях, на якому відбувалося випаровування краплі на n частин, знайдемо роботу сили тяжіння на кожному проміжку:

.

Повна роботи сили тяжіння на всьому шляху:

.

Перейдемо до lim, при умові

.

Відповідь: .

Задача 2.

Напруга на клемах електричного кола U=120 B. В коло рівномірно вводиться опір зі швидкістю 0,1 Ом за секунду. Крім того в коло ввімкнено постійний опір r=10 Ом. Скільки кулонів електрики пройде через коло протягом двох хвилин?

Розв’язування задачі: із формули (1). Визначимо dq: dq=Idt (2). За законами фізики відомо, що , вважаючи, що в даний момент опір сталий Підставляючи формулу (3) в (2) одержимо: Звідси знайдемо q шляхом інтегрування правої і лівої частини в межах від 0 до 120 сек.За дві хвилини через коло пройде 946 кулонів.

Відповідь: 946 К.

Задача 3.

Тіло, температура якого , за 30 хвилин перебування в термостаті, температура якого , охололо до . Яка буде температура тіла через 3 години після початку досліду?

Розв’язування задачі:−6ln30+ln30=6ln22,5-5ln30=1,736.

.

Відповідь: 5 секунд.

Задача 4.

Закон зміни напруги синусоїдального струму з частотою задається формулою: час. Знайти середнє значення квадрата напруги за один період. Показати, що при постійному опорі змінний струм виділяє за один період стільки ж тепла скільки І постійний з напругою (маючи на увазі, що вираз називається ефективною напругою змінного струму).

Розв’язування задачі:

Середнім значенням функції на періоді називається інтеграл від цієї функції по періоду, поділений на довжину періоду, тобто:

Знайдемо ту кількість теплоти, яка виділиться за час

.

Враховуючи, що

.

Порівнюючи вирази (1) і (2), можемо сказати, що при постійному опорі змінний струм виділяє за один період стільки ж тепла, скільки й постійний з напругою .

Відповідь: ефективна напруга змінного струму дорівнює .

Задача 5.

Якщо початкова кількість ферменту 1г, а через годину 1,2г, та чому воно дорівнюватиме через 5 годин після початку бродіння, якщо вважати, що швидкість приросту ферменту пропорційна його наявній кількості.

Розв’язування задачі:

Пропорціональна залежність швидкості приросту ферменту виражається формулою:Використовуючи те, що за одну годину кількість ферменту збільшується від 1г до 1,2г, знайдемо k:Визначимо приріст ферменту через 5 годин:

Відповідь: через 5 годин після початку бродіння кількість ферменту буде: m=2,49г.

 1. Підсумки уроку.

 2. Домашнє завдання.

§ 16, № 541, 548, 552.

Схожі:

Уроку Тема уроку: Пристрої введення-виведення інформації. 
Структура і тип уроку повністю відповідають меті і завданням уроку, тобто науковий рівень уроку відповідає сучасним вимогам
Уроку. Прямокутна система координату просторі. Мета уроку: знайомство...
В кінці уроку збираються учнівські зошити для перевірки їх ведення й виконання домашнього завдання
Уроку виробничого навчання
Велигодська Л. С. чітко в доступній формі розкрила тему та мету уроку на всіх етапах структури уроку
Уроку; тема уроку не записується на дошці; мета уроку не узгоджується...
«загравання» з учнями, намагання сподобатись, невміння знайти правильний тон; вживання пестливих слів
КОНСПЕКТ УРОКУ З ФІЗИКИ (10 КЛАС) Тема уроку
Комп'ютер, мультимедійний проектор, презентація до уроку, програмне середовище «Жива фізика»
УРОКУ Тема уроку
Методична мета уроку: Інтерактивне навчання учнів графічного представлення даних електронних таблиць засобами мультимедіа з використанням...
Уроку: урок засвоєння нових знань. КМЗ уроку
Мета уроку: вивчити види впливу електричного струму на організм людини, особливості ураження електрострумом
Тема уроку. Зрізана піраміда. Мета уроку
Мета уроку: вивчення властивості площини, яка перетинає піраміду і паралельна основі; формування поняття зрізаної піраміди
Уроку Тема уроку: Поняття про виробничий травматизм та професійні захворювання  
Мета уроку: Ознайомити учнів з основними причинами виробничого травматизм та професійних захворювань та їх наслідками
План-конспект уроку інформатики в 7 класі Тема уроку
Тема уроку: Робота з текстовою інформацією. Призначення та основні функції текстового редактора. Текстові процесори. MS Word. Поняття...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка