Уроку


Скачати 76.31 Kb.
НазваУроку
Дата25.10.2013
Розмір76.31 Kb.
ТипУрок
bibl.com.ua > Фізика > Урок
ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА УРОКАХ ФІЗИКИ ТА АСТРОНОМІЇ

(з досвіду роботи вчителя фізики ЗОШ № 38 м. Чернівців Сеник Н.М.)

Основною формою організації навчальної діяльності практично у всіх країнах світу є сьогодні класно-урочна система. Будучи прогресивною протягом чотирьох століть поспіль, сьогодні, в умовах науково-технічного прогресу, вона перестала задовольняти потреби суспільства в освіті і потребує вдосконалення.

Все гострішою стає проблема вдосконалення форм організації процесу навчання, знаходження відповіді на запитання «як навчати, як створити умови для розвитку та самореалізації особистості в процесі навчання». Значною мірою цього можна досягти, використовуючи сучасні інноваційні технології інтерактивного навчання, перетворюючи, таким чином, традиційний урок в інтерактивний.

Як учитель фізики та астрономії над проблемою “Використання інтерактивних технологій на уроках” я працюю четвертий рік. За цей час є певні напрацювання та досвід у застосуванні інтерактивних технологій.

Розглянемо кожен з елементів уроку ґрунтовніше, аналізуючи методику його відтворення на різних етапах.

На етапі мотивації я найчастіше використовую вправи, які дають змогу учням висловити свою думку, оперативно залучають їх до діяльності, взаємодії, актуалізації опорних знань.

Наприклад: 8 клас

Тема уроку: «Робота та енергія»

Інтерактивна вправа «Природнича анаграма»

Переставте букви в словах і прочитайте тему уроку:

То Роаб ат ігнеяре.

(Робота та енергія)

9 клас

Тема уроку: «Механічний рух, поступальний рух, матеріальна точка»

Інтерактивна вправа «Мікрофон»

Учні по черзі, передаючи уявний мікрофон закінчують речення: «Рух тіла це - …»

9 клас

Тема уроку: «Гравітаційні сили»

Інтерактивна вправа «Ситуативне моделювання»

Легенда про Ісаака Ньютона (1643-1727)

В англійського фізика та математика І. Ньютона за містом була дача, де він відпочивав. Його улюбленим місцем була лавочка під тином, над якою звисало гілля сусідської яблуні. Одного разу, коли Ньютон сидів на ній, йому на голову впало яблуко. Ньютон замислився: чому яблуко, а також усі предмети, якщо їх відпустити з якоїсь висоти, падають донизу? Він почав працювати над цим питанням і в результаті сформував закон всесвітнього тяжіння.

8 клас

Тема уроку: «Перетворення теплової енергії в механічну . Теплові машини».

Інтерактивна вправа « Мозковий штурм»

Д В З

ЕлектростанціїСпалювання палива

Пароплав

Теплові машини
Забруднення атмосфери

Автомобілі


Парова турбіна


Глобальне потеплінняВикористовую “Мозковий штурм” часто, щоб допомогти учням розвинути творче та гнучке мислення , те, що називають інтуїцією.

На етапі оголошення, представлення теми та очікуваних результатів, можливе використання інших інтерактивних вправ, зокрема:

10 клас

Тема уроку: «Насичена і ненасичена пара. Застосовування стиснутих і розряджених газів у техніці»

Інтерактивна вправа «Дерево очікувань»

Діти на імпровізоване дерево прикріплюють листочки зі своїми очікуваннями від вивчення даної теми.

10 клас

Тема уроку: «Оптичні прилади»

Інтерактивна вправа «Поняття про…»

У непрозорий пакет збираю кілька лінз (збиральних і розсіювальних), фотоапарат, скляні пластики, призму, еліпс. Пропоную учням по черзі витягати з пакету певну річ і придумувати свою асоціацію до цієї речі з основним поняттям або темою уроку.

10 клас

Тема уроку: «Випаровування рідин. Насичуюча і не насичуюча пара. Тиск насичуючої пари. Вологість повітря та її вимірювання»

представлення теми і очікуваних результатів починаю словами: «Після цього уроку ви зможете:

  • пояснити процес випаровування рідин, залежність тиску насичуючої пари від температури та об’єму;

Ви будете знати визначення:

  • насичуючої та не насичуючої пари;

  • динамічної рівноваги між рідиною та її парою;

  • вологості повітря, величини, що її характеризують;

  • точок роси.

Прийоми, методи і технології, які використовую на етапі надання необхідної інформації досить різноманітні «Ажурна пилка», «Взаємне навчання», «Громадські слухання», «Діалог», «Коло ідей», «Навчаючи – вчуся», «Роботи в малих групах», «Робота в парах», «Рольова гра», «Спрощене судове слухання».Пропоную вам деякі приклади

11 клас

Тема уроку: «Сонце – найближча зоря»

Інтерактивна вправа «Ажурна пилка»

Діти на попередньому уроці були об’єднані в групи і кожна група отримала домашнє завдання.

1 група – атмосфера і поверхня Сонця

2 група – радіус, маса і світність Сонця. Хімічний склад Сонця.

3 група – внутрішня будова Сонця.

4 група – сонячні плями, протуберанці, сонячні спалахи.

У «домашніх» групах учні отримують кольорову позначку, інколи можу

просто розрахувати їх за номерами чи іншим принципом.

Після оголошення правил роботи і вибору спікера та секретаря у кожній з «домашніх» груп учні на протязі 3-5 хв. діляться між собою інформацією, яку засвоїли вдома. По завершенню роботи «домашніх» груп пропоную об’єднатись у нові групи відповідно до кольору. Кожна “експертна” група повинна вислухати всіх представників «домашніх» груп і проаналізувати матеріал в цілому. Після завершення роботи пропоную учням повернутися «додому» і поділитися інформацією з членами своєї «домашньої» групи. Завданням «домашніх» груп у цьому випадку є остаточне узагальнення та корекція всієї інформації.

11 клас

Тема уроку: «Вібрація та її вплив на живі організми»

Інтерактивна вправа «Діалог»

Клас об'єдную у 4 робочі групи і групу «експертів». Перед робочими групами ставлю спільне завдання співзвучне з темою. Протягом 10 хв. Групи виконують завдання. По завершенні роботи представники від кожної робочої групи на аркушах паперу роблять підсумковий запис та доповідають про результат роботи групи.

«Експерти» фіксують спільні погляди, пропонують узагальнену відповідь на завдання. Групи обговорюють і доповідають її.

9 клас

Тема уроку: «Основи кінематики»

Інтерактивна вправа «Два, чотири, всі разом»

1-й етап: пропоную учням об'єднатись у пари, сформувати запитання – відповіді, які б розкривали зміст основних понять, положень, законів розділу «Основи кінематики» і розташувати їх у логічній послідовності, щоб створити повне і чітке уявлення про матеріал, що вивчався (15 хв.)

2-й етап: пари об'єднуються у четвірки, порівнюють результати своєї роботи, а також виробляють спільне рішення поставленого завдання (8 хв.).

3-й етап: кожна четвірка на аркуші паперу представляє свій план розділу «Основи кінематики» (6 хв.).

4-й етап: працює весь клас разом. Розглядають послідовність запитань, їх важливість, вилучають менш важливі запитання, виробляють спільний план розділу.

Хочу наголосити, що підсумки є найважливішою частиною інтерактивного уроку. Саме тут окреслюється зміст проробленого; підводиться риска під знаннями, що повинні бути засвоєні, і встановлюється зв’язок між

тим, що вже відомо, і тим, що знадобиться їм у майбутньому.

Кращому проведенню саме цього етапу уроку сприяють методи: «Акваріум», «Дебати», «Дерево рішень», «Дискусія», «Карусель», «Займи позицію».

11 клас

Тема уроку: «Розвиток енергетики в Україні. Проблеми сучасної енергетики і охорона навколишнього середовища»

Інтерактивна вправа «Акваріум»

Об'єдную дітей у 4 групи і пропоную їм такі завдання:

1 група – розвиток енергетики в Україні

2 група – проблеми сучасної енергетики

3 група – вплив енергетичної діяльності людини на довкілля

4 група – альтернативні джерела енергії

Кожна група по черзі обговорює своє завдання, робить висновки, приходить до спільних рішень. Іні групи спостерігають за дискусією. Коли спливає час (як правило 5-10 хв.), відведений для дискусії, до класу ставлю запитання:

  • Чи згідні ви з думкою групи?

  • Який з аргументів найбільш переконливий? (2-3 хв.)

Після цього інша група займає місце в «акваріумі» і обговорює наступну ситуацію.

Вкінці обговорюю з учнями хід групової роботи, підбиваю підсумки роботи.

11 клас

Тема уроку: «Фізика і науково-технічний прогрес»

Інтерактивна вправа «Займи позицію»

Пропоную учням дискусійне питання: «Науково-технічний прогрес – благо чи загроза для людства?»

Прошу учнів об'єднатись у групи «За», «Проти», «Це складне для мене запитання». Потім по кілька учнів з кожної групи обґрунтовує свою позицію і вся група виробляє спільні аргументи на її захист.

Після викладу різних точок зору запитую чи не змінив хто-небудь з учасників своєї думки і чи не хоче перейти в іншу групу.

При проведенні інтерактивних уроків я зіткнулася з проблемою оцінювання роботи учнів. Одним із шляхів вирішення цієї проблеми було створення “Картки оцінювання роботи учнів в групі”.
Картка оцінювання роботи учнів в групі

ПІБ учня

Домашнє завдання

0-4 бали

Робота в “експертних” групах

0-4 бали

Розв’язування кросворду

0-4 бали

Загальна

сума балів

Важливим є і те, що багато інтерактивних технологій: дебати, рольова гра, аналіз випадку, дискусія, обговорення в групі, на перший погляд сприймаються швидше як гра, ніж серйозне навчання, тому оцінювання налаштує учнів на серйозну роботу.
Отже інтерактивні технології дозволяють нам залишаючись в рамках класно-урочної системи, підвищити ефективність навчального процесу, досягти високого інтелектуального розвитку учнів, забезпечити оволодіння ними навичками саморозвитку особистості.

Схожі:

Уроку Тема уроку: Пристрої введення-виведення інформації. 
Структура і тип уроку повністю відповідають меті і завданням уроку, тобто науковий рівень уроку відповідає сучасним вимогам
Уроку. Прямокутна система координату просторі. Мета уроку: знайомство...
В кінці уроку збираються учнівські зошити для перевірки їх ведення й виконання домашнього завдання
Уроку виробничого навчання
Велигодська Л. С. чітко в доступній формі розкрила тему та мету уроку на всіх етапах структури уроку
Уроку; тема уроку не записується на дошці; мета уроку не узгоджується...
«загравання» з учнями, намагання сподобатись, невміння знайти правильний тон; вживання пестливих слів
КОНСПЕКТ УРОКУ З ФІЗИКИ (10 КЛАС) Тема уроку
Комп'ютер, мультимедійний проектор, презентація до уроку, програмне середовище «Жива фізика»
УРОКУ Тема уроку
Методична мета уроку: Інтерактивне навчання учнів графічного представлення даних електронних таблиць засобами мультимедіа з використанням...
Уроку: урок засвоєння нових знань. КМЗ уроку
Мета уроку: вивчити види впливу електричного струму на організм людини, особливості ураження електрострумом
Тема уроку. Зрізана піраміда. Мета уроку
Мета уроку: вивчення властивості площини, яка перетинає піраміду і паралельна основі; формування поняття зрізаної піраміди
Уроку Тема уроку: Поняття про виробничий травматизм та професійні захворювання  
Мета уроку: Ознайомити учнів з основними причинами виробничого травматизм та професійних захворювань та їх наслідками
План-конспект уроку інформатики в 7 класі Тема уроку
Тема уроку: Робота з текстовою інформацією. Призначення та основні функції текстового редактора. Текстові процесори. MS Word. Поняття...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка