Уроку


Скачати 42.88 Kb.
НазваУроку
Дата23.10.2013
Розмір42.88 Kb.
ТипУрок
bibl.com.ua > Фізика > Урок
Тема уроку. Кристалічні гратки. Атомні, молекулярні та йонні кристали (слайд №1-презентація "Кристалічні гратки. Атомні, молекулярні та йонні кристали")

Мета уроку: систематизувати знання учнів про види хімічного зв`язку та дати уявлення про типи кристалічних граток; розвивати вміння й навички порівнювати властивості речовин та їх будову, аналізувати будову атома й будову речовин та їх зв`язки з фізичними властивостями простих і складних речовин; удосконалювати вміння аналізувати, порівнювати, узагальнювати; сприяти формуванню наукового світогляду; виховувати самостійність і творчий підхід ( слайд №2-презентація "Кристалічні гратки. Атомні, молекулярні та йонні кристали")

Тип уроку: засвоєння нових знань ( слайд №3-презентація "Кристалічні гратки. Атомні, молекулярні та йонні кристали")

Методи уроку: проблемно-пошуковий, використання ППЗ, складання схем, робота в групах, розв`язання вправ, самостійна робота( слайд №4-презентація "Кристалічні гратки. Атомні, молекулярні та йонні кристали")

Обладнання: Періодична система хімічних елементів Д.І.Менделєєва;

моделі кристалічних граток (натрій хлорид, алмаз, графіт, залізо);

Програмне забезпечення навчального призначення " Неорганічна хімія "( слайд №5-презентація "Кристалічні гратки. Атомні, молекулярні та йонні кристали")

I Організаційно-вступна частина

Привітання. Психологічний настрій учнів на продуктивну роботу. Повідомлення теми та девізу уроку. ( слайд №6-презентація "Кристалічні гратки. Атомні, молекулярні та йонні кристали")

Девіз уроку: " Знаючи типи зв`язків у молекулі будь-якої речовини, можна пояснити її структуру та властивості" Л.Полінг ( слайд №7-презентація "Кристалічні гратки. Атомні, молекулярні та йонні кристали")

II Актуалізація і коригування опорних знань учнів ( слайд №8-9презентація "Кристалічні гратки. Атомні, молекулярні та йонні кристали")

Фронтальне опитування ( слайд №9-презентація "Кристалічні гратки. Атомні, молекулярні та йонні кристали")

- Дайте визначення поняттю "хімічний зв`язок"

- Які види хімічного зв`яку ви знаєте?

- Який зв`язок називається ковалентним?

- Які види ковалентного зв`яку ви знаєте?

- Які атоми елементів утворюють ковалентний неполярний зв`яок?

- Які атоми елементів утворюють ковалентний полярний зв`яок?

- Який зв`язок називається йонним?

- Які атоми елементів утворюють йонний зв`яок?

- Дайте визначення електронегативністі. Як вона змінюються в групі, періоді?

- Який вид хімічного зв`яку називається металічним?

- Який вид хімічного зв`яку називається водневим?

- Знайдіть ряд хімічних формул, в якому розташовані речовини з

а) ковалентним полярним зв`яком;

б) ковалентним неполярним зв`яком?

в) йонним зв`яком?

NH3, F2, NaCl H2, O2, Cl2

BaS, N2, PH3 CO2, SO3, P2O5

ZnCl2, MgO, Fe2O3 CuO, OF2, F2

Самостійна робота ( слайд №10-презентація "Кристалічні гратки. Атомні, молекулярні та йонні кристали")

- Завдання №1

- З переліку хімічних формул речовин:

- Cl2 , NaCl, O2 , H2S, Br2, SiO2, CaO, ZnS, HBr, CO2, SO3

- Випишить:

- 1 варіант- речовини з ковалентним неполярним зв`язком

- 2 варіант- речовини з ковалентним полярним зв`язком

- 3 варіант- речовини з йонним зв`язком

- Напишить схему утворення хімічного зв`язку для однієї з речовин які ви обрали.

- Завдання №2 (додаткове завдання високого рівня)

- Який вид хімічного зв`язку в йоні амонію? Напишить схему утворення хімічного зв`язку в йоні амонію.

III Постановка завдань уроку ( слайд №12-презентація "Кристалічні гратки. Атомні, молекулярні та йонні кристали")

ознайомитися з типами кристалічних граток та встановити взаємозв`язок між будовою речовин та їх фізичними властивостями на підставі знань про типи хімічних зв`язків у неорганічних речовин.

IV Вивчення нової теми ( слайд №13-презентація "Кристалічні гратки. Атомні, молекулярні та йонні кристали")

Використуємо теоретичний матеріал з "Програмного забезпечення навчального призначення " "Неорганічна хімія " урок №25 "Кристалічні гратки. Атомні, молекулярні та йонні кристали" 1 і 2 слайди.

Робота в групах ( слайд №14-презентація "Кристалічні гратки. Атомні, молекулярні та йонні кристали")

Клас ділиться на 4 групи.

Завдання. Використовуючи текст § 32 та теоретичний матеріал ППЗ (урок № 25), розглянути моделі кристалічних граток речовин і з`ясувати взаємозв`язок між видом хімічного зв`язку, типом кристалічних граток та фізичними властивостями речовин, та заповнити запропоновану таблицю (слайд № 15 презентація Кристалічні гратки. Атомні, молекулярні та йонні кристали)

1 групі- модель кристалічної гратки речовини натрій хлориду

2 групі - модель кристалічної гратки речовини алмазу

3 групі - модель кристалічної гратки речовини води

4 групі - модель кристалічної гратки речовини заліза

речовина вид хімічного зв`язку тип кристалічних граток структурні частинки сили взаємодії фізичні властивості

натрій хлорид

алмаз

вода

залізо

Після закінчення роботи кожна група робить доповідь . Учні, заслухав доповіді, роблять висновки про взаємозв`язок між видом хімічного зв`язку, типом кристалічних граток та фізичними властивостями речовин. ( слайд №16-презентація "Кристалічні гратки. Атомні, молекулярні та йонні кристали")

V Закріплення вивченого матеріалу( слайд №17-презентація "Кристалічні гратки. Атомні,молекулярні та йонні кристали")

Використовуючи вивчений матеріал, відповісти на запитання та виконати завдання ("Програмного забезпечення навчального призначення " "Неорганічна хімія " урок №25 "Кристалічні гратки. Атомні, молекулярні та йонні кристали" з 3 до 15 слайдів.

Розглянемо підсумкові таблиці "Види хімічного зв`язку" та "Типи кристалічних граток" (слайд № 18-19 презентація Кристалічні гратки. Атомні, молекулярні та йонні кристали ) з метою закріплення вивченого матеріалу.

VI Підсумок уроку ( слайд № 20-презентація "Кристалічні гратки. Атомні, молекулярні та йонні кристали")

Між складом, будовою, властивостями, застосуванням речовин існує тісний взаємозв`язок, який можна пояснити на підставі будови речовин.

Що було цікавим на уроці? Що виявилось складним? Чи досягнута мета уроку?

VII Оцінювання знань учнів ( слайд № 21-презентація "Кристалічні гратки. Атомні, молекулярні та йонні кристали")

Оцінюються учні які працювали на етапі активізації опорних знань.

Керівники груп оцінюють роботу учнів у своїх групах.

Вчитель оцінює керівників груп та їх уміння здійснювати взаємооцінювання.

Оцінюються учні, які відповідали на запитання та завдання з ППЗ.

VIII Домашнє завдання ( слайд № 22-презентація "Кристалічні гратки. Атомні, молекулярні та йонні кристали")

1 рівень - вивчити визначення з § 32

2 рівень - записати електронні та структурні формули хімічних сполук Барій сульфід, азот, Фосфор (III) гідрид, визначити типи кристалічних граток цих сполук.

3 рівень - записати механізм утворення хімічного зв`язку у сполуках: Карбон (IV) оксид, Сульфур (VI) оксид, Фосфор (V) оксид.

4 рівень - Опишіть фізичні та хімічні властивості сполук з різними видами хімічного зв`яку

Схожі:

Уроку Тема уроку: Пристрої введення-виведення інформації. 
Структура і тип уроку повністю відповідають меті і завданням уроку, тобто науковий рівень уроку відповідає сучасним вимогам
Уроку. Прямокутна система координату просторі. Мета уроку: знайомство...
В кінці уроку збираються учнівські зошити для перевірки їх ведення й виконання домашнього завдання
Уроку виробничого навчання
Велигодська Л. С. чітко в доступній формі розкрила тему та мету уроку на всіх етапах структури уроку
Уроку; тема уроку не записується на дошці; мета уроку не узгоджується...
«загравання» з учнями, намагання сподобатись, невміння знайти правильний тон; вживання пестливих слів
КОНСПЕКТ УРОКУ З ФІЗИКИ (10 КЛАС) Тема уроку
Комп'ютер, мультимедійний проектор, презентація до уроку, програмне середовище «Жива фізика»
УРОКУ Тема уроку
Методична мета уроку: Інтерактивне навчання учнів графічного представлення даних електронних таблиць засобами мультимедіа з використанням...
Уроку: урок засвоєння нових знань. КМЗ уроку
Мета уроку: вивчити види впливу електричного струму на організм людини, особливості ураження електрострумом
Тема уроку. Зрізана піраміда. Мета уроку
Мета уроку: вивчення властивості площини, яка перетинає піраміду і паралельна основі; формування поняття зрізаної піраміди
Уроку Тема уроку: Поняття про виробничий травматизм та професійні захворювання  
Мета уроку: Ознайомити учнів з основними причинами виробничого травматизм та професійних захворювань та їх наслідками
План-конспект уроку інформатики в 7 класі Тема уроку
Тема уроку: Робота з текстовою інформацією. Призначення та основні функції текстового редактора. Текстові процесори. MS Word. Поняття...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка