Коди Дата (рік, місяць, число)


Скачати 100.28 Kb.
НазваКоди Дата (рік, місяць, число)
Дата07.04.2013
Розмір100.28 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Фінанси > ДокументиДодаток
до Положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 3Коди
Дата (рік, місяць, число)

2011

12

31

Підприємство ТОВ «Фондова компанія «торговець цінними паперами «Реєстр Консалтинг»

за ЄДРПОУ

36830909

Територія

за КОАТУУ

0510136600

Орган державного управління

за СПОДУ
Організаційно-правова форма господарювання товариство з обмеженою відповідальністю

за КОПФГ

240

Вид економічної діяльності біржові операції з фондовими цінностями

за КВЕД

67.12.0

Одиниця виміру : тис. грн.

Контрольна сума
ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

за 2011 РІК

Форма № 2 Код за ДКУД

1801003

1. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття

Код рядка

За звітний період

За попередній період

1

2

3

4

Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

010

220

88

Податок на додану вартість

015

(-)

(-)

Акцизний збір

020

-

-
025

-

-

Інші вирахування з доходу

030

-

-

Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

035

220

88

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

040

(-)

(-)

Валовий:

прибуток


050

220

88

збиток

055

(-)

(-)

Інші операційні доходи

060

-

-

у т.ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних унаслідок сільськогосподарської діяльності


061

-

-

Адміністративні витрати

070

(154)

(118)

Витрати на збут

080

(-)

(-)

Інші операційні витрати

090

(16)

(-)

у т.ч. витрати від первісного визнання біологічних активів сільськогосподарської продукції, одержаних унаслідок сільськогосподарської діяльності

091

-

-

Фінансові результати від операційної діяльності:

прибуток


100

50

-

збиток

105

-

30

Доход від участі в капіталі

110

-

-

Інші фінансові доходи

120

-

-

Інші доходи

130

-

-

Фінансові витрати

140

(-)

(-)

Втрати від участі в капіталі

150

(-)

(-)

Інші витрати

160

(-)

(-)

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті

165

-

-

Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:

прибуток


170

50

-

збиток

175

-

30

у т. ч. прибуток від припиненої діяльності та/або прибуток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття унаслідок припинення діяльності

176

-

-

у т. ч. збиток від припиненої діяльності та/або збиток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття унаслідок припинення діяльності

177

-

-

Податок на прибуток від звичайної діяльності

180

(14)

(1)

Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності

185

-

-

Фінансові результати від звичайної діяльності:

прибуток


190

36

-

збиток

195

(-)

(31)

Надзвичайні:

доходи


200

-

-

витрати

205

(-)

(-)

Податки з надзвичайного прибутку

210

-

-

Чистий:

прибуток

220

36

-

збиток

225

(-)

(31)

Забезпечення матеріального заохочення

226

-

-


ІІ. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ


Найменування показника

Код рядка

За звітний період

За попередній період

1

2

3

4

Матеріальні затрати

230

13

5

Витрати на оплату праці

240

51

18

Відрахування на соціальні заходи

250

19

7

Амортизація

260

21

23

Інші операційні витрати

270

66

65

Разом

280

170

118


ІІІ. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ


Назва статті

Код рядка

За звітний період

За попередній період

1

2

3

4

Середньорічна кількість простих акцій

300

-

-

Скоригована середньорічна кількість простих акцій

310

-

-

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

320

-

-

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

330

-

-

Дивіденди на одну просту акцію

340

-

-Керівник ____________________________ Наконечна Т.С.

Головний бухгалтер ____________________________

«Перевірено»

Директор ТОВ «АФ «ТАВІ» ____________________________ Орлова Наталя Фімовна


Схожі:

КОДИ Дата (рік, місяць, число) 01

КОДИ Дата (рік, місяць, число)

КОДИ Дата (рік, місяць, число) 01

КОДИ Дата (рік, місяць, число) 2012

КОДИ Дата (рік, місяць, число) 2011

КОДИ Дата (рік, місяць, число) 2012

КОДИ Дата (рік, місяць, число) 2013

КОДИ Дата (рік, місяць, число) 2011

КОДИ Дата (рік, місяць, число) 2011

КОДИ Дата (рік, місяць, число) 2011

Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка