КОДИ Дата (рік, місяць, число) 01


Скачати 84.53 Kb.
НазваКОДИ Дата (рік, місяць, число) 01
Дата15.04.2013
Розмір84.53 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Фінанси > Документи

Додаток
до Положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 3


КОДИ
Дата (рік, місяць, число)01

Підприємство

ПТ «Цибуляк і компанія» Ломбард «Бірюза»
за ЄДРПОУ

21414705

Територія

Чернівецька
за КОАТУУ

7310136600

Орган державного управлінняза СПОДУ

7774

Організаційно-правова форма господарювання

приватна
за КОПФГ

260

Вид економічної діяльності

Ломбард
за КВЕД

65.23.0

Одиниця виміру: тис. грн.

Контрольна сума 

Звіт про фінансові результати
за рік 2011р.Форма № 2

Код за ДКУД  

1801003

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття

Код
рядка


За звітний
період


За попередній
період


1

2

3

4

Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

010

388

479

Податок на додану вартість

015

( 7 )

( 5 )

Акцизний збір

020

( )

( )025

( )

( )

Інші вирахування з доходу

030

( )

( )

Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

035

381

474

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

040

( 25 )

( 14 )

Валовий:


прибуток

050

356

460

збиток

055

( )

( )

Інші операційні доходи

060

2

3

у т. ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних унаслідок сільськогосподарської діяльності

061Адміністративні витрати

070

( 311 )

( 428 )

Витрати на збут

080

( - )

( - )

Інші операційні витрати

090

( 30 )

( 9 )

у т. ч. витрати від первісного визнання біологічних активів сільськогосподарської продукції, одержаних унаслідок сільськогосподарської діяльності

091Фінансові результати від операційної діяльності:


прибуток

100

17

26

збиток

105

( )

( )

Доход від участі в капіталі

110Інші фінансові доходи

120Інші доходи

130Фінансові витрати

140

( )

( )

Втрати від участі в капіталі

150

( )

( )

Інші витрати

160

( )

( )

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті


165Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:


прибуток

170

17

26

збиток

175

( )

( )

у т. ч. прибуток від припиненої діяльності та/або прибуток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття унаслідок припинення діяльності

176у т. ч. збиток від припиненої діяльності та/або збиток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття унаслідок припинення діяльності

177Податок на прибуток від звичайної діяльності

180

( 21 )

( 11 )

Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності


185
1

2

3

4

Фінансові результати від звичайної діяльності:


прибуток

190
15

збиток

195

( 4 )

( )

Надзвичайні:


доходи

200витрати

205

( )

( )

Податки з надзвичайного прибутку

210

( )

( )

Чистий:


прибуток

220
15

збиток

225

( 4 )

( )

Забезпечення матеріального заохочення


226
II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ


Найменування показника

Код
рядка


За звітний
період


За попередній
період


1

2

3

4

Матеріальні затрати

230

-

-

Витрати на оплату праці

240

179

259

Відрахування на соціальні заходи

250

66

83

Амортизація

260

17

4

Інші операційні витрати

270

104

91

Разом

280

366

437III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ


Назва статті

Код
рядка


За звітний
період


За попередній
період


1

2

3

4

Середньорічна кількість простих акцій

300Скоригована середньорічна кількість простих акцій

310Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

320Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

330Дивіденди на одну просту акцію

340

Керівник ______________________О.І.Цибуляк
Головний бухгалтер ____________О.Г.Малуш


Схожі:

КОДИ Дата (рік, місяць, число) 01

КОДИ Дата (рік, місяць, число)

КОДИ Дата (рік, місяць, число) 2012

КОДИ Дата (рік, місяць, число) 2011

КОДИ Дата (рік, місяць, число) 2012

КОДИ Дата (рік, місяць, число) 2013

КОДИ Дата (рік, місяць, число) 2011

КОДИ Дата (рік, місяць, число) 2011

КОДИ Дата (рік, місяць, число) 2011

КОДИ Дата (рік, місяць, число) 2013

Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка