КОДИ Дата (рік, місяць, число) 01


Скачати 161.44 Kb.
НазваКОДИ Дата (рік, місяць, число) 01
Дата16.04.2013
Розмір161.44 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Бухгалтерія > Документи

Додаток
до Положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 5

КОДИ
Дата (рік, місяць, число)01

Підприємство

ТОВ ”Екоінвест”

за ЄДРПОУ

20018841

Територія

Шевченківський район, м.Київ

за КОАТУУ

8039100000

Орган державного управління
за СПОДУ
Організаційно-правова форма господарювання
за КОПФГ
Вид економічної діяльності

реєстраторська діяльність

за КВЕД

67.12.0

Одиниця виміру: тис. грн
Контрольна сума


ЗВІТ

про власний капітал

за

рік

20

11

р.

Форма №4 

Код за ДКУД  

1801005 

Стаття 

Код

Статут-
ний
капітал 


Пайо-
вий
капі-
тал 


Додат-
ковий
вкладе-
ний
капітал 


Інший
додат-
ковий
капітал 


Резерв-
ний
капітал 


Нероз-
поді-
лений
прибу-
ток 


Неоп-
лаче-
ний
капі-
тал 


Вилу-
чений
капі-
тал


Разом 210 

11 

Залишок
на початок року
 

010

137

-

-

-

-

23

-

-

160

Коригування: 
-

-

-

-

-

-

-

-

-

Зміна облікової політики 

020

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Виправлення помилок 

030

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Інші зміни 

040

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Скоригований залишок на початок року 

050

137

-

-

-

-

23

-

-

160

Переоцінка активів: 
-

-

-

-

-

-

-

-

-

Дооцінка основних засобів 

060

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Уцінка основних засобів 

070

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Дооцінка незавершеного будівництва 

080

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Уцінка незавершеного будівництва 

090

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Дооцінка нематеріальних активів 

100

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Уцінка нематеріальних активів 

110

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

120

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Чистий прибуток (збиток) за звітний період 

130

-

-

-

-

-

5

-

-

5

Розподіл прибутку: 
-

-

-

-

-

-

-

-

-

Виплати власникам (дивіденди)  

140

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Спрямування прибутку до статутного капіталу 

150

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Відрахування до
Резервного капіталу 

160

-

-

-

-

-

-

-

-

-

  

170

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Внески учасників: 
-

-

-

-

-

-

-

-

-

Внески до капіталу 

180

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Погашення заборгованості з капіталу 

190

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

200

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Вилучення капіталу: 
-

-

-

-

-

-

-

-

-

Викуп акцій (часток)  

210

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Перепродаж викуплених акцій (часток) 

220

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Анулювання викуплених акцій (часток) 

230

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Вилучення частки в капіталі 

240

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Зменшення номінальної вартості акцій 

250

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Інші зміни в капіталі: 
-

-

-

-

-

-

-

-

-

Списання невідшкодованих збитків  

260

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Безкоштовно отримані активи 

270

-

-

-

-

-

-

-

-

-

  

280

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Разом змін в капіталі 

290

-

-

-

-

-

5

-

-

5

Залишок на кінець року

300

137

-

-

-

-

28

-

-

165

 

Керівник Сторожук О.В.

Головний бухгалтер не передбачено

Схожі:

КОДИ Дата (рік, місяць, число)

КОДИ Дата (рік, місяць, число) 01

КОДИ Дата (рік, місяць, число) 2012

КОДИ Дата (рік, місяць, число) 2011

КОДИ Дата (рік, місяць, число) 2012

КОДИ Дата (рік, місяць, число) 2013

КОДИ Дата (рік, місяць, число) 2011

КОДИ Дата (рік, місяць, число) 2011

КОДИ Дата (рік, місяць, число) 2011

КОДИ Дата (рік, місяць, число) 2013

Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка