КОДИ Дата (рік, місяць, число) 2011


Скачати 164.02 Kb.
НазваКОДИ Дата (рік, місяць, число) 2011
Дата18.05.2013
Розмір164.02 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Бухгалтерія > Документи

Додаток
до Положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 5

КОДИ
Дата (рік, місяць, число)

2011

12

31

Підприємство

ПАТ "Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд "ВІК"


за ЄДРПОУ

34294509

Територія

м.Київ

за КОАТУУ

8038500000

Орган державного управління

відсутній

за СПОДУ
Організаційно-правова форма господарювання

приватна

за КОПФГ
Вид економічної діяльності

Інше фінансове посередництво


за КВЕД

65.23.0

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
v

за міжнародними стандартами фінансової звітностіОдиниця виміру: тис. грн
Звіт про власний капітал

за
20

11

р.

Форма №4 

Код за ДКУД  

1801005 

Стаття 

Код

Статут-
ний
капітал 


Пайо-
вий
капі-
тал 


Додат-
ковий
вкладе-
ний
капітал 


Інший
додат-
ковий
капітал 


Резерв-
ний
капітал 


Нероз-
поді-
лений
прибу-
ток 


Неоп-
лаче-
ний
капі-
тал 


Вилу-
чений
капі-
тал


Разом 210 

11 

Залишок
на початок року
 

010

15600

-

1708

-

-

128843

(13187)

-

132964

Коригування: Зміна облікової політики 

020

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Виправлення помилок 

030

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Інші зміни 

040

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Скоригований залишок на початок року 

050

15600

-

1708

-

-

128843

(13187)

-

132964

Переоцінка активів: Дооцінка основних засобів 

060

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Уцінка основних засобів 

070

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Дооцінка незавершеного будівництва 

080

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Уцінка незавершеного будівництва 

090

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Дооцінка нематеріальних активів 

100

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Уцінка нематеріальних активів 

110

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

120
Чистий прибуток (збиток) за звітний період 

130

-

-

-

-

-

(27677)

-

-

(27677)

Розподіл прибутку: Виплати власникам (дивіденди)  

140

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Спрямування прибутку до статутного капіталу 

150

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Відрахування до
Резервного капіталу 

160

-

-

-

-

-

-

-

-

-

  Штрафна санкція

170

-

-

-

-

-

( 83 )

-

-

( 83 )

Внески учасників: Внески до капіталу 

180

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Погашення заборгованості з капіталу 

190

-

-

-

-

-

-

780

-

780

 Емісійний дохід та інший вкладений капітал

200

-

-

7220

-

-

-

-

-

7220

Вилучення капіталу: Викуп акцій (часток)  

210

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Перепродаж викуплених акцій (часток) 

220

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Анулювання викуплених акцій (часток) 

230

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Вилучення частки в капіталі 

240

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Зменшення номінальної вартості акцій 

250

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Інші зміни в капіталі: Списання невідшкодованих збитків  

260

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Безкоштовно отримані активи 

270

-

-

-

-

-

-

-

-

-

  

280
Разом змін в капіталі 

290

-

-

7220

-

-

( 27760)

780

-

(19760)

Залишок на кінець року

300

15600

-

8928

-

-

101083

(12407)

-

113204

 

Керівник Кононенко І.В.

Головний бухгалтер Кононенко І.В.

Схожі:

КОДИ Дата (рік, місяць, число) 2011

КОДИ Дата (рік, місяць, число) 2011

КОДИ Дата (рік, місяць, число) 2011

КОДИ Дата (рік, місяць, число) 2011
ПАТ Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Кондитерінвест»
КОДИ Дата (рік, місяць, число) 01

КОДИ Дата (рік, місяць, число)

КОДИ Дата (рік, місяць, число) 01

КОДИ Дата (рік, місяць, число) 2013

КОДИ Дата (рік, місяць, число) 2012

КОДИ Дата (рік, місяць, число) 2012

Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка