КОДИ Дата (рік, місяць, число) 2012


Скачати 162.97 Kb.
НазваКОДИ Дата (рік, місяць, число) 2012
Дата18.05.2013
Розмір162.97 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Бухгалтерія > Документи

Додаток
до Положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 5

КОДИ
Дата (рік, місяць, число)

2012

12

31

Підприємство

Повне товариство «Ломбард «Мартинов і К»

за ЄДРПОУ

30279544

Територія

Луганська

за КОАТУУ

4410100000

Орган державного управління
за СПОДУ
Організаційно-правова форма господарювання
за КОПФГ
Вид економічної діяльності

Інші види кредитування

за КВЕД

64.92

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
х

за міжнародними стандартами фінансової звітностіОдиниця виміру: тис. грн
Звіт про власний капітал

за

рік

20

12

р.

Форма №4 

Код за ДКУД  

1801005 

Стаття 

Код

Статут-
ний
капітал 


Пайо-
вий
капі-
тал 


Додат-
ковий
вкладе-
ний
капітал 


Інший
додат-
ковий
капітал 


Резерв-
ний
капітал 


Нероз-
поді-
лений
прибу-
ток 


Неоп-
лаче-
ний
капі-
тал 


Вилу-
чений
капі-
тал


Накопи-чена курсова різниця

Разом 210 

10.1 

11 

Залишок
на початок року
 

010

200


10

30


240

Коригування: 


Зміна облікової політики 

020Виправлення помилок 

030Інші зміни 

040Скоригований залишок на початок року 

050

200


10

30


240

Переоцінка активів: 


Дооцінка основних засобів 

060Уцінка основних засобів 

070Дооцінка незавершеного будівництва 

080Уцінка незавершеного будівництва 

090Дооцінка нематеріальних активів 

100Уцінка нематеріальних активів 

110 

120Чистий прибуток (збиток) за звітний період 

130
55


55

Розподіл прибутку: 


Виплати власникам (дивіденди)  

140Спрямування прибутку до статутного капіталу 

150Відрахування до
Резервного капіталу 

160

3

(3)

  

170Внески учасників: 


Внески до капіталу 

180Погашення заборгованості з капіталу 

190 

200Вилучення капіталу: 


Викуп акцій (часток)  

210Перепродаж викуплених акцій (часток) 

220Анулювання викуплених акцій (часток) 

230Вилучення частки в капіталі 

240Зменшення номінальної вартості акцій 

250Інші зміни в капіталі: 


Списання невідшкодованих збитків  

260Безкоштовно отримані активи 

270  

280Разом змін в капіталі 

290

3

52


55

Залишок на кінець року

300

200


13

82


295

 

Керівник Мартинов Віталій Лазарович

Головний бухгалтер Субота Світлана Олександрівна

Схожі:

КОДИ Дата (рік, місяць, число) 2012

КОДИ Дата (рік, місяць, число) 2012
Організаційно-правова форма господарювання Товариство з додатковою відповідальністю
КОДИ Дата (рік, місяць, число) 2012
Публічне акціонерне товариство "Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд "ВІК"
КОДИ Дата (рік, місяць, число) 2012
ПАТ "Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд "Богдан-Капітал"
КОДИ Дата (рік, місяць, число) 2012
Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "Ф'южн Капітал Партнерз"
КОДИ Дата (рік, місяць, число)

КОДИ Дата (рік, місяць, число) 01

КОДИ Дата (рік, місяць, число) 01

КОДИ Дата (рік, місяць, число) 2013

КОДИ Дата (рік, місяць, число) 2011

Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка