КОДИ Дата (рік, місяць, число) 2011


Скачати 161.3 Kb.
НазваКОДИ Дата (рік, місяць, число) 2011
Дата16.04.2013
Розмір161.3 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Бухгалтерія > Документи

Додаток
до Положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 5

КОДИ
Дата (рік, місяць, число)

2011

01

01

Підприємство

ТОВ ” Укрекобудінвест”

за ЄДРПОУ

34355660

Територія

Шевченківський район, м.Київ

за КОАТУУ

8039100000

Орган державного управління
за СПОДУ
Організаційно-правова форма господарювання
за КОПФГ
Вид економічної діяльності

депозитарна діяльність зі зберігання та обслуговування обігу цінних паперів; торгівля цінними паперами

за КВЕД

67.12.0

Одиниця виміру: тис. грн
Контрольна сумаЗВІТ

про власний капітал

за

рік

20

10

р.

Форма №4 

Код за ДКУД  

1801005 

Стаття 

Код

Статут-
ний
капітал 


Пайо-
вий
капі-
тал 


Додат-
ковий
вкладе-
ний
капітал 


Інший
додат-
ковий
капітал 


Резерв-
ний
капітал 


Нероз-
поді-
лений
прибу-
ток 


Неоп-
лаче-
ний
капі-
тал 


Вилу-
чений
капі-
тал


Разом 210 

11 

Залишок
на початок року
 

010

35

-

-

-

-

-

-

-

35

Коригування: 
-

-

-

-

-

-

-

-

-

Зміна облікової політики 

020

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Виправлення помилок 

030

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Інші зміни 

040

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Скоригований залишок на початок року 

050

35

-

-

-

-

-

-

-

35

Переоцінка активів: 
-

-

-

-

-

-

-

-

-

Дооцінка основних засобів 

060

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Уцінка основних засобів 

070

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Дооцінка незавершеного будівництва 

080

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Уцінка незавершеного будівництва 

090

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Дооцінка нематеріальних активів 

100

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Уцінка нематеріальних активів 

110

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

120

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Чистий прибуток (збиток) за звітний період 

130

-

-

-

-

-

1

-

-

1

Розподіл прибутку: 
-

-

-

-

-

-

-

-

-

Виплати власникам (дивіденди)  

140

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Спрямування прибутку до статутного капіталу 

150

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Відрахування до
Резервного капіталу 

160

-

-

-

-

-

-

-

-

-

  

170

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Внески учасників: 
-

-

-

-

-

-

-

-

-

Внески до капіталу 

180

1035

-

-

-

-

-

(1035)

-

-

Погашення заборгованості з капіталу 

190

-

-

-

-

-

-

1035

-

1035

 

200

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Вилучення капіталу: 
-

-

-

-

-

-

-

-

-

Викуп акцій (часток)  

210

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Перепродаж викуплених акцій (часток) 

220

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Анулювання викуплених акцій (часток) 

230

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Вилучення частки в капіталі 

240

(35)

-

-

-

-

-

-

-

(35)

Зменшення номінальної вартості акцій 

250

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Інші зміни в капіталі: 
-

-

-

-

-

-

-

-

-

Списання невідшкодованих збитків  

260

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Безкоштовно отримані активи 

270

-

-

-

-

-

-

-

-

-

  

280

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Разом змін в капіталі 

290

1000

-

-

-

-

1

-

-

1001

Залишок на кінець року

300

1035

-

-

-

-

1

-

-

1036

 

Керівник Горєліков М.В.

Головний бухгалтер не передбачено

Схожі:

КОДИ Дата (рік, місяць, число) 2011

КОДИ Дата (рік, місяць, число) 2011

КОДИ Дата (рік, місяць, число) 2011

КОДИ Дата (рік, місяць, число) 2011
ПАТ Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Кондитерінвест»
КОДИ Дата (рік, місяць, число) 01

КОДИ Дата (рік, місяць, число)

КОДИ Дата (рік, місяць, число) 01

КОДИ Дата (рік, місяць, число) 2013

КОДИ Дата (рік, місяць, число) 2012

КОДИ Дата (рік, місяць, число) 2012

Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка