КОДИ Дата (рік, місяць, число)


Скачати 132.8 Kb.
НазваКОДИ Дата (рік, місяць, число)
Дата26.08.2013
Розмір132.8 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Бухгалтерія > Документи
КОДИ

Дата (рік, місяць, число)

11

12

31

Підприємство АТ «СК « Оранта-Життя»

за ЄДРПОУ

25635389

Територія м. Київ, Шевченківський р-н

за КОАТУУ

8039100000

Орган державного управління _________________________________________________________________________

за СПОДУ
Галузь ______________________________________________________________________________________________

за ЗКГНГ

230

Вид економічної діяльності Страхування життя та накопичення

за КВЕД

66.01.0

Одиниця виміру: тис.грн.

Контрольна сума


Звіт про власний капітал

за 2011 р.


Форма № 4

Код за ДКУД

1801005
Стаття

Код

Статутний капітал

Пайовий капітал

Додатковий вкладений капітал

Інший додатковий капітал

Резервний капітал

Нерозподілений прибуток

Неоплачений капітал

Вилучений капітал

Разом

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Залишок на початок року

010

80000
16000
962

(11625)85337

Коригування:Зміна облікової політики

020

-

-

-

-

-

-

-

-

0

Виправлення помилок

030
2626

Інші зміни

040

0

Скоригований залишок на початок року

050

80000

0

16000

0

962

(11599)

0

0

85363

Переоцінка активів:Дооцінка основних засобів

060

0

Уцінка основних засобів

070

0

Дооцінка незавершеного будівництва

080

0

Уцінка незавершеного будівництва

090

0

Дооцінка нематеріальних активів

100

0

Уцінка нематеріальних активів

110

0
120

0

Чистий прибуток (збиток) за звітний період

130
(774)(774)

Розподіл прибутку:Виплати власникам (дивіденди)

140

0

Спрямування прибутку до статутного капіталу

150

0

Відрахування до Резервного капіталу

160

0

Відрахування до резерву бонусів

170
(217)(217)

Внески учасників:Внески до капіталу

180
Погашення заборгованості з капіталу

190200
Вилучення капіталу:Викуп акцій (часток)

210
Перепродаж викуплених акцій (часток)

220
Анулювання викуплених акцій (часток)

230
Вилучення частки в капіталі

240
Зменшення номінальної вартості

250
Інші зміни в капіталі:Списання невідшкодованих збитків

260
Безкоштовно отримані активи

270280
Разом змін в капіталі

290

0

0

0

0

0

(991)

0

0

(991)

Залишок на кінець року

300

80000

0

16000

0

962

(12590)

0

0

84372


Керівник Жуков Юрій Миколайович

Головний бухгалтер Тищенко Людмила Іванівна

Схожі:

КОДИ Дата (рік, місяць, число) 01

КОДИ Дата (рік, місяць, число) 01

КОДИ Дата (рік, місяць, число) 2012

КОДИ Дата (рік, місяць, число) 2011

КОДИ Дата (рік, місяць, число) 2012

КОДИ Дата (рік, місяць, число) 2013

КОДИ Дата (рік, місяць, число) 2011

КОДИ Дата (рік, місяць, число) 2011

КОДИ Дата (рік, місяць, число) 2011

КОДИ Дата (рік, місяць, число) 2013

Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка