Аудиторський висновок про фінансові звіти та звітність фінансової компанії за 2011 рік Повного Товариства «Ломбард «Сапфір» (Клименко А. В. та Клименко Ю.Є.)


Скачати 284.35 Kb.
НазваАудиторський висновок про фінансові звіти та звітність фінансової компанії за 2011 рік Повного Товариства «Ломбард «Сапфір» (Клименко А. В. та Клименко Ю.Є.)
Сторінка2/3
Дата21.03.2013
Розмір284.35 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Фінанси > Документи
1   2   3

3.2. Запаси.

За даними фінансової звітності Товариства станом на 31 грудня 2011 року виробничі запаси не рахуються.

Для цілей бухгалтерського обліку запаси включають: основні матеріали та малоцінні і швидкозношувані предмети. Одиницею бухгалтерського обліку запасів є їх найменування або однорідна група. Придбані (отримані) запаси зараховуються на баланс за первісною вартістю. При відпуску запасів, продажі чи іншому вибутті оцінка їх здійснюється за методом середньозваженої собівартості.

Вартість запасів на початок і на кінець звітного періоду є нулювою.

Активи, що використовуються протягом не більше одного року, визнаються малоцінними та швидкозношуваними предметами та обліковуються на рахунку бухгалтерського обліку 22 «Малоцінні та швидкозношувані предмети».

3.3. Дебіторська заборгованість.

За даними фінансової звітності Товариства станом на 31 грудня 2011 року дебіторська заборгованість (рядок 160 Балансу на початок і на кінець звітного періоду), відсутня.

Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом (рядок 170 Балансу) станом на 31 грудня 2011 року становить 1 тисячу гривень.

Інша поточна дебіторська заборгованість (рядок 210 Балансу на початок і кінець звітного періоду) станом на 31 грудня 2011 року становить 156 тисяч гривень.

Облікова політика Товариства передбачає створення резерву сумнівних боргів за рішенням керівника, виходячи з платоспроможності окремих дебіторів.

3.4. Власний капітал.

Згідно з даними засновницьких документів та даними синтетичного та аналітичного бухгалтерського обліку, структура власного капіталу Товариства наступна (тисяч гривень):

п/п

Найменування

Станом на

31 грудня 2010 року

31 грудня 2011 року

1

2

3

4

1.

Статутний капітал

210

210

2.

Нерозподілений прибуток

-5

-10

Всього:

205

200

Власний капітал обліковується на рахунках бухгалтерського обліку: 40 «Статутний капітал», 44 «Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)». Статутний капітал внесений повністю.

Аудитор зазначає, розмір та структура власного капіталу відображені у фінансовій звітності станом на 31 грудня 2011 року достовірно.

3.5. Зобов’язання.

Визнання, бухгалтерський облік та оцінка зобов’язань в Товаристві здійснюється згідно П(С)БО 11 «Зобов’язання». Фактичні дані про зобов’язання відображені в IV розділі «Поточні зобов’язання» пасиву балансу та станом на 31 грудня 2011 року складають 5 тисяч гривень.

Аналіз даних балансу станом на 31 грудня 2011 року свідчить, що в загальному обсязі коштів пасиву балансу переважають власні кошти, а саме (тисяч гривень):

п/п

Показник

31 грудня 2010 року

31 грудня 2011 року

Сума

%

Сума

%

1

2

3

4

5

61.

Всього джерел, з них:

207

100,00

205

100,00

а). власні джерела

205

99,03

200

97,56

б). залучені кошти

2

0,97

5

2,44
1   2   3

Схожі:

Аудиторський висновок щодо фінансових звітів та звітності фінансової...
Свідоцтво про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів від 04 листопада 2010 року №4390
Аудиторський висновок про фінансові звіти та звітність фінансової...
Свідоцтво про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів від 04 листопада 2010 року №4390
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК
Повного товариства «Ломбард Андрієвська і компанія» (далі Товариство), що включає баланс станом на 31 грудня 2012 року, звіт про...
Про фінансову звітність ПОВНОГО ТОВАРИСТВА «ЛОМБАРД ВІЛАРД» ГАЖІЙСЬКА ТА ТИТАРЕНКО»
Аудиторською Палатою України, провела аудиторську перевірку балансу ПОВНОГО ТОВАРИСТВА «ЛОМБАРД ВІЛАРД» ГАЖІЙСЬКА ТА ТИТАРЕНКО» (надалі...
МФО 380805 тел.: 577-36-94; 565-99-99
Звіту про власний капітал за 2011 рік та Приміток до річної фінансової звітності за 2011 рік (далі по тексту – фінансові звіти) Повного...
Аудиторський висновок щодо фінансових звітів та звітності фінансової...
Свідоцтво про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів від 04 листопада 2010 року №4390
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА) ЩОДО ФІНАНСОВОЇ...
Свідоцтво про внесення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, які одноособово надають аудиторські послуги, №4400, від 30. 11....
Аудиторський Висновок (Звіт незалежного аудитора) щодо фінансової...
Звіту про рух грошових коштів за 2012 рік, Звіту про власний капітал за 2012 рік та Приміток до річної фінансової звітності за 2012...
Аудиторський Висновок (Звіт незалежного аудитора) щодо фінансової...
Звіту про власний капітал за 2011 рік (надалі – фінансові звіти) Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами...
Аудиторський Висновок (Звіт незалежного аудитора) щодо фінансової...
Приміток до річної фінансової звітності за 2012 рік (надалі – фінансові звіти) Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка