Податки система обов'язкових платежів, які сплачуються юридичними і фізичними особами до централізованого фонду фінансових ресурсів держави. З точки зору


Скачати 45.69 Kb.
НазваПодатки система обов'язкових платежів, які сплачуються юридичними і фізичними особами до централізованого фонду фінансових ресурсів держави. З точки зору
Дата15.03.2013
Розмір45.69 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Право > Документи
ПОДАТКИ.
Податки -- система обов'язкових платежів, які сплачуються юридичними і фізичними особами до централізованого фонду фінансових ресурсів держави. З точки зору економічної теорії це частина фінансових відносин, пов'язана з процесом перерозподілу частини вартості ВВП і формування фонду грошових коштів держави, які необхідні для утримання державних структур і фінансування суспільних благ.

Умови винекнення податків:
1. утворення держави
2. суспільний поділ праці та формування товарно-грошових відносин

На сьогоднішній день існує 3 види обв'язкових платежів:
1. плата
2. відрахування
3. податки

Основною особливістю плати є наявність конкретного еквівалентного обмінника. Справляння її обумовлено існування державної власності на ресурси чі послуги (плата за землю, плата за воду).
Відрахування передбачає цільове призначення коштів, які надходять др централізованих фондів грошових ресурсів держави.
Податки -- обов'язкові платежі, що характеризуються наступними ознаками:
1. відсутність конкретного еквівалетного обмінника
2. відсутність цільового призначення
3. є тільки атрибутом держави

ФУНКЦІЇ ПОДАТКІВ

Існує 2 основні функції податків:
1. фіскальна -- забеспечує мобілізацію коштів у розпорядження держави, фомування централізованих фінансових ресурсів, як фінансової основи виконання державою покладених на неї функцій. З боку фіскальної достатності до податків висуваються такі вимоги:
1.1. обов'язковість сплати, незалежно від форми власності (якщо не передбачені пільги)
1.2. рівномірність надходження за територіями
1.3. рівнонапруженість та стабільність надходження до бюджету
2. Існування розподільно-регулювальної функції пов'язано з тим, що податки впливають на вартісний розподіл пропорції ВВП. Вона реалізується через вплив податків на різні сторони діяльності суб'єктів господарювання, тому необхідно оптимально поєднувати інтереси платників податків та держави.

Виконання податками регулюючої функції, це складний процес, який залежить від правильного рішення наступних питань:
1. визначення об'єкта оподаткування. Чинним законодавством оподатковується: прибуток, вартість майна, сума заробітної плати, вартість товарної продукції, обсяг реалізації та ін.
2. визначення джерел сплати податків. Такими джерелами можуть бути: прибуток (як плата за землю, транспортні засоби, прибутку майна та ін), собівартість (єдиний соціальний внесок, сплата місцевих податків та зборів), частина виручки від реалізації продукції (ПДВ, мито, акцизний податок).
3. встановлення розміру ставок податків, методики їх розрахунків
4. встановлення термінів сплати податку. Для різних податків вони різні і залежать від об'єкта оподаткування, розміру податків і джерел сплати.
5. надання податкових пільг
6. застосування штрафних санкцій за порушення податкового законодавства. Вони застосовуються при наступних порушеннях:
6.1. неподання необхідних документів та форм звітності до податкових органів
6.2. несплата в установлений термін податку
6.3. приховування від оподаткування об'єктів оподаткування
6.4. умисне зниження суми податків

ЕЛЕМЕНТИ ПОДАТКІВ

В основі побудови механізму стягнення податків лежать елементи податків, такі як: суб'єкт, об'єкт, ставка податку, одиниця оподаткування, база оподаткування, джерело сплати податків, квота, пільги.

Суб'єкт (платник податку) -- та фізична, або юридична особа, яка безпосередньо його сплачує. Критерієм вибору платника податка є швидкість надходження податку, наявність можливостей контролю з своєчасністю і повнотою його сплати, відсутність шляхів ухилення від оподаткування.

Об'єкт -- вказує на те, що саме оподатковується, а саме: які операції підлягають налогооподаткуванню, які товари підлягають оподаткуванню, яка власність та ін. Об'єкт оподаткування має бути стабільним, піддаватись чіткому обліку мати безпосереднє відношення до платника.

Одиниця оподаткування -- одиниця виміру об'єкта фізичного чи грошового.

База оподаткування -- розмір об'єкта оподаткування в грошовому чи фізичному вимірі. Якщо одиницею оподаткування виступає грошова одиниця то база оподаткування буде виражена в вартісних обсягах (обсяг доходів громадян, вартісний обсяг продажів, тощо.). Якщо одиницею оподаткування є фізичний вимір об'єкта оподаткування, то в цьому випадку базою оподаткування виступає добуток одиниці оподаткувння на кількість таких одиниць.

Ставка -- розмір податку на одиницю оподаткування. В залежності від обсягу оподаткованих операцій ставки можуть бути універсальні, або діференційовані. За побудовою ставки поділяються на тверді і процентні. Тверді ставки -- встановлюються для податків, по яких база оподаткування визначена у фізичному виміри. В свою чергу тверді ставки поділяються на фіксовані -- в грошовому виразі на одиницю оподаткування; в кількісному виразі (ставка акцизного податку для бензину встановлено в Євро/тонна); відносні ставки -- частка до встановленої державою величини в грошовому виразі на одиницю оподаткування (державне мито 0,05 неоподаткованих мінімумів).
Існують ще процентні ставки -- встановлюються до податків, базове оподаткування яких визначено у вартісному виразі.
Всі процентні ставки поділяються на пропорційні, прогресивні й регресивні, для деяких податків встановлено одначасно тверді і процентні ставки.

Джерело сплати -- дохід платника з якого він сплачує податок. Джерело сплати може співпадати з об'єктом оподаткування (ПДФО), або не співпадати (збір за першу реєстрацію автомобіля).

Квота -- частка податку в доходах платника. В практиці оподаткування податкові квоти не встановлюються, а лише використовуються для аналізу характеристик рівня оподаткування.

Податкові пільги -- використання законних форм зменшення податкових зобов'язань. Існують 4 види пільг:
1. повне звільнення платників від оподаткування (плата за землю, податок на прибуток)
2. повне або часткове звільнення об'єкта оподаткування чи податкової бази
3. зниження податкових ставок і використання нульової ставки
4. зменшення належної до сплати суми нарахованого податку (ПДФО - {податкова соціальна пільга})

Норма оподаткування -- встановлення певного співвідношення між сумою податкових надходжень за певний період і податковою базою, або іншим показником.

КЛАСИФІКАЦІЯ ПОДАТКІВ

Податки класифікуються за кількома ознаками:
1.за економічним змістом об'єкту оподаткування податки поділяються на: податки на доходи; податки на споживання; податки на майно.
2.залежно від рівня державних структур, які встановлюють податки вони поділяються на: загальнодержавні -- встановлюються вищими органами влади, їх стягнення є обов'язковим на всій території країни, вони можуть розподілятись між ланками бюджетної системи наступним чином:
2.1. повністю надходять до державного бюджету
2.2. поністю надходять до місцевих бюджетів
2.3. розподіляються у визначених пропорціях між державним і місцевими бюджетами
місцеві -- встановлюються органами місцевої влади. Існує кілька варіантів повноважень місцевих органів влади щодо встановлення місцевих податків:
2.1.місцеві органи влади можуть встановлювати надбавки до загальновстановлених податків
2.2.встановлення місцевими органами податків, в межах переліку, затвердженого вищими органами влади.
3. за спосом стягнення розрізняють 2 види податків: розкладні і окладні.
4. за формою оподаткування розрізняють прямі і непрямі податки.

Схожі:

Податкова система України
Податкова система – це сукупність податків, зборів, інших обов’язкових платежів і внесків до бюджету держави
НАКА З
Облік руху прекурсорів здійснюється юридичними і фізичними особами при виробництві, зберіганні, перевезенні і реалізації
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
Цей Порядок регулює питання надання юридичними та фізичними особами послуг з тимчасового розміщення (проживання)
Довідка про сплату роботодавцем податків та зборів (обов'язкових платежів)

Про базове відстеження дії регуляторного акту рішення Кременчуцької...
Кременчуцької міської ради від 30. 03. 2010 року «Про затвердження Порядку відселення юридичними та фізичними особами громадян із...
Роботодавцями та фізичними особами суб’єктами підприємницької діяльності,...
Контакт-центру Пенсійного фонду України: 8-800-503-7 -530 (робочі дні з 00 до 20. 00; субота з 00 до 14. 00)
ПАСПОРТ
ДРПОУ або ідентифікаційний номер фізичної особи платника податків та інших обов'язкових платежів
План: Загальна характеристика цивільного права. Право власності: поняття, зміст
Цивільне право — це сукупність норм права, що регулюють майнові і особисті немайнові відносини, які складаються в суспільстві між...
ЛЕКЦІЯ 13 ПОДАТКИ ТА ПОДАТКОВА СИСТЕМА План
Податки — обов'язкові нормативні платежі в державний або місцевий бюджет, що їх вносять як окремі особи, так і підприємства різних...
ЗАТВЕРДЖЕНО Рішення виконкому міської ради 19 грудня №1269 ПОЛОЖЕНН Я
Положення є створення умов для більш ефективного використання зелених насаджень у місті та запобігання безконтрольного знесення дерев,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка