Публікації професорсько-викладацького складу кафедри за 2013 р


Скачати 95.26 Kb.
НазваПублікації професорсько-викладацького складу кафедри за 2013 р
Дата01.11.2013
Розмір95.26 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Бухгалтерія > Документи
Публікації професорсько-викладацького складу кафедри за 2013 р.№ п/п


Назва


Видавництво, журнал (назва, номер, рік, загальна кількість сторінок, сторінки)

Кількість умовних друкованих сторінок

Прізвища співавторів
1

2

3

4

5
1. Монографії
1.1

Звіт про рух грошових коштів як інформаційна база прийняття стратегічних управлінських рішень

Сучасний бухгалтерський облік, аналіз і аудит: галузевий аспект: кол. монографія у 2 т. – Дн-ськ: Герда, 2013. – т. 1 – 358 с.; т. 2 – 414 с.

(т. 1, с. 6 – 21)
Там же.

(т. 1, с. 87 – 93)

Там же.

(т. 1, с. 148 – 154)

Там же,

(т. 2, с. 179 – 192)

0,80

Атамас П. Й., Атамас О. П.
Проблемы усовершенствования автоматизации бухгалтерского учета

0,32

Козырь Т. М.
Гармонізація бухгалтерського та податкового обліків податку на прибуток

0,34

Тиванюк І. С.
Складові формування вартості підприємства та його бізнесу в сучасних ринкових умовах

0,67

Ляшко Д. Ю.
2. Підручники, навчальні посібники з грифом МОН
2.1

Фінансовий облік: Практикум

К.: ЦУЛ, 2013. – 444 с. / За заг. ред. к.е.н., проф. П.Й.Атамаса

25,00/12,5

Атамас П. Й., Атамас О. П., Лисиченко О.О., ПісьмаченкоЛ.М.
3. Статті у фахових закордонних виданнях
3.1

Состояние и пути повышения эффективности инфраструктуры зернового рынка Украины

Современный научный вестник: Серия: Экономические науки, Государственное управление. – 2013. - № 5(144), с. 47 – 55

0,54

Атамас А. П.
4. Статті у фахових виданнях, які входять до переліку ВАК України
4.1

Класифікація грошових потоків за видами діяльності як основа складання Звіту про рух грошових коштів

Бухгалтерський облік і аудит. - 2013. - № 2.- С. 13 - 18

0,52

Атамас П. Й., Атамас О. П.
4.2

Методичні проблеми складання звіту про рух грошових коштів та шляхи їх вирішення

Європейський вектор економічного розвитку: Збірник наукових праць, вип.. 1 (14) , 2013. - 240 с. (с. 3 – 11)

0,65

Атамас П. Й., Атамас О. П.
4.3

Усовершенствование порядка аренды земли коммерческими предприятиями

Європейський вектор економічного розвитку: Збірник наукових праць, вип.. 1 (14) , 2013. - 240 с. (с. 52 – 59)

0,62

Виниченко Е. Н.
4.4

The increasing operating profit strategi and its components in the system of enterprise value management

Європейський вектор економічного розвитку: Збірник наукових праць, вип.. 1 (14) , 2013. - 240 с. (с. 110 – 117)

0,55

Ляшко Д. Ю.
4.5

Components of the increasing revenue strategy in the system of enterprise value management

Академічний огляд: економіка та підприємництво. – Дн-ськ: Дн-ський ун-т ім. А. Нобеля, 2013, № 1 (38). – 172 с. ( с. 87 – 91)

0,40

Ляшко Д. Ю.
4.6

Методичні підходи до аналізу грошових потоків за матеріалами Звіту про рух грошових коштів

Бухгалтерський облік і аудит. - 2013. - № 5.- С. 13 - 19

0,54 / 0,27

Атамас П. Й., Атамас О. П.
5. Підручники, навчальні посібники, які не мають грифу МОНУ


6. Розділи (статті) енциклопедій, енциклопедичних словників та іншої енциклопедично-словникової та довідкової літературі


7. Статті в спеціалізованих, професійних виданнях, збірках наукових праць міжнародних та українських, які не входять до переліку ВАК
7.1
8. Тези доповідей, опубліковані у збірках матеріалів міжнародних науково-практичних конференцій, виданих за кордоном
8.1

Принципи управлінського обліку витрат у недержавних закладах освіти

Стратегия экономического развития стран в условиях глобализации: сборник научных работ участников международной научно-практической конференции (г. Москва, 5 апреля 2013 г.) / Научная организация «Северо-западная организация экономического развития», 2013. – 100 с. (с. 83 – 88)

0,22 / 0,11

Атамас П. Й. Атамас О. П.
8.2

Состояние и перспективы развития инфраструктуры зернового производства в Украине

Инновационные подходы в экономическом и социальном управлении: сборник научных трудов Международной очно-заочной научной конференции. – СПб.: Изд-во Санкт-Петербургского университета управления и экономики, 2012. – 304 с. (с. 258 - 261)

0,20 / 0,10

Атамас П. И., Атамас А. П.

.

9. Тези доповідей, опубліковані у збірках матеріалів міжнародних та національних науково-практичних конференцій, виданих в Україні
9.1

Применение штрафных санкций за нарушение норм по регулированию наличного обращения

Маркетингове управління конкурентоспроможністю: 1У міжнародна науково-практична конференція молодих вчених та студентів: тези доповідей, Дн-ськ, 29.03.2013 р. – Дн-ськ: ДУ ім.. А. Нобеля, 2013 р. – 312 с. (с. 298 - 300)

0,08

Виниченко Е. Н.
9.2

Проблемы функционирования и развития аудита в Украине

Маркетингове управління конкурентоспроможністю: 1У міжнародна науково-практична конференція молодих вчених та студентів: тези доповідей, Дн-ськ, 29.03.2013 р. – Дн-ськ: ДУ ім.. А. Нобеля, 2013 р. – 312 с. (с. 304 - 306)

0,08

Тыванюк И. С.
9.3

Теоретичні засади та суперечності функціонування фінансової системи України

Маркетингове управління конкурентоспроможністю: 1У міжнародна науково-практична конференція молодих вчених та студентів: тези доповідей, Дн-ськ, 29.03.2013 р. – Дн-ськ: ДУ ім.. А. Нобеля, 2013 р. – 312 с. (с. 307 - 309)

0,07

Шевченко В. М.
9.4

Звіт про рух грошових коштів: призначення і особливості використання

Економіка і управління: виклики та перспективи6 збірник матеріалів міжнародної науково-практичної інтернет-конференції 4-5. 02. 2013 р., Дн-ськ. – Дн-ськ: Герда, 2013. – 402 с. (с. 331 – 333)

0,16

Атамас П. Й., Атамас О. П.
9.5

Стан і перспективи розвитку інфраструктури зернового ринку України

Сучасні тенденції забезпечення ефективності економіки держави: ХУ111 Міжнародна науково-практична конференція (м. Київ, 8-9 лютого 2013 р.) / Київ: Аналітичний центр «Нова економіка», 2013. – 116 с. (с. 53-55)

0,21

Атамас О. П.
9.6

Ефективність вертикальної інфраструктурної інтеграції в аграрному секторі економіки

Сучасні соціально-економічні системи та проблеми освітології: І Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених та аспірантів 13.04.2013 р. - Дн-ськ: Дн-ський ун-т ім. А. Нобеля, 2013 р. - 220 с. (с.7 - 9)

0,11

Атамас О. П.
9.7

Організація управлінського обліку доходів у недержавних закладах освіти

Перспективні питання економіки та управління: збірник матеріалів міжнародної науково-практичної інтернет-конференції 08-09 квітня 2013 р. – Дн-ськ: Герда, 2013. – 279 с. (с. 201- 203)

0,15

Атамас П.Й.. Атамас О.П.
9.8

Особливості обліку витрат суб′єктами малого підприємництва

Перспективні питання економіки та управління: збірник матеріалів міжнародної науково-практичної інтернет-конференції 08-09 квітня 2013 р. – Дн-ськ: Герда, 2013. – 279 с. (с. 252- 255)

0,16

Козир Т. М.
9.9

Применение штрафних санкцій за нарушение норм по регулированию наличного обращения

Маркетингове управління конкурентоспроможністю: 1У Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених та студентів: тези доповідей, Дн-ськ. 29.03.13 р.- Дніпропетровськ: ДУ ім. А. Нобеля, 2013. – 312 с. (с. 298- 300)

0,07

Виниченко Е. Н.
9.10

Теоретичні засади та суперечності функціонування фінансової системи України

Маркетингове управління конкурентоспроможністю: 1У Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених та студентів: тези доповідей, Дн-ськ. 29.03.13 р.- Дніпропетровськ: ДУ ім. А. Нобеля, 2013. – 312 с. (с. 307-309)

0,08

Шевченко В. М.
9.11

Проблемы функционирования и развития аудита в Украине

Маркетингове управління конкурентоспроможністю: 1У Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених та студентів: тези доповідей, Дн-ськ. 29.03.13 р.- Дніпропетровськ: ДУ ім. А. Нобеля, 2013. – 312 с. (с. 304-306)

0,09

Тыванюк И. С.
Схожі:

НАУКОВА, НАУКОВО-ДОСЛІДНА ТА НАУКОВО-ТЕХНІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ КАФЕДРА...
Наукові пошуки професорсько-викладацького складу кафедри не припиняються ні на день, про що свідчать нові досягнення науковців
66-та науково-технічна конференція професорсько-викладацького складу,...
Адміністрація державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України
Планування роботи
Аналіз роботи кафедри за 2012 – 2013 навчальний рік. Затвердження плану роботи кафедри на 2013-2014 н р
До уваги абітурієнтів, засобів масової інформації та громадськості!
«Про зовнішнє незалежне оцінювання навчальних досягнень осіб, які виявили бажання вступати до вищих навчальних закладів України в...
Новини Вченої ради університету
Франка”. Не рекомендувала до друку 2 навчально-методичні посібники (1 – кафедри практики англійської мови; 1 – кафедри педагогіки),...
ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ
До участі запрошується вчені, професорсько-викладацький склад, практичні працівники судових та правоохоронних органів
УРОКУ ІНФОРМАТИКИ НА ТЕМУ: “ ПОНЯТТЯ КОМП’ЮТЕРНОЇ ПУБЛІКАЦІЇ
Тема: Поняття комп’ютерної публікації. Засоби створення публікацій. Види публікацій та їх шаблони
Тема: “Оформлення наказу по особовому складу, витягу з наказу по особовому складу”
...
ПОВІДОМЛЕННЯ ініціативної групи з підготовки установчих зборів громадської...
Установчі збори з формування нового складу громадської ради при Ульяновській районній державній адміністрації на 2013-2014 роки відбудуться...
ЧЕРКАСИ 2013 СПИРТИ
...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка