ПРИМІРНА ТЕМАТИКА ДИПЛОМНИХ РОБІТ зі спеціальності "Менеджмент організацій"


Скачати 56.67 Kb.
НазваПРИМІРНА ТЕМАТИКА ДИПЛОМНИХ РОБІТ зі спеціальності "Менеджмент організацій"
Дата03.04.2013
Розмір56.67 Kb.
ТипДиплом
bibl.com.ua > Економіка > Диплом
ПРИМІРНА ТЕМАТИКА ДИПЛОМНИХ РОБІТ

зі спеціальності "Менеджмент організацій"


 1. Розвиток організаційно-правових форм господарювання та адаптація підприємств до ринкових умов.

  1. Проект основних напрямів адаптації виробничої системи підприємства (організації) до ринкових умов господарювання.

  2. Розробка проекту техніко-економічних заходів виходу підприємства (організації) з економічної кризи.

  3. Розробка проекту реструктуризації підприємства (організації).
 1. Виробничий (операційний) менеджмент

  1. Удосконалення системи управління виробничими ресурсами підприємства (організації).

  2. Шляхи підвищення ефективності використання виробничих фондів на підприємстві (в організації).

  3. Організаційно-економічний механізм оновлення та покращення використання основних виробничих фондів на підприємстві (в організації).

  4. Формування мотиваційного механізму підвищення рівня використання технологічного устаткування на підприємстві (в організації).

  5. Удосконалення механізму управління використанням основних фондів та виробничих потужностей підприємства.

  6. Удосконалення управління матеріально-технічним забезпеченням підприємства (організації).

  7. Обгрунтування доцільності диверсифікації виробництва на підприємстві.

  8. Управління витратами на підприємстві (в організації) на основі логістичного підходу.

  9. Удосконалення механізму управління рентабельністю виробництва на підприємстві (в організації).

  10. Удосконалення системи управління якістю продукції (послуг) на підприємстві (в організації).

  11. Розвиток організаційно-економічних методів управління якістю продукції (послуг) на підприємстві (в організації).

  12. Обгрунтування впливу підвищення рівня якості продукції на ефективність виробництва.

  13. Розвиток системи сертифікації продукції (послуг) як інструменту управління якістю на підприємстві (в організації).

  14. Формування та удосконалення організаційно-економічних важелів управління якістю продукції (послуг) на підприємстві (в організації).

  15. Розвиток системи управління конкурентоспроможністю продукції (послуг) на підприємстві (в організації).

  16. Дослідження економічних та організаційних методів управління конкурентоспроможністю продукції (послуг) на підприємстві (в організації).

  17. Удосконалення організації та оплати праці на підприємстві (в організації).

  18. Управління продуктивністю праці на підприємстві (в організації).

  19. Удосконалення системи організації та нормування праці на підприємстві (в організації).

  20. Стратегічне управління підприємницькою діяльністю промислового підприємства.

  21. Управління розвитком малого бізнесу.

  22. Сучасні моделі і методи прийняття управлінських рішень.

  23. Оперативне управління підприємством в умовах адаптації до ринку.

  24. Створення і управління малим підприємством в умовах перехідної економіки України.

  25. Державне регулювання як фактор зовнішнього середовища в діяльності підприємства.

  26. Менеджмент персоналу на промисловому підприємстві.

  27. Організація роботи з персоналом на підприємстві.

  28. Інформаційне забезпечення стратегічного планування на промисловому підприємстві.

  29. Управління ризиками: сучасні теорії та практичний досвід.

  30. Менеджмент підприємства у кризових ситуаціях.
 1. Розвиток системи управління підприємством.

  1. Удосконалення корпоративного управління в умовах реструктуризації підприємства (організації).

  2. Удосконалення стратегічного управління на підприємстві (в організації).

  3. Удосконалення інформаційного забезпечення управління на основі нових інформаційних технологій на підприємстві (в організації).

  4. Інтегрована система управління підприємством (на основі однієї із інтегрованих систем: Парус, Галактика, ІТ-підприємство).

  5. Управління підприємством колективної форми власності в сучасних умовах.

  6. Управління відкритим акціонерним товариством на етапі становлення ринкових відносин.

  7. Управління товариством з обмеженою відповідальністю.

  8. Створення та управління спільним підприємством.

  9. Управління підприємством з іноземними інвестиціями.

  10. Соціально-психологічні аспекти управління підприємством в умовах переходу до ринкових відносин.

  11. Удосконалення організаційної системи управління виробництвом.

  12. Удосконалення системи управління матеріальними потоками.
 1. Планування, облік, контроль на підприємстві.

  1. Розробка бізнес-плану технічного переозброєння підприємства.

  2. Розробка бізнес-плану випуску нової продукції (послуги).

  3. Розробка бізнес-плану розвитку підприємства (організації).

  4. Використання бізнес плану як інструменту ефективного управління освоєнням продукції (послуг) на підприємстві (в організації).

  5. Розробка бізнес-плану створення підприємства (організації).

  6. Удосконалення управління витратами в системі управлінського обліку на підприємстві (в організації).

  7. Удосконалення організації внутрішнього контролю в системі управління підприємством (організацією).

  8. Впровадження системи внутрішнього аудиту на підприємстві (в організації).
 1. Маркетингова та зовнішньо-економічна діяльність підприємства.

  1. Організація управління маркетинговою діяльністю на підприємстві..

  2. Планування оновлення продукції в системі маркетингу.

  3. Обгрунтування товарної стратегії на підприємстві (в організації).

  4. Дослідження ефективності застосування сучасних товарних стратегій на підприємстві.

  5. Удосконалення збутової діяльності підприємства.

  6. Обгрунтування вибору оптіімальних каналів збуту продукції підприємства.

  7. Удосконалення системи сервісного обслуговування продукції підприємства.

  8. Удосконалення організації зовнішньо-економічної діяльності підприємства.

  9. Розробка стратегії досягнення конкурентних переваг підприємства.

  10. Впровадження систем автоматизації управління маркетинговою діяльністю на підприємстві.

  11. Розробка проекту маркетингової політики підприємства.

  12. Формування каналів розподілу продукції.
 1. Фінансовий та інвестиційний менеджмент.

  1. Удосконалення методів прогнозування фінансової стійкості підприємства.

  2. Управління процесами кредитування підприємства (організації) в сучасних умовах.

  3. Шляхи удосконалення організації фінансового менеджменту на підприємстві.

  4. Основні напрямки використання інструментарію фондового ринку при виході підприємства з фінансової кризи.

  5. Розробка методів оцінки та вдосконалення взаємозв’язків банків з підприємствами.

  6. Методичні підходи обгрунтування доцільності інвестиційного проекту.

  7. Управління інвестиційною стратегією на підприємстві.
 1. Інноваційний менеджмент.

  1. Удосконалення управління інноваційним процесом на підприємстві.

  2. Удосконалення управління інноваційною діяльністю на підприємстві.

  3. Управління інноваційним потенціалом підприємства.

  4. Формування і обгрунтування стратегії інноваційного розвитку підприємства.

  5. Розвиток системи управління технічною підготовкою виробництва.

  6. Науково-технічна діяльність – основа товарної політики промислового підприємства.

  7. Управління процесом організаційних змін підприємства у кризової ситуації.
 1. Проектний менеджмент.

  1. Стан і розвиток інформаційних систем проектного менеджменту.

  2. Управління проектами в суднобудуванні.
 1. Управління персоналом.

  1. Удосконалення організації оплати праці на підприємстві (в організації) в умовах ринкових відносин.

  2. Управління прибутковістю праці на підприємстві.

  3. Управління персоналом на промисловому підприємстві.

  4. Удосконалення технології організації управління персоналом на підприємстві.

  5. Шляхи удосконалення соціального захисту населення.

  6. Управління трудовими ресурсами регіону.

  7. Розробка проекту соціальних нормативів якості життя.

Обговорено та затверджено

на засіданні кафедри ОП та УВ

(протокол № ­­­­___ від ________)

Схожі:

Кафедра менеджменту організацій Тематика магістерських (дипломних)...
Тематика магістерських (дипломних) робіт зі спеціальності 03060101 03060101) “Менеджмент організацій і адміністрування” на 2012–2013...
ТЕМАТИКА ДИПЛОМНИХ РОБІТ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ
Прогнозування ймовірності банкрутства підприємства та розроблення програми запобіжних заходів
РОБОЧА ПРОГРАМА для студентів спеціальності 050201 „Менеджмент організацій”
Рекламна діяльність: робоча програма для студентів спеціальності 050201 „Менеджмент організацій Укл.: О. В. Комаровський, Луганськ:...
СХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Методичні вказівки до практичних занять складені на основі Освітньо- професійної програми підготовки спеціаліста за напрямком «Менеджмент»...
Понеділок Вівторок Середа Четвер
Розклад занять на другий семестр 2012-2013 н р зі спеціальності “Менеджмент організацій”
ПИТАННЯ НА ДЕРЖАВНИЙ ІСПИТ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ “МЕНЕДЖМЕНТ ОРГАНІЗАЦІЙ”
Визначити сферу діяльності стратегічного менеджменту у малому, середньому та великому бізнесі
Божаткін С. М., Жиленко В. П., Марущак С. М
«Вступ до спеціальності», «Економіка підприємства», «Статистика», «Менеджмент», «Операційний менеджмент», «Стратегічний менеджмент»,...
Тематика випускних кваліфікаційних робіт з курсу “Міжнародне право”...
Тематика випускних кваліфікаційних робіт з курсу “Міжнародне право” для студентів 4 курсу спеціальності “Міжнародне право ”
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ТА ТЕМАТИКА КУРСОВИХ РОБІТ
Тематика курсових робіт з дисципліни “Технологія і організація туристичної діяльності”
ПИТАННЯ НА ДЕРЖАВНИЙ ІСПИТ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ “МЕНЕДЖМЕНТ ОРГАНІЗАЦІЙ”
Дати визначення стратегічному менеджменту. Визначити сферу діяльності стратегічного менеджменту у малому, середньому та великому...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка