ПИТАННЯ НА ДЕРЖАВНИЙ ІСПИТ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ “МЕНЕДЖМЕНТ ОРГАНІЗАЦІЙ”


Скачати 152.89 Kb.
НазваПИТАННЯ НА ДЕРЖАВНИЙ ІСПИТ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ “МЕНЕДЖМЕНТ ОРГАНІЗАЦІЙ”
Дата07.04.2013
Розмір152.89 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Туризм > Документи


ПИТАННЯ НА ДЕРЖАВНИЙ ІСПИТ

ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ “МЕНЕДЖМЕНТ ОРГАНІЗАЦІЙ”

СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ “МЕНЕДЖМЕНТ ПРИРОДООХОРОННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ”

КВАЛІФІКАЦІЯ – СПЕЦІАЛІСТ
«Стратегічний менеджмент»

1.Дати визначення стратегічному менеджменту.

2.Визначити сферу діяльності стратегічного менеджменту у малому, середньому та великому бізнесі.

3.Необхідність визначення стратегії, цілі та завдання виробництва.

4.Шляхи реалізації стратегічних планів.

5.Принципи стратегічного управління.

6.Схема стратегічного управління підприємства.

7.Діагностика зовнішнього середовища впливу на діяльність підприємства.

8.Діагностика внутрішнього середовище впливу на діяльність підприємства.

9.Аналіз привабливості галузі.

10.Специфіка вибору конкурентної моделі для малого бізнесу.

11.Інвестиційні стратегії.

12.Конкурентна боротьба в галузі.13.Види конкурентних стратегій.

14.Стратегія лідерства за витратами

15.Стратегія диференціації.16.Стратегія оптимальних витрат.

17.Основи SWOT аналізу.

18.Корпоративне стратегічне планування «Бостонська матриця»

19.Стратегічне планування.

20.Стратегічне лідерство.

21.Стратегічний контроль.

22.Бенчмаркінг: сутність та різновиди.

23.Впровадження бенчмаркінгу.

24.Приклади використання різних видів стратегій.
«Інвестиційний менеджмент»

 1. Види інвестицій

 2. Оновні інвестиційні установи

 3. Обєкти і субєкти інвестиційного менеджменту

 4. Сутність інвестиційного менеджменту

 5. Форми здійснення інвестицій

 6. Особливості діяльності інвестиційних банків

 7. Інвестиційні ризики

 8. Зміст поняття «портфель фінансових інвестицій»

 9. Інвестиція як чинник ліквідності

 10. Джерела формування інвестиційних ресурсів

 11. Економічний зміст інвестицій

 12. Зміст процесу управління інвестиціями


«Інноваційний менеджмент»

1. На якій стадії стратегічних інновацій виконуються функції контролю та аналізу в чому їх основна суть?

2. Чим відрізняється інновація від відкриття?

3. Які суб’єкти належить до інноваційної сфери, їх завдання?

4. Функції інноваційного процесу?

5. Сучасні типи інновацій?

6. Види інноваційного процесу?

7. Показники ефективності впровадження інновацій?

8. Процес документування інновацій?

9. Поняття та особливості інновацій?

10. Роль інновацій у сучасному розвитку економіки?

11. Особливості організації процесу нововведень?

12.Класифікація організаційно-виробничих підрозділів при інноваційній діяльності?

13. Суть та мета інноваційного процесу?

14. Світовий ринок інновацій: роль, можливості, перспективи для національної економіки?

15. Основні мотиваційні чинники інноваційного процесу?
«МЕНЕДЖМЕНТ ОРГАНІЗАЦІЙ»

1. Розкрийте сутність і класифікацію організацій.

2. Розкрийте сутність і класифікацію організацій.

3. Охарактеризуйте внутрішні і зовнішні складові середовища організації.

4. Поясніть склад і зміст системи управління.

5. Зміни, як об'єктивний процес розвитку організації.

6. Охарактеризуйте менеджмент на етапах життєвого циклу організації

7. Розкрийте зміст принципів побудови організаційної структури управління.

8. Охарактеризуйте основні ознаки, принципи антикризового управління.

9. Діагностика, види і етапи антикризового управління.

10. Поясніть сутність ризику і системи управління ним в організації.

11. Охарактеризуйте концепцію управління ризиком - ризик-менеджмент.

12. Розкрийте сутність конкурентних переваг і конкурентноздатності організації.

13. Дайте характеристику стратегій організації.

14. Розкрийте сутність корпоративних та ділових стратегії організації.

15. Охарактеризуйте функціональні стратегії організації.
«Природно-ресурсний контроль і моніторинг»

 1. Розкрийте сутність поняття "моніторинг".

 2. Обґрунтуйте значення моніторингу і природно-ресурсного контролю в управлінні екостаном навколишнього природного середовища.

 3. Що розуміється під рівнями моніторингу?

 4. З якими країнами Україна здійснює співробітництво у сфері моніторингу навколишнього середовища?

 5. Дайте визначення природній геосистемі.

 6. Що таке державна система моніторингу навколишнього середовища?

 7. Розкрийте сутність гідрометричного моніторингу та основні завдання.

 8. Дайте визначення якості води.

 9. Розкрийте сутність ґрунтово-екологічного моніторингу.

 10. Охарактеризуйте природні та штучні джерела радіоактивного випромінювання.

 11. Розкрийте зміст радіоекологічного моніторингу.

 12. Поясність причини землетрусів.

 13. Яким чином здійснюється оцінка якісного стану навколишнього середовища за даними моніторингу?

 14. Розкрийте сутність поняття прогнозування.

 15. Що розуміється під економічними механізмами управління антропогенним навантаженням на геосистеми?


«Оцінка ПРП»

1. Проведення державної експертизи та оцінки запасів корисних копалин

2. Грошова оцінка земель природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного призначення.

3. Грошова оцінка земель запасу

4. Сучасна система основних видів оцінки ПРП.

5. Грошова оцінка земель лісового фонду.

6. Плата за використання лісових ресурсів та користування земельними ділянками лісового фонду.

7. Грошова оцінка земель промисловості транспорту, зв’язку, оборони та іншого призначення.

8. Грошова оцінка земель водного фонду.
«Геоінформаційні системи у природоохоронному менеджменті»

 1. Що таке географічно координовані дані?

 2. Дайте характеристику принциповим (ключовим) складникам робочоїГІС.

 3. Дайте стислу характеристику чотирьом періодам у світовому розвитку ГІС.

 4. Якими є чотири обов'язкові структурно-функціональні підсистеми ГІС?

 5. ІЦо таке робоча станція тамейнфрейм?

 6. Які типи просторових об'єктів реального світу аналізуються засобами ГІС?

 7. Що таке дані дистанційного зондування?

 8. Що таке локатор та ідентифікатор?

 9. Чим принципово відрізняються між собою ієрархічна та мережна структури баз даних?

 10. Які основні риси притаманні пошаровій організації просторових даних?

 11. Дайте характеристику найбільш характерним растровим багатошарим моделям даних. Чим вирізняється модель МАР?

 12. Якими загальними рисами характеризується підсистема введення інформації у ГІС?

 13. Що таке цифрування?

 14. Що таке метадані?

 15. За рахунок чого виникають помилки узгодження графіки та атрибутів?«Історія економічної думки в Україні»

1. Суспільно-економічна думка у пореформений період (60-ті- початок 90-х років ХІХ ст.).

2. Соціально-економічні погляди авторів „Торчинського маніфесту” та „Універсалу до селян”.

3. Генезис економічної думки в період підготовки та здійснення реформи 1861 р.

4. Економічні погляди І.Я.Франка, О.С.Терлецького, М.І.Павлика у контексті надбань світової економічної думки.

5. Економічна думка в роки визвольної війни 1648-1654 рр.

6. Розвиток суспільно-економічної думки у Стародавній Русі.

7. Економічні погляди В.Н.Каразина.

ПИТАННЯ НА ДЕРЖАВНИЙ ІСПИТ

ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ “МЕНЕДЖМЕНТ ОРГАНІЗАЦІЙ”

СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ “МЕНЕДЖМЕНТ ТУРИСТИЧНОЇ ІНДУСТРІЇ

КВАЛІФІКАЦІЯ – СПЕЦІАЛІСТ
«Стратегічний менеджмент»

1.Дати визначення стратегічному менеджменту.

2.Визначити сферу діяльності стратегічного менеджменту у малому, середньому та великому бізнесі.

3.Необхідність визначення стратегії, цілі та завдання виробництва.

4.Шляхи реалізації стратегічних планів.

5.Принципи стратегічного управління.

6.Схема стратегічного управління підприємства.

7.Діагностика зовнішнього середовища впливу на діяльність підприємства.

8.Діагностика внутрішнього середовище впливу на діяльність підприємства.

9.Аналіз привабливості галузі.

10.Специфіка вибору конкурентної моделі для малого бізнесу.

11.Інвестиційні стратегії.

12.Конкурентна боротьба в галузі.13.Види конкурентних стратегій.

14.Стратегія лідерства за витратами

15.Стратегія диференціації.16.Стратегія оптимальних витрат.

17.Основи SWOT аналізу.

18.Корпоративне стратегічне планування «Бостонська матриця»

19.Стратегічне планування.

20.Стратегічне лідерство.

21.Стратегічний контроль.

22.Бенчмаркінг: сутність та різновиди.

23.Впровадження бенчмаркінгу.

24.Приклади використання різних видів стратегій.


«Інвестиційний менеджмент»

 1. Види інвестицій

 2. Оновні інвестиційні установи

 3. Обєкти і субєкти інвестиційного менеджменту

 4. Сутність інвестиційного менеджменту

 5. Форми здійснення інвестицій

 6. Особливості діяльності інвестиційних банків

 7. Інвестиційні ризики

 8. Зміст поняття «портфель фінансових інвестицій»

 9. Інвестиція як чинник ліквідності

 10. Джерела формування інвестиційних ресурсів

 11. Економічний зміст інвестицій

 12. Зміст процесу управління інвестиціями«Інноваційний менеджмент»

1. На якій стадії стратегічних інновацій виконуються функції контролю та аналізу в чому їх основна суть?

2. Чим відрізняється інновація від відкриття?

3. Які суб’єкти належить до інноваційної сфери, їх завдання?

4. Функції інноваційного процесу?

5. Сучасні типи інновацій?

6. Види інноваційного процесу?

7. Показники ефективності впровадження інновацій?

8. Процес документування інновацій?

9. Поняття та особливості інновацій?

10. Роль інновацій у сучасному розвитку економіки?

11. Особливості організації процесу нововведень?

12.Класифікація організаційно-виробничих підрозділів при інноваційній діяльності?

13. Суть та мета інноваційного процесу?

14. Світовий ринок інновацій: роль, можливості, перспективи для національної економіки?

15. Основні мотиваційні чинники інноваційного процесу?
«МЕНЕДЖМЕНТ ОРГАНІЗАЦІЙ»

1. Розкрийте сутність і класифікацію організацій.

2. Дайте визначення організації як системи.

3. Охарактеризуйте внутрішні і зовнішні складові середовища організації.

4. Поясніть склад і зміст системи управління.

5. Зміни, як об'єктивний процес розвитку організації.

6. Охарактеризуйте менеджмент на етапах життєвого циклу організації

7. Розкрийте зміст принципів побудови організаційної структури управління.

8. Охарактеризуйте основні ознаки, принципи антикризового управління.

9. Діагностика, види і етапи антикризового управління.

10. Поясніть сутність ризику і системи управління ним в організації.

11. Охарактеризуйте концепцію управління ризиком - ризик-менеджмент.

12. Розкрийте сутність конкурентних переваг і конкурентноздатності організації.

13. Дайте характеристику стратегій організації.

14. Розкрийте сутність корпоративних та ділових стратегії організації.

15. Охарактеризуйте функціональні стратегії організації.

«Наукові дослідження розвитку туризму»

 1. Основні етапи розвитку туризму.

 2. Трансформація поглядів на суть і значення туризму і ІІ половині ХХ ст. та критерії виділення його згідно вимог статистичної комісії ООН.

 3. Туристична індустрія та її структура.

 4. Система туризму та її основні зв’язки.

 5. Поняття туристичного регіону та основні підходи до його визначення і типології.

 6. Охарактеризуйте зовнішні чинники впливу на туризм.

 7. Охарактеризуйте внутрішні чинники на туризм.

 8. Проаналізуйте типи, категорії, види і форми туризму згідно рекомендацій ВТО.

 9. Класифікація видів туризму залежно від мети поїздки.

 10. Охарактеризуйте види туризму залежно від способу його організації, тривалості подорожі, транспортних засобів, а також демографічної та соціально-економічної точки зору.

 11. Термінологія і понятійний апарат туризму: «турист», «турпродукт», «туріндустрія», «турдіяльність», «турресурси».

 12. Економічна функція туризму як прояв попиту і споживання туристів.

 13. Прямий і непрямий вплив туризму на економіку.

 14. Роль соціальної функції у сучасному туризмі.«Міжнародне співробітництво в туризмі»

 1. Класифікація міжнародних туристичних організацій

 2. Шенгенська угода та її значення в розвитку міжнародного туристичного співробітництва .

 3. Назвіть позитивні та негативні сторони розвитку міжнародного туризму та міжнародного співробітництва в сфері туризму

 4. ЮНВТО – розкрийте значення організації в міжнародному співробітництві

 5. Охарактеризуйте універсальні міжнародні туристичні організації

 6. Охарактеризуйте вузькоспеціалізовані міжнародні туристичні організації та уставнови

 7. Назвіть основні напрями роботи Державної служби туризму і курортів

 8. Розкрийте значення ООН в міжнародному співробітництві у сфері туризму: головні установи, спеціалізовані установи, функції.

 9. Назвіть організації, ради та робочі групи з питань туризму в яких приймає участь Україна

 10. Охарактеризуйте дипломатичні і консульскі представництва та їх значення в міжнародному туристичному співробітництві


«Кадастрово-інформаційні системи туристично-рекреаційних ресурсів»

    1. Дайте визначення поняття інформаційних технологій, їх класифікація.

    2. Назвіть етапи розвитку інформаційних систем.

    3. Особливості формування сучасних інформаційних систем управління підприємством.

    4. Захист інформації в комп’ютерних мережах підприємств.

    5. Автоматизовані системи бронювання і резервування в туризмі.

    6. Типи інформаційних структур (двовимірні, ієрархічні, сіткові).

    7. Вирішення задач документального забезпечення на базі використання ПЕОМ та їх мереж.

    8. Поняття бази даних і системи управління базами даних.

    9. Охарактеризуйте спеціальне офісне програмне забезпечення.

    10. Розробка і впровадження уніфікованих і трафаретних форм документів.

    11. Нормативні вимоги до туристичного офісу.

    12. Назвіть перспективи розвитку кадастрово - інформаційних систем.

    13. Середовища передачі даних в комп’ютерних мережах.

    14. Можливості супутникових технологій в туризмі.

    15. Назвіть основні проблеми впровадження кадастрово - інформаційних систем.


ПИТАННЯ НА ДЕРЖАВНИЙ ІСПИТ

ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ “МЕНЕДЖМЕНТ ОРГАНІЗАЦІЙ”

СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ “МЕНЕДЖМЕНТ ГОТЕЛЬНОГО, КУРОРТНОГО ТА ТУРИСТИЧНОГО СЕРВІСУ

КВАЛІФІКАЦІЯ - СПЕЦІАЛІСТ

«Стратегічний менеджмент»

1.Дати визначення стратегічному менеджменту.

2.Визначити сферу діяльності стратегічного менеджменту у малому, Шляхи реалізації стратегічних планів.середньому та великому бізнесі.

3.Необхідність визначення стратегії, цілі та завдання виробництва.

4. Шляхи реалізації стратегічних планів.

5.Принципи стратегічного управління.

6.Схема стратегічного управління підприємства.

7.Діагностика зовнішнього середовища впливу на діяльність підприємства.

8.Діагностика внутрішнього середовище впливу на діяльність підприємства.

9.Аналіз привабливості галузі.

10.Специфіка вибору конкурентної моделі для малого бізнесу.

11.Інвестиційні стратегії.

12.Конкурентна боротьба в галузі.

13.Види конкурентних стратегій.

14.Стратегія лідерства за витратами

15.Стратегія диференціації.

16.Стратегія оптимальних витрат.

17.Основи SWOT аналізу.

18.Корпоративне стратегічне планування «Бостонська матриця»

19.Стратегічне планування.

20.Стратегічне лідерство.

21.Стратегічний контроль.

22.Бенчмаркінг: сутність та різновиди.

23.Впровадження бенчмаркінгу.

24.Приклади використання різних видів стратегій.

«Інвестиційний менеджмент»

 1. Види інвестицій

 2. Оновні інвестиційні установи

 3. Обєкти і субєкти інвестиційного менеджменту

 4. Сутність інвестиційного менеджменту

 5. Форми здійснення інвестицій

 6. Особливості діяльності інвестиційних банків

 7. Інвестиційні ризики

 8. Зміст поняття «портфель фінансових інвестицій»

 9. Інвестиція як чинник ліквідності

 10. Джерела формування інвестиційних ресурсів

 11. Економічний зміст інвестицій

 12. Зміст процесу управління інвестиціями


«Інноваційний менеджмент»

1. На якій стадії стратегічних інновацій виконуються функції контролю та аналізу в чому їх основна суть?

2. Чим відрізняється інновація від відкриття?

3. Які суб’єкти належить до інноваційної сфери, їх завдання?

4. Функції інноваційного процесу?

5. Сучасні типи інновацій?

6. Види інноваційного процесу?

7. Показники ефективності впровадження інновацій?

8. Процес документування інновацій?

9. Поняття та особливості інновацій?

10. Роль інновацій у сучасному розвитку економіки?

11. Особливості організації процесу нововведень?

12.Класифікація організаційно-виробничих підрозділів при інноваційній діяльності?

13. Суть та мета інноваційного процесу?

14. Світовий ринок інновацій: роль, можливості, перспективи для національної економіки?

15. Основні мотиваційні чинники інноваційного процесу?
«МЕНЕДЖМЕНТ ОРГАНІЗАЦІЙ»

1. Розкрийте сутність і класифікацію організацій.

2. Дайте визначення організації як системи.

3. Охарактеризуйте внутрішні і зовнішні складові середовища організації.

4. Поясніть склад і зміст системи управління.

5. Зміни, як об'єктивний процес розвитку організації.

6. Охарактеризуйте менеджмент на етапах життєвого циклу організації

7. Розкрийте зміст принципів побудови організаційної структури управління.

8. Охарактеризуйте основні ознаки, принципи антикризового управління.

9. Діагностика, види і етапи антикризового управління.

10. Поясніть сутність ризику і системи управління ним в організації.

11. Охарактеризуйте концепцію управління ризиком - ризик-менеджмент.

12. Розкрийте сутність конкурентних переваг і конкурентноздатності організації.

13. Дайте характеристику стратегій організації.

14. Розкрийте сутність корпоративних та ділових стратегії організації.

15. Охарактеризуйте функціональні стратегії організації.
«ОПЕРАЦІЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ В ГКТС»

 1. Сутність поняття «операційна система».Операції у сфері послуг

 2. Нормування та стимулювання праці

 3. Сутність послуг. Операційна класифікація послуг

 4. Типи сервісних систем. Проектування продуктів і процесів у сфері послуг

 5. Поняття продуктивності в ОМ. Вимірювання продуктивності

 6. Економічна сутність проблем черг. Характеристики та моделі черг.

 7. Якість. Загальне управління якістю. Вимірювання якості обслуговування

 8. Сутність електронної торгівлі та електронних операцій. Моделі ВЕБ-бізнесу

 9. Аутсорсинг та логістика

 10. Основи застосування JIT – систем. Варіанти і приклади використання JIT – систем

 11. Управління попитом. Види та компоненти попиту

 12. Системи міжнародних стандартів якості (ISO 9000 та інші)

 13. Кастомізація (масове виробництво за індивідуальними замовленнями)

 14. Планування пропускної здатності сервісного підприємства

15.Планування роботи персоналу у сфері послуг.
«Геоінформаційні системи у туристичному менеджменті»


 1. Поняття та сутність геоінформаційних технологій.

 2. Класифікація геоінформаційних технологій.

 3. Місце АРМ в сучасних автоматизованих корпоративних системах.

 4. Використання ПЕОМ в документальному забезпеченні управління.

 5. Геоінформаційні основи створення автоматизованих робочих місць.

 6. Геоінформаційне забезпечення АРМ.

 7. Оперативне управління туристичним та готельним обслуговуванням з використанням ПЕОМ.

 8. Комп’ютеризація бухгалтерського обліку як первинної функції управління.

 9. Використання АРМ в функціональних підрозділах підприємства.

 10. Комерційні геоінформаційні бази даних для ведення бізнесу.

 11. Геоінформаційна підтримка прийняття управлінських рішень.

 12. Використання комп’ютерних мереж в підприємницькій діяльності

 13. Сервісні програми АРМ Для ведення бізнесу.

 14. Використання експертних систем для ведення бізнесу.

ефективність використання новітніх геоінформаційних технологій
«Корпоративне управління готельно-курортною сферою»


 1. Суть корпоративної культури.

 2. Корпоративна культура готельно-курортних підприємств.

 3. Рівні корпоративної культури на підприємствах туристичного спрямування.

 4. Формування акціонерних товариств туристичного профілю згідно із Законом України «Про акціонерні товариства».

 5. Історія формування акціонерних товариств.

 6. Особливості виникнення акціонерних товариств.

 7. Акціонерні товариства туристичного профілю.

 8. Інтелектуальна власність у корпораціях.

 9. Заохочення і відповідальність менеджерів.

 10. Внутрішньокорпоративне регулювання руху акціонерного капіталу.

 11. Положення про цінні папери.

 12. Цінні папери на турпідприємствах.

 13. Управління працею в корпорації.

 14. Положення про персонал корпорацій туристичного спрямування

 15. Способи формування капіталу акціонерного товариства.Схожі:

ПИТАННЯ НА ДЕРЖАВНИЙ ІСПИТ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ “МЕНЕДЖМЕНТ ОРГАНІЗАЦІЙ”
Дати визначення стратегічному менеджменту. Визначити сферу діяльності стратегічного менеджменту у малому, середньому та великому...
РОБОЧА ПРОГРАМА для студентів спеціальності 050201 „Менеджмент організацій”
Рекламна діяльність: робоча програма для студентів спеціальності 050201 „Менеджмент організацій Укл.: О. В. Комаровський, Луганськ:...
СХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Методичні вказівки до практичних занять складені на основі Освітньо- професійної програми підготовки спеціаліста за напрямком «Менеджмент»...
Кафедра менеджменту організацій Тематика магістерських (дипломних)...
Тематика магістерських (дипломних) робіт зі спеціальності 03060101 03060101) “Менеджмент організацій і адміністрування” на 2012–2013...
Питання до екзамену з дисципліни "Інформаційні системи та технології"...
Об'єкти БД Microsoft Access. Режими функціонування Microsoft Access та об'єктів БД Microsoft Access
МАРКЕТИНГОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ
Маркетинговий менеджмент. Методичні вказівки для самостійної та індивідуальної роботи студентів ОКР «Магістр» спеціальності 050108...
Понеділок Вівторок Середа Четвер
Розклад занять на другий семестр 2012-2013 н р зі спеціальності “Менеджмент організацій”
ПРИМІРНА ТЕМАТИКА ДИПЛОМНИХ РОБІТ зі спеціальності "Менеджмент організацій"
Розвиток організаційно-правових форм господарювання та адаптація підприємств до ринкових умов
Божаткін С. М., Жиленко В. П., Марущак С. М
«Вступ до спеціальності», «Економіка підприємства», «Статистика», «Менеджмент», «Операційний менеджмент», «Стратегічний менеджмент»,...
Рецензія На посібник О. В. Комаровського
Менеджмент соціокультурної діяльності”, „Менеджмент організацій”,які вивчають дисципліну
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка