ТЕМАТИКА ДИПЛОМНИХ РОБІТ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ


Скачати 132.98 Kb.
НазваТЕМАТИКА ДИПЛОМНИХ РОБІТ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ
Дата16.04.2013
Розмір132.98 Kb.
ТипДиплом
bibl.com.ua > Фінанси > ДипломТЕМАТИКА ДИПЛОМНИХ РОБІТ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ


«ФІНАНСИ І КРЕДИТ»

на 2012-2013 рр. (весняний семестр)
1. Фінансовий менеджмент підприємств

 1. Розробка стратегії забезпечення фінансової безпеки підприємства.

 2. Фінансовий механізм управління інтелектуальною власністю.

 3. Фінансове прогнозування в реальному секторі економіки.

 4. Фінансові інструменти підвищення ділової активності підприємств.

 5. Використання фінансових інструментів для підтримки ліквідності підприємства.

 6. Фінансово-кредитний механізм формування капіталу підприємств.

 7. Прогнозування ймовірності банкрутства підприємства та розроблення програми запобіжних заходів.

 8. Планування фінансової санації неплатоспроможного підприємства.

 9. Фінансове регулювання діяльності малих підприємств в Україні.

 10. Взаємозв'язок фінансової політики компанії з фінансовою політикою держави.

 11. Вплив податкової політики держави на формування фінансових ресурсів підприємств.

 12. Вплив податкової політики на ціноутворення та формування прибутку підприємств.

 13. Вплив вибору дивідендної політики на фінансову спроможність підприємства.

 14. Лізингове фінансування оновлення основних засобів підприємства.

 15. Вплив податкової політики держави на фінансовий стан підприємства.

 16. Вплив структури капіталу на фінансову спроможність підприємства.

 17. Оцінка вартості власного капіталу публічних підприємств.

 18. Механізм управління грошовими потоками інвестиційної діяльності акціонерних товариств.

 19. Вибір джерел фінансування обігового капіталу підприємства.

 20. Використання фінансової реструктуризації в антикризовому управлінні підприємством.

 21. Реорганізація підприємства як засіб його фінансового оздоровлення.

 22. Фінансове забезпечення інноваційного розвитку підприємства.

 23. Удосконалення системи венчурного фінансування малих інноваційних підприємств в Україні.

 24. Фінансовий механізм регулювання платіжного обороту суб'єктів господарювання в умовах нестабільності економічного середовища.

 25. Оцінка впливу ефективності використання фінансових ресурсів на фінансовий стан підприємства.

 26. Фінансові аспекти злиття та поглинання підприємств.

 27. Оподаткування прибутку підприємств та його роль в регулюванні фінансово-господарської діяльності.

 28. Відтворення власного капіталу залежно від ефективного управління грошовими потоками підприємства.

 29. Фінансове забезпечення капітальних вкладень підприємства та розроблення плану фінансування капітальних вкладень.

 30. Фінансові методи регулювання інвестиційної діяльності підприємства.

 31. Фінансова безпека акціонерних товариств в Україні та методи її забезпечення.

 32. Фінансове планування в системі забезпечення сталого розвитку підприємства.

 33. Формування фінансового механізму в управлінні ризиком підприємства.

 34. Фінансове забезпечення економічного розвитку підприємства.

 35. Фінансовий контролінг ліквідності підприємства.

 36. Фінансовий механізм забезпечення прибутковості підприємства.

 37. Розробка шляхів фінансового розвитку підприємства на основі фінансового аналізу діяльності.

 38. Фінансовий механізм впливу на підвищення ефективності використання основних фондів.

 39. Організація системи фінансового планування діяльності підприємства в умовах антикризового управління.

 40. Особливості портфельного інвестування в умовах інтеграції фінансових ринків.

 41. Побудова системи фінансової безпеки підприємства на основі контролінгу.

 42. Аналіз власних джерел фінансування діяльності підприємств.

 43. Організація і шляхи удосконалення формування оборотних коштів і їх використання.

 44. Фінансові ресурси підприємства і резерви їх збільшення.

 45. Аналіз фінансового стану підприємства і шляхи його зміцнення.

 46. Організація та основні напрямки удосконалення джерел фінансування капітальних вкладень.

 47. Формування витрат підприємства на виробництво і реалізацію продукції та їх вплив на формування прибутку.

 48. Управління кредиторською та дебіторською заборгованістю підприємства.

 49. Фінансовий менеджмент на підприємстві, що перебуває в кризовому стані.

 50. Розробка бізнес-плану інвестиційного проекту і оцінка його ефективності.

 51. Оцінка платоспроможності підприємства і шляхи її зміцнення.

 52. Амортизаційна політика підприємства і заходи щодо її вдосконалення.

 53. Фінансове забезпечення відтворення основних фондів підприємств.

 54. Управління основним капіталом підприємства.

 55. Кредитування фінансово-господарської діяльності підприємства.

 56. Оцінювання податкового навантаження на підприємство.

 57. Управління підвищенням ефективності роботи підприємства в умовах ринку.

 58. Управління використанням оборотних коштів підприємства.

 59. Удосконалення управління операційною діяльністю на підприємствах в умовах невизначеністю ринку.

 60. Фінансова політика управління активами підприємства та шляхи її удосконалення.

 61. Управління фінансовою діяльністю підприємства.

 62. Оцінка фінансових резервів господарської діяльності підприємства.

 63. Управління фінансовим потенціалом підприємства.

 64. Забезпечення оптимізації витратного механізму фінансово-господарської діяльності підприємства.

 65. Аналіз взаємозв’язку методів калькулювання собівартості продукції і формування прибутку.

 66. Вплив ефективності операційної діяльності на фінансову стабільність.

 67. Побудова та використання економіко-математичної моделі в плануванні й прогнозуванні прибутку.

 68. Особливості оподатковування та формування фінансових результатів малих підприємств в Україні.

 69. Зовнішнє фінансування підприємницької діяльності підприємства.

 70. Лізинг як форма інвестування.

 71. Оцінка кредитоспроможності підприємства.

 72. Взаємозв'язок фінансової політики держави та фінансової політики компанії.

 73. Вплив податкової політики держави на фінансовий стан підприємства.

 74. Зобов'язання підприємства: структура та методи управління.

 75. Фінансові методи запобігання банкрутства підприємства.

 76. Інвестиційна привабливість підприємства.

 77. Оптимізація структури капіталу підприємства.

 78. Оцінка впливу фінансової структури капіталу на рентабельність підприємства.

 79. Фінансові інновації в системі корпоративного управління.

 80. Фінансування інноваційної діяльності підприємства.

 81. Фінансова конкурентоспроможність підприємств.

 82. Фінансові інструменти підвищення конкурентоспроможності підприємства.

 83. Фінансові інструменти антикризового управління підприємством.

 84. Підвищення ефективності використання основного капіталу на виробничих підприємствах.

 85. Управління джерелами фінансування обігового капіталу підприємства.

 86. Оцінка впливу дебіторською заборгованістю підприємства на його фінансову стійкість.

 87. Оцінка впливу ділової активності на фінансову стійкість підприємства.

 88. Резерви ринкової стійкості підприємства.

 89. Венчурне фінансування.

 90. Реструктуризація підприємства як спосіб підвищення його фінансової стійкості.

 91. Фінансово-кредитний механізм формування капіталу підприємств.

 92. Аналіз і контроль безготівкових розрахунків суб’єктів.

 93. Фінансове забезпечення інноваційним розвитком підприємства.

 94. Роль лізингу в інвестиційній діяльності підприємства.

 95. Удосконалення системи венчурного фінансування малих інноваційних підприємств в Україні.2. Фінансовий менеджмент банківських установ

  1. Фінансова безпека банків в ринкових умовах.

  2. Кредитно-інвестиційний потенціал банків України.

  3. Ринок банківських кредитів України, його розвиток і оцінка.

  4. Комплекс механізмів управління капіталізацією банків в Україні.

  5. Фінансовий механізм розвитку іпотечного ринку.

  6. Реструктуризація банківської системи України.

  7. Ризики банківської діяльності: оцінка та методи управління.

  8. Портфельний менеджмент в системі управління комерційним банком.

  9. Управління інвестиційним портфелем комерційного банку.

  10. Управління депозитною політикою банку.

  11. Аналіз діяльності банківських установ.

  12. Ціннісно-орієнтована система управління дохідністю та ризиками банку.

  13. Інвестиційна діяльність комерційних банків в Україні.

  14. Становлення та розвиток системи міжбанківських розрахунків.

  15. Лізингове кредитування в системі інвестиційної діяльності комерційних банків.

  16. Довгострокове кредитування в діяльності комерційних банків.

  17. Ліквідність комерційного банку: оцінка та особливості управління.

  18. Управління прибутковістю комерційного банку.

  19. Фінансова стійкість комерційного банку та механізм її забезпечення.

  20. Оподаткування банківської діяльності в Україні.

  21. Механізм формування власного капіталу банку та шляхи його вдосконалення.

  22. Управління конкурентоспроможністю комерційного банку.

  23. Комплексне рейтингове оцінювання фінансово-кредитної діяльності банку.

  24. Ресурсний потенціал банку: оцінка та нарощування.

  25. Методи ефективного управління банком.

  26. Фінансовий аналіз діяльності комерційного банку.

  27. Ефективність управління пасивами комерційного банку.

  28. Небанківські фінансово-кредитні інститути: проблеми і перспективи розвитку в Україні.

  29. Розвиток мікрокредитування в Україні та його вплив на активізацію підприємницької діяльності.

  30. Оцінка та мінімізація ризиків в діяльності банків.

  31. Порівняльна характеристика кредитних систем розвинутих країн.

  32. Механізм формування власного капіталу банку та шляхи його вдосконалення.

  33. Формування та використання прибутку комерційного банку.

  34. Формування та методи управління банківським капіталом.

  35. Злиття комерційних банків як фактор розвитку банківської системи України.

  36. Інформаційне забезпечення діяльності комерційних банків України.

  37. Управління кредитними ризиками в системі банківського менеджменту.

  38. Управління фінансовими продуктами комерційного банку.

  39. Особливості організації безготівкових розрахунків у комерційних банках України.

  40. Управління розрахунково-касовими операціями комерційних банків України.

  41. Портфельний менеджмент в системі управління комерційним банком.

  42. Ситуаційне управління доходами комерційного банку.

  43. Фінансова модель в контурі управління сучасним комерційним банком.

  44. Стратегія формування портфелю цінних паперів банку.

  45. Управління валютним ризиком банку.

  46. Управління ризиком незбалансованої ліквідності комерційного банку.

  47. Управління спредом комерційного банку.

  48. Методичні підходи до встановлення лімітів кредитного ризику банку.

  49. Фінансова структура комерційного банку та шляхи її удосконалення.

  50. Інвестиційна політика комерційного банку.

  51. Система фінансового контролю в банку та напрями її удосконалення.

  52. Механізм прийняття управлінських рішень у фінансовому менеджменті банку.

  53. Оперативний контролінг та напрями його розвитку в банках України.

  54. Конкурентоспроможність банку на ринку депозитних послуг.

  55. Конкурентоспроможність банку на ринку кредитних послуг.

  56. Управління філіальною мережею комерційного банку.

  57. Інтегральна оцінка конкурентних переваг комерційного банку.

  58. Діяльність банку на депозитному ринку та шляхи підвищення її ефективності.

  59. Організація міжнародних безготівкових розрахунків.

  60. Організація процесу кредитування в умовах сучасного банку.

  61. Управління активними та пасивними операціями комерційного банку.3. Страхування

 1. Механізм управління вартістю страхових компаній.

 2. Страховий захист підприємств.

 3. Управління перестрахуванням для забезпечення фінансової стійкості страховика.

 4. Страхування майна підприємств: стан та перспективи розвитку.

 5. Страхування цивільної відповідальності власників автотранспортних засобів та його розвиток в Україні.

 6. Управління фінансовими потоками страхової організації.

 7. Медичне страхування: проблеми та перспективи розвитку.

 8. Страхування життя: стан, проблеми та перспективи розвитку.

 9. Страхування від нещасних випадків на виробництві.

 10. Методи забезпечення фінансової надійності страхової компанії.

 11. Фінансова безпека страхової компанії.

 12. Фінансовий менеджмент страхових компаній в умовах ринкової економіки.

 13. Фінансове планування страхових організацій.

 14. Соціальне страхування в Україні та перспективи його розвитку.

 15. Оподаткування діяльності страхових компаній.

 16. Формування та використання доходів страхової компанії.

 17. Аналіз ризиків в управлінні страховим портфелем.

 18. Оцінка ефективності діяльності страхової компанії, система її контролю та підтримки.

 19. Управління платоспроможністю страхової компанії.

 20. Страхові резерви: формування та використання.

 21. Андерайтинг як процедура управління страховим портфелем.4. Державні фінанси

 1. Фінансування соціального захисту населення в Україні.

 2. Формування системи оподаткування нерухомого майна в Україні.

 3. Податкові інструменти регулювання інвестиційної діяльності в Україні.

 4. Фінансовий контроль на місцевому рівні та шляхи його вдосконалення.

 5. Розмежування доходних і витратних вповноважень між бюджетами різного рівня.

 6. Вплив бюджету на економічний розвиток країни.

 7. Соціально-економічні аспекти формування бюджетних доходів та видатків.

 8. Фінансове забезпечення установ охорони здоров’я в Україні.

 9. Вибір методів фінансування системи державної освіти в Україні.

 10. Реформування системи пенсійного забезпечення в Україні.

 11. Міжбюджетні відносин в Україні та перспективи їх удосконалення.

 12. Міжбюджетні трансферти в Україні та вдосконалення порядку їх розрахунку в Україні.

 13. Фінансування закладів соціального забезпечення в умовах становлення і розвитку ринкових відносин в Україні.

 14. Казначейська система виконання Державного бюджету в Україні.

 15. Податок на додану вартість: бюджетне значення та вплив на підприємницьку активність.

 16. Митне оподаткування та його вплив на діяльність підприємств.

 17. Платежі за ресурси як засіб оптимізації природокористування.

 18. Управління фінансовими ресурсами місцевого самоврядування.

 19. Фінансові аспекти охорони навколишнього природного середовища.

 20. Місцеві фінанси в економічному та соціальному розвитку держави.

 21. Шляхи зміцнення фінансів органів місцевого самоврядування в Україні.

 22. Місцеві фінанси в економічному та соціальному розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

 23. Фінансовий контроль за діяльністю державних цільових фондів та політика його розвитку.

 24. Податки в системі регулювання доходів фізичних осіб.

 25. Державний фінансовий контроль за діяльністю підприємств комунального господарства.

 26. Місцеві податки в економічному та соціальному розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

 27. Організація фінансової роботи в бюджетних установах та її удосконалення.

 28. Управління фінансовим забезпеченням підприємств комунальної власності.

 29. Формування ефективного механізму фінансування системи освіти в Україні.

 30. Місцеві бюджети в Україні: становлення та перспективи розвитку.

 31. Державний фінансовий контроль за використанням бюджетних коштів.

 32. Фінансові важелі державної підтримки розвитку реального сектору економіки України.

 33. Система управління фінансами держави та шляхи її удосконалення.

 34. Програмно-цільовий метод формування бюджетів в Україні.

 35. Фінансова політика держави та її вплив на результати господарської діяльності підприємств.

 36. Фінансові ресурси держави у забезпеченні стійкого економічного зростання в Україні.

 37. Перспективи розвитку державного та недержавного пенсійного страхування в Україні.

 38. Іноземний капітал в структурі джерел формування інвестиційних ресурсів регіону.

 39. Розвиток державного фінансового контролю в умовах ринкової економіки України.

 40. Система позабюджетних фондів та тенденції її розвитку.

 41. Розвиток системи фінансування вищої освіти.

 42. Формування ефективного механізму фінансування системи державної освіти в Україні.

 43. Формування системи внутрішніх запозичень на місцевому рівні.

 44. Роль регіональних фінансів в економіці України.

 45. Джерела формування та напрями використання фінансових ресурсів в регіоні.

 46. Проблеми міжбюджетних відносин на місцевому та регіональному рівнях та шляхи їх рішення.

 47. Формування збалансованої системи міжбюджетних фінансових потоків у регіоні.

 48. Фінансове забезпечення освіти в Україні.

 49. Територіальне фінансове планування і його розвиток.

 50. Фінансування видатків на освіту в умовах розвитку ринкових відносин в Україні.

 51. Фінансування медичних закладів в умовах розвитку ринкових відносин в Україні.

 52. Фінансування видатків на соціальну сферу в умовах становлення і розвитку ринкових відносин в Україні.

 53. Бюджетні взаємовідносини та шляхи їх вдосконалення.

 54. Організація взаємовідносин між ланками бюджетної системи України.

 55. Управління фінансовими ресурсами галузі освіти і науки.

Схожі:

Кафедра менеджменту організацій Тематика магістерських (дипломних)...
Тематика магістерських (дипломних) робіт зі спеціальності 03060101 03060101) “Менеджмент організацій і адміністрування” на 2012–2013...
ПРИМІРНА ТЕМАТИКА ДИПЛОМНИХ РОБІТ зі спеціальності "Менеджмент організацій"
Розвиток організаційно-правових форм господарювання та адаптація підприємств до ринкових умов
Тематика випускних кваліфікаційних робіт з курсу “Міжнародне право”...
Тематика випускних кваліфікаційних робіт з курсу “Міжнародне право” для студентів 4 курсу спеціальності “Міжнародне право ”
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ТА ТЕМАТИКА КУРСОВИХ РОБІТ
Тематика курсових робіт з дисципліни “Технологія і організація туристичної діяльності”
Тематика курсових робіт з курсу “Міжнародне право” для студентів...
Проблема співвідношення міжнародного і внутрішньодержавного права в сучасному міжнародному праві
Міністерство освіти і науки України Східноукраїнський національний...
Методичні вказівки, тематика та рекомендована література до виконання курсових робіт з дисципліни "Сучасна українська мова і стилістика"...
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ОФОРМЛЕННЯ КУРСОВИХ, ДИПЛОМНИХ
Методичні рекомендації щодо оформлення курсових, дипломних і магістерських робіт для студентів факультету іноземної філології / Уклад.:...
КОНКУРСНИХ РОБІТ  Мова
Тематика робіт довільна, але має відповідати напряму відділення та профілю секції, на яку ця робота подається
Дипломних та МАГІСТЕРСЬКИХ робіт
Політика Англії в північноамериканських колоніях до війни колоній за незалежність
ПЕРЕЛІК ТЕМ ДИПЛОМНИХ РОБІТ
Організаційно-економічний механізм функціонування та напрями його удосконалення в [ ]
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка