Тематика випускних кваліфікаційних робіт з курсу “Міжнародне право” для студентів 4 курсу спеціальності “Міжнародне право ” Назва теми


Скачати 53.42 Kb.
НазваТематика випускних кваліфікаційних робіт з курсу “Міжнародне право” для студентів 4 курсу спеціальності “Міжнародне право ” Назва теми
Дата20.03.2013
Розмір53.42 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Право > Документи
Затверджено на засіданні кафедри

міжнародного права і порівняльного правознавства КиМУ

(протокол №1 від 30.08.2012 р.)
Тематика випускних кваліфікаційних робіт з курсу “Міжнародне право” для студентів 4 курсу спеціальності “Міжнародне право ”
Назва теми

 1. Правове врегулювання підприємницької діяльності за правом ЄС

 2. Інститут усиновлення у міжнародному приватному праві

 3. Захист прав людини в міжнародному гуманітарному праві

 4. Застереження про публічний порядок у міжнародному приватному праві

 5. Система мирних засобів розв'язання міжнародних спорів у міжнародному праві

 6. Правовий статус транснаціональних корпорацій в міжнародному праві

 7. Інститут загальної аварії в морському приватному праві.

 8. Міжнародно-правовий режим і делімітація континентального шельфу

 9. Практика застосування міжнародних торгівельних правил ІНКОТЕРМС в Україні

 10. Регулювання шлюбно-сімейних відносин у міжнародному приватному праві

 11. Держава як суб’єкт міжнародного публічного права та міжнародного приватного права

 12. Особливості відповідальності перевізника в міжнародному морському праві

 13. Міжнародний комерційний арбітраж як засіб вирішення цивільно-правових спорів.

 14. Міжнародно-правове регулювання міжнародних автомобільних перевезень за міжнародним приватним правом

 15. Юридична природа міжнародного митного права та його місце у системі міжнародного права

 16. Міжнародно-правова регламентація міжнародних перевезень у міжнародному приватному праві

 17. Правові засади європейської та євроатлантичної інтеграції України

 18. Правове регулювання спадкових відносин в міжнародному приватному праві

 19. Нетарифні методи регулювання міжнародної торгівлі товарами

 20. Міжнародно-правові та національні основи створення та діяльності юридичних осіб

 21. Делікт в міжнародному приватному праві

 22. Особливості регулювання зовнішньо-економічних контрактів у міжнародному приватному праві

 23. Поняття та система принципів міжнародного гуманітарного права

 24. Система кримінального переслідування за вчинення серйозних порушень міжнародного гуманітарного права

 25. Особливості регулювання франчайзингових відносин у міжнародному приватному праві

 26. Міжнародно-правова охорона Світового океану

 27. Регулювання лізингових відносин у міжнародному приватному праві

 28. Міжнародно-правовий захист біженців і переміщених осіб

 29. Роль і значення діяльності МКЧХ в ситуаціях збройного конфлікту й в мирний час

 30. Засоби і методи ведення воєнних дій в сучасному міжнародному гуманітарному праві

 31. Інститут правонаступництва держав щодо міжнародних договорів

 32. Правові аспекти діяльності в Україні підприємств з іноземними інвестиціями

 33. Поняття та види джерел міжнародного приватного права

 34. Універсальна система колективної безпеки (правові аспекти)

 35. Договір купівлі-продажу у міжнародному приватному праві

 36. Механізми вирішення міжнародних економічних спорів

 37. Роль міжнародних економічних організацій в міжнародному правотворчому процесі

 38. Правове регулювання іноземного інвестування за міжнародним правом і законодавством України

 39. Шенгенські угоди в системі права ЄС та відносинах ЄС – Україна

 40. Визнання і виконання іноземних арбітражних рішень за законодавством України

 41. Регіональні системи колективної безпеки (правові аспекти)

 42. Актуальні проблеми права міжнародної безпеки

 43. Правотворча діяльність міжнародних міжурядових організації

 44. Статус міжнародних неурядових організацій в сучасному міжнародному праві

 45. Відповідальність міжнародних організацій в сучасному міжнародному праві

 46. Механізми вирішення міжнародних спорів в рамках міжнародних організацій

 47. Правове регулювання міжнародних авіаперевезень у міжнародному приватному праві

 48. Юридична природа права ЄС. Концепція над національності

 49. Поняття та класифікація джерел права ЄС

 50. Поняття та класифікація принципів права ЄС

 51. Становлення та розвиток конкурентного права ЄС

 52. Правове регулювання вільного руху товарів за правом ЄС

 53. Вільний рух робочої сили за правом ЄС

 54. Свобода надання послуг за правом ЄС

 55. Співвідношення міжнародного права та права ЄС

 56. Надання державної допомоги за конкурентним правом ЄС

 57. Судова практика як джерело права ЄС

 58. Поняття та ознаки юридичної особи за правом ЄС

 59. Установчі договори як основа права Європейського союзу

 60. Міжнародна організація кримінальної поліції Інтерпол і Україна

 61. Право на життя в міжнародному і національному праві

 62. Право притулку в сучасному міжнародному праві

 63. Особливості створення міжнародних звичаєвих норм

 64. Значення актів міжнародних органів і організацій для формування норм міжнародного права

 65. Міжнародно-правові гарантії реалізації норм міжнародного права

 66. Механізм застосування міжнародно-правових санкцій

 67. Міжнародно-правові аспекти захисту біженців

 68. Міжнародно-правова основа протидії організованої транснаціональної злочинності

 69. Міжнародно-правове регулювання інституту грамодянства

 70. Міжнародно-правові аспекти діяльності ЮНЕСКО із забезпечення миру

 71. Правові форми співробітництва держав у космосі

 72. Актуальні проблеми міжнародного космічного права

 73. Міжнародно-правові механізми боротьби з міжнародним тероризмом

 74. Проблема нелегальної міграції в сучасному міжнародному праві

 75. Спільний ринок ЄС: етапи становлення правові основи функціонування

 76. Становлення, розвиток і перспективи відносин України з ЄС (правові аспекти)

 77. Актуальні проблеми міжнародного економічного права

 78. Право власності в правових системах держав та Україні

 79. Право інтелектуальної власності в правових системах держав світу та Україні

 80. Зобов’язальне право в правових системах держав світу та Україні

 81. Теорії співвідношення міжнародного права та внутрішньодержавного права

 82. Поняття та види санкцій в міжнародному праві

 83. Інститут самооборони в сучасному міжнародному праві

 84. Участь України в складі ВТО (правові аспекти)

 85. Актуальні питання інституту правосуб’єктності в сучасному МП.

 86. Концепція права зовнішніх зносин в сучасному МП.

 87. Інститут визнання в сучасному МП

 88. Інститут правонаступництва в сучасному МП

 89. Загальні принципи права та джерела МП

 90. Загальновизнані принципи міжнародного права: поняття та система

 91. Концепція Спільної Спадщини Людства в сучасному МП

 92. Інституційний механізм функціонування ЄС

 93. Міжнародний комерційний арбітраж в міжнародному приватному праві

 94. Підсудність справ з іноземним елементом в міжнародному цивільному процесі

 95. Актуальні проблеми міжнародного морського права

 96. Колізійний метод регулювання в МПрП

 97. Матеріально-правовий метод регулювання в МПрП

 98. Доктринальні підходи до визначення суб’єктів міжнародного права

 99. Правове регулювання міжнародного туризму.

 100. Позадоговірні зобов’язання в МПрП

 101. правове регулювання вирішення приватно-правових спорів, ускладненим іноземним елементом.

 102. Особливості захисту авторських прав в МПрП.

 103. Правове регулювання міжнародних розрахунків в МПрП

 104. Колізійний метод правового регулювання у міжнародному приватному праві (тема призначена кафедрою)

 105. Кредитно-розрахункові відносини у міжнародному приватному праві (тема призначена кафедрою)


Зав. кафедри к.ю.н., проф.. Т.В. Данченко

Схожі:

Тематика курсових робіт з курсу “Міжнародне право” для студентів...
Проблема співвідношення міжнародного і внутрішньодержавного права в сучасному міжнародному праві
Тематика магістерських робіт з курсу “Міжнародне право” для студентів
Міжнародне приватне право в правовій системі держави: сучасні проблеми та тенденції
ПРОГРАМА КУРСУ Міжнародне публічне право для студентів юридичного факультету Львів 2012
В. А. Гринчак – доцент кафедри конституційного, адміністративного та фінансового права ЛНУ імені Івана Франка
Навчальна програма дисципліни для студентів спеціальності 030401...
Призначення курсу «Загальна історія держави та права». Предмет історії держави і права зарубіжних країн. Методологія науки та курсу....
Міжнародне публічне право і міжнародне приватне право, їх значення для міжнародної торгівлі
Міжнародна торгівля, як і будь-який інший вид людської діяльності, не може здійснюватися у правовому вакуумі. На сучасному етапі...
Робоча навчальна програма з курсу ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО В 2-х частинах...
Тематика та короткий зміст лекцій, семінарських занять, самостійної роботи студентів, зразки ситуацій та тестів
Робоча навчальна програма з курсу ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО В 2-х частинах...
Тематика та короткий зміст лекцій, семінарських занять, самостійної роботи студентів, зразки ситуацій та тестів
НАВЧАЛЬНО–НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ПРАВА ТА ПСИХОЛОГІЇ
Робоча програма з навчальної дисципліни «Міжнародне приватне право» для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» на базі...
Навчальна програма дисципліни для студентів спеціальності 030202...
ФІЛОСОФІЯ ДЕРЖАВИ: ПОХОДЖЕННЯ, СОЦІАЛЬНА СУТНІСТЬ, ФОРМА ДЕРЖАВИ, ФУНКЦІОНУВАННЯ ДЕРЖАВИ, УПРАВЛІННЯ ТА ВЛАДА
1 Походження терміна «міжнародне право». Визначення поняття «міжнародне...
Походження терміна «міжнародне право». Визначення поняття «міжнародне публічне право». Поняття і сутність міжнародного права. Функції...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка