Тема №2


Скачати 332.57 Kb.
НазваТема №2
Сторінка2/3
Дата03.04.2013
Розмір332.57 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Економіка > Документи
1   2   3
ТЕМА 5. РЕСУРСИ
Мета роботи: зрозуміти сутність економічних ресурсів, ознайомитись із їх видами, призначенням, властивостями.

Після завершення роботи студент повинен знати понятійний апарат за темою, уміти відрізняти властивості ресурсів від їх особливостей, класифікувати ресурси за різними ознаками.
1. Складіть терміноголічний словник таких понять:

Ресурси –

Відтворювані ресурси –
Обмеженість ресурсів –
Абсолютна обмеженість ресурсів –
Відносна обмеженість ресурсів –

2. Наведіть перелік ресурсів, які належать до відтворюваних та не відтворюваних:

Відтворювані ресурси

Не відтворювані ресурси
3. Вкажіть стрілками взаємозв’язок між факторами виробництва та видами ресурсів

Земля
Інформаційні ресурси

Інформація
Людські ресурси

Капітал
Матеріальні ресурси

Підприємницький талант
Природні ресурси

Праця
Фінансові ресурси4. За яких умов абсолютна обмеженість перетворюється на відносну? Поясніть відповідь.

(Абсолютна обмеженість перетворюється на відносну

завдяки вибору потреб, що підлягають задоволенню.)

ТЕМА 6. ТОВАР І ПОСЛУГИ ТА ЇХ ВЛАСТИВОСТІ
Мета роботи: зрозуміти сутність товару та послуг, ознайомитись із їх видами, та основними відмінностями

Після завершення роботи студент повинен знати понятійний апарат за темою, уміти відрізняти властивості товарів від властивостей послуг, розуміти відмінність споживної та мінової вартості

1. Складіть терміноголічний словник таких понять:

Товар –
Вартість –
Споживана вартість –
Мінова вартість –
Послуга –
2. Вкажіть стрілками які групи товарів належать до споживчих, а які – до виробничих

Товари особистого споживання людей

Сировина
Одяг
Устаткування

Товари виробничого призначення

Їжа
Виробничі будівлі
Житло


3. Перелічить і порівняйте властивості товару та послуг

Властивості товару

Властивості послуг
4. Наведіть спільні та відмінні риси, властиві товару та послугам

Спільні риси:


Відмінні риси:


ТЕМА 7. ГРОШІ: СУТНІСТЬ,ФУНКЦІЇ, ЕВОЛЮЦІЯ РОЗВИТКУ
Мета роботи: зрозуміти сутність грошей, ознайомитись із їх видами, функціями, еволюцією розвитку, основними видами

Після завершення роботи студент повинен знати понятійний апарат за темою, уміти відрізняти функції грошей, розуміти сутність та види інфляції


  1. Складіть терміноголічний словник таких понять:

Гроші –
Масштаб цін –
Грошовий обіг –
Інфляція –
Дефляція –


  1. Розкрийте сутність функцій грошей:

Функції грошей

Сутність функції грошей

Міра вартості
Засіб обігу
Засіб нагромадження
Засіб платежу
Світові гроші  1. Проаранжуйте виникнення грошей з еволюційної точки зору та точки зору можливого їх застосування в сучасних умовах

Порядок історичного виникнення

Назва форми грошей

Порядок можливого сучасного використання
Електронні (безготівкові) грошіЖеляб’ї гроші – шкіряніКредитні гроші – розписки, квитанції, боргові зобов’язанняМеталеві гроші – зливки, монетиПаперові гроші – банкноти, казначейські білетиПродуктові гроші – їжа, худоба, напоїТоваро-гроші – предмети побуту, засоби праці, зброя  1. Спробуйте визначити на якому з етапів розвитку грошей виникла та чи інша функція грошей:

Функції грошей
Етапи розвитку грошей

Міра вартості
Товаро-гроші

Засіб обігу
Металеві гроші

Засіб нагромадження
Паперові гроші

Засіб платежу
Кредитні гроші

Світові гроші
Електронні гроші

ТЕМА 8. ТИПИ ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ
Мета роботи: зрозуміти сутність економічних систем, ознайомитись із їх основними видами та особливостями

Після завершення роботи студент повинен знати понятійний апарат за темою, уміти відрізняти традиційну, командно-адміністративну, ринкову та змішану економіку


  1. Складіть терміноголічний словник таких понять:

Економічна система –
Традиційна економічна система –
Командна економічна система –
Ринкова система –
Змішана економічна система –
2. Наведіть основні переваги економічних систем для України з огляду на

сьогодення:

Традиційна економіка
Командна економіка
Ринкова економіка
Змішана економіка

3. Наведіть основні недоліки економічних систем для України з огляду на сьогодення:

Традиційна економіка
Командна економіка
Ринкова економіка
Змішана економіка

4. Спробуйте визначити елементи яких типів економічних систем притаманні різним регіонам України:

Центральний регіон
Південний регіон
Північний регіон
Західний регіон
Східний регіон
Дніпропетровська область
Павлоградський район
ТЕМА 9. СУТНІСТЬ ТА ВИДИ РИНКІВ
Мета роботи: зрозуміти сутність ринку, ознайомитись із їх видами, функціями, суб’єктами та інфраструктурою

Після завершення роботи студент повинен знати понятійний апарат за темою, уміти відрізняти основні види ринків
1.Складіть терміноголічний словник таких понять:

Ринок –
Національний ринок –
Ринкові відносини –
Ринковий механізм –
Ринкова інфраструктура –

2. Наведіть схожі та відмінні риси понять базар, ринок, ярмарок
Базар

Ринок

Ярмарок

Схожі риси


Відмінні риси3. Вкажіть стрілками взаємозв’язок між сегментами та об’єктами національного ринку

Сегменти національного ринку
Об’єкти ринку

Ринок засобів виробництва
Кредити, депозити

Споживчий ринок
Внутрішні нематеріальні блага

Ринок робочої сили
Товари для людей

Ринок грошей
Валютні цінності

Валютний ринок
Акції, облігації, векселя

Фондовий ринок
Сільськогосподарська техніка


4. Наведіть інфраструктуру ринку Західнодонбаського регіону (м. Павлоград, або м.Тернівка, або м.Першотравенськ, або Павлоградського району)


Організаційно-технічні елементи

Фінансово-кредитні елементи


ТЕМА 10. ВЛАСНІСТЬ: СУЧАСНІ ТИПИ, ФОРМИ ТА ВИДИ
Мета роботи: зрозуміти сутність власності, ознайомитись із її видами, типами та формами,

Після завершення роботи студент повинен знати понятійний апарат за темою, уміти відрізняти володіння від користування та розпорядження, користатися законами власності і привласнення
1.Складіть терміноголічний словник таких понять:

Власність –
Право власності –
Привласнення –
Відчуження –
Приватизація –

2. Здійсніть порівняння складових привласнення за запропонованою формою

Основні характерні ознаки

Володіння

Розпорядження

Користування3. Наведіть переваги та недоліки для Вас особисто двох типів власності – приватної та суспільної
Приватна форма власності

Суспільна форма власності

ПеревагиНедоліки
4. Як Ви вважаєте, який з видів власності – трудова власність або нетрудова власність – виник першим? Обґрунтуйте відповідь.

1   2   3

Схожі:

ТЕМА ПРОГРАМИ: «Основи роботи на ПК.» Тема уроку
Тема уроку: «Побудова та форматування таблиць. Створення діаграм. Робота з колонками.»
УРОКУ ТЕМА ПРОГРАМИ: Технології комп'ютерної обробки інформації
ТЕМА УРОКУ: Тема уроку: Створення, завантаження та збереження файлів-документів. Введення, редагування та форматування інформації....
Опорні поняття Концептуальний рівень художнього твору (Тематика,...
Співзвучна Чи тема основних питань свого часу? Чи пов'язано з темою назву? Кожне явище життя це окрема тема; сукупність тем тематика...
Тема Вступ до економічної теорії Тема Економічні цілі і проблеми...
Зародження економіко-теоретичних знань. Економіка як об'єкт вивчення економічної теорії. Загальні засади економічного розвитку. Мікроекономіка....
Тема Проект і програма соціологічного дослідження
Тема Якісні методи в соціології
Урок №61 Тема. Кругові діаграми
Ймовірність випадкової події. Коло, круг Тема
Урок №62 Тема. Стовпчасті діаграми
Ймовірність випадкової події. Коло, круг Тема
Урок №60 Тема. Круговий сектор
Ймовірність випадкової події. Коло, круг Тема
ТЕМА ПРОГРАМИ
ТЕМА УРОКУ: Макетування візитної картки інструктаж з о/п, організація робочого місця
Тема. Прикметники твердої і мішаної груп. Відмінювання прикметників. Мета
На вивчення теми «Прикметник» відведено 15 годин. Це 6 уроків, через 8 уроків буде контрольний урок. Знання, які ви здобудете під...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка