ПРОХОДЖЕННЯ ПЕРЕДДИПЛОМНОЇ ПРАКТИКИ ДЛЯ СТУДЕНТІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ


НазваПРОХОДЖЕННЯ ПЕРЕДДИПЛОМНОЇ ПРАКТИКИ ДЛЯ СТУДЕНТІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ
Сторінка3/6
Дата09.05.2013
Розмір0.6 Mb.
ТипДиплом
bibl.com.ua > Економіка > Диплом
1   2   3   4   5   6

5. Підведення підсумків практикиПроходження студентами переддипломної практики завершується звітом про виконання програми та індивідуального завдання.

Загальна форма звітності студента за практику – це подання письмового звіту, підписаного керівником від бази практики.

Письмовий звіт разом з іншими документами (щоденник, характеристики тощо) подається на рецензування керівнику практики від кафедри.

Звіт має містити відомості про виконання студентом усіх розділів програми практики та індивідуального завдання, , висновки і пропозиції, список використаної літератури.

Звіт про практику захищається студентом (із диференційованою оцінкою).

Критерієм ефективності проходження практики є практичне засвоєння знань, умінь та навичок, передбачених програмою з переддипломної практики.

Оцінка за практику вноситься до заліково-екзаменаційної відомості і до залікової книжки студента.

Студентові, який не виконав програму практики з поважних причин, може бути надано право на проходження практики повторно при виконанні умов, визначених навчальним закладом. Студент, який востаннє отримав незадовільну оцінку з практики в комісії, відраховується з навчального закладу.

Підсумки практики обговорюються на засіданнях кафедри.
Додаток А

Основні бази практикиНазва підприємства

Адреса: вул., тел.

1

ВАТ "Полтавський алмазний завод"

вул. Красіна, 71 А, тел.: 51-68-11

2

ВАТ "Полтавський турбомеханічний завод"

вул. Зіньківська, 6, тел.: 7-34-79

3

ВАТ "Полтавмаш"

вул. Маршала Бірюзова, 27, тел.: 66-94-54

4

Виробниче об'єднання "Знамено"

вул. Автобазівська, 2\9, тел.: 3-14-50

5

ВАТ "Полтавафарфор"

вул. Маршала Бірюзова, 37, тел.: 66-48-24

6

ВАТ "Полтавакондитер"

вул. Спаська, 10, тел.:

2-29-75

7

КВТФ "Крокуль"

вул. Комарова, 5, тел.: 58-47-07

8

ВАТ "Полтавський хлібокомбінат"

вул. Комарова, 10 А, тел.: 58-46-77

9

ДП "Полтавський лікерогорілчаний завод"

вул. Зіньківська, 3, тел.: 7-30-61

10

ВАТ "Полтаванафтогазбуд"

с. Терешки, тел.: 9-24-90

11

ПМК-1 Полтавського облагробуду

вул. Ковпака, 51 А, тел.: 7-73-17

12

Колективне виробниче підприємство "Ясен"

с. Терешки, тел.: 2-06-86

13

ВАТ "Полтавахолод"

вул. Зіньківська, 51\2, тел.: 7-18-05

14

ВАТ "Полтавський завод медичного скла"

вул. Фрунзе, 158, тел.:

3-11-06

15

ЗАТ "Полтавська фірма "Ворскла"

вул. Жовтнева, 72, тел.: 7-34-57

16

Полтавський облавтодор

Розсошенці, вул. Коцюбинського, 1 А, тел.: 59-02-37

17

ВАТ "Полтавський автоагрегатний завод"

вул. Зіньківська,57, тел.: 2-07-20

18

ВАТ "Полтавагаз"

вул. Енгельса, 2, тел.:

7-30-75

19

ВАТ ГРЛ

вул. Заводська, 3, тел.:

7-38-57

20

ВАТ "Полтавобленерго"

вул. Старий Поділ, 5, тел.: 19-63-59

21

ЗАТ "Цивільбуд"

вул. Кагамлика, 35 В, тел.: 3-01-20

22

ВАТ "Дослідний завод"

вул.Ковпака, 57, тел.:

66-66-13

23

ВАТ бурової компанії "Бунрос"

с. Супрунівка, тел.:

7-79-65

24

ВАТ "Електромотор"

вул. Фрунзе, 155, тел.:

3-02-81

25

Полтавське виробниче підприємство "Будсервіс – ПМК-64"

вул. Гаражна, 7\9, тел.:

3-11-09

26

АТ "Будівельне управління №9 "Полтаванафтогазбуд"

вул. Степана Кондратенка, 6, тел.:

7-39-33

27

АТ "Соняшник"

вул. Маршала Бірюзова, 17, тел.: 50-91-10

28

ЗАТ "Полтавпиво"

вул. Фрунзе, 160, тел.:

3-03-84

29

КП "Полтавський м'ясокомбінат"

вул. Харчовиків, 6, тел.: 7-33-33

30

ЗАТ "Світанок"

вул. Карла Лібкнехта, 52, тел.: 2-56-83

31

АТ "Домітекс"

вул. Маршала Бірюзова, 26\1, тел.: 7-34-68

32

Полтавське обласне підприємство “Полтававодоканал”

вул.Панянка, 19, тел.:7-34-44


Додаток Б

(Назва навчального закладу)

ЩОДЕННИК ПРАКТИКИ
Студента ______________________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)
Факультет______________________________________________________________________
Курс__________________________________________________ група____________________
Спеціальність_____________________________________________________________________

(номер, назва)

_____________________________________________________________________________

Розпорядження про практику
Студент__________________________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)
направляється на________________________________________________________ практику в
місто_______________________________________________ на __________________________

(назва підприємства)

_________________________________________________________________________________

термін практики: з__________________________________до____________________200_____р.

(включаючи проїзд туди й назад)

Керівник практики від навчального закладу____________________________________________
_________________________________________________________________________________

(посада, прізвище, ім’я, по батькові)
Печатка

закладу Декан факультету________________________

_________________________________________________________________________________

(посада, прізвище, ім’я, по батькові)

Керівник практики від підприємства__________________________________________________

_________________________________________________________________________________

(посада, прізвище, ім’я, по батькові)

Прибув на підприємство____________________________________________________________
Печатка підприємства “_______”_________________________________200____р.

(посада, прізвище, ім’я, по батькові)
Вибув із підприємства______________________________________________________________
Печатка підприємства “_______”_________________________________200____р.

_________________________________________________________________________________

(посада, прізвище, ім’я, по батькові)


  1. Основні положення про практику1.1.Студент до відбуття на практику повинен отримати інструктаж від керівника практики та:

- оформлений щоденник (посвідчення про відрядження);

  • індивідуальне завдання з переддипломної практики;

  • два примірники календарного графіку проходження практики (один – для студентів і один – для керівника практики від підприємства);

  • направлення на практику;

  • направлення на поселення в гуртожиток (за необхідності).


1.2. Студент після прибуття на підприємство повинен подати керівникові направлення, пройти інструктаж із техніки безпеки, ознайомитися з робочим місцем, правилами експлуатації обладнання та уточнити план проходження практики.
1.3. Під час практики студент зобов’язаний суворо дотримуватись правил внутрішнього розпорядку підприємства. Про всі випадки залишення свого робочого місця практикант повинен повідомити керівника практики від підприємства.
1.4. Звіт про практику складається студентом згідно з календарним графіком проходження практики і додатковими вказівками керівників практики від вищого навчального закладу та від підприємства.
1. 5. Студент, який не виконав вимог до практики та отримав негативний відзив про роботу або незадовільну оцінку при захисті звіту, направляється повторно на практику під час канікул.


  1. Клендарний графік проходження практики


п/п

Назва робіт

Тижні проходження практики

Відмітки про виконання


Підписи керівників практики:

від вищого навчального закладу від підприємства
_____________________________ ________________________

3. Відзив та оцінка роботи студента на практиці
_________________________________________________________________________________

(підприємство, установа)
_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Підпис керівника практики від підприємства__________________________________________


Печатка “______”_________________200___р.

4. Висновок керівника практики від кафедри про роботу студента
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Підпис керівника практики від кафедри ______________________________________________
“_______”_______________________200_____р.
Залікова оцінка з практики_________________________________________________________
Підпис керівника практики

від вищого навчального закладу_____________________________________________________  1. Робочі записи під час практики


______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

  1. Правила оформлення щоденника


1.1.Щоденник є основним документом студента під час проходження практики.

1.2.Для студента, який проходить практику за межами міста, в якому знаходиться вищий навчальний заклад, щоденник є також посвідченням про відрядження, підтверджуючи тривалість перебування студента на практиці.

1.3.Під час практики студент щодня коротко повинен записувати в щоденник усе, що зроблено за день згідно з календарним графіком проходження практики, робити докладні записи.

1.4.Не менше одного разу на тиждень студент повинен подати щоденник на перевірку керівникам практики від вищого навчального закладу та від підприємства, які письмово висловлюють зауваження, визначають додаткові завдання і підписують записи, зроблені студентом.

1.5.По закінченні практики щоденник разом зі звітом повинен бути підписаний керівником практики, який складає відзив про роботу студента, та завірений печаткою підприємства.

1.6.Оформлений щоденник разом зі звітом студент має здати на кафедру.

Без заповненого щоденника практика не зараховується.

1   2   3   4   5   6

Схожі:

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ТА ПРОГРАМА ПЕРЕДДИПЛОМНОЇ ПРАКТИКИ (для студентів,...
Методичні вказівки та робоча програма переддипломної практики бакалаврів, спеціалістів, магістрів (для студентів спеціальностей 040203,...
ПРОГРАМ А
Програма та методичні вказівки щодо проходження виробничої практики для студентів денного відділення спеціальності 050107 "Економіка...
ЗМІСТ ПРОГРАМИ ПРАКТИКИ студентів 6-го курсу спеціальності 03060101...
Завдання Управління виробничо-технологічною підсистемою (операційна, маркетингова, комерційна, збутова діяльність) 7
ЗМІСТ ПРОГРАМИ ПРАКТИКИ студентів 5-го курсу спеціальності 03060101...
Завдання Управління виробничо-технологічною підсистемою (операційна, маркетингова, комерційна, збутова діяльність) 6
ПРАКТИЧНИЙ КУРС АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ Навчальний посібник з практики усного...
Практичний курс англійської мови (англійською та українською мовами). Навчальний посібник з практики усного та письмового мовлення...
ПРОГРАМА ТА МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ з виробничої практики для студентів...
Метою виробничої практики є формування системи знань щодо діяльності підприємств, податкових установ, страхових компаній, комерційних...
ПРОГРАМА виробничої ПРАКТИКИ для студентів І V
...
НАСКРІЗНА ПРОГРАМА ПЕДАГОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ НА РОБОЧОМУ МІСЦІ ВЧИТЕЛЯ СТУДЕНТІВ
Педагогічна практика займає провідне місце у фаховій підготовці майбутніх учителів освітньої галузі «Технології» на етапі здобуття...
ПРОГРАМА другої навчальної (технологічної) практики для студентів...
Напрям підготовки: 0904 – “Металургія” Кваліфікаційний рівень: 090400 Бакалавр
ЗМІСТ ПРОГРАМИ ПЕРЕДДИПЛОМНОЇ ( 2 виробнич ої ) ПРАКТИКИ студентів...
Одним із напрямів вирішення цієї проблеми є впровадження в навчальний процес системи поетапної практичної підготовки майбутніх менеджерів...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка