Коди Дата (рік, місяць, число)


Скачати 130.93 Kb.
НазваКоди Дата (рік, місяць, число)
Дата21.04.2013
Розмір130.93 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Бухгалтерія > ДокументиДодаток
до Положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 5
Коди
Дата (рік, місяць, число)

2011

12

31

Підприємство ТОВ «Фондова компанія «Торговець цінними паперами «Реєстр Консалтинг»

за ЄДРПОУ

36830909

Територія Вінниця

за КОАТУУ

0510136600

Орган державного управління _______________________

за СПОДУ
Організаційно-правова форма господарювання товариство з обмеженою відповідальністю

за КОПФГ

240

Вид економічної діяльності біржові операції з фондовими цінностями

за КВЕД

67.12.0

Одиниця виміру : тис. грн.

Контрольна сума
Звіт про власний капітал

за 2011 рік

Форма № 4

код за ДКУД

1801005

Стаття

Код

Статут-ний капітал

Пайо-вий капіл

Додатковий вкладений капітал

Інший додат-ковий капітал

Резерв-ний капітал

Нероз-поділе-ний прибу-ток

Неопла-чений капітал

Вилу-чений капітал

Ра-зом

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Залишок на початок року

010

7000

-

-

-

-

-34

-5215

-

1751

Накопичена курсова різниця

10.1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Коригування:Зміна облікової політики


020

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Виправлення помилок

030

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Інші зміни

040

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Скоригований залишок на початок року

050

7000

-

-

-

-

-34

-5215

-

1751

Переоцінка активів:Дооцінка основних засобів


060

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Уцінка основних засобів

070

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Дооцінка незавершеного будівництва

080

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Уцінка незаверше-ного будівництва

090

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Дооцінка немате-ріальних активів

100

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Уцінка немате-ріальних активів

110

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Використання до-оцінки необоротних активів

120

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Чистий прибуток (збиток) за звітний період

130

-

-

-

-

-

36

-

-

36

Розподіл прибутку:Виплати власникам (дивіденди)


140

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Спрямування прибутку до статутного капіталу

150

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Відрахування до Резервного капіталу

160

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства

170

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Внески учасників:Внески до капіталу

180

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Погашення заборгованості з капіталу

190

-

-

-

-

-

-

5215

-

5215

Сума чистого при-бутку на створення спеціальних (цільових) фондів

200

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Вилучення капіталу:Викуп акцій (часток)

210

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Перепродаж викуплених акцій (часток)

220

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Анулювання викуплених акцій (часток)

230

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Вилучення частки в капіталі

240

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Зменшення номінальної вартості акцій

250

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Інші зміни в капіталі:Списання невідшкодованих збитків260

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Безкоштовно отримані активи

270

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Інші зміни


280

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Разом змін в капіталі

290

-

-

-

-

-

36

5215

-

5251

Залишок на кінець року

300

7000

-

-

-

-

2

-

-

7002


Керівник ____________________________ Наконечна Т.С.

Головний бухгалтер ____________________________

«Перевірено»

Директор ТОВ «АФ «ТАВІ» ____________________________ Орлова Наталя Фімовна


Схожі:

КОДИ Дата (рік, місяць, число) 01

КОДИ Дата (рік, місяць, число)

КОДИ Дата (рік, місяць, число) 01

КОДИ Дата (рік, місяць, число) 2012

КОДИ Дата (рік, місяць, число) 2011

КОДИ Дата (рік, місяць, число) 2012

КОДИ Дата (рік, місяць, число) 2013

КОДИ Дата (рік, місяць, число) 2011

КОДИ Дата (рік, місяць, число) 2011

КОДИ Дата (рік, місяць, число) 2011

Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка