КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ для студентів освітнього рівня «бакалавр»


НазваКОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ для студентів освітнього рівня «бакалавр»
Сторінка3/22
Дата23.05.2013
Розмір2.87 Mb.
ТипКонспект
bibl.com.ua > Банк > Конспект
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22

багатство,

 • влада,

 • незалежність,

 • переживання щастя, радості, спокою, почуття задоволення,

 • відчуття стабільності, стійкості,

 • високе становище в суспільстві,

 • придбання відомості чи навіть слави.


  Питання 5. Психологічні аспекти прийняття рішень. Специфіка та функції прийняття рішення в діяльності підприємця
  У структурі управлінської діяльності керівника-бізнесмена можна виділити кілька найважливіших функцій:

  • цілепокладання,

  • прогнозування,

  • планування,

  • організація,

  • мотивування,

  • контроль,

  • найбільш істотний елемент – функція прийняття управлінських рішень.

  Більшість інших функцій керівник

  може делегувати своїм підлеглим,

  але якщо він делегує

  функцію прийняття рішень,

  то відразу втрачає кермо влади

  і можливість керувати ситуацією,

  автоматично перестаючи бути керівником.

  Хоча всі розуміють, що ефективна робота керівника немислима без уміння приймати якісні рішення, цьому вмінню підприємці, як правило, не навчені, і змушені навчатися цьому вмінню самостійно методом спроб і помилок.


  Відмітною особливістю функції прийняття рішення є те, що її набагато важче стандартизувати і звести до обмеженого набору алгоритмів, в зв'язку з цим в ній дуже велика роль суб'єктивних власне психологічних факторів.

  Існують, звичайно, численні правила, процедури та методи прийняття рішення, який полегшитьють цей процес, однак кожен бізнесмен за своїм особистим досвідом знає, як велика роль суб'єктивних і інтуїтивних факторів у цьому процесі.

  В силу цього функція прийняття рішення є предметом вивчення двох наук – теорії управління, і психології. Це в рівній мірі і організаційно-економічна проблема і психологічна. Саме функція прийняття рішення з найбільшою виразністю змушує відчути, що управління – це не тільки наука, але й мистецтво.

  Тривалий час теорія управління базувалася на постулаті раціональності поведінки в цілому та прийняття рішення зокрема:

  керівник повинен і може будувати свою поведінку і приймати рішення, ориентуючись на максимальне врахування всіх факторів ситуації.

  Це обумовило розвиток так званих жорстких схем управління, що виходять з уявлення про «людину раціональну». Проте надалі було доведено, що об'єктивно притаманні людині псіхофізіологічні обмеження роблять неможливими строго раціональну поведінку і прийняття рішення, а повний облік всіх об'єктивних факторів при цьому також в принципі неможливий.

  У результаті була розроблена концепція «обмеженої раціональності»:

  суб'єктивні, психологічні особливості –

  це об'єктивні обмежувальні фактори поведінки.

  Ці фактори чинять важливий, а часто – визначальний вплив і на процеси прийняття рішень, і на управління.

  В результаті виникла «школа прийняття рішення», яка обгрунтувала необхідність переходу від жорстко-раціоналістичних уявлень до «м'яких» схем управління.


  Вид рішення

  «Добре»

  « Погане»

  Ознаки рішення

  Ефективність,
  Обгрунтованість,
  Своєчасність,
  Реалізація,
  Конкретність,
  Поєднання жорсткості та гнучкості

  Рішення, прийняті на безальтернативній основі;
  Рішення, засновані на помилковому прогнозі розвитку ринку;
  Рішення, засновані на помилково вибраних критеріях.

  Незважаючи на різноманіття умов і підходів, що роблять неповторним кожне управлінське рішення, можна виділити ряд універсальних критеріїв «хорошого» і «поганого» управлінського рішення:
  Етапи вироблення управлінських рішень

  1. Початок процесу вироблення рішення визначається характером проблемної ситуації, яку неможливо вирішити стандартними і звичними способами. Після усвідомлення цього факту слід свідомо загальмувати природне прагнення «хапатися» за першу можливість вирішити проблему, яка спадає на думку. Справа в тому, що, по-перше, далеко не завжди перша думка, що приходить в голову, є найвдалішою, а, по-друге, потрібно спочатку уточнити стратегію руху.

  2. Наступний етап – вироблення критеріїв оптимального рішення, що відсікає ряд зовні привабливих, але невигідних рішень.

  3. Після цього йде накопичення і розгляд можливих альтернатив, і порівняння їх з ознаками «ідеального» рішення.

  4. Заключний етап - реалізація рішення і контроль за його впровадженням в життя.

  Психологічні механізми,

  що впливають на прийняття управлінських рішень

  1. Особливості мислення (творчі здібності, логіка, швидкість мислення, просторове мислення тощо);

  2. Мотивація (ступінь зацікавленості в прийнятті тих чи інших рішень);

  3. Особистісні особливості (тривожність, рівень самооцінки тощо.);

  4. Ділові якості (відповідальність, наполегливість, самостійність, комунікабельність та ін);

  5. Цінності і установки, що лежать в основі пріоритетів, і схильність до конкретних дій.

  6. Етичні принципи, яких дотримується керівник (справедливість, чесність, увага до людей тощо.)

  Бізнесменам часто доводиться приймати рішення в умовах дефіциту часу, коли немає можливості довго і копітко вивчати ситуацію і ретельно оцінювати ймовірні ситуації. Всі ці фактори спонукають керівників діяти на основі інтуїції. Інтуїтивне рішення зовні виглядає як миттєве осяяння. Однак це осяяння можливе лише в тому випадку, якщо людина володіє всією повнотою інформації з даного питання.

  Психологічні труднощі, що заважають виявленню проблем

  на стадії вироблення управлінського рішення.

  (багато керівників навіть не здогадуються про їх існування, так як їх джерело носить підсвідомий характер)

  .

  Вид психологічного бар'єру

  Прояв психологічного бар'єру

  Вибіркове сприйняття і звуження поля зору.

   

  Бізнесмени, що приймають рішення, мають свою систему оцінок, установок і очікувань і часто не помічають те, чого підсвідомо не хочуть помічати. При цьому мислення оперує не всією інформацією, а тільки тією, що проходить через фільтри сприйняття.

  Недостатній обсяг інформації

  Отримавши інформацію з якогось питання, підприємець може вважати її вичерпною, в той час як для оптимального вирішення проблеми потрібно більше даних. Використання лише частини інформації веде до скоростиглих і помилкових висновків, оскільки при цьому виключається багато інших альтернатив.

  Розпорошення уваги на окреме на шкоду для цілого.

  У спробах знайти рішення, увага керівника може чіплятися до часткових питань, на які йде велика частина розумових зусиль, в той час, як першорядну важливість має вирішення головного завдання.

  Помилкові установки

  Часто прийняттю правильного рішення заважають помилкові установки, що обмежують широту мислення і гнучкість керівника. До них може належати негативізм, невиправдані побоювання і узагальнення, установки належних дій і пр.


  Практично кожне управлінське рішення відображає індивідуальність його ініціатора і систему його цінностей. Роль людського фактору виявляється у двох аспектах:

  • вплив особистісних характеристик на процес розробки управлінського рішення

  • особистісні оцінки вже існуючого рішення.

  До особистісних характеристик належать:

  • воля,

  • сугестивність,

  • емоційність,

  • темперамент,

  • професіоналізм,

  • досвід,

  • відповідальність,

  • здоров'я,

  • характеристики уваги,

  • параметри мислення:

  • глибина – тобто аналітичний характер мислення людини, пошук причиново-наслідкових зв'язків;

  • широта – тобто синтетичний характер мислення, при якому людина вміє оцінити роль аналізованої ситуації в загальному сценарії діяльності,

  • швидкість – вона визначається часом виконання завдання щодо середнього рівня, прийнятого в даній компанії. Працівник може швидше, ніж інші, розібратися в ситуації або розробити ефективне рішення

  • гнучкість – вона забезпечує своєчасний і обгрунтований перехід на нові методи розробки та реалізації управлінського рішення.
  • практицизм – він пов'язаний з більшим досвідом роботи та відпрацюванням стереотипних підходів до розробки управлінських рішень. Наприклад, враховуючи необов'язковість постачальників, такий керівник буде укладати резервні договори на поставку необхідних ресурсів для своєї компанії. Якщо якийсь постачальник не поставить товар, то поставить інший.

  • оптимізм або песимізм. – Оптимізм керівника базується на завищеній оцінці можливостей персоналу, в тому числі й своїх, самої компанії і клієнтів, що з нею співпрацюють. У будь-яких економічних, фінансових, організаційних розрахунках та оцінках завжди є діапазон допустимих вихідних даних і можливих результатів, тобто працівникові дається право самому вибирати найкращий варіант в заданому діапазоні і відповідати за це рішення. Оптимізм повинен підкреплюваться високим професіоналізмом в управлінській діяльності і технологічними можливостями компанії. Керівники-оптимісти корисні для компанії. Вони збільшують ризики реалізації управлінського рішення, як в позитивну сторону, так і в негативну. Вони самовіддано беруться за ризиковані, але корисні для компанії роботи і часто доводять до позитивного результату здавалося б безнадійні проекти. При цьому необхідно вирішувати питання про те, як співвідносити перемоги, поразки і стабільність. Керівник компанії повинен визначити міру оптимізму або співвідношення таких керівників серед інших.

  Песимізм керівника базується на заниженій розрахунковій оцінці можливостей персоналу, в тому числі й своїх, самої компанії і клієнтів, що з нею співпрацюють. Керівник вважає, що занижений варіант буде обов'язково реалізований, що принесе компанії стабільний, але невеликий дохід. Такий підхід може бути ефективним в традиційних, мало змінних виробництвах. Для керівника компанії песимісти також потрібні для прийняття зважених рішень та збалансованих підходів до управлінських рішень.

  Розглядаючи феномени впливу особистісних якостей керівника на процес розробки управлінського рішення, слід враховувати різну ступінь стійкості окремих особистих якостей. Серед набору психологічних якостей є незмінні, слабо змінювані і такі, щосильно змінюються.

  До незмінних можна віднести: темперамент, генетично задані реакції і тип вищої нервової діяльності.

  До слабо зміннихсугестивність, рівень емоційності, характер уваги, схильність до ризику і параметри мислення.

  До сильно зміннихволя, відповідальність, комунікабельність.

  Існує модель успішного керівника яка забезпечує максимальну можливість успішної розробки та реалізації управлінських рішень. У цей набір входять: екстравертірованность, комунікабельність, рішучість, професіоналізм, відкритість, допитливість, орієнтація на результат, впевненість.
  Вплив темпераменту на вироблення управлінських рішень

  Тип темпераменту

  Особливості підходу до управлінського рішення

  Холеричний

  Віддають перевагу швидкості, оперативності, індивідуалізмові при розробці управлінського рішення. Часто саме ці якості виявляються важливішими за довготривале опрацювання рішення. Однак холерики не завжди встигають ретельно оцінити ситуацію і правильно сформулювати проблему. Їх рішення часом мають спонтанний характер. Рішення, прийняті холериком, характеризуються високим рівнем ризику, рішучістю й безкомпромісністью.

  Сангвінічний

  Мають більш спокійний тип розумової діяльності. Вони так само, як і холерики, швидкі й оперативні при розробці управлінського рішення, однак віддають перевагу не індивідуалізму, а колективному обговоренню ключових проблем або ключових елементів вже прийнятих ними рішень. Сангвініки добре працюють як із фахівцями, так і з інформаційними системами підтримки рішень.

  Флегматичний

   

  Воліють витрачати більше часу на розробку управлінського рішення, аніж на його реалізацію. Для них важливий надлишок інформації, думок і порад щодо вирішуваних завдань. Їх рішення характеризуються високим рівнем безпеки і обдуманості. При реалізації своїх рішень флегматики рішучі й наполегливі. Вони більше довіряють фахівцям, аніж інформаційним системам.

  Меланхолійний

  Дуже відповідально підходять до розробки управлінського рішення. Вони намагаються врахувати всі можливі негативні наслідки реалізації рішень. Часто другорядні проблеми (дрібниці) зводяться ними в ранг першорядних. Меланхолікам потрібно багато часу, великий обсяг інформації, радників і різних точок зору. Рішення, прийняте меланхоліком, відрізняється детальною відпрацьованістю і ретельністю виконання. Меланхоліки приймають ефективні рішення в галузі стратегічного планування, конструювання і т. д. Робота в напружених ситуаціях їм протипоказана. При реалізації своїх рішень вони постійно стежать за ходом їх виконання, допомагають виконавцям, входять у всі тонкощі проблем, які виникають.


  Питання 6. ПРОФЕСІОГРАМА МЕНЕДЖЕРА

  Менеджер людина, яка професійно здійснює функцію управ­ління у ринковій системі відносин.

  Менеджер відповідає за отримання результатів від роботи ін­ших людей, які працюють індивідуально або об'єднані у групи.

  Організація не може існувати без менеджерів, адже саме вони забезпечують виконання її місії, основного призначення, визна­чають необхідність і встановлюють взаємодію між окремими ор­ганізаціями і діями всередині організації.

  Менеджери розробляють стратегії поведінки організації в се­редовищі, що змінюється, та забезпечують урахування інтересів тих осіб і організацій, які контактують і контролюють діяльність організації.

  Менеджер є основною інформаційною ланкою зв'язку органі­зації з оточенням, формально та неформально відповідає за ре­зультати її діяльності. Він офіційно представляє організацію у зовнішньому оточенні під час проведення офіційних заходів.

  Менеджери в організації, які є суб'єктами здійснення управ­лінської діяльності, грають низку різноманітних ролей.

  1. Ролі, пов'язані з прийняттям рішень.

  Вони полягають у тому, що менеджер визначає напрям руху організації, вирішує питання розподілу ресурсів, коригує, коор­динує діяльність. Право прийняття управлінських рішень має тільки менеджер; він же несе відповідальність за наслідки прийн­ятого рішення. Менеджер повинен не лише визначити оптималь­не вирішення певної проблеми, а взяти на себе ризик, наважитись прийняти рішення.

  1. інформаційні ролі.

  Вони полягають у тому, що менеджер отримує, збирає інфор­мацію про зовнішнє і внутрішнє середовище, розповсюджує ін­формацію у вигляді фактів та нормативних настанов, а також роз'яснює політику, основні цілі організації, тобто виступає її представником. Результати роботи залежать від того, наскільки менеджер володіє інформацією, наскільки ясно і чітко доводить інформацію до членів організації. 3. Міжособові ролі.

  Менеджер виступає у ролі керівника, що формує стосунки у середині організації та поза її межами, мотивує членів організації на досягнення цілей, координує їх зусилля, виступає у якості з'єднуючої ланки перед вищим керівництвом, споживачами, по­стачальниками і навпаки, представляє всіх перед членами колек­тиву, яким керує. Менеджер повинен йти попереду та вести за собою своїх підлеглих, користуватись їх довірою і повагою, тоб­то бути лідером.

  Залежно від позиції менеджера в організації, завдань, які він вирішує, та функцій, які реалізує, наведені ролі можуть бути при­таманні їм більшою або меншою мірою, хоча кожен менеджер обов'язково приймає рішення, працює з інформацією і виступає керівником відносно певної організації.

  Менеджер повинен розуміти природу управлінських процесів, вміти розподіляти відповідальність за рівнями управління, знати економіку і маркетинг, інформаційні технології, вміти планувати, прогнозувати розвиток діяльності своєї фірми. Не менш важливо бути спеціалістом у роботі з людьми:

  • уміти будувати взаємовідносини з підлеглими, між підпри­ємством та клієнтами, з іншими підприємствами;

  • приймати рішення в складних ситуаціях, що швидко змі­нюються, чітко, дохідливо формулювати свої думки.

  Менеджер обирає лише правильний варіант рішення. Його діяльність — найвищий творчий акт.

  Менеджер повинен володіти високою психологічною культу­рою, яка є невід'ємною частиною загальної культури людини.

  Психологічна культура включає три необхідні елементи:

  1. Пізнання себе й іншої людини.

  2. Уміння спілкуватися з людьми.

  3. Регулювати свою поведінку.

  Досліджуючи політичні, соціальні, економічні та психологі­чні сили, які діють у розвинутих країнах, вивчаючи вплив цих сил на тих, хто займає управлінські посади, можна зробити ко­рисні узагальнення про мінливість змісту роботи керівника. Ці узагальнення дають змогу передбачити ті здібності та вміння, які вимагаються від умілого менеджера у теперішній час і в майбутньому.

  Успішність менеджера залежить від рівня управлінської майс­терності, досвіду.

  Управлінську майстерність визначають:

  1. здатність менеджера розуміти загальну перспективу органі­зації;

  2. уміння обирати найкращий варіант управлінського рішення;

  3. уміння правильно розподіляти роботу та завдання, вибирати оптимальну техніку та засоби, передбачувати розвиток ситуації;

  4. спроможність виконувати організаційні обов'язки, ефекти­вно діяти в межах виділеного бюджету, компетентно виконувати завдання;

  5. здатність безконфліктно взаємодіяти з людьми;

  6. логічно і доступно видавати розпорядження, координувати інформаційні потоки.

  З узагальнень практики можна виокремити одинадцять най­важливіших якостей менеджера, які впливають на управлінсь­ку діяльність:

  1. Здатність ефективно управляти собою та своїм часом.

  2. Здатність усвідомлювати свої особисті цінності.

  3. Визначення цілей роботи, що виконується, і своїх власних цілей.

  4. Постійне особисте зростання і розвиток.

  5. Здатність швидко та ефективно вирішувати проблеми.

  6. Винахідливість та здатність гнучко реагувати на зміни си­туації.

  7. Впливовість на оточення, без застосовування прямих на­казів.

  8. Використання нових сучасних управлінських методів.

  9. Уміле використання людських ресурсів.
  1. Уміння допомогти іншим у швидкому вивченні нових ме­тодів та оволодінні практичними навичками роботи.

  2. Уміння створювати та удосконалювати групи, які здатні ставати винахідливими і результативними у роботі.

  Це узагальнені здібності та якості, якими повинен володіти менеджер. Але якщо детально розглядати це питання, то якості та риси керівника, який досягає успіху, можна поділити на психоло­гічні, інтелектуальні, професійні, соціальні.

  Психологічні риси керівника:

  1. Прагнення до лідерства, здатність до керівництва.

  2. Сильні вольові якості.

  3. Готовність до розумного ризику.

  4. Прагнення успіху, честолюбство.

  5. Здатність брати на себе відповідальність в екстремальних ситуаціях.

  1. Самодостатність особистості.

  2. Комбінаторно-прогностичний тип мислення (варіативність, темп, гнучкість, інтуїтивність, логічність, прогнозування).

  3. Уміння протистояти стресу.

  4. Адаптивність, тобто швидка пристосовуваність до нових умов.

  Інтелектуальні риси керівника:

  1. Прагнення до постійного самовдосконалення.

  2. Схильність до сприйняття нових ідей та досягнень, здат­ність відрізнити їх від ілюзорних.

  3. Панорамність мислення (системність, широта, комплекс­ність), а також професійна предметність (знання деталей та тон­кощів управління).

  4. Мистецтво швидко опрацьовувати, ранжувати інформацію і на цій основі приймати рішення.

  5. Здатність до самоаналізу.

  6. Уміння розуміти, приймати та використовувати з користю для справи думки, протилежні власним.

  7. Психологічна освіта.
  Професійні риси керівника:

  1. Уміння ефективно використовувати кращі досягнення нау­ково-технічного прогресу, інформаційних технологій.

  2. Глибокі знання особливостей функціонування ринкової економіки.

  3. Схильність та здатність віднаходити резерви людського чинника в підприємництві.

  4. Уміння заохочувати персонал за добру роботу і справедли­во критикувати (але не публічно!).

  5. Мистецтво приймати нестандартні управлінські рішення за тих умов, коли альтернативні варіанти дій, інформація та цілі не чіткі або сумнівні.

  6. Уміння ефективно та раціонально розподіляти завдання і відводити на них оптимальний час.

  7. Діловитість, постійний вияв ініціативи, підприємливість.
  Соціальні риси керівника:

  1. Уміння враховувати політичні наслідки рішень.

  1. Схильність керуватися принципами соціальної справедли­вості.

  2. Уміння встановлювати та підтримувати систему стосунків із рівними собі людьми.

  3. Тактовність та ввічливість, переважання демократичності в стосунках із людьми.

  1. Уміння залишатися цілим між «молотом» і «ковадлом» (ти­ском згори та опором знизу).

  2. Уміння брати на себе відповідальність.

  3. Беззастережне виконання правил, які схвалені організацією.

  4. Уміння заохочувати персонал до відвертості і групових дискусій.

  Щоб неуспішно чи неефективно керувати, інколи достатньо однієї або декількох рис чи вад керівника. І тому цей період кері­вництва стане значно коротшим, через такі вади:

  1. Манія величі, ілюзорна віра у свою непогрішність, у те, що ти маєш виключне право розпоряджатися долями інших людей.

  2. Надмірна підозрілість, хибна переконаність у тому, що ко­ли ти шахрай, то всі навкруги схожі на тебе.

  3. Амбітність і, виходячи з цього, зверхність, непривабливість у стосунках з оточенням.

  4. Незнання потреб та інтересів своїх підлеглих.

  5. Невміння стимулювати за добру працю і карати за недобро­совісну.

  6. Невміння або небажання бути відвертим та привітним із своїми підлеглими.

  7. Невіра в здібності своїх підлеглих.

  8. Безпосереднє керування роботою, замість того, щоб прави­льно розподілити її між підлеглими.

  9. Тримання всіх гілок управління в одних руках, прийняття рішень за підлеглих і тим самим відсутність стимулювання їхньої ініціативи.
  1. Невіра у професійні якості своїх підлеглих, виконання за них відповідальної роботи.

  2. Виконання передусім знайомої і приємної роботи.

  3. Невміння розподіляти стратегію та тактику діяльності, планувати роботу і передбачати наслідки.

  Дуже важливим для керівника в управлінській діяльності є те, щоб він у своїй фірмі був лідером.

  Лідери — це люди, які роблять правильні речі. Керівники ж роблять речі правильно.

  Різниця між цими поняттями велика. Коли ви думаєте про правильні речі, ви думаєте про майбутнє, про стратегічність ме­ти, можете навіть помріяти. Але коли ви обмірковуєте, як зроби­ти те чи інше правильно, ви думаєте про контроль. Ви думаєте, як це зробити. Лідери не обтяжуються такими питаннями, як: ЩО? і НАВІЩО?

  За Бенісом, характер лідера складається з:

  Лідер = компетентність + амбіційність + цілісність

  Лідера визначають п'ять характеристик:

  1. Бізнес-освіченість.

  2. Концептуальні здібності (творчий, винахідливий інтелект).

  3. Попередній досвід.

  4. Якість судження (прийняття швидких та правильних рі­шень за недостатньої інформації).

  5. Уміння працювати з людьми (зацікавити їх, повести за со­бою і дати нагоду їм розкритися; мужність підібрати людей, які не «піддакують», а висловлюють за потреби власну, нехай навіть протилежну, думку).

  Яким повинен бути лідер? (рис. 2.1).

  Головним покликанням лідерів у третьому тисячолітті буде вивільнення інтелектуальної енергії своїх співробітників. .Лі­дери повинні створити у своїх організаціях таку атмосферу, щоб люди фонтанували в ній ідеями, інноваціями, цікавими теоріями. Якщо раніше чітко налагоджену організаційну стру­ктуру часто порівнювали із симфонічним оркестром, який ско­ряється кожному помаху руки талановитого диригента, то сьо­годні доцільніше співставлення з джаз-бендом. Чим більше імпровізацій, тим краще.

  Професор Беніс дає короткий курс порад, як стати справжнім лідером:

  • будьте самим собою;

  • визначте, що вам краще за все вдається;

  • оточіть себе професіоналами і поводьтеся з ними так, як би воліли, щоб поводились з вами;

  • будьте не диктатором, а диригентом;

  • визначтеся з однією — двома головними цілями;

  • порадьтеся із співробітниками, як краще досягти наміче­ного;

  • похваліть їх за це.

  Щоб виховати у собі риси та якості, які впливають на ефекти­вність управлінської роботи, менеджеру постійно і систематично потрібно працювати над собою. Цьому сприятиме розробка осо­бистого плану розвитку.

  Особистий план розвитку повинен бути:

  • конкретним;

  • реальним.
   Він має мобілізувати всі ваші здібності і вимагати від вас повної віддачі.

  Декілька основних правил, перевірених на практиці, допоможуть вам у розробленні такого плану:

  1. Поставте перед собою чітке завдання. Люди іноді зазнають невдачі, тому що слабо уявляють собі свою мету.

  2. Завдання стають кориснішими, якщо їх можна виміряти. Людині, яка прагне схуднути, часто допомагає графік, що висить на стіні і показує зміни ваги. Той самий принцип застосовують і для удосконалення ділових якостей людини.

  3. Будьте задоволені скромним прогресом.

  Часто говорять, що великий дуб зростає з малого жолудя. Ім­пульсивна людина, яка хоче змінити себе за мить, рідко досягає цього.

  1. Ризикуйте у незнайомих ситуаціях.

  Частом, потрібно вибирати між ризиком та поверненням у безпеку. В той же час, невизначеність нової ситуації є негатив­ним чинником і гальмує прогрес.

  1. Пам'ятайте, що своїм розвитком керуєте, головним чином, ви самі.

  У кінцевому рахунку, кожен самостійно відповідає за свій розвиток. Особиста ефективність вимагає, щоб ви навчилися від­повідати за своє власне життя.

  1. Ваша зміна може викликати занепокоєння оточення. Підвищення особистої ефективності приводить до успіхів і

  зростання вашої компетенції, це може викликати заздрість або ворожість оточення.

  1. Не втрачайте можливостей.

  В той час, коли ви працюєте над особистим планом розвитку, можуть виникнути нові можливості. Можна поліпшити стосунки з оточенням, створити колективи, просунути вперед справи, встановити нові контакти. Уміння розпізнавати та використову­вати можливості вирізняє людей, які працюють над собою.

  1. Будьте готові вчитися в інших.

  В оточення можна багато чому навчитися. їхній підхід, став­лення до роботи, навички заслуговують уваги, щоб довідатися про причини їхніх успіхів або невдач.

  1. Учіться на своїх невдачах та помилках.

  Якщо ви помиляєтесь в чомусь, будьте готові визнати це. Роз­глядайте свої невдачі та помилки як зворотній зв'язок із практи­кою, вчіться на них.

  1. Розберіться у політиці вашого підприємства.

  У діяльності кожної організації є політичні аспекти, тому по­трібно вміти передбачити наслідки цього.

  1. Беріть участь у відвертих дискусіях про свої погляди та принципи.

  Сталі погляди, переконання та забобони можна змінити, якщо винести їх на відкрите обговорення та відверто проаналізувати.

  Виділіть людей, із якими вам важко спілкуватися — їх думки, що розходяться з вашими, можуть виявитися особливо стимулюю­чими.

  1. Приносьте користь організації, де працюєте.

  З багатьох точок зору, відносини між людиною та організаці­єю — це угода, з якої кожна сторона намагається здобути якомо­га більше прибутку. Якщо ви не приносите помітної користі, то нерозумно розраховувати, що вам нададуть великі можливості.

  1. Визначте реальні терміни.

  Удосконалення ділових якостей відбувається безперервно. Зміни вимагають постійної уваги та реалістичних термінів вико­нання.

  1. Слова не повинні розходитися із справами.

  Про вашу компетентність люди будуть судити не за словами, а за справами.

  1. Отримуйте задоволення від свого розвитку.

  Навчання відбувається успішніше, коли можна отримати за­доволення, адже через незадоволення цілей ви легко можете втратити дух ентузіазму й зацікавленості. Найпродуктивніший для навчання такий клімат, який примушує долати справжні перешкоди і дає шанси на успіх.

  Резюме

  У структурі діяльності менеджера слід дотримуватись його «професіограми». її використання дозволить підвищити якість реалізації функції управління та, відповідно, професіоналізм ме­неджера.

  При цьому слід зважати на найважливіші якості та риси, яки­ми повинен володіти менеджер, щоб досягти успіху, а саме: пси­хологічні, інтелектуальні, професійні, соціальні.

  В управлінській діяльності бажано, щоб менеджер був ліде­ром. Адже лідерство — природна, вроджена риса, менеджерст­во — набута, вихована. Можна бути гарним менеджером, але не вміти вести за собою людей, «запалювати» їх. А лідер може ви­ховати у себе якості та здібності, що мають бути притаманні ме­неджеру. Ідеальним варіантом для цілей управлінської діяльності є поєднання менеджерських рис та лідерських здібностей.

 • 1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22

  Схожі:

  КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр»
  Рекомендовано до друку Науково-методичною радою Інституту підприємництва та перспективних технологій (протокол №5 від 22. 02. 2012...
  ІСТОРІЯ УКРАЇНИ Конспект лекцій для студентів технічних спеціальностей
  України. / Г. Ю. Каніщев, Ю.І. Кисіль, В. О. Малишев, Г. Г. Півень, О. А. Яцина. – Конспект лекцій для студентів технічних спеціальностей....
  КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ для студентів всіх спеціальностей і форм навчання Затверджено
  Васійчук В. О., Гончарук В.Є., Дацько О. С., Качан С.І., Козій О.І., Ляхов В. В., Мохняк С. М., Петрук М. П., Романів А. С., Скіра...
  КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ для студентів економічних спеціальностей усіх форм навчання
  Проектний аналіз : конспект лекцій / укладачі: О. І. Карпіщенко, О. О. Карпіщенко. – Суми : Сумський державний університет, 2012....
  Конспект лекцій для студентів cпеціальності 05090301 “Інформаційні мережі зв’язку”
  Технології телекомунікаційних мереж: Конспект лекцій для студентів cпеціальності 05090301 “Інформаційні мережі зв’язку” / Укл.: М.І....
  Конспект лекцій для студентів усіх спеціальностей денної та заочної форм навчання
  Гуць В. С., Володченкова Н. В., Основи охорони праці: Конспект лекцій для студентів усіх спеціальностей денної та заочної форм навчання....
  КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з курсу «Прогнозування техніко-економічного рівня машин»
  Конспект лекцій з курсу «Прогнозування техніко-економічного рівня машин» / Укладачі: О. М. Суміна, О. В. Черняков. — Суми: Вид-во...
  КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ З КУРСУ «ПСИХОЛОГІЯ»
  Конспект лекцій з курсу «Психологія» (для студентів 2 курсу денної форми навчання спец.: 092100 – «Промислове та цивільне будівництво»,...
  ЗАТВЕРДЖУЮ
  Робоча програма дисципліни "Економічна теорія" розроблена для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня "Бакалавр"
  Конспект лекцІй з дисципліни “ ПОТЕНЦІАЛ і розвиток ПІДПРИЄМСТВА”...
  Конспект лекцій з дисципліни “Потенціал і розвиток підприємства” для студентів ІV курсу / Укл доцент кафедри економіки підприємства...
  Додайте кнопку на своєму сайті:
  Портал навчання


  При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
  звернутися до адміністрації
  bibl.com.ua
  Головна сторінка