КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з курсу «Прогнозування техніко-економічного рівня машин»


НазваКОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з курсу «Прогнозування техніко-економічного рівня машин»
Сторінка1/11
Дата15.05.2013
Розмір0.99 Mb.
ТипКонспект
bibl.com.ua > Економіка > Конспект
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


Міністерство освіти і науки України

Сумський державний університет

КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ

з курсу

«Прогнозування техніко-економічного рівня машин»
для студентів факультету економіки та менеджменту спеціальності 6.050100 «Маркетинг»

усіх форм навчання

Суми

Вид-во СумДУ

2007
Конспект лекцій з курсу «Прогнозування техніко-економічного рівня машин» / Укладачі: О.М. Суміна, О.В. Черняков. — Суми: Вид-во СумДУ, 2007. — 90 с.
Кафедра маркетингу

ЗМІСТ

С.

Вступ

4Тема 1 Теоретичні аспекти прогнозування техніко-економічного рівня машин

6

Тема 2 Методи прогнозування собівартості нових машин

16

Тема 3 Прогнозування економічної ефективності від використання нових машин

27

Тема 4 Прогнозування загального економічного ефекту
впровадження нової машини

37

Тема 5 Функціонально-вартісний аналіз у прогнозуванні ефективності машин

48

Тема 6 Динамічний аспект у прогнозуванні ефективності нової техніки (машин)

57

Тема 7 Еволюція товарів як технічних систем

63

Тема 8 Закономірності розвитку машин і технології іх виробництва

69

Тема 9 Прогнозування тенденцій розвитку технологій

72

Тема 10 Прогнозування техніко-економічних параметрів
машин для різних сегментів ринку

79Додаток А

87

Список основної літератури

88

Список додаткової літератури

88Вступ
Економічна ситуація в Україні припускає реалізацію комплексу програм зпідвищення наукоємності продукції, що випускається, та інноваційної активності. Підприємства здійснюють розроблення нової продукції, модернізацію виробництва, упровадження високих технологій. В умовах посилення конкуренції прогнозування розвитку систем машин та їх економічне обґрунтування здобувають особливо важливого значення. Стратегія розвитку економіки висуває нові вимоги до фахівців у сфері маркетингу, комерційної справи, проектування продукції, її виготовлення й експлуатації, а також інформаційного обслуговування технічних і технологічних систем машин.

Машина — технічний пристрій, робота якого базується на використанні механізмів і механічного руху. Наукову базу створення «класичних» машин складає теорія машин і механізмів. Поняття машини нині уживається і для позначення складних технічних пристроїв, функціонування яких грунтується не тільки на механічних процесах, наприклад комп’ютерів. Такі машини іноді називають «некласичними». Як засоби праці машини призначені для підвищення її продуктивності. З їх допомогою люди здійснюють доцільне перетворення предметів праці (матеріалів, енергії, інформації), переміщують їх у просторі. Виділяють такі види машин: енергетичні (електродвигуни і генератори, турбіни, двигуни внутрішнього згорання і т. п.); технологічні (верстати, преси і т. п.); транспортні (автомобілі, підйомні крани, транспортери та ін.); інформаційні (арифмометри, механічні інтегратори і т. п.). Сучасна техніка стала комплексною, її конкретні зразки вміщують перералічені види машин в різних поєднаннях. Розвиток машин займає важливе місце в технічному прогресі, а механізація виробництва складає цілий етап його історії. Механізацію виробництва основоположники характеризували як промислову революцію, як переворот в розвитку продуктивних сил, який привів до становлення і зміцнення капіталізму. На даний час в історії техніки почався новий етап — етап автоматизації. Проте і механізація далеко не вичерпала своїх можливостей, вона продовжує відігравати важливу роль в розвитку технічної бази сучасного виробництва, підвищенні його ефективності. Більш того, фундаментальні досягнення в електроніці, обчислювальній техніці, механіці, фізиці і т.п. забезпечили істотний прогрес машинобудування, привели до появи принципово нових машин для автоматизованого виробництва, наприклад роботів, маніпуляторів, роторних ліній й т.п. Комплексна механізація виробництва спрямована на ліквідацію важкої фізичної праці, сприяє зростанню кваліфікації працівників, підвищенню культури виробництва.

Машинобудування є однією з ключових галузей економіки України. У процесі прискорення соціально-економічного розвитку країни цій галузі відводиться значна роль, тому підприємства машинобудування і машинобудівна галузь в цілому вимагають докорінної реконструкції і переходу до випереджального розвитку, значного підвищення техніко-економічного рівня систем машин, що ними випускаються.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Схожі:

КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ З КУРСУ «ПСИХОЛОГІЯ»
Конспект лекцій з курсу «Психологія» (для студентів 2 курсу денної форми навчання спец.: 092100 – «Промислове та цивільне будівництво»,...
КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ З КУРСУ
Ч – 46 Чередник Г. Ю. Конспект лекцій з курсу «Соціальна психологія» [Текст] / Г. Ю. Чередник, О. О. Лоза. – Д.: РВВ ДНУ, 2009. –...
Конспект лекцій з курсу “ Системно-структурне моделювання технологічних...
Конспект лекцій з курсу “Системно-структурне моделювання технологічних процесів” / Укладач П. В. Кушніров. – Суми: Вид-во СумДУ,...
КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ для студентів освітнього рівня «бакалавр»
Конспект лекцій»: Навчально-методичний посібник для студентів галузі знань (0305) «Економіка і підприємництво», напрямів підготовки...
Конспект лекцІй з дисципліни “ ПОТЕНЦІАЛ і розвиток ПІДПРИЄМСТВА”...
Конспект лекцій з дисципліни “Потенціал і розвиток підприємства” для студентів ІV курсу / Укл доцент кафедри економіки підприємства...
Конспект лекцій У двох частинах Частина 2 Суми
Затверджено на засіданні кафедри фінансів як конспект лекцій з дисципліни «Банківський менеджмент»
ОПОРНИЙ КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з дисципліни “ ЕКОНОМІКА ПРАЦІ І СОЦІАЛЬНО...
Конспект лекцій з дисципліни “Економіка праці і соціально-трудові відносини” для студентів ІІІ курсу. Павлоград: ЗПІЕУ, 2007
КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з дисципліни «ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ»
Сутність методу економічного аналізу, його характеристика та методологічна основа
КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з дисципліни «Прогнозування соціально-економічних процесів»
«Економічна кібернетика» галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво», які розроблені Науково-методичною комісією з галузі «Економіка...
Конспект лекцій Частина II Суми
Стратегічний маркетинг : конспект лекцій / укладачі: В. В. Божкова, Ю. М. Мельник, Л. Ю. Сагер. – Суми : Сумський державний університет,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка