КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ для студентів освітнього рівня «бакалавр»


НазваКОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ для студентів освітнього рівня «бакалавр»
Сторінка17/22
Дата23.05.2013
Розмір2.87 Mb.
ТипКонспект
bibl.com.ua > Банк > Конспект
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   22

У спілкуванні з маніпулятором повинні переважати:

• логіка активно-вичікувальної позиції (щоб виграти час і здо­бути підтвердження будь-яким своїм припущенням, ставте за­питання);

• почуття такту і самовладання (не втягуйтеся занадто емо­ційно в ситуацію, зберігайте дисоційованість з нею);

• віра в здатність партнера відмовитися від боротьби і віра у свої сили;

• готовність зламати звичний сценарій, що нав'язується, і праг­нення запропонувати свій, нестереотипний, не відповідний очі­куванням опонента;

налаштованість на спільне вирішення проблеми.

Треба також пам'ятати,

що завжди є «аварійний» вихід із си­туації —

можна перервати контакт під пристойним приводом,

повернувшись до нього за першого ж слушного випадку

(коли ви будете достатньо готові і сильні для протистояння).

Будь-які не­гативні почуття повинні бути переборені

(інакше вони можуть зруйнувати вашу позицію),

а їхня енергія може бути використана

для поліп­шення стосунків.

Провідним фактором в опорі зовнішньому тиску і маніпулю­ванню виступає особистісний потенціал, особистісна сила, що являє собою стійкість до зов­нішнього впливу й одночасно силу власного впливу на людей.

Вона включає наступні перемінні:

 • «складність» внутрішнього світу;

 • багатство значеннєвих зв'язків із зовнішніми контекстами;

 • «укорінення» особистісних структур (особистість має гли­бокі корені);

^ясність внутрішніх пріоритетів і одночасна поступливість у непринципових моментах;

 • гнучкість у засобах і стійкість у цілях;

 • духовна зрілість, коли життєві цілі такі, що пролягають по­за межами досягнення в рамках одного людського життя.

Особистісна сила тим вище, чим вище духовність людини. Протистояти чужому впливу можна за допомогою свого особистісного впливу. Таким чином, особистісний потенціал, що включає духовну зрі­лість і свободу людини від усякого роду стереотипів, є одночасно потенціалом особистісного впливу і протистояння чужому впливу.
Тема 5. УПРАВЛІННЯ КОНФЛІКТНИМИ СИТУАЦІЯМИ

ПЛАН

 1. Поняття та типологія конфліктогенів.

Правила безконфліктної поведінки.

 1. Формула конфлікту. Типологія конфліктів.

 2. Дії в конфліктній ситуації.

 3. Конфліктні особистості

 4. Основні правила переконання

 5. Стратегія поведінки у конфліктній ситуації.

 1. Модель «відхід»

 2. Модель «придушення»

 3. Модель «виграти – програти»

 4. Модель «компроміс»

 5. Модель «виграти – виграти»

 6. Практичні рекомендації


1 питання. Поняття та типологія конфліктогенів. Правила безконфліктної поведінки

Конфліктогени – слова, дії або бездіяльність, здатні призвести до конфлікту.

Закономірність ескалації конфліктогенів: на конфліктоген на нашу адресу ми намагаємося відповісти сильнішим конфліктогеном, нерідко максимальним – щоб компенсувати свій психологічний програш. Тому сила конфліктогенів стрімко наростає.

Наше завдання: протистояти ескалації конфліктогенів.

Перший конфліктоген найчастіше буває ненавмисним, випадковим – наслідком збігу обставин.

ВИПАДКОВІ КОНФЛІКТИ:

Перший конфліктогенБільш сильний конфліктоген у відповідьЩе сильніший конфліктоген у відповідьЩе сильніший конфліктоген у відповідьКонфліктПриклад: чоловік скинув горнятко. (Це мій приклад, а ви придумайте свій)

ПРАВИЛА БЕЗКОНФЛІКТНОЇ ПОВЕДІНКИ:

 • Не допускайте конфліктогенів.

 • Не відповідайте конфліктогеном на конфліктоген.

 • Виявляйте емпатію до співрозмовника.

 • Посилайте якомога більше доброзичливих сигналів на адресу співрозмовника.


Типи конфліктогенів

 1. Прагнення до зверхності

Накази, погрози, будь-які негативні оцінки, критика, звинувачення, висміювання, сарказм, часом – поблажливість. Хвалькуватість. Категоричність. Нав’язування своїх порад. Перебивання співрозмовника. Підвищення голосу. Приховування інформації. Нагадування про неприємне.

Не прагніть бути вищим за інших.

 1. Вияви агресивності

Природна агресія – як риса особистості та ситуативна агресія – відповідь на внутрішні конфлікти (особисті неприємності, поганий настрій або самопочуття, відповідь на одержаний конфліктоген). Це фрустрація – наслідок перешкоди на шляху до мети.

Стримуйте свою агресивність.

  • Пасивний спосіб – «Поплакатися».

  • Активний – фізична активність

  • Логічний – аналітична робота, пошук раціонального виходу з ситуації – це притупить емоції.

 1. Вияви егоїзму

Егоїст добивається чогось для себе за рахунок інших – конфліктогеном є несправедливість.

Стримайте свій егоїзм.

 1. Порушення правил

- етики, трудового розпорядку, співжиття, дорожнього руху, техніки безпеки, пожежної безпеки тощо.

 1. Несприятливий збіг обставин

Контакт з роздратованою людиною, неприємна подія або звістка, неможливість виконати обіцянку тощо. Приклад: вторгнення в інтимну зону (46 см.), тим більше в суперінтимну (15 см.).
2 питання. Формула конфлікту. Типологія конфліктів.

Невипадкові конфлікти

Формула конфлікту:

Конфліктна ситуація (суперечності, що містять справжню причину конфлікту)

Інцидент

(збіг обставин, що став приводом для конфлікту)
Конфлікт (відкрите протиборство як наслідок взаємовиключних інтересів та позицій).


Розв’язати конфлікт означає:1) усунути конфліктну ситуацію; 2) вичерпати інцидент. Перше зробити складніше, але важливіше. Приклад: керівник примусив потиснути руки. (Це мій приклад, а ви придумайте свій).

КЛЮЧОВА РОЛЬ У РОЗВ’ЯЗАННІ –

ПРАВИЛЬНЕ ФОРМУЛЮВАННЯ КОНФЛІКТНОЇ СИТУАЦІЇ.

ПРАВИЛА:

 1. Підлягає ліквідації сама К.С. Тому не годиться формулювання «К.С. – у цій людині».

 2. К.С. завжди передує інциденту і конфлікту.

 3. Формула має підказувати, що треба робити.

 4. Ставте собі питання «чому?», доки не докопаєтеся до першопричини.

 5. Сформулюйте К С, по можливості не повторюючи слів з опису конфлікту. – Зазвичай говорять про зовнішні сторони конфлікту, а потрібний аналіз та узагальнення.

 6. У формулюванні обійдіться мінімумом слів.

УВАГА: конфліктна ситуація – симптом хвороби, яку треба лікувати

ТИПОЛОГІЯ КОНФЛІКТІВ

Горизонтальні – учасники не перебувають у підпорядкуванні одне одного

Вертикальні - учасники перебувають у підпорядкуванні одне одного –

Змішані – мають і вертикальну і горизонтальну складові.

УВ: Вертикальні + Змішані = 70 – 80 %. Вони найбільше небажані для керівника, бо зв’язують, принижують і створюють небажаний імідж.

#

Конструктивні - мають об’єктивні причини, спрямовані на розв’язання реальних проблем. Від них не можна відмовитися. Вони корисні для справи.

Деструктивні – мають як об’єктивні, так і суб’єктивні причини, спрямовані здебільшого на зміну позицій в особистісно-емоційній сфері.

У школі верхової їзди не хвалять вершника,

який втримався на коні, що став дибки.

Чому???


Найбільшої похвали заслуговує керівник, який не допускає конфліктів, або ліквідує їх у зародку.

Управління конфліктами починається з їх передбачення.

Причини конструктивних конфліктів:

 1. незадоволення оплатою праці

 2. несприятливі умови праці

 3. недоліки в організації праці

 4. невідповідність прав та обов’язків працівників

 5. неритмічність роботи

 6. незручний графік

 7. упущення в технології (особливо коли від них страждає заробіток)

 8. незабезпеченість ресурсами

 9. нечіткий розподіл обов’язків

 10. низький рівень дисципліни

 11. конфліктогенні організаційні структури (по 20 вказівок з різних служб)

 12. суперечливість цілей різних служб

Позитивне розв’язання конструктивного конфлікту – усунення цих причин. Несвоєчасне їх розв’язання = падіння авторитету керівника.

Причини деструктивних К.:

 1. Неправильні дії керівника

 2. Неправильні дії підлеглих

 3. Неправильні дії керівника та підлеглих

Неправильні дії керівника

  • Порушення службової етики – грубощі, зверхність, неповага, невиконання обіцянок, нетерпимість до інакодумства, утискання критики (зіпертися можна лише на те, що чинить опір), зловживання становищем, приховування інформації, приниження гідності, свідоме провокування конфліктів між підлеглими, висміювання підлеглих, порушення трудового законодавства.

Несправедлива оцінка:

- помилки у застосуванні заохочень та покарань

- неправильний розподіл роботи

-встановлення зарплати, яке порушує баланс «внесок-оплата»

-запрошення працівника «зі сторони», коли на посаду претендують «свої»

-хворобливе ставлення до авторитету підлеглих

-неконкретна критика підлеглих

-нечітке формулювання завдань

-несвоєчасне довведення необхідної інформації

-недооцінка методу переконання
Питання 3. Дії в конфліктній ситуації.

Основні питання: де, що, коли, як?

 1. Де знаходяться справжні причини конфлікту?

 2. Що робити?

 3. Коли приступати до дій?

 4. Як поводитися?


Якщо залишити конфлікт без уваги, відбувається його ескалація за схемою:

міжособистісний – міжгруповий – загальноколективний,

адже кожен з учасників вербує собі прибічників і намагається перетягти на свій бік керівника. Конфлікт розростається, напруженість наростає.

1 етап – визначити, де знаходяться справжні причини конфлікту.

Їх часто не усвідомлюють або ж приховують. Так, під принциповістю маскують бажання прибрати небажаного – бо ніхто не бажає виглядати скандалістом. Підміна мотивів спочатку розрахована на інших, а потім ініціатор і сам у них починає вірити.

Ключове питання: кому вигідно?

Зовнішні ознаки включеності людини в конфлікт – поведінка: багатослівність, емоційність, небажання слухати зустрічні аргументи.

2 етап. Що робити?

Чи бачить керівник свою провину? Найскладніший момент – не піддатися спокусі шукати в першу чергу чужі помилки.

Якщо керуватися близькими цілями – треба зробити конкретні дії : прийняти або відмінити своє рішення, перепросити, якщо є за що, зробити конкретні кроки. Якщо немає реальних шляхів задовольнити претензії – обґрунтувати відмову.

Якщо керуватися далекими цілями – реорганізувати роботу і т.д. –потрібний довгий процес, але треба без зволікання зробити перший крок: хай бачать, що «крига скресла».
КОЛИ – треба визначити конкретно, бо інколи вичікувальна позиція допомагає, а в інших ситуаціях призводить до ескалації.
ЯК ПОВОДИТИСЯ –

  • Виявляти витримку, вести справу з максимальним тактом, щоб не дати втягти себе

  • Уважно вислуховувати, давати виговоритися, це має терапевтичний ефект

  • Не поспішати з висновками та обіцянками, перевірити всі факти, осмислити ситуацію – лише після цього вживати відповідних заходів

  • Не переоцінювати ступінь своєї інформованості: ефективність комунікації «знизу вгору» = 10 %.


Питання 4. Конфліктні особистості

 • Демонстративні – конфліктують, щоб привернути увагу

 • Ригідні – честолюбство, завищена самооцінка, небажання рахуватися з думкою інших. Нездатні змінювати свою позицію у відповідності до нових ситуацій. Безцеремонність, що переходить у грубощі.

 • Некеровані – імпульсивність, непродуманість і непередбачуваність поведінки, відсутність самоконтролю, агресивність.

 • Суперточні – дуже сумлінні, підходять до всього з завищеними вимогами, хто не відповідає – того різко критикують

 • Раціоналісти – готові на конфлікт завжди, коли з цього можна мати особисту вигоду. Можуть довго поводитися як суперлояльні, поки не «захитається крісло» під керівником.

 • Безвольні – не маючи твердих принципів, стають знаряддям у чужих руках. Небезпечні тим, що від них не чекають підступів. Також ситуативний тип.

Перші 5 типів: хворобливе честолюбство, нездатність стримати свої пориви. Часто страждають комплексами неповноцінності. Не можна вестися на виклики, які йдуть від цих людей.

УВ: КЕРІВНИК НЕ ПОВИНЕН БУТИ КОНФЛІКТНОЮ ОСОБИСТІСТЮ
Питання 5. ОСНОВНІ ПРАВИЛА ПЕРЕКОНАННЯ

 1. Правило Гомера. Черговість аргументів впливає на їх переконливість. Найбільш переконливий порядок: сильні – середні – один найсильніший.

Слабкими аргументами краще не користуватися (партнер приділяє їм більше уваги, бо він приймає на себе відповідальність, якщо погоджується з вами).

Не слід починати з прохання – починайте з аргументів.

Один і той самий аргумент для однієї персони може бути сильним, а для іншої – слабким.

 1. Правило Сократа. Для одержання позитивного рішення з важливого для вас питання поставте його на третє місце, а перед ним – два коротких, простих для співрозмовника питання, на які він без напруження скаже «так».

Пояснення. Коли людина каже чи чує «ні», у кров надходять гормони норадреналіна, що налаштовують на боротьбу. «Так» призводить до виділення ендорфінів – «гормонів задоволення». Одержавши дві порції гормонів задоволення, людина розслабляється і налаштовується доброзичливо.
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   22

Схожі:

КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр»
Рекомендовано до друку Науково-методичною радою Інституту підприємництва та перспективних технологій (протокол №5 від 22. 02. 2012...
ІСТОРІЯ УКРАЇНИ Конспект лекцій для студентів технічних спеціальностей
України. / Г. Ю. Каніщев, Ю.І. Кисіль, В. О. Малишев, Г. Г. Півень, О. А. Яцина. – Конспект лекцій для студентів технічних спеціальностей....
КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ для студентів всіх спеціальностей і форм навчання Затверджено
Васійчук В. О., Гончарук В.Є., Дацько О. С., Качан С.І., Козій О.І., Ляхов В. В., Мохняк С. М., Петрук М. П., Романів А. С., Скіра...
КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ для студентів економічних спеціальностей усіх форм навчання
Проектний аналіз : конспект лекцій / укладачі: О. І. Карпіщенко, О. О. Карпіщенко. – Суми : Сумський державний університет, 2012....
Конспект лекцій для студентів cпеціальності 05090301 “Інформаційні мережі зв’язку”
Технології телекомунікаційних мереж: Конспект лекцій для студентів cпеціальності 05090301 “Інформаційні мережі зв’язку” / Укл.: М.І....
Конспект лекцій для студентів усіх спеціальностей денної та заочної форм навчання
Гуць В. С., Володченкова Н. В., Основи охорони праці: Конспект лекцій для студентів усіх спеціальностей денної та заочної форм навчання....
КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з курсу «Прогнозування техніко-економічного рівня машин»
Конспект лекцій з курсу «Прогнозування техніко-економічного рівня машин» / Укладачі: О. М. Суміна, О. В. Черняков. — Суми: Вид-во...
КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ З КУРСУ «ПСИХОЛОГІЯ»
Конспект лекцій з курсу «Психологія» (для студентів 2 курсу денної форми навчання спец.: 092100 – «Промислове та цивільне будівництво»,...
ЗАТВЕРДЖУЮ
Робоча програма дисципліни "Економічна теорія" розроблена для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня "Бакалавр"
Конспект лекцІй з дисципліни “ ПОТЕНЦІАЛ і розвиток ПІДПРИЄМСТВА”...
Конспект лекцій з дисципліни “Потенціал і розвиток підприємства” для студентів ІV курсу / Укл доцент кафедри економіки підприємства...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка