ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ НОВОУШИЦЬКА РАЙОННА РАДА ШОСТЕ СКЛИКАННЯ


НазваХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ НОВОУШИЦЬКА РАЙОННА РАДА ШОСТЕ СКЛИКАННЯ
Сторінка4/5
Дата28.04.2013
Розмір0.59 Mb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Економіка > Документи
1   2   3   4   5

забезпечення виконання планів із будівництва та добудови соціально важливих об’єктів;

проведення реконструкції будинку дитячої творчості в смт Нова Ушиця;

проведення реконструкції харчоблоку Новоушицької центральної районної лікарні;

будівництво каналізаційного колектора в смт Нова Ушиця;

капітальний ремонт приміщення пральні Новоушицької центральної районної лікарні;

капітальний ремонт покрівлі Куражинської ЗОШ І-ІІІ ступенів;

капітальний ремонт покрівлі Вільховецької ЗОШ І-ІІІ ступенів;

заміна віконних та дверних блоків в приміщенні Струзької ЗОШ І-ІІІ ступенів;


заміна віконних та дверних блоків в приміщенні Зеленокуриловецької ЗОШ І-ІІІ ступенів;

будівництво та введення в експлуатацію об’єктів індивідуального житлового будівництва загальною площею 4600,0 кв.м.

Відповідальні виконавці: відділ містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства та будівництва райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування.

У 2013 році для подальшого розвитку та реформування житлово-комунального господарства перш за все необхідно покращити фінансовий стан підприємств галузі, а саме:

досягти зниження рівня заборгованості у галузі житлово-комунального господарства шляхом реалізації програми забезпечення споживачів лічильниками обліку води, електроенергії і газу – підприємства зможуть нараховувати плату за фактично отримані послуги і таким чином спонукати споживачів до їх своєчасної оплати;

вирішення на державному та місцевому рівнях питання своєчасного відшкодування підприємствам галузі різниці в тарифах, що склалася у результаті невідповідності тарифів на житлово-комунальні послуги їх фактичній собівартості, що дасть змогу зменшити дебіторську та кредиторську заборгованість на підприємствах галузі;

створення конкурентного середовища на ринку житлово-комунальних послуг шляхом збільшення кількості об’єднань співвласників багатоквартирних будинків, створення приватних житлово-експлуатаційних контор, залучення приватних компаній через механізм державно-приватного партнерства. Для досягнення цієї мети необхідно здійснити капітальні ремонти та технічне переоснащення будинків, де мають бути створені об’єднання співвласників багатоквартирних будинків.

Кількісні та якісні критерії ефективності політики

Реалізація поставлених завдань забезпечить:

покращення фінансового стану підприємств галузі;

залучення вітчизняних та іноземних інвестицій для реалізації інвестиційних проектів у сферу житлово-комунального господарства;

підвищення конкуренції на ринку житлово-комунальних послуг, а отже підвищення якості цих послуг та їх здешевлення;

оплата за фактично спожиті послуги житлово-комунального господарства.

Відповідальні виконавці: відділ містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства та будівництва райдержадміністрації, Новоушицький РЕМ ПАТ «Хмельницькобленерго», Новоушицька філія ПАТ «Хмельницькгаз», ГП «Водоканал», ГП «Комунальник», органи місцевого самоврядування.
3. Підвищення конкурентоспроможності регіону

Упродовж 2013 року зусилля спрямовуватимуться на забезпечення збалансованого галузевого та територіального соціально-економічного розвитку, збереження та створення нових робочих місць, сприяння зайнятості та підвищення добробуту населення, задоволення матеріальних, культурних і духовних потреб людини, відтворення якісної робочої сили.

Саме тому актуальності набуває проблематика конкурентоспроможності як здатності району розвивати та захищати свої конкурентні переваги. Використання конкурентних переваг дозволяє району не лише зміцнювати власний конкурентний статус, а й сприяти підвищенню рівня конкурентоспроможності економіки на зовнішніх ринках.

З метою підвищення конкурентоспроможності потрібно забезпечити позитивний імідж та впізнаваність району, сприятливе бізнес-середовище, збільшення капіталовкладень у розвиток району, створення умов для залучення ефективних іноземних інвестицій та розвиток і поглиблення міжнародної та міжрегіональної співпраці.
3.1. Сприятливе бізнес-середовище

Якісні зміни дерегуляції бізнесу, які відбулися у сфері підприємницької діяльності за останні два роки позитивно вплинули на покращення бізнес-середовища. Відбулося законодавче закріплення для суб’єктів малого підприємництва спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності, затверджено нові митні правила, активізовано роботу із спрощення регуляторного середовища. Відбувається позитивна динаміка і у процедурах видачі документів дозвільного характеру.

Одним із пріоритетних напрямів регуляторної політики та розвитку підприємництва є подальше суттєве зменшення адміністративних бар’єрів на шляху розвитку підприємництва.

У 2013 році у сфері дерегуляції підприємницької діяльності будуть реалізовуватися заходи, що передбачають:

забезпечення прозорості, передбачуваності та ефективності регуляторної політики;

подальше спрощення та оптимізацію дозвільно-погоджувальних процедур;

вдосконалення системи надання адміністративних послуг;

підвищення рівня організації контролю за якістю продукції під час виготовлення та реалізації, виробничих процесів шляхом сертифікації систем управління якістю та систем управління безпечністю харчової продукції на підприємствах району; застосування стандартів, технічних регламентів і процедур оцінки відповідності, гармонізованих з міжнародними та європейськими.

Кількісні та якісні критерії ефективності політики

Реалізація поставлених завдань та заходів дасть змогу забезпечити:

зняття зайвих адміністративних та регуляторних бар’єрів на шляху розвитку підприємництва;

упорядкування та спрощення процедури отримання документів дозвільного характеру;

збільшення кількості зайнятих працівників у малому підприємництві до 2281 осіб;

збільшення надходжень до бюджетів усіх рівнів від діяльності малого підприємництва до 6100,0 тис.грн.

Відповідальні виконавці: Відділ економічного розвитку, торгівлі та інфраструктури, адміністратор райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування.

Регіональна політика сприяння розвитку підприємництва у 2013 році базуватиметься на впровадженні принципів соціального партнерства як альтернативи успішного довготривалого розвитку підприємницької діяльності в сучасних умовах. Соціальне партнерство полягає у забезпеченні соціального миру у суспільстві, зменшенні гостроти соціальних конфліктів, забезпеченні активної ролі держави у переговорному процесі з питань встановлення умов праці.

Сприяння розвитку підприємництва, удосконалення співпраці у форматі соціального партнерства у 2013 році буде забезпечуватися шляхом реалізації наступних заходів:

забезпечення виконання регіональної програми розвитку малого і середнього підприємництва Новоушицького району на 2013-2014 роки;

посилення системного та фахового діалогу між владою та бізнесом шляхом підвищення рівня обслуговування платників податків органами державної податкової служби; проведення роз’яснювальної роботи з питань застосування норм чинного податкового законодавства; доведення до суб’єктів господарювання переваг прозорого ведення господарської діяльності шляхом проведення робочих зустрічей, співбесід, через засоби масової інформації та офіційного сайту державної податкової служби в районі;

оптимізація контрольно-наглядових функцій, перехід до профілактики та запобігання порушенням шляхом виявлення фактів приховування доходів, ведення подвійної бухгалтерії, упередження та викриття фактів виплати громадянам доходів без нарахування та сплати податків; проведення комплексних оперативно-розшукових заходів, спрямованих на руйнування злочинних схем ухилення від оподаткування;

сприяння погодженню інтересів роботодавців і найманих працівників шляхом заслуховування на засіданнях комісії при райдержадміністрації робочої групи з питань легалізації виплати заробітної плати та зайнятості населення керівників торговельних підприємств, які виплачують низьку заробітну плату або заробітну плату нижче мінімальної;

збільшення обсягів кредитування банківськими установами суб'єктів господарювання.

Кількісні та якісні критерії ефективності політики

Реалізація поставлених завдань та заходів дасть змогу забезпечити:

зростання частки малого підприємництва у загальних обсягах виробництва продукції, виконанні робіт та наданні послуг;

збільшення кількості малих підприємств;

функціонування 62 фермерських господарств.

Відповідальні виконавці: відділ економічного розвитку, торгівлі та інфраструктури райдержадміністрації, Новоушицьке відділення Дунаєвецької МДПІ, органи місцевого самоврядування.

Основними пріоритетними напрямами регіональної політики у сфері управління об’єктами державної та комунальної власності повинні стати оптимізація структури державного сектору економіки, відновлення процесу приватизації, як широкомасштабного економічного процесу та забезпечення ефективного управління державною та комунальною власністю. Ефективність використання державної та комунальної власності буде забезпечуватися у 2013 році шляхом реалізації заходів, що передбачають:

проведення роботи, спрямованої на забезпечення надходжень до державного бюджету, фондів соціального страхування обов’язкових податків і зборів від господарської діяльності суб’єктів державної власності;

забезпечення ефективного управління об’єктами комунальної власності шляхом контролю за діяльністю об’єктів комунальної власності, зокрема приведення у відповідність до вимог чинного законодавства установчих документів та контрактів з керівниками об’єктів спільної власності територіальних громад;

забезпечення збільшення надходжень до бюджетів шляхом проведення аналізу фінансово-господарської діяльності підприємств, організацій та установ, затвердження фінансових планів госпрозрахункових підприємств комунальної власності, недопущення наявності збиткових госпрозрахункових підприємств та заборгованості з виплати заробітної плати працюючим, проведення балансових комісій з підведення підсумків фінансово-господарської діяльності підприємств, організацій, установ;

забезпечення ефективного використання вільних площ об’єктів спільної власності територіальних громад через надання вільних площ в оренду, виключно за умовами конкурсу, відповідно до затвердженого Порядку, встановлення економічно обґрунтованих розмірів орендної плати, здійснення контролю за надходженням коштів від оренди майна;

забезпечення утримання, збереження та ведення обліку майна об’єктів спільної власності територіальних громад шляхом завершення планової інвентаризації майна, оформлення документів, підтверджуючих право власності на майно, що перебуває у спільній власності територіальних громад, оформлення державних актів на право постійного користування землею.

Кількісні та якісні критерії ефективності політики:

Реалізація поставлених завдань та заходів дасть змогу забезпечити:

покращення основних показників фінансово-господарської діяльності суб’єктів господарювання державного сектора економіки та комунальних підприємств;

збільшення обсягів наданих послуг господарюючими суб’єктами;

своєчасна та повна сплата коштів за користування майном, зданим в оренду;

прибуткова діяльність комунальних підприємств та надходження платежів до бюджетів усіх рівнів.

Відповідальні виконавці: відділ забезпечення повноважень та управління об’єктами спільної власності територіальних громад району виконавчого апарату районної ради, управління економіки райдержадміністрації, селищна та сільські ради.
3.2. Регіон привабливий для інвесторів

Одним з важливих напрямів інвестиційної політики є розвиток економіки на інноваційній основі. Невід’ємною складовою є створення сприятливих умов для залучення інвестицій з метою забезпечення розвитку базових галузей економіки та інноваційної інфраструктури, підвищення ефективності механізму надання державної підтримки, забезпечення концентрації державних капітальних вкладень на модернізації виробництва та впровадженні високих технологій.

Збільшення капіталовкладень у розвиток регіону у 2013 році буде забезпечуватися шляхом реалізації заходів, що передбачають:

сприяння відновленню та створенню нових виробництв на інвестиційно-інноваційній основі, як однієї з основних передумов вирішення широкого спектру суспільних проблем шляхом залучення інвестицій в аграрний сектор економіки для будівництва сучасних елеваторів зберігання зернових, фруктових та інших сільськогосподарських культур, спорудження тваринницьких комплексів з утримання корів, відгодівлі молодняку великої рогатої худоби та свиней;

залучення інвестицій у туристичний сектор для будівництва інфраструктурних об’єктів;

підготовка та постійне оновлення інвестиційних пропозицій та інвестиційного паспорту району, налагодження зв’язків суб’єктів господарювання району з міжнародними інвестиційними та фінансовими структурами;

розвиток державно-приватного партнерства з метою реалізації важливих для району інвестиційних проектів у сфері модернізації виробництва, впровадження енергозберігаючих технологій, вирішення проблем житлово-комунального господарства;

сприяння у реалізації регіональної інвестиційної політики в реальному секторі економіки, зменшення адміністративних бар’єрів на шляху залучення інвестицій.

Кількісні та якісні критерії ефективності політики

Реалізація поставлених завдань та заходів дасть змогу забезпечити:

збільшення обсягу капітальних інвестицій (у фактичних цінах) на 0,9%;

реалізацію інвестиційних проектів суб’єктів господарювання;

залучення державної підтримки на реалізацію проектів державно-приватного партнерства.

Відповідальні виконавці: відділ економічного розвитку, торгівлі та інфраструктури, відділ містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства та будівництва райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування.

Створення умов для залучення ефективних іноземних інвестицій буде забезпечуватися у 2013 році за рахунок реалізації заходів, що передбачають:

стимулювання процесу залучення інвестицій в економіку району, спрямування інвестиційних потоків у відповідності з пріоритетами розвитку регіону шляхом вивчення наявних ресурсів та потреб району в інвестиціях, залучення яких може вирішити економічні та соціальні проблеми регіону;

дослідження інженерно-технічної інфраструктури промислових майданчиків, інших будівель і споруд, земельних ділянок, які можуть бути запропоновані інвесторам для реалізації інвестиційних проектів;

сприяння у наданні пільг (податкові, пільгові умови оренди тощо) суб’єктам господарювання, що впроваджують інвестиційні проекти, які мають стратегічне значення для економічного розвитку району;

забезпечення інформаційного супроводу іноземних інвесторів;

супровід іноземних інвесторів, що впроваджують інвестиційні проекти, які мають стратегічне значення для економічного розвитку району, при проходженні реєстраційних та дозвільно-погоджувальних процедур;

вдосконалення системи інформаційного забезпечення інвестиційної діяльності шляхом налагодження постійного контакту з місцевими органами влади та суб’єктами господарської діяльності і громадськими організаціями з метою вивчення їх потенційних виробничих, ресурсних, економічних можливостей та потреб у залученні інвестицій; розробки та виготовлення в друкованому та електронному вигляді Інвестиційного паспорту району; розробки, оновлення та оприлюднення бази даних інвестиційних проектів; постійного оновлення розділу “Інвестиційна діяльність” на веб-сайті райдержадміністрації;

надання юридичної та консультативної допомоги з питань започаткування та провадження інвестиційної діяльності;

формування сприятливого інвестиційного середовища шляхом розгляду проблемних питань здійснення інвестиційної діяльності на засіданнях комітету з економічних реформ при райдержадміністрації; підготовки та подання центральним органам виконавчої влади пропозицій з вдосконалення нормативно-правової бази щодо здійснення інвестиційної діяльності та формування ефективного механізму залучення інвестицій.

Кількісні та якісні критерії ефективності політики

Реалізація поставлених завдань та заходів дасть змогу забезпечити:

збільшення обсягу прямих іноземних інвестицій на 4,3 відсотка.

Відповідальні виконавці: відділ економічного розвитку, торгівлі та інфраструктури райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування.
1   2   3   4   5

Схожі:

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ НОВОУШИЦЬКА РАЙОННА РАДА ШОСТЕ СКЛИКАННЯ
Затвердити Перелік об’єктів спільної власності територіальних громад сіл та селища району, управління якими здійснює Новоушицька...
ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ НОВОУШИЦЬКА РАЙОННА РАДА ШОСТЕ СКЛИКАННЯ
Керуючись пунктом 16 частини 1 статті 43 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” районна рада
ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ НОВОУШИЦЬКА РАЙОННА РАДА ШОСТЕ СКЛИКАННЯ
Керуючись пунктом 16 частини 1 статті 43 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” районна рада
ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ НОВОУШИЦЬКА РАЙОННА РАДА ШОСТЕ СКЛИКАННЯ
Керуючись пунктом 16 частини 1 статті 43 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні районна рада
ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ НОВОУШИЦЬКА РАЙОННА РАДА ШОСТЕ СКЛИКАННЯ
Керуючись пунктом 6 частини 1 статті 43 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” районна рада
ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ НОВОУШИЦЬКА РАЙОННА РАДА ШОСТЕ СКЛИКАННЯ
Керуючись пунктом 6 частини 1 статті 43 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” районна рада
ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ НОВОУШИЦЬКА РАЙОННА РАДА ШОСТЕ СКЛИКАННЯ
Відповідно до пункту 16 частини 1 статті 43 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” районна рада
ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ НОВОУШИЦЬКА РАЙОННА РАДА ШОСТЕ СКЛИКАННЯ
Керуючись пунктом 16 частини 1 статті 43 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” районна рада
ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ НОВОУШИЦЬКА РАЙОННА РАДА ШОСТЕ СКЛИКАННЯ
Відповідно до пункту 16 частини 1 статті 43 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” районна рада
ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ НОВОУШИЦЬКА РАЙОННА РАДА ШОСТЕ СКЛИКАННЯ
Керуючись пунктом 16 частини 1 статті 43 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” районна рада
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка