ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ НОВОУШИЦЬКА РАЙОННА РАДА ШОСТЕ СКЛИКАННЯ


Скачати 499.3 Kb.
НазваХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ НОВОУШИЦЬКА РАЙОННА РАДА ШОСТЕ СКЛИКАННЯ
Сторінка1/4
Дата29.04.2013
Розмір499.3 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Право > Документи
  1   2   3   4

УКРАЇНА

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ

НОВОУШИЦЬКА РАЙОННА РАДА

ШОСТЕ СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ
від 28 лютого 2013 року № 6-11/2013

смт Нова Ушиця


Про програму розвитку малого і

середнього підприємництва

Новоушицького району

на 2013-2014 роки


Відповідно до пункту 16 частини 1 статті 43 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” районна рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Затвердити програму розвитку малого і середнього підприємництва Новоушицького району на 2013-2014 роки (далі - Програма, додається).

2. Рекомендувати виконавцям програми у межах, передбачених законодавством повноважень, здійснювати заходи, спрямовані на реалізацію Програми, та щоквартально до 25 числа місяця, що настає за звітним періодом, інформувати управління економіки райдержадміністрації про результати проведеної роботи.

3. Заслухати інформацію районної державної адміністрації про хід виконання Програми у третьому кварталі 2013 року, звіт про виконання – у першому кварталі 2014 року.

4. Управлінню фінансів районної державної адміністрації при наявності фінансового ресурсу в районному бюджеті забезпечити фінансування заходів Програми.

5. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань економічної політики, планування, бюджету і фінансів
Голова ради В.Барчишин

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення районної ради

28 лютого 2013р. № 6-11/2013

ПРОГРАМА

розвитку малого і середнього підприємництва Новоушицького району на 2013-2014 роки
ВСТУП

Програма розвитку малого і середнього підприємництва Новоушицького району на 2013-2014 роки (далі – Програма) розроблена відповідно до законів України «Про розвиток та державну підтримку малого і середнього підприємництва в Україні», «Про Національну програму сприяння розвитку підприємництва в Україні», «Про стимулювання розвитку регіонів», «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України», «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності», «Про адміністративні послуги».

Програма відповідає стратегічним пріоритетам соціально-економічної політики, визначеним у Програмі економічних реформ на 2010-2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна влада», іншим програмним та нормативно-правовим документам щодо регулювання та розвитку малого і середнього підприємництва, а також Методичним рекомендаціям щодо формування і реалізації регіональних та місцевих програм розвитку малого і середнього підприємництва, затверджених наказом Державної служби України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва від 18.09.2012 року № 44.

Характеристика Програми

1.

Загальна характеристика району

Площа території – 853 кв. км.

Чисельність наявного населення станом на 1 грудня 2012 року – 30,1 тис. осіб

Специфіка - виробництво та переробка сільськогосподарської продукції

Відсоток безробітних до всього працездатного населення (%) – 3,65

2.

Дата затвердження Програми(найменування і номер відповідного рішення)
3.

Головний замовник Програми:

Новоушицька районна державна адміністрація
Головний розробник Програми:

Управління економіки райдержадміністрації
Співрозробники:

Управління соціального захисту населення райдержадміністрації

Управління агропромислового розвитку райдержадміністрації

Управління фінансів райдержадміністрації

Новоушицьке відділення Дунаєвецької МДПІ

Відділ у справах сім’ї, молоді та спорту райдержадміністрації

Районний центр зайнятості

Відділ статистики у Новоушицькому районі

Відділ освіти райдержадміністрації

Відділ Держкомзему у Новоушицькому районі

Суб’єкти господарської діяльності

4.

Мета Програми

Консолідування зусиль органів державної влади, місцевого самоврядування, суб’єктів малого та середнього підприємництва, громадських об’єднань підприємців з метою посилення ролі бізнесу у вирішенні соціально-економічних проблем району: підвищення рівня його конкурентоздатності та інноваційності, збільшення внеску в загальні обсяги виробництва району, створення нових робочих місць, зменшення рівня безробіття, формування стабільного джерела доходів бюджету, насичення споживчого ринку якісними товарами і послугами для задоволення потреб населення, формування середнього класу для забезпечення соціальної стабільності

5.

Перелік пріоритетних завдань Програми

1. Забезпечення прагматичного підходу до регулювання підприємницької діяльності.

2. Створення чітких і прозорих механізмів регулювання підприємницької діяльності, які б забезпечували впровадження послідовних та орієнтованих на досягнення конкретних цілей регулювань з одночасним скороченням витрат на їх виконання.

3. Максимальна оптимізація та спрощення системи надання адміністративних послуг у сфері видачі документів дозвільного характеру на чітко визначених правових засадах.

4. Стимулювання підприємницької ініціативи за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів, залучених фінансових, майнових, трудових та інтелектуальних ресурсів.

5. Розвиток малого і середнього підприємництва в сільській місцевості.

6. Створення сприятливого інвестиційного клімату для залучення внутрішніх та зовнішніх інвестицій.

7. Підвищення конкурентоспроможності, ефективності місцевого виробника.

8. Залучення суб’єктів підприємництва та їх громадських об’єднань до формування та реалізації державної політики розвитку та підтримки підприємництва.

9. Подальше формування розвинутої інфраструктури підтримки підприємництва, зорієнтованої на надання комплексних та доступних послуг.

10. Забезпечення підготовки та підвищення кваліфікації кадрів для сфери підприємництва.

6.

Очікувані кінцеві результати від реалізації Програми в динаміці змін цільових показників:

Дані станом на початок дії Програми (прогноз)

Очікувані показники (прогноз)

2013 рік

2014 рік

Кількість діючих суб’єктів МП та СП / кількість суб’єктів МП та СП на 10 тис. осіб населення (од.)

120 / 39

122 / 41

124 / 42

в тому числі кількість діючих фермерських господарств / кількість фермерських господарств на 10 тис. осіб населення (од.)

62 / 21

62 / 21

63 / 21

кількість працюючих у фермерських господарствах

126

130

135

площа фермерських угідь (га)

5311

5311

5400

Кількість діючих суб’єктів МП/ кількість суб’єктів МП на 10 тис. осіб населення (од.)

115 / 37

117 / 39

119 / 40

Кількість діючих суб’єктів СП / кількість суб’єктів СП на 10 тис. осіб населення (од.)

5 / 2

5 / 2

5 / 2

Кількість зайнятих працівників у МП (осіб)

639

650

670

Кількість зайнятих працівників у СП (осіб)

483

487

490

Кількість фізичних осіб – підприємців (осіб)

1139

1144

1149

Питома вага суб’єктів МП у загальному обсягу випуску продукції району (%)

25,4

27,0

29,0

Надходження до бюджетів усіх рівнів від суб’єктів МП (тис. грн.)

5941,4

6100,0

6300,0

Надходження до бюджетів усіх рівнів від суб’єктів СП (тис. грн.)

6157,4

6300,0

6500,0

Надходження до бюджетів усіх рівнів від фізичних осіб – підприємців (тис. грн.)

2336,6

2350,0

2370,0

Залучення суб’єктів МП та СП до виконання робіт/послуг за державні кошти – кількість (од.) / обсяги (тис. грн.)

26 / 7764,5

27 / 7800,0

29 / 7900,0

Кількість осіб, зайнятих у сфері МП та СП, що пройдуть підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації (осіб)

15

17

20

Кількість створених нових робочих місць за рахунок малого і середнього підприємництва (од.)

140

90

110

7.

Терміни і етапи реалізації Програми

2013-2014 роки

8.

Джерела фінансування Програми

державний бюджет; обласний бюджет; районний бюджет; місцеві бюджети; бюджет Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття (далі – Фонд ЗДССУВБ); інші джерела (суб’єкти підприємництва, інвестори, донори міжнародної технічної допомоги тощо)

9.

Система організації контролю за виконанням Програми

Контроль за виконанням Програми здійснюється управлінням економіки райдержадміністрації.

Щоквартально до 10 числа, що настає за звітним кварталом, виконавці надають інформацію про стан виконання заходів Програми управлінню економіки райдержадміністрації для узагальнення та надання щоквартального звіту про хід виконання заходів Програми голові районної державної адміністрації.

Програма стане складовою частиною щорічних програм соціально-економічного розвитку району та функціонально пов’язана з Стратегією економічного та соціального розвитку Новоушицького району на 2005-2015 роки, затвердженої рішенням районної ради від 25 січня 2005 року.

У випадку змін в економічному середовищі та соціальній сфері району, внесення змін до законодавчих та нормативно-правових актів Програма може коригуватись.
Розділ 1. Аналіз стану малого і середнього підприємництва в районі. Основні проблеми у сфері підприємництва. SWOT-аналіз
1.1. Загальна характеристика та основні тенденції розвитку підприємництва в районі

Процес інтеграції України в європейське співтовариство потребує нових підходів до використання економічного, людського та природно-ресурсного потенціалу регіонів, що забезпечить досягнення якісно нового рівня ефективності і конкурентоспроможності економіки та життя населення.

Особливе місце в економічній системі відводиться малому підприємництву, яке відіграє важливу роль у насиченні ринку споживчими товарами та послугами повсякденного попиту, створенні додаткових робочих місць. Воно, як правило, має високу мобільність, раціональні форми управління, формує новий соціальний прошарок підприємців-власників.

Як невід’ємний сектор ринкової економіки, малий бізнес має явну регіональну орієнтацію.

Необхідність поєднання економічної та соціальної результативності розвитку й реформування економіки, максимально ефективного використання ресурсного потенціалу району обумовлює пріоритетність розвитку підприємництва всіх розмірів та організаційно-правових форм. Сприяння розвитку підприємництва, у тому числі малого та середнього, є стрижнем економічних реформ.

Розвиток малого та середнього підприємництва є одним з найважливіших факторів вирішення соціально-економічних проблем. Підприємництво здатне вирішувати такі соціальні завдання, як проблему зайнятості, створення джерел доходів для населення, виробництво товарів і послуг для населення за доступними цінами. Значна його роль у вирішені економічних задач: створення конкурентного середовища, залучення приватного капіталу і зовнішніх інвестицій, удосконалення технологій, наповнення бюджету.

Поліпшення бізнес-клімату стимулюватиме економічне зростання у малому та середньому підприємництві, активуватиме створення робочих місць, буде позитивним чинником залучення внутрішніх і зовнішніх інвестицій. В районі постійно приділяється увага створенню сприятливого середовища для розвитку підприємництва.

Реальний стан розвитку підприємництва в районі характеризують наступні статистичні дані.

На початок 2013 року загальна кількість суб’єктів середнього та малого підприємництва в районі складає, за прогнозними даними, 1259 одиниць. У структурі їх загальної кількості підприємства складають 9,5 %, а фізичні особи-підприємці – 90,5 %. У структурі підприємств найбільшу частку займають малі – 95,8 % (115 одиниць), на середні припадає 4,2 % (5 одиниць).

У загальній кількості підприємств району частка середніх підприємств (4,2 %) нижча, ніж середній показник по області (6,6 %). Кількість середніх підприємств на 10 тис. осіб наявного населення району склала 2 одиниці та є нижчою середнього показника по області (3 одиниці).
  1   2   3   4

Схожі:

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ НОВОУШИЦЬКА РАЙОННА РАДА ШОСТЕ СКЛИКАННЯ
Затвердити Перелік об’єктів спільної власності територіальних громад сіл та селища району, управління якими здійснює Новоушицька...
ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ НОВОУШИЦЬКА РАЙОННА РАДА ШОСТЕ СКЛИКАННЯ
Керуючись пунктом 16 частини 1 статті 43 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” районна рада
ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ НОВОУШИЦЬКА РАЙОННА РАДА ШОСТЕ СКЛИКАННЯ
Керуючись пунктом 16 частини 1 статті 43 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” районна рада
ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ НОВОУШИЦЬКА РАЙОННА РАДА ШОСТЕ СКЛИКАННЯ
Керуючись пунктом 16 частини 1 статті 43 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні районна рада
ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ НОВОУШИЦЬКА РАЙОННА РАДА ШОСТЕ СКЛИКАННЯ
Керуючись пунктом 6 частини 1 статті 43 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” районна рада
ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ НОВОУШИЦЬКА РАЙОННА РАДА ШОСТЕ СКЛИКАННЯ
Керуючись пунктом 6 частини 1 статті 43 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” районна рада
ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ НОВОУШИЦЬКА РАЙОННА РАДА ШОСТЕ СКЛИКАННЯ
Керуючись пунктом 16 частини 1 статті 43 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” районна рада
ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ НОВОУШИЦЬКА РАЙОННА РАДА ШОСТЕ СКЛИКАННЯ
Відповідно до пункту 16 частини 1 статті 43 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” районна рада
ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ НОВОУШИЦЬКА РАЙОННА РАДА ШОСТЕ СКЛИКАННЯ
Відповідно до пункту 16 частини 1 статті 43 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” районна рада
ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ НОВОУШИЦЬКА РАЙОННА РАДА ШОСТЕ СКЛИКАННЯ
Керуючись пунктом 16 частини 1 статті 43 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” районна рада
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка