ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ НОВОУШИЦЬКА РАЙОННА РАДА ШОСТЕ СКЛИКАННЯ


Скачати 149.72 Kb.
НазваХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ НОВОУШИЦЬКА РАЙОННА РАДА ШОСТЕ СКЛИКАННЯ
Дата10.04.2013
Розмір149.72 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Спорт > Документи


УКРАЇНА

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ

НОВОУШИЦЬКА РАЙОННА РАДА

ШОСТЕ СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ

від 10 листопада 2011 року № 6 - 6/2011

смт. Нова Ушиця
Про району цільову соціальну програму

"Молодь Новоушиччини" на 2011-2015 роки
Керуючись пунктом 16 частини 1 статті 43 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні районна рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити районну цільову соціальну програму "Молодь Новоушиччини" на 2011-2015 роки (далі – Програма, додається).

2. Визнати координатором виконання заходів Програми відділ у справах сім’ї, молоді та спорту райдержадміністрації.

3. Новоушицькій районній державній адміністрації щорічно інформувати району раду про хід виконання Програми.

4. Рекомендувати сільським, селищному головам, у межах наданих законодавством повноважень, здійснювати заходи, спрямовані на реалізацію Програми.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника голови районної ради М.Дергунову і постійну комісію районної ради з питань гуманітарної та молодіжної політики (голова – М.Власова).

Голова районної ради В.Барчишин

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням районної ради від 10 листопада 2011 року № _6_
РАЙОННА ЦІЛЬОВА СОЦІАЛЬНА ПРОГРАМА

«МОЛОДЬ НОВОУШИЧЧИНИ» НА 2011-2015 РОКИ

Районна цільова соціальна програма "Молодь Новоушиччини" на 2011-2015 роки

1. Паспорт районної цільової соціальної програми «Молодь Новоушиччини» на 2011-2015 роки (далі – Програма)

1.

Ініціатор розроблення Програми

Новоушицька районна державна адміністрація

2.

Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення Програм
3.

Розробник Програми

Відділ у справах сім’ї, молоді та спорту райдержадміністрації

4.

Співрозробники Програми

Структурні підрозділи райдержадміністрації

5.

Відповідальний виконавець Програми

Відділ у справах сім’ї, молоді та спорту райдержадміністрації

6.

Учасники Програми

Структурні підрозділи райдержадміністрації

7.

Термін реалізації Програми

2011-2015 роки

7.1.

Етапи виконання Програми (для довгострокових програм)
8.

Джерела фінансування Програм

Районний бюджет та інші джерела не заборонені законодавством

2. Загальна частина

Молодь є важливою складовою сучасного українського суспільства, носієм інтелектуального потенціалу, визначальним фактором соціально-економічного процесу. Від здатності молоді бути активною творчою силою значною мірою залежить процес державотворення.

Надзвичайно важливим є питання щодо формування духовних потреб молоді, заінтересованості в дослідженні загальнолюдських цінностей та історичної спадщини народу, залучення її до культурного життя.

Молодь відіграє важливу роль у соціальних процесах розбудови демократичної держави.

Саме тому, органи влади, повинні постійно сприяти розвитку та становленню соціальної, громадської зрілості підростаючого покоління, створювати умови для забезпечення прав та захисту його інтересів.

Проте, незважаючи на певні позитивні зміни, які відбуваються в молодіжному середовищі, все ще існують проблеми. Зокрема, погіршуються показники здоров’я молодих громадян, не подоланою є демографічна криза, спостерігається тенденція щодо поширення в молодіжному середовищі наркоманії та епідемії ВІЛ/СНІДу, збільшується кількість померлих в молодому віці. Освітній потенціал молоді значною мірою не реалізується через невідповідність між попитом та пропонуванням на ринку праці.

Чисельність молоді та її питома вага є одним із найважливіших демографічних показників. Станом на 1 січня 2011 року у Новоушицькому районі питома вага осіб віком 14-35 років у загальній чисельності постійного населення району становить 7036 осіб.

Упродовж останніх років в районі зберігається тенденція до погіршення стану здоров’я дітей та молоді. Майже 48 % від загальної кількості дітей шкільного віку знаходиться на диспансерному обліку. Недостатня кількість дітей оздоровлюється на базі дитячих оздоровчих закладів. Із району відділом у справах сім’ї, молоді та спорту райдержадміністрації забезпечено оздоровлення 5 дітей в ДП "УДЦ" Молода Гвардія" та 9 дітей в ДП "МДЦ" Артек", 18 дітей в дитячому оздоровчому комплексі "Дністровська чайка", також відділом освіти направлено 13 учнів в "Дністровську чайку" Кам’янець-Подільського району, управлінням агропромислового розвитку направлено 19 дітей працівників соціальної сфери. В літній період 2011 року в районі працювало 25 пришкільних таборів відпочинку учнів та 2 наметові містечка з денним перебуванням, на базі яких забезпечено відпочинком 2164 дитини шкільного віку. На базі 39 дошкільних навчальних закладів оздоровлено 520 дітей дошкільного віку.

З початку 2011 року Новоушицькою центральною районною лікарнею оздоровлено 78 дітей-інвалідів в палаті реабілітації та 16 дітей в санаторії "Дністер" Кам’янець-Подільського району, 16 дітей в санаторії "Куява" Ярмолинецького району, 16 дітей в санаторії "Світанок" Ярмолинецького району, 2 дітей в тубсанаторіях Кам’янець-Подільського району, 24 дитини в санаторії "Каштан" Дунаєвецького району, а також 8 дітей було направлено на оздоровлення поза межами Хмельницької області.

Загрозливого поширення серед молоді набули такі соціально небезпечні хвороби як туберкульоз, СНІД, наркоманія та алкоголізм. На сьогодні в районі перебуває на обліку в центральній районній лікарні молоді до 35 років з приводу захворювання на СНІД – 13 осіб, залежних від наркотиків – 9 осіб та хворих на алкоголізм – 79 осіб.

Питання працевлаштування та зайнятості молоді, особливо випускників вищих навчальних закладів, залишається болючим. Станом на 1 жовтня 2011 року в районному центрі зайнятості перебуває на обліку молоді до 35 років 593 особи (з них до 18 років – 26 осіб) з них працевлаштовано – 205 осіб. Протягом даного періоду направлено на професійне навчання молоді до 35 років 29 осіб, з них до 18 років – 4 особи та працевлаштовано – 7. На даний час на обліку в районному центрі зайнятості 47 осіб, з них працевлаштовано – 14. Випускників технічних начальних закладів – 30 осіб, з них працевлаштовано – 8.

Залишається низьким відсоток молоді, особливо сільської, яка займається підприємницькою діяльністю. Значна частка молодих громадян, зайнята в тіньовому секторі економіки. Збільшуються обсяги нелегальної зовнішньої трудової міграції.

Наявність безробіття впливає на рівень злочинності серед молоді. Злочинність неповнолітніх та молоді дедалі більше набуває корисливого і групового характеру. Станом на 1 жовтня 2011 року на обліку в Новоушицькому РВ УМВС України в Хмельницькій області перебуває 7 неповнолітніх осіб, які скоїли злочини.

Для України загалом і для регіону зокрема одним із найважливіших завдань є громадянське, національно-патріотичне виховання дітей та молоді, їх залучення до соціально-політичних та економічних перетворень, процесу інтеграції України до світової спільноти.

Зменшується інтерес молоді до літератури, мистецтва, культурної спадщини, негативно впливають на неї недоброякісні зразки вітчизняної та іноземної масової культури. Послабилась напрацьована роками практика організації і проведення різних форм роботи за місцем проживання.

Проблеми, пов'язані з бездуховністю, бідністю, безробіттям, насильством, відсутністю змістовного дозвілля, що загострилися в останні роки, справили негативний вплив на молодь.

Тому забезпечення соціального становлення і розвитку молоді, реалізації її конституційних прав та свобод потребує переоцінки застарілих уявлень, зміни віджилих стереотипів в розробці механізмів реалізації районної соціальної цільової програми на районному рівні.

3. Мета Програми

Метою Програми є створення системи всебічної підтримки громадянської активності молоді, спрямованої на самовизначення і самореалізацію, формування необхідних для цього правових, гуманітарних та економічних передумов, надання соціальних гарантій.

4. Завдання і заходи

Основними завданнями Програми є:

створення умов для інтелектуального самовдосконалення молоді, творчого розвитку особистості;

утвердження патріотизму, духовності, моральності та формування загальнолюдських цінностей;

пропаганда та формування здорового способу життя;

створення сприятливого середовища для забезпечення зайнятості молоді;

надання підтримки молодіжним та дитячим громадським організаціям;

інтеграція українських молодіжних організацій до відповідних європейських і світових організацій.

5. Очікувані результати Програми

Виконання Програми дасть змогу:

- удосконалити нормативно-правову базу з питань формування і реалізації державної молодіжної політики в районі, зокрема щодо врегулювання питань міжнародного молодіжного співробітництва;

- підвищити рівень громадської активності та патріотичної свідомості молоді, створити морально-етичні засади для її всебічного розвитку;

- залучити молодь до розроблення пропозицій щодо вдосконалення механізму реалізації державної молодіжної політики;

- підвищити рівень правової культури молодих громадян, зокрема в питаннях поваги до прав і свобод людини, відповідальності за власне життя;

- створити сприятливі умови для формування свідомого ставлення молоді до збереження здоров’я, боротьби із шкідливими звичками;

- забезпечити надання підтримки молодим громадянам у працевлаштуванні та реалізації підприємницьких ініціатив;

- створити умови, за яких молодь виявлятиме бажання працевлаштовуватися самостійно;

- зменшити кількість молодих громадян серед трудових мігрантів;

- більш ефективно використовувати мережу спортивних закладів та закладів культури;

- збільшити чисельність молоді, що бере участь у діяльності дитячих і молодіжних громадських організацій.

6. Фінансове забезпечення реалізації заходів Програми

Фінансування Програми планується здійснювати за рахунок коштів районного бюджету та інших джерел, не заборонених чинним законодавством.

Заступник голови районної ради М.Дергунова

Додаток

Завдання і заходи Програми

Найменування заходу та періоду його реалізації

Відповідальні

Джерела фінансування

1. Створення умов для самовдосконалення молоді, творчого розвитку особистості

Проведення районних акцій, фестивалів, концертів, конкурсів у різних жанрах мистецтва, виставок молодих митців (2011-2015 роки)

Відділи у справах сім’ї, молоді та спорту, освіти, культури і туризму райдержадміністрації, виконкоми сільських, селищної рад

За рахунок коштів передбачених у районному бюджеті на відповідні бюджетні періоди, а також позабюджетних коштів

Проведення семінарів, засідань за круглим столом, нарад, конкурсів, спрямованих на залучення молодих громадян до співпраці з органами виконавчої влади та роботи в таких органах, зокрема проведення обласного конкурсу аналітичних робіт «Мої ініціативи в державному управлінні» (Протягом 2011-2015 років)

Відділ у справах сім'ї, молоді та спорту райдержадміністрації, виконкоми сільських та селищної рад.

За рахунок коштів передбачених у районному бюджеті на відповідні бюджетні періоди, а також позабюджетних коштів

Проведення таборування керівників волонтерських загонів району (2011-2015 роки)

Районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

За рахунок коштів передбачених у районному бюджеті на відповідні бюджетні періоди, а також позабюджетних коштів

2. Утвердження патріотизму, духовності, моральності та формування загальнолюдських цінностей

Проведення акцій, фестивалів і конкурсів на відзначення свят (Протягом 2011-2015 років)

Відділи у справах сім’ї, молоді та спорту, освіти, культури і туризму райдержадміністрації, виконкоми сільських, селищної рад

За рахунок коштів передбачених у районному бюджеті на відповідні бюджетні періоди, а також позабюджетних коштів

Проведення моніторингу діяльності установ культурно-просвітницького спрямування та патріотичного виховання молоді (2011-2015 роки)

Відділи у справах сім’ї, молоді та спорту, освіти, культури і туризму райдержадміністрації, виконкоми сільських, селищної рад

За рахунок коштів передбачених у районному бюджеті на відповідні бюджетні періоди, а також позабюджетних коштів

Сприяння збереженню існуючих формувань культурно-просвітницького спрямування та патріотичного виховання молоді в районі, насамперед в сільській місцевості (2011-2015 роки)

Відділи у справах сім’ї, молоді та спорту, освіти, культури і туризму райдержадміністрації, виконкоми сільських, селищної рад

За рахунок коштів передбачених у районному бюджеті на відповідні бюджетні періоди, а також позабюджетних коштів

Підтримка пластового (скаутського) руху (2011-2015 роки)

Відділи у справах сім’ї, молоді та спорту, освіти, культури і туризму райдержадміністрації, виконкоми сільських, селищної рад

За рахунок коштів передбачених у районному бюджеті на відповідні бюджетні періоди, а також позабюджетних коштів

Забезпечення діяльності спеціалізованого формування Мобільного консультаційного пункту соціальної роботи в районі (2011-2015 роки)

Районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

За рахунок коштів передбачених у районному бюджеті на відповідні бюджетні періоди, а також позабюджетних коштів

3. Пропаганда та формування здорового способу життя

Проведення акцій, конкурсів, фестивалів, рейдів, виставок, засідань за круглим столом на тему: "Молодь за здоровий спосіб життя", "Молодь обирає здоров’я” тощо (2011-2015 роки)

Відділи у справах сім’ї, молоді та спорту, освіти, культури і туризму, центральна районна лікарня, служба у справах дітей, районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

За рахунок коштів передбачених у районному бюджеті на відповідні бюджетні періоди, а також позабюджетних коштів

Проведення виставок, засідань за круглим столом на тему: «»Вибір молоді» (2011-2015 роки)

Відділи у справах сім’ї, молоді та спорту, освіти райдержадміністрації

За рахунок коштів передбачених у районному бюджеті на відповідні бюджетні періоди, а також позабюджетних коштів

Організація семінарів, тренінгів на тему: «Планування роботи і методика проведення інформаційно-просвітницьких заходів профілактичного спрямування» (Протягом 2011-2015 років)

Відділ у справах сім’ї, молоді та спорту, райдержадміністрації, районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

За рахунок коштів передбачених у районному бюджеті на відповідні бюджетні періоди, а також позабюджетних коштів

Проведення культурно-інформаційних та просвітницьких виставок, акцій та заходів, спрямованих на популяризацію здорового способу життя та збереження репродуктивного здоров’я нації (2011-2015 роки)

Відділи у справах сім’ї, молоді та спорту, освіти, культури і туризму райдержадміністрації, центральна районна лікарня, районний центр зайнятості, районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

За рахунок коштів передбачених у районному бюджеті на відповідні бюджетні періоди, а також позабюджетних коштів

4. Створення сприятливого середовища для забезпечення зайнятості молоді

Організація профорієнтаційної роботи серед молоді, зокрема проведення акцій, виставок, семінарів, засідань за круглим столом, семінарів-тренінгів, ярмарків професій, днів кар’єри (2011-2015 роки)

Відділи у справах сім’ї, молоді та спорту, освіти, культури і туризму райдержадміністрації, районний центр зайнятості, районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

За рахунок коштів передбачених у районному бюджеті на відповідні бюджетні періоди, а також позабюджетних коштів

Підтримка підприємницьких ініціатив молоді шляхом проведення заходів, семінарів, засідань за круглим столом, семінарів-тренінгів, виставок з відповідної тематики, зокрема конкурс бізнес-планів з підприємницької діяльності серед молоді (2011-2015 роки)

Відділи у справах сім’ї, молоді та спорту, культури і туризму райдержадміністрації, районний центр зайнятості, виконкоми сільських, селищної рад

За рахунок коштів передбачених у районному бюджеті на відповідні бюджетні періоди, а також позабюджетних коштів

Проведення заходів, семінарів, засідань за круглим столом, виставок, спрямованих на вирішення питання зайнятості молоді, розроблення та впровадження інноваційного механізму розв’язування проблеми безробіття серед молоді, (зокрема її працевлаштування на перше робоче місце) (2011-2015 роки)

Відділи у справах сім’ї, молоді та спорту, освіти, культури і туризму райдержадміністрації, районний центр зайнятості, виконкоми сільських, селищної рад

За рахунок коштів передбачених у районному бюджеті на відповідні бюджетні періоди, а також позабюджетних коштів

Сприяння створенню молодіжних трудових загонів шляхом проведення фестивалів, акцій та пропагандистських кампаній (виробництво фільмів, роликів, виготовлення поліграфічної продукції) (2011-2015 роки)

Відділи у справах сім’ї, молоді та спорту, освіти, культури і туризму райдержадміністрації, виконкоми сільських, селищної рад

За рахунок коштів передбачених у районному бюджеті на відповідні бюджетні періоди, а також позабюджетних коштів

5. Надання підтримки молодіжним та дитячим громадським організаціям

Проведення конкурсу проектів програм розроблених молодіжними, дитячими громадськими організаціями та їх спілками щодо дітей, молоді, жінок та сім’ї. Робота "Клініки дружньої для молоді" при центральній районній лікарні (2011-2015 роки)

Відділи у справах сім’ї, молоді та спорту райдержадміністрації,центральна районна лікарня, виконкоми сільських, селищної рад

За рахунок коштів передбачених у районному бюджеті на відповідні бюджетні періоди, а також позабюджетних коштів

6.Інтеграція українських молодіжних організацій до відповідних європейських та світових організацій

Здійснення заходів з виконання програм ради Європи та Європейського Союзу у тому числі програми "Молодь в дії" (2011-2015 роки)

Відділи у справах сім’ї, молоді та спорту, освіти, культури і туризму райдержадміністрації, виконкоми сільських, селищної рад

За рахунок коштів передбачених у районному бюджеті на відповідні бюджетні періоди, а також позабюджетних коштів

7. Удосконалення нормативно-правової бази з питань реалізації державної молодіжної політики

Нормативно-правове забезпечення створення та діяльності мережі установ культурно-просвітницького спрямування та патріотичного виховання молоді, молодіжних центрів праці, молодіжних наукових лабораторій з основних напрямів розвитку науки і техніки (2011-2015 роки)

Районне управління юстиції, відділи у справах сім’ї, молоді та спорту, освіти райдержадміністрації, виконкоми сільських, селищної рад

За рахунок коштів передбачених у районному бюджеті на відповідні бюджетні періоди, а також позабюджетних коштів

8. Проведення моніторингу виконання районної цільової соціальної програми "Молодь Новоушиччини" на 2011-2015 роки

Щорічне проведення моніторингу виконання Програми

Відділ у справах сім’ї, молоді та спорту райдержадміністрації, виконкоми сільських, селищної рад

За рахунок коштів передбачених у районному бюджеті на відповідні бюджетні періоди, а також позабюджетних коштів

Заступник голови районної ради М.Дергунова

Схожі:

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ НОВОУШИЦЬКА РАЙОННА РАДА ШОСТЕ СКЛИКАННЯ
Затвердити Перелік об’єктів спільної власності територіальних громад сіл та селища району, управління якими здійснює Новоушицька...
ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ НОВОУШИЦЬКА РАЙОННА РАДА ШОСТЕ СКЛИКАННЯ
Керуючись пунктом 16 частини 1 статті 43 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” районна рада
ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ НОВОУШИЦЬКА РАЙОННА РАДА ШОСТЕ СКЛИКАННЯ
Керуючись пунктом 16 частини 1 статті 43 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” районна рада
ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ НОВОУШИЦЬКА РАЙОННА РАДА ШОСТЕ СКЛИКАННЯ
Керуючись пунктом 6 частини 1 статті 43 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” районна рада
ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ НОВОУШИЦЬКА РАЙОННА РАДА ШОСТЕ СКЛИКАННЯ
Керуючись пунктом 6 частини 1 статті 43 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” районна рада
ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ НОВОУШИЦЬКА РАЙОННА РАДА ШОСТЕ СКЛИКАННЯ
Відповідно до пункту 16 частини 1 статті 43 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” районна рада
ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ НОВОУШИЦЬКА РАЙОННА РАДА ШОСТЕ СКЛИКАННЯ
Керуючись пунктом 16 частини 1 статті 43 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” районна рада
ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ НОВОУШИЦЬКА РАЙОННА РАДА ШОСТЕ СКЛИКАННЯ
Відповідно до пункту 16 частини 1 статті 43 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” районна рада
ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ НОВОУШИЦЬКА РАЙОННА РАДА ШОСТЕ СКЛИКАННЯ
Відповідно до пункту 16 частини 1 статті 43 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” районна рада
ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ НОВОУШИЦЬКА РАЙОННА РАДА ШОСТЕ СКЛИКАННЯ
Керуючись пунктом 16 частини 1 статті 43 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” районна рада
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка