ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ НОВОУШИЦЬКА РАЙОННА РАДА ШОСТЕ СКЛИКАННЯ


Скачати 152.79 Kb.
НазваХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ НОВОУШИЦЬКА РАЙОННА РАДА ШОСТЕ СКЛИКАННЯ
Дата08.04.2013
Розмір152.79 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Спорт > Документи
УКРАЇНА

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ

НОВОУШИЦЬКА РАЙОННА РАДА

ШОСТЕ СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ

від 30 грудня 2011 року № 3-п/2011

смт. Нова Ушиця
Про районну програму розвитку

фізичної культури і спорту на 2012-2015 роки
Керуючись пунктом 16 частини 1 статті 43 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” районна рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити районну програму розвитку фізичної культури і спорту на 2012-2015 роки (далі - Програма) (додається).

2. Рішення сесії районної ради від 14 грудня 2007 року № 7 „Про районну Програму розвитку фізичної культури і спорту на 2008-2011 роки” визнати таким, що втратило чинність.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника голови районної ради М.Дергунову і постійну комісію районної ради з питань гуманітарної та молодіжної політики (голова комісії М.Власова).

Голова ради В.Барчишин

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням позачергової сесії районної ради
від 30 грудня 2011 року № 3
РАЙОННА ПРОГРАМА

розвитку фізичної культури і спорту на 2012-2015 роки

І. Характеристика стану сфери фізичної культури і спорту

Реалізація державної політики протягом останніх років обумовила в районі певні позитивні зміни у сфері фізичної культури і спорту. Збережена система проведення спортивних заходів, передусім комплексних багатоступеневих змагань.

Проте досягнутий рівень розвитку фізичної культури і спорту в районі не забезпечує оптимальної рухової активності кожного мешканця впродовж усього життя, поліпшення стану здоров’я, профілактики захворювань та фізичної реабілітації.

Фізична пасивність характерна для більшості людей працездатного та похилого віку. Недостатня рухова активність громадян у повсякденній діяльності негативно впливає на демографічну ситуацію в районі.

Світовий досвід свідчить, що рухова активність людини протягом усього життя сприяє профілактиці захворювань та зміцненню здоров’я. За інтегральним показником здоров’я населення, яким є середня очікувана тривалість життя людини, Україна посідає одне з останніх місць в Європі.

Особливе занепокоєння викликає погіршення здоров’я дітей та підлітків. Як і раніше, значна кількість з-поміж них має суттєві відхилення у фізичному розвитку та стані здоров’я. У підростаючого покоління різко прогресують хронічні ревматичні хвороби, хвороби серця, гіпертонія, неврози, артрити, сколіози, ожиріння тощо.

Залишається низьким рівень фінансування сфери фізичної культури і спорту в районі, що підтверджується порівнянням бюджетних показників з обсягами фінансування інших соціально-гуманітарних сфер. В районі не діє ефективний механізм об’єднання матеріальних ресурсів, організаційних зусиль управлінь, громадських і приватних організацій, зацікавлених у динамічному розвитку фізичної культури і спорту, його матеріально-технічної бази.

Крім того, існуюча система спорту в районі має інші складні проблеми. Зумовлені вони такими головними факторами:

- низький рівень заробітної плати і престижності професій спортивного тренера та інструктора з фізичної культури;

- незадовільний стан матеріально-технічної бази;

- невідповідність інфраструктури фізкультурно-оздоровчих закладів потребам громадян у виробничій, навчально-виховній і соціально-побутовій сфері;

- недосконалість системи масового залучення дітей до початкових занять спортом, відбору найбільш обдарованих та удосконалення їхньої майстерності у різновікових збірних командах району, низький рівень фінансового та матеріально-технічного забезпечення дитячо-юнацького спорту;

- невідповідність нормативно-правової бази у сфері фізичної культури і спорту сучасним вимогам;

- недостатня пропаганда здорового способу життя серед широких верств населення, особливо серед дітей і молоді.

ІІ. Мета та основні завдання Програми

Метою Програми є визначення та забезпечення реалізації першочергових та перспективних заходів, спрямованих на формування в районі у 2012-2015 роках національної моделі розвитку фізичної культури і спорту на демократичних та гуманістичних засадах. Для досягнення мети необхідно вирішити такі основні завдання:

- забезпечити об’єднання зусиль у розвитку фізичної культури і спорту району зацікавлених органів влади, громадських та приватних організацій, широких верств населення;

- сформувати у мешканців району старі традиції та мотивації щодо фізичного виховання і спорту, як важливих чинників забезпечення здорового способу життя;

- удосконалити форми залучення різних груп населення до регулярних та повноцінних занять фізичною культурою і спортом за місцем їх проживання, навчання, роботи та у місцях масового відпочинку;

  • сформувати систему дитячого спорту;

  • удосконалити систему дитячо-юнацького спорту;

  • сприяти поширенню клубної системи у сфері фізичної культури і спорту;

  • удосконалити управління сферою фізичної культури і спорту шляхом створення умов для зростання ролі громадських та приватних організацій фізкультурно-спортивної спрямованості;

- участь у всеукраїнському спортивному русі.

ІІІ. Напрями виконання Програми

Виконання Програми здійснюється за наступними напрямами:

1.Фізкультурно-оздоровча та спортивно-масова робота:

- фізичне виховання у закладах дошкільної, загальноосвітньої, позашкільної та вищої освіти;

- спорт за місцем проживання та у місцях масового відпочинку населення;

- масовий спорт серед сільського населення;

- виробнича фізична культура та масовий спорт за місцем роботи громадян;

- фізкультурно-оздоровча робота серед інвалідів.

2.Розвиток олімпійського, параолімпійського та неолімпійського руху:

- дитячий спорт;

- дитячо-юнацький спорт;

- резервний спорт;

- спорт вищих досягнень;

- спорт ветеранів.

3.Система забезпечення розвитку фізичної культури і спорту:

- кадрове забезпечення;

- матеріально-технічне забезпечення;

- фінансове забезпечення;

- науково-методичне забезпечення;

- медичне забезпечення;

- інформаційно-пропагандистське забезпечення;

ІV. Очікувані результати виконання Програми

Виконання Програми дасть змогу забезпечити в районі:

- формування ефективної моделі розвитку сфери фізичної культури і спорту на демократичних та гуманістичних засадах шляхом об’єднання зусиль зацікавлених державних управлінь, громадських, приватних організацій та широких верств населення;

- запровадження доступних, якісних і різноманітних форм оздоровчих, рекреаційних, реабілітаційних та спортивних послуг для різних верств населення;

- збільшення кількості мешканців, які регулярно використовують засоби фізичної культури і спорту для проведення активного дозвілля, забезпечення здорового способу життя, що дозволить зменшити витрати на лікування захворювань, спричинених низькою руховою активністю, передусім серед молоді;

- удосконалення системи підготовки спортсменів для гідної участі у обласних, національних і міжнародних змаганнях, що сприятиме утвердженню патріотичних почуттів, підвищенню авторитету нашого краю;

- створення додаткової кількості робочих місць у сфері фізичної культури і спорту, підвищення престижності відповідних професій, удосконалення системи підготовки та підвищення кваліфікації фахівців;

- збільшення ресурсного забезпечення розвитку фізичної культури і спорту, залучення позабюджетних коштів на покращення спортивної інфраструктури

V. Етапи виконання Програми

Програму планується виконати у два етапи:

перший (2012-2013 роки) - чітка координація планів, дій відділів, товариств і відомств, концентрація коштів на розвиток провідних видів спорту, з прогнозованим спортивним результатом, здійснення заходів, визначених Програмою;

другий (2014-2015 роки) - коригування фінансових планів у відповідності до змін законодавчої бази, здійснення заходів, визначених Програмою.

V. Координація ходу виконання Програми

Координація ходу виконання Програми покладається на відділ у справах сім’ї, молоді та спорту районної державної адміністрації.

Начальник відділу у справах сім’ї, молоді та спорту є керівником Програми і несе відповідальність за виконання і кінцеві результати Програми, раціональне використання фінансових ресурсів.

VІ. Заходи щодо реалізації Програми відображені у додатку 1 до Програми.

VІІ. Фінансове забезпечення виконання Програми

Програма виконується за рахунок коштів місцевого бюджету, а також інших джерел, враховуючи власні ресурси організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, власні кошти мешканців району.

Обсяг фінансування заходів Програми відображені у додатку 2 до Програми.

Заступник голови районної ради М.Дергунова

Додаток 1

до районної програми розвитку фізичної культури та спорту на 2012 – 2015 роки
ЗАХОДИ ЩОДО РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМИ

Фізкультурно-оздоровча та спортивно-масова робота

Фізичне виховання, фізкультурно-оздоровча і спортивна робота в навчальних закладах

1. Здійснити практичні заходи для забезпечення фізичного виховання і масового спорту в дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних, вищих навчальних закладах відповідно до норми обсягу рухомої активності, враховуючи вікові та статеві особливості.

Відділи освіти, у справах сім’ї, молоді та спорту райдержадміністрації
2012 – 2015 роки


2. Запровадити у навчальних закладах проведення факультативних занять з фізичної культури і спорту.

Відділ освіти райдержадміністрації
2012 – 2015 роки


3. Передбачити при складанні календарного плану проведення у навчальних закладах системи багатоступеневих спортивно-масових змагань, щорічних спартакіад, комплексних спортивних заходів „Шкіряний м’яч”, „Біла тура”, „Юні козаки Поділля”, змагання допризовної молоді, спортивного туризму:

- району спартакіаду школярів;

- спортивні ігри „Старти надій”;

- фестиваль „Нащадки козацької слави”;

Відділи освіти, у справах сім’ї, молоді та спорту, відділ культури та туризму райдержадміністрації, Новоушицька районна ДЮСШ
2012 – 2015 роки


Спорт для всіх за місцем проживання та у місцях масового відпочинку громадян

4. Сприяти випуску на сторінках районної газети „Наддністрянська правда„ інформації про переваги здорового способу життя для дітей та підлітків.

Відділ у справах сім’ї, молоді та спорту райдержадміністрації
2012-2015 роки


5. Сприяти створенню із залученням інвесторів мережі сучасних клубів фізкультурно-спортивної спрямованості різних організаційно-правових форм, які надаватимуть доступні та якісні фізкультурно-оздоровчі послуги за місцем проживання та у місцях масового відпочинку населення.

Відділ у справах сім’ї, молоді та спорту райдержадміністрації
2012 – 2015 роки


Масовий спорт серед сільського населення

6. Передбачати в проекті районного бюджету кошти на утримання Новоушицької районної ДЮСШ та проведення фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів серед усіх верств сільського населення та фахівців галузей агропромислового комплексу

Фінансове управління, відділ у справах молоді та спорту райдержадміністрації
2012 – 2015 роки


7. Сприяти створенню та функціонуванню фізкультурно-спортивних клубів, об’єднань різних організаційно-правових форм власності на території сільських рад у галузях агропромислового комплексу.

Новоушицька районна ДЮСШ, селищна та сільські ради
2012 – 2015 роки


8. Опрацювати питання щодо механізмів введення до штатного розпису сільських та селищної рад посади організатора фізкультурно-оздоровчої та спортивно-масової роботи.

Новоушицька районна ДЮСШ, селищна та сільські ради
2012 – 2015 роки


9. Передбачити при складанні календарного плану проведення спортивно-масових змагань, щорічних спартакіад, комплексних спортивних заходів серед сільських школярів, працівників сільськогосподарського виробництва та інших галузей агропромислового комплексу: „Хто ти, майбутній олімпієць?”, „Жнива”, „Богатирська слава Поділля”, спартакіаду керівних працівників райдержадміністрацій, підприємств, установ та організацій агропромислового комплексу, присвячених Дню працівників сільського господарства та іншим знаменним датам та подіям.

Новоушицька районна ДЮСШ, відділ у справах молоді та спорту, управління агропромислового комплексу
2012 – 2015 роки


Фізкультурно-оздоровча діяльність у виробничій сфері

10. Впровадити у режим трудового дня ефективних форм виробничої гімнастики, активного відпочинку та після трудового відновлення, профілактичних занять фізкультурно-спортивного спрямованості у виробничій сфері.

Керівники підприємств, установ та організацій
2012 – 2015 роки


11. Сприяти введенню до штатних розписів підприємств, установ та організацій усіх форм власності посад інструкторів з фізичної культури та забезпеченню належних умов для виконання ними службових обов'язків.

Керівники підприємств, установ та організацій
2012 - 2015 роки


12. Підвищувати ефективність загальної, професійно орієнтованої та спеціальної фізичної підготовки, оволодіння професійними і прикладними навичками, необхідними для виконання службових завдань у Збройних Силах України, інших військових формуваннях та у правоохоронних органах.

Відділи у справах сім’ї, молоді та спорту, освіти райдержадміністрації
2012 – 2015 роки


Фізкультурно-оздоровча та реабілітаційна робота серед інвалідів

13. Сприяти наданню на пільгових умовах спортивних споруд незалежно від форм власності для фізкультурно-оздоровчої та реабілітаційної роботи серед інвалідів.

Відділ освіти, відділ у справах сім’ї, молоді та спорту райдержадміністрації
2012 – 2015 роки


14. Забезпечити щорічне проведення районної змагань „Повір у себе” серед дітей-інвалідів.

Відділ у справах сім’ї, молоді та спорту райдержадміністрації
2012 – 2015 роки


15. Продовжити надання фінансової підтримки Новоушицькій спеціалізованій загальноосвітній І-ІІІ ступенів школі-інтернат для глухих дітей для участі у обласних змаганнях та розвитку фізичної культури та спорту

Відділ у справах сім’ї, молоді та спорту райдержадміністрації
2012 – 2015 роки


Розвиток олімпійського, параолімпійського та неолімпійського спорту

Дитячий спорт

16. Розробити організаційно-управлінські механізми охоплення усіх дітей системою короткочасного навчання основним елементам пріоритетних видів спорту, продовжити співпрацю дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів з районною дитячо-юнацькою спортивною школою для проведення зазначеного навчання та відбору найбільш обдарованих дітей для системи дитячо-юнацького спорту.

Відділи освіти, у справах сім’ї, молоді та спорту райдержадміністрації
2012 – 2015 роки


Дитячо-юнацький спорт

17. Сприяти подальшій діяльності районної дитячо-юнацької спортивної школи.

Відділ у справах сім’ї, молоді та спорту райдержадміністрації
2012 – 2015 роки


18. Забезпечити на базі оздоровчих дитячих таборів спеціалізовані зміни для учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл з метою продовження навчально-тренувальної роботи під час літніх шкільних канікул.

Відділ освіти райдержадміністрації
2012 – 2015 роки


19. Проводити юнацькі спортивні ігри області з олімпійських та неолімпійських видів спорту, спартакіади школярів, інші спортивно-масові заходи серед учнівської молоді на всіх рівнях.

Відділи у справах сім’ї, молоді та спорту освіти райдержадміністрації, Новоушицька районна ДЮСШ
2012 – 2015 роки


Резервний спорт

20. Провести районні та взяти участь у обласних молодіжних спортивних іграх з олімпійських та неолімпійських видів спорту.

Відділ у справах сім’ї, молоді та спорту райдержадміністрації
2014 рік


Спорт вищих досягнень

21. Здійснювати заходи щодо забезпечення спортсменам району – членам збірних команд області та їх тренерам належних умов для підготовки до офіційних Всеукраїнських та Міжнародних змагань, надання їм необхідної допомоги у вирішенні житлових та інших побутових питань.

Відділ у справах сім’ї, молоді та спорту райдержадміністрації
2012 - 2015 роки


22. Провести районні спортивні ігри та взяти участь у спортивних іграх області з олімпійських та неолімпійських видів спорту.

Відділ у справах сім’ї, молоді та спорту райдержадміністрації
2012 - 2015 роки


23. Проводити районні змагання та брати участь у обласних змаганнях, чемпіонатах України, кубках України, інших всеукраїнських та міжнародних спортивних змаганнях з визнаних в Україні видів спорту серед спортсменів різних вікових груп.

Відділи у справах сім’ї, молоді та спорту, освіти райдержадміністрації, Новоушицька районна ДЮСШ
2012 – 2015 роки


Спорт ветеранів

24. Проводити районні спортивні ігри ветеранів спорту.

Відділ у справах сім’ї, молоді та спорту райдержадміністрації
2012- 2015 роки


25. Сприяти підготовці та забезпечувати участь команд району у спортивних змаганнях серед ветеранів спорту.

Відділ у справах сім’ї, молоді та спорту райдержадміністрації
2012 – 2015 роки


26. Надавати підтримку розвитку спорту ветеранів.

Відділ у справах сім’ї, молоді та спорту райдержадміністрації
2012 – 2015 роки


Система забезпечення розвитку фізичної культури і спорту

Кадрове забезпечення

27. Здійснювати заходи щодо залучення, підготовки та використання волонтерів у сфері фізичної культури і спорту.

Відділ у справах сім’ї, молоді та спорту райдержадміністрації
2012 - 2015 роки


28. Постійно проводити роботу серед молоді по підбору на навчання до середніх та вищих навчальних закладів фізкультурно-спортивної спрямованості для підготовки фахівців фізичної культури і спорту.

Відділи у справах сім’ї, молоді та спорту, освіти райдержадміністрації, селищна та сільські ради
2012 – 2015 роки


Матеріально-технічне забезпечення

29. Щорічно передбачати у місцевому бюджеті кошти на утримання та ремонт спортивних споруд, придбання інвентаря, обладнання. Не допускати використання спортивних споруд не за призначенням.

Відділи у справах сім’ї, молоді та спорту, освіти райдержадміністрації, селищна та сільські ради
2012 – 2015 роки


30. Здійснювати заходи щодо облаштування сучасних спортивних майданчиків за місцем проживання та у місцях масового відпочинку населення за рахунок кооперації коштів державного бюджету, місцевих бюджетів та інших джерел.

Відділи у справах сім’ї, молоді та спорту, освіти райдержадміністрації, керівники підприємств, установ та організацій
2012 – 2015 роки


31. Вивчити технічний стан спортивних залів населених пунктів району, їх завантаженість.

Здійснити роботу по проведенню отеплення в спортивному залі районної ДЮСШ.

Відділ у справах сім’ї, молоді та спорту райдержадміністрації, ДЮСШ
2012 – 2015 роки


Фінансове забезпечення

32. Виконувати державні нормативні акти щодо забезпечення обсягів видатків на програми та заходи з фізичної культури і спорту з бюджетів усіх рівнів та здійснювати заходи по залученню, в межах чинного законодавства, позабюджетних коштів на вказану мету.

Фінансове управління, відділ у справах сім’ї, молоді та спорту райдержадміністрації, селищна та сільські ради
2012 – 2015 роки


33. Сприяти залученню спонсорських коштів та інвестицій у розвиток фізичної культури і спорту.

Відділ у справах сім’ї, молоді та спорту райдержадміністрації, селищна та сільські ради, Новоушицька районна ДЮСШ, керівники підприємств, установ та організацій
2012 – 2015 роки


Медичне забезпечення

34. Забезпечити медичний контроль та обстеження спортсменів всіх рівнів через медичні заклади.

Районна центральна лікарня, відділи у справах сім’ї, молоді та спорту, освіти райдержадміністрації
2012 – 2015 роки


Інформаційно-пропагандистське забезпечення

35. Удосконалювати систему інформування населення через засоби масової інформації про позитивний вплив на людину оптимальної рухової активності, в тому числі шляхом проведення соціальної реклами масового спорту як важливого чинника здорового способу життя з метою залучення широких верств населення до регулярних фізкультурно-оздоровчих занять.

Відділи у справах сім’ї, молоді та спорту, освіти райдержадміністрації, Новоушицька районна ДЮСШ, редакція районної газети „Наддністрянська правда”
2012 – 2015 роки


36. Забезпечувати висвітлення визначних спортивних подій з олімпійського, паралімпійського, неолімпійського спорту, пропагувати розвиток фізкультурно-спортивного руху та реабілітаційного руху серед інвалідів.

Відділи у справах сім’ї, молоді та спорту, освіти райдержадміністрації, Новоушицька районна ДЮСШ, редакція районної газети „Наддністрянська правда”
2012 – 2015 роки


Заступник голови районної ради М.Дергунова

Додаток 2

до районної програми розвитку фізичної культури та спорту на 2012 – 2015 роки
Обсяг фінансування
заходів районної програми розвитку фізичної культури та спорту
на 2012 – 2015 роки№ зп

НАЗВА ЗАХОДУ

Прогнозований обсяг фінансування Програми за роками (грн.)

2012

2013

2014

2015

1.

Проведення районних чемпіонатів, кубків та спортивних турнірів з різних видів спорту.

8500

9000

9000

9500

2.

Участь у обласних, всеукраїнських та міжнародних спортивних змаганнях.

46500

48000

50000

59000
РАЗОМ:

55000

57000

59000

68500Заступник голови районної ради М.ДергуноваСхожі:

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ НОВОУШИЦЬКА РАЙОННА РАДА ШОСТЕ СКЛИКАННЯ
Затвердити Перелік об’єктів спільної власності територіальних громад сіл та селища району, управління якими здійснює Новоушицька...
ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ НОВОУШИЦЬКА РАЙОННА РАДА ШОСТЕ СКЛИКАННЯ
Керуючись пунктом 16 частини 1 статті 43 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” районна рада
ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ НОВОУШИЦЬКА РАЙОННА РАДА ШОСТЕ СКЛИКАННЯ
Керуючись пунктом 16 частини 1 статті 43 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні районна рада
ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ НОВОУШИЦЬКА РАЙОННА РАДА ШОСТЕ СКЛИКАННЯ
Керуючись пунктом 6 частини 1 статті 43 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” районна рада
ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ НОВОУШИЦЬКА РАЙОННА РАДА ШОСТЕ СКЛИКАННЯ
Керуючись пунктом 6 частини 1 статті 43 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” районна рада
ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ НОВОУШИЦЬКА РАЙОННА РАДА ШОСТЕ СКЛИКАННЯ
Відповідно до пункту 16 частини 1 статті 43 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” районна рада
ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ НОВОУШИЦЬКА РАЙОННА РАДА ШОСТЕ СКЛИКАННЯ
Керуючись пунктом 16 частини 1 статті 43 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” районна рада
ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ НОВОУШИЦЬКА РАЙОННА РАДА ШОСТЕ СКЛИКАННЯ
Відповідно до пункту 16 частини 1 статті 43 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” районна рада
ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ НОВОУШИЦЬКА РАЙОННА РАДА ШОСТЕ СКЛИКАННЯ
Відповідно до пункту 16 частини 1 статті 43 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” районна рада
ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ НОВОУШИЦЬКА РАЙОННА РАДА ШОСТЕ СКЛИКАННЯ
Керуючись пунктом 16 частини 1 статті 43 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” районна рада
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка