ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ НОВОУШИЦЬКА РАЙОННА РАДА ШОСТЕ СКЛИКАННЯ


Скачати 79.04 Kb.
НазваХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ НОВОУШИЦЬКА РАЙОННА РАДА ШОСТЕ СКЛИКАННЯ
Дата18.04.2013
Розмір79.04 Kb.
ТипЗакон
bibl.com.ua > Спорт > Закон

УКРАЇНА

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ

НОВОУШИЦЬКА РАЙОННА РАДА

ШОСТЕ СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ
від 10 листопада 2011 року № 7 - 6/2011

смт. Нова Ушиця

Про районну програму забезпечення рівних
прав та можливостей жінок і чоловіків
на період до 2015 року
Керуючись пунктом 16 частини 1 статті 43 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” районна рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити районну програму забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків на період до 2015 року (далі – Програма, додається).

2. Відділу у справах сім’ї, молоді та спорту райдержадміністрації здійснювати координацію робіт з виконання завдань і заходів Програми.

3. Районній державній адміністрації щорічно інформувати районну раду про хід виконання Програми.

4. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника голови районної ради М.Дергунову і постійну комісію районної ради з питань гуманітарної та молодіжної політики (голова – М.Власова).

Голова районної ради В. Барчишин

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням ___ сесії районної ради
від ___ жовтня 2011 року № ___

ПРОГРАМА
забезпечення рівних прав та можливостей
жінок і чоловіків на період до 2015 року


1. Паспорт Програми

1.

Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення Програми

Закон України від 08.09.2005 № 2866-ІV "Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків", Закон України від 15.11.2001 № 2789-ІІІ "Про попередження насильства в сім’ї", Указ Президента України від 26.07.2005 № 1135/2005 "Про вдосконалення роботи центральних і місцевих органів виконавчої влади щодо забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків", "Обласна програма забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків на період до 2015 року", затверджена рішенням сесії обласної ради від 5 серпня 2011 року № 16-5/2011

2.

Розробник Програми

Відділ у справах сім’ї, молоді та спорту райдержадміністрації

3.

Співрозробник Програми

-

4.

Відповідальний виконавець Програми

Відділ у справах сім’ї, молоді та спорту райдержадміністрації

5.

Учасники Програми

Відділи у справах сім’ї, молоді та спорту, культури і туризму, освіти райдержадміністрації сектор з питань внутрішньої політики, зв’язків з громадськими організаціями та засобами масової інформації апарату райдержадміністрації

6.

Термін реалізації Програми

2011-2015 роки

7.

Перелік бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми

Районний бюджет

8.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми

У межах бюджетних призначень районного бюджету

2. Загальна частина

Досягнення рівності між жінками і чоловіками є однією з передумов забезпечення стабільного розвитку українського суспільства на засадах демократії. Відповідно до статті 24 Конституції України рівні права і можливості жінок і чоловіків забезпечуються наданням жінкам рівних з чоловіками можливостей у громадсько-політичній і культурній діяльності, у здобутті освіти і професійній підготовці, у праці та винагороді за неї; спеціальними заходами щодо охорони праці і здоров’я жінок, встановленням пенсійних пільг, створенням умов, які дають жінкам можливість поєднувати працю з материнством; правовим захистом, матеріальною і моральною підтримкою материнства і дитинства, включаючи надання оплачуваних відпусток та інших пільг вагітним жінкам і матерям.

Україна підписала міжнародні документи, в яких визнається гендерна дискримінація і взяла зобов’язання щодо її подолання. Дискримінація за ознакою статті ще має місце у сферах життя українського суспільства. Зокрема, в районі чоловіче безробіття зростає швидкими темпами. Станом на 20 вересня 2011 року в районному центі зайнятості перебуває на обліку 648 осіб, з них 335 чоловіків.

Разом з тим, в районі дуже загострились проблеми серед жіночого населення. З початку року померло 423 громадянина, з них 227 жіночої статті. У працездатному віці пішло з життя 55 громадян.

Проведено моніторинг представництва жінок в органах влади.

В районній державній адміністрації 67 державних службовця, з них жінок більше половини – 45. До кадрового резерву районної державної адміністрації на даний час зараховано 78 особи, з них 47 – жінки (60%). На посади заступників голови адміністрації було зараховано в кадровий резерв 5 жінок.

З 22 сільських, селищного голів 6 жінок, на посадах секретарів сільських, селищної рад працює 21 жінка.

Для виконання Закону України "Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків", досягнення цілей розвитку, проголошених Декларацією тисячоліття ООН, необхідно здійснити комплекс заходів для розв’язання гендерних проблем в усіх сферах життєдіяльності суспільства.

3. Основна мета Програми

Метою Програми є утвердження рівних прав жінок і чоловіків та рівних можливостей для їх реалізації, як основного права людини.

4. Основними завданнями Програми є:

забезпечення співпраці місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з громадськими організаціями у вивченні гендерних питань;

підтримка громадських ініціатив, спрямованих на формування гендерної культури, подолання усталених стереотипів щодо ролі та місця жінок у суспільстві;

залучення до підготовки рішень органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з питань гендерної рівності громадських організацій;

організація громадського обговорення проектів нормативно-правових актів і програм, спрямованих на забезпечення гендерної рівності;

проведення конференцій, засідань за круглим столом, навчальних семінарів, інших масових заходів;

проведення інформаційно-просвітницької роботи з питань ліквідації всіх форм дискримінації за ознакою статті, подолання стереотипів щодо ролі жінок і чоловіків у сім’ї та суспільстві, утвердження духовних цінностей, формування відповідального материнства і батьківства, забезпечення гендерного паритету в духовній сфері;

забезпечення включення гендерної складової до програми соціально-економічного розвитку району, а також дотримання гендерної рівності під час вирішення кадрових питань у місцевих органах влади;

забезпечення дотримання засобами масової інформації вимог із забезпечення рівноправності статей під час розміщення рекламних оголошень стосовно працевлаштування, публікації матеріалів щодо ситуації на ринку праці, а також висвітлення ролі жінок і чоловіків у всіх сферах життєдіяльності.

5. Заходи районної Програми:

1. Формування гендерної культури та усунення гендерних стереотипів у системі державного управління

1.1 Розглядати на сесіях місцевих рад, колегії райдержадміністрації питання щодо забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків та впровадження гендерних підходів у діяльність зазначених органів.

Райдержадміністрація, виконавчі комітети селищної та сільських рад
Щороку

1.2 Забезпечити подання матеріалів до державної доповіді про виконання в районі Конвенції ООН "Про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок"

Відділ у справах сім’ї, молоді та спорту райдержадміністрації
Постійно

2. Забезпечення рівних прав та можливостей чоловіків та жінок

2.1 Під час формування кадрового резерву та затвердження на керівні посади в органах влади враховувати показник пропорційно збалансованого представництва кандидатур кожної статі.

Райдержадміністрація, виконавчі комітети селищної та сільських рад
2011-2015 роки

2.2 Сприяти утворенню і функціонуванню мережі центрів роботи з жінками, гендерних ресурсних та освітніх центрів у районі

Відділ у справах сім’ї, молоді та спорту райдержадміністрації, виконавчі комітети селищної та сільських рад
Постійно

2.3 Залучати представників громадських молодіжних, міжнародних організацій, фондів до діяльності у напрямку впровадження гендерної рівності.

Відділ у справах сім’ї, молоді та спорту райдержадміністрації, виконавчі комітети селищної та сільських рад
Постйно

2.4 Проводити семінари, тренінги, засідання круглих столів за участю представників засобів масової інформації, громадських організацій, РВ УМВС України в Хмельницькій області з гендерних питань.

Відділ у справах сім’ї, молоді та спорту райдержадміністрації, сектор з питань внутрішньої політики, зв’язків з громадськими організаціями та засобами масової інформації апарату райдержадміністрації, виконавчі комітети селищної та сільських рад
2011-2015 роки

2.5 З метою подолання стереотипів щодо ролі чоловіка і жінки у сім’ї та суспільстві, формування відповідального материнства та батьківства, утвердження гендерної культури, виховання поваги до батьків проводити заходи до Міжнародного жіночого дня, Дня сім’ї, Дня матері, Дня батька, проводити спортивні змагання "Тато, мама, я – спортивна сім’я", районний конкурс "Жінка року" тощо.

Відділи культури і туризму, у справах сім’ї, молоді та спорту, освіти райдержадміністрації, виконавчі комітети селищної та сільських рад
2011-2015 роки

3. Заходи щодо подолання гендерного насильства та протидії торгівлі людьми

3.1 Підтримати проведення районного етапу Міжнародної акції "16 днів проти гендерного насильства".

Відділ у справах сім’ї, молоді та спорту райдержадміністрації, виконавчі комітети селищної та сільських рад
2011-2015 роки

3.2 Проводити в бібліотеках, навчальних закладах району круглі столи, семінари, тренінги з питань подолання насильства в сім’ї, протидії торгівлі людьми, дискримінації за ознакою статі.

Відділи культури і туризму, освіти райдержадміністрації, виконавчі комітети селищної та сільських рад
2011-2015 роки

3.3 Проводити лекції, тренінги для осіб "груп ризику" з питань запобігання торгівлі людьми, подолання насильства в сім’ї, дискримінації за ознакою статі.

Відділ у справах сім’ї, молоді та спорту райдержадміністрації, виконавчі комітети селищної та сільських рад
2011-2015 роки

6. Очікувані результати виконання Програми:

Виконання Програми дасть змогу:

створити в районі умови для підвищення рівня та якості життя жінок і чоловіків;

забезпечити рівність прав та можливостей жінок і чоловіків у працевлаштуванні, просуванні по службі, підвищенні кваліфікації та перепідготовці, провадженні підприємницької діяльності, поєднанні трудової діяльності з виконанням сімейних обов’язків;

продовжити процес виконання державної політики в районі у сфері забезпечення гендерної рівності;

підвищити рівень соціально-правового захисту жінок і чоловіків;

7. Фінансове забезпечення реалізації заходів Програми

Фінансування програми планується здійснювати за рахунок коштів місцевого бюджетів та інших джерел не заборонених законодавством.

Заступник голови ради М.Дергунова

Схожі:

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ НОВОУШИЦЬКА РАЙОННА РАДА ШОСТЕ СКЛИКАННЯ
Затвердити Перелік об’єктів спільної власності територіальних громад сіл та селища району, управління якими здійснює Новоушицька...
ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ НОВОУШИЦЬКА РАЙОННА РАДА ШОСТЕ СКЛИКАННЯ
Керуючись пунктом 16 частини 1 статті 43 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” районна рада
ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ НОВОУШИЦЬКА РАЙОННА РАДА ШОСТЕ СКЛИКАННЯ
Керуючись пунктом 16 частини 1 статті 43 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” районна рада
ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ НОВОУШИЦЬКА РАЙОННА РАДА ШОСТЕ СКЛИКАННЯ
Керуючись пунктом 16 частини 1 статті 43 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні районна рада
ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ НОВОУШИЦЬКА РАЙОННА РАДА ШОСТЕ СКЛИКАННЯ
Керуючись пунктом 6 частини 1 статті 43 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” районна рада
ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ НОВОУШИЦЬКА РАЙОННА РАДА ШОСТЕ СКЛИКАННЯ
Керуючись пунктом 6 частини 1 статті 43 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” районна рада
ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ НОВОУШИЦЬКА РАЙОННА РАДА ШОСТЕ СКЛИКАННЯ
Відповідно до пункту 16 частини 1 статті 43 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” районна рада
ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ НОВОУШИЦЬКА РАЙОННА РАДА ШОСТЕ СКЛИКАННЯ
Відповідно до пункту 16 частини 1 статті 43 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” районна рада
ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ НОВОУШИЦЬКА РАЙОННА РАДА ШОСТЕ СКЛИКАННЯ
Відповідно до пункту 16 частини 1 статті 43 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” районна рада
ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ НОВОУШИЦЬКА РАЙОННА РАДА ШОСТЕ СКЛИКАННЯ
Керуючись пунктом 16 частини 1 статті 43 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” районна рада
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка